Thông báo mời thầu

Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:55 19/11/2020
Số TBMT
20201145553-00
Công bố
08:52 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 đã phân bổ tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lào Cai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:52 19/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
1.1.1. Khái quát về dự toán
- Tên dự toán: Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án
Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào
Cai đạt tiêu chuẩn VietGap.
- Chủ đầu tư: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bảo Thắng .
- Nguồn vốn: Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
năm 2020 đã phân bổ tại Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của UBND
tỉnh Lào Cai.
- Địa điểm cung cấp: Theo chỉ định của Chủ đầu tư trên địa bàn huyện Bảo Thắng,
tỉnh Lào Cai.
1.1.2. Giới thiệu về gói thầu.
- Tên gói thầu: Mua cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực hiện Dự án
Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc Nội Bài - Lào
Cai đạt tiêu chuẩn VietGap.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Phạm vi công việc: Cung cấp cây giống, vật tư, tư vấn lấy mẫu phân tích thực
hiện Dự án Phát triển vùng cây ăn quả trên địa bàn các xã dọc hai bên đường cao tốc
Nội Bài - Lào Cai đạt tiêu chuẩn VietGap trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Stt
I

Danh mục hàng hóa
Mua cây giống

1

Cây bưởi da xanh

2

Cây mít siêu sớm

II

Mua vật tư phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật

3

Đạm Ure

Thông số kỹ thuật
Cây giống ghép 02 năm tuổi; đường kính gốc ≥
2,0cm, chiều cao cây ≥ 1,3m, đường kính cành ghép ≥
1,7cm; chiều dài cành ghép ≥ 80cm, cây sinh trưởng
tốt, lá xanh đậm, không có dấu hiệu sâu bệnh hại
Cây giống ghép 02 năm tuổi; đường kính gốc ≥
2,0cm, chiều cao cây từ 1,2-1,5m trở lên, đường kính
mắt ghép ≥ 1,2cm; cây sinh trưởng tốt, lá xanh đậm,
không có dấu hiệu sâu bệnh hại

Đạm Ure Ninh Bình (hoặc tương đương); Chất lượng
mới 100%; hàm lượng Nitơ ≥ 46,3%; đóng gói bao 2
lớp trong là lớp PE ngoài là lớp PP, quy cách đóng
gói 50kg/bao
1

Stt

Danh mục hàng hóa

4

Phân Supe lân

5

Phân Kali Clorua

6
7

Thuốc bảo vệ thực vật
Vôi bột

Thông số kỹ thuật
Phân Supe lân Lâm Thao (hoặc tương đương); Hàm
lượng P2O5 tự do ≤ 4%; hàm lượng P2O5 hiện hữu =
16-16,5%; Hàm lượng lưu huỳnh (S) = 11%; Hàm ẩm
≤ 13%. Dạng bột màu xám trắng, đóng bao trọng
lượng 50kg
Phân Kali Clorua Phú Mỹ (hoặc tương đương); Kali
hiện hữu (K20hh): 61% tối thiểu; Độ ẩm 0,5%; đóng
bao 50kg
FM-TOX 50EC
Vôi củ nóng chảy

- Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải cung cấp hàng mẫu tại địa chỉ của Chủ
đầu tư/Bên mời thầu để chứng minh sự phù hợp thông số kinh tế kỹ thuật của hàng hóa
chào thầu. Trong trường hợp Nhà thầu không có hàng mẫu hoặc trong quá trình kiểm
tra nếu thông số kinh tế kỹ thuật của hàng mẫu không đạt tiêu chuẩn, không đáp ứng
yêu cầu của E-HSMT thì đánh giá về mặt kỹ thuật của E-HSDT sẽ là không đạt yêu
cầu. Bên mời thầu trả lại hàng mẫu cho nhà thầu sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.
Trường hợp hàng mẫu nộp trước thời điểm đóng thầu và thông số trong E-HSDT của
nhà thầu không thống nhất thì sẽ căn cứ hàng mẫu nộp trước thời điểm đóng thầu để
đánh giá. Danh mục hàng mẫu yêu cầu như sau:
Danh mục hàng hóa
Đơn vị tính
Số lượng
Cây bưởi da xanh
Cây
5,0
Cây mít siêu sớm
Cây
5,0
- Sai số cho phép về kích thước, khối lượng (nếu có) là ±5%.
3. Các yêu cầu khác
- Khi lập danh mục hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu lập theo thứ tự danh
mục hàng hóa trong Hồ sơ mời thầu.
- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu đảm bảo mới 100%, còn hạn sử dụng đáp ứng
cho gói thầu, còn nguyên đai nguyên kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất và đảm bảo
chất lượng quy định hiện hành.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm tập kết theo chỉ
định của Chủ đầu tư tại địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
Nếu sản phẩm có các sai sót, lỗi hỏng trong thời gian bảo hành thì nhà thầu phải
sửa chữa thay thế toàn bộ các sản phẩm sai sót, lỗi hỏng. Mọi chi phí do Nhà thầu chịu
trách nhiệm thanh toán.
4. Kiểm tra và thử nghiệm
Hàng hóa, tài sản cung cấp cho gói thầu này phải được đơn vị trực tiếp sử dụng tài
sản, đơn vị được giao dự toán mua sắm kiểm tra theo quy định trước khi nghiệm thu
hàng hóa.
Stt
1
2

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6168 dự án đang đợi nhà thầu
  • 81 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 83 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15437 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13523 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây