Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:50 19/11/2020
Số TBMT
20201134435-00
Công bố
08:47 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tel: 0262 3 854 357, Fax: 0262 3 856 381
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đăk Lăk

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:47 19/11/2020
đến
09:30 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E-HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước
tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm với thang điểm 100. Quy định thang điểm chi tiết, điểm tối đa, điểm tối thiểu cho
các tiêu chuẩn đánh giá như sau:
TT

Tiêu chuẩn đánh giá

I

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Trong 05 năm gần đây, tính từ ngày 01/01/2016 nhà
thầu đã thực hiện hoàn thành (với tư cách là nhà thầu
độc lập hoặc thành viên liên danh)
≥ 03 hợp đồng tương tự
02 hợp đồng tương tự
01 hợp đồng tương tự
Không có hợp đồng tương tự
Hợp đồng tương tự:
Là hợp đồng tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi
công (hai bước)hoặc khảo sát, thiết kế kỹ thuật công
trình giao thông đường bộ từ cấp II trở lên (trong đó
có hạng mục cầu BTCT DƯL nhịp ≥ 33m), có giá trị
hợp đồng ≥ 16.000 triệu đồng.
Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư
cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì
chỉ tính giá trị phần do nhà thầu thực hiện.
Nếu nhà thầu dự thầu là liên danh, số lượng hợp
đồng tương tự của từng thành viên liên danh phải
đáp ứng như nhà thầu độc lập, trong đó giá trị hợp
đồng tương tự của thành viên liên danh tính tương

1

Điểm
tối đa
16

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu
11

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

6
3
1
0

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT

2

3

4

5

6

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu

ứng theo tỷ lệ giá trị và phần công việc phân chia
trong thỏa thuận liên danh, trong đó nhà thầu đứng
đầu liên danh có giá trị ≥ 50% giá trị gói thầu
Trong 05 năm gần đây, tính từ ngày 01/01/2016 nhà
thầu đã thực hiện hoàn thành (với tư cách là nhà thầu
độc lập hoặc thành viên liên danh) gói thầu tư vấn
khảo sát thiết kế công trình giao thông cấp II trong
khu vực vùng Tây Nguyên
≥ 03 gói thầu
02 gói thầu
01 gói thầu
Nếu nhà thầu dự thầu là liên danh, thì kinh nghiệm
của liên danh là tổng kinh nghiệm của các thành viên
liên danh.
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các
hợp đồng tương tự trước đó
Các hợp đồng tương tự đã kê khai trong hồ sơ dự
thầu (bao gồm các thành viên nếu là nhà thầu liên
danh) đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng,
tiến độ thực hiện (có kèm theo các tài liệu chứng
minh như giấy khen, bằng khen; xác nhận chủ đầu
tư; các tài liệu chứng minh khác)
Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn
khảo sát, thiết kế công trình giao thông đường bộ
≥ 20 năm
10 ÷ < 20 năm
< 10 năm
Số năm kinh nghiệm của liên danh được tính bằng
trung bình cộng số năm kinh nghiệm của các thành
viên liên danh.
Năng lực hoạt động xây dựng chuyên ngành giao
thông đường bộ (khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế)
Hạng I
Hạng II
Điểm về năng lực hoạt động xây dựng của liên danh
được tính bằng trung bình cộng số điểm của các
thành viên liên danh.
Thiết bị, phần mềm phục vụ khảo sát, lập báo cáo
(đối với thiết bị khảo sát thuộc sở hữu của nhà thầu
hoặc có thể đi thuê).
Nhà thầu phải có các thiết bị chính sau đây để phục
vụ gói thầu:

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

2
1,5
1

1

3
2
1

2
1

2

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT

II
1

2

3

Tiêu chuẩn đánh giá
- Phòng thí nghiệm hợp chuẩn (LAS) được cơ quan
có thẩm quyền công nhận.
- Máy khoan địa chất: 04 máy
- Máy toàn đạc điện tử: 04 máy
- Máy thuỷ chuẩn: 04 máy
- Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS: 01 bộ
- Phần mềm thiết kế đường: 10 bộ (khóa) hoặc bản
quyền khóa sử dụng cho 10 máy tính (khóa) trở lên
- Phần mềm thiết kế cầu: 02 bộ
- Phầm mềm lập dự toán: 02 bộ
- Phần mềm khảo sát: 02 bộ.
Lưu ý:
- Một số thiết bị như: Máy khoan địa chất, Máy toàn
đạc điện tử, Máy thuỷ chuẩn, Bộ thiết bị khống chế
mặt bằng GPS nhà thầu buộc phải sở hữu và phải có
giấy kiểm định thiết bị còn hiệu lực.
- Các thiết bị còn lại nếu trường hợp nhà thầu không
sở hữu thì nhà thầu được phép đi thuê và phải có tài
liệu chứng minh (hợp đồng nguyên tắc, tài liệu chứng
minh chất lượng máy móc, thiết bị còn hoạt động tốt,
các tài liệu chứng minh bên cho thuê đang sở hữu)
- Nhà thầu không huy động được một trong các thiết
bị nêu trên sẽ bị trừ 0,25 điểm/thiết bị và tổng điểm
trừ không quá 2 điểm.
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án
Khảo sát hiện trường dự án đưa ra đề xuất kỹ thuật
có các hình ảnh minh họa
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các
hạng mục công việc được phân chia thành những
nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic;
đồng thời có phân công nhiệm vụ cho từng chuyên
gia.
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện
tốt được công việc (đặc biệt là những công việc
mang tính đặc thù của gói thầu, dự án)
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến có tính khả thi để
thực hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao
hiệu quả thực hiện gói thầu

Điểm
tối đa

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu

30

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

21
3
3

2

2

1

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

4

Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp
lý, dễ theo dõi
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để
thực hiện dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ ràng
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ theo HSMT
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo
Bố trí nhân sự
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời
thầu
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp
với kế hoạch triển khai
Nhân sự
Chủ nhiệm thiết kế: 01 chuyên gia
Nếu là nhà thầu liên danh, Chủ nhiệm thiết kế phải
là nhân sự của nhà thầu đứng đầu liên danh
a) Trình độ chung (chuyên ngành xây dựng công
trình cầu, đường bộ)
Đại học
Cao đẳng, trung cấp,…
b) Số năm công tác trong lĩnh vực tư vấn lập dự án
đầu tư/ thiết kế công trình đường bộ
(tính theo năm tốt nghiệp đại học)
>15 năm
10 ÷ 15 năm
< 10 năm
c) Năng lực hành nghề
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông cầu, đường bộ hạng I còn hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông cầu, đường bộ hạng II còn hiệu lực
d) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
Đã làm chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm thiết kế ≥ 05
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên

5

6

III
1

Điểm
tối đa

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu
2
1

5

3
2

3
3
54
10

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

38

1
0

2
1
0
2
1

5

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT

2

3

Tiêu chuẩn đánh giá
Đã làm chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm thiết kế 03 ÷
< 05 công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II
trở lên
Đã làm chủ nhiệm dự án, chủ nhiệm thiết kế < 03
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Chủ nhiệm khảo sát địa hình: 01 chuyên gia
a) Trình độ chung (chuyên ngành xây dựng công
trình cầu, đường bộ hoặc trắc địa)
Đại học
Cao đẳng, trung cấp,…
b) Số năm công tác trong trong lĩnh vực khảo sát
công trình giao thông.
(tính theo năm tốt nghiệp đại học)
> 10 năm
5 ÷ 10 năm
< 5 năm
c) Năng lực hành nghề
Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng I
còn hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng II
còn hiệu lực
d) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
Đã làm chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa hình ≥ 05
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Đã làm chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa hình 03÷ <
05 công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở
lên
Đã làm chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa hình < 03
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Chủ nhiệm khảo sát địa chất: 01 chuyên gia
a) Trình độ chung (chuyên ngành trắc địa, địa chất,
địa kỹ thuật)
Đại học
Cao đẳng, trung cấp,…
b) Số năm công tác trong trong lĩnh vực khảo sát
công trình giao thông
(tính theo năm tốt nghiệp đại học)
> 10 năm
5 ÷ 10 năm
< 5 năm

Điểm
tối đa

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu
3
1

8

1
0

2
1
0
2
1

3
2
1
8

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

1
0

2
1
0

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT

4

5

Tiêu chuẩn đánh giá
c) Năng lực hành nghề
Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng I
còn hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa chất hạng II
còn hiệu lực
d) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
Đã làm chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa chất ≥05
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Đã làm chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa chất 03÷ <
05 công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở
lên
Đã làm chủ nhiệm/chủ trì khảo sát địa chất < 03
công trình giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Chủ trì thiết kế đường: 01 chuyên gia
a) Trình độ chung (chuyên ngành xây dựng công
trình cầu, đường bộ).
Đại học
Cao đẳng, trung cấp,…
b) Năng lực hành nghề
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình trình
giao thông cầu, đường bộ hạng I còn hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông cầu, đường bộ hạng II còn hiệu lực
c) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
Đã làm chủ trì thiết kế ≥ 03 công trình đường bộ
cấp II trở lên
Đã làm chủ trì thiết kế < 03 công trình đường bộ
cấp II trở lên
Chủ trì thiết kế cầu: 01 chuyên gia
a) Trình độ chung (chuyên ngành xây dựng công
trình cầu, đường bộ).
Đại học
Cao đẳng, trung cấp,…
b) Năng lực hành nghề
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông cầu, đường bộ hạng I còn hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao
thông cầu, đường bộ hạng II còn hiệu lực
c) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự

Điểm
tối đa

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu
2
1

3
2
1
6

1
0
2
1

3
1
6

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

1
0
2
1

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

TT

6

7

Tiêu chuẩn đánh giá
Đã làm chủ trì thiết kế cầu của ≥03 công trình giao
thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Đã làm chủ trì thiết kế cầu của < 03 công trình
giao thông cầu, đường bộ cấp II trở lên
Chủ trì lập dự toán: 01 chuyên gia
a) Trình độ chung chuyên ngành xây dựng, kinh tế
xây dựng hoặc cử nhân kinh tế
Đại học
Cao đẳng, trung cấp,…
b) Số năm công tác trong trong lĩnh vực lập dự toán
(tính theo năm tốt nghiệp đại học)
> 10 năm
07 ÷ 10 năm
< 07 năm
c) Năng lực hành nghề
Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I
còn hiệu lực
Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng
II còn hiệu lực
d) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
Đã chủ trì lập dự toán ≥ 03 công trình giao thông
cầu, đường bộ cấp II trở lên
Đã chủ trì lập dự toán < 03 công trình giao thông
cầu, đường bộ cấp II trở lên
Chuyên gia khác (ngoài các chức danh nêu trên)
- Bố trí tối thiểu phù hợp yêu cầu gói thầu:
+ 10 Kỹ sư Khảo sát địa hình;
+ 10 Kỹ sư Khảo sát địa chất;
+ 02 Kỹ sư Khảo sát tính toán thủy văn;
+ 20 Kỹ sư thiết kế công trình đường;
+ 10 Kỹ sư thiết kế công trình cầu;
+ 03 cán bộ lập dự toán.
Tất cả các chức danh được bố trí nêu trên đều phải có
chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí được bố trí từ
hạng II trở lên còn hiệu lực
Trường hợp nhà thầu không bố trí hoặc bố trí thiếu
hoặc bố trí không đáp ứng tiêu chuẩn 01 vị trí thì bị trừ
0,25 điểm/ vị trị và tổng điềm trừ không quá 2 điểm.
- Cứ thêm 01 kỹ sư được cộng 0,25 điểm, Tối đa
không quá 02 điểm
Tổng

Điểm
tối đa

Điểm
Thang
yêu cầu
điểm chi
tối
tiết
thiểu
3
1

8

1
0

2
1
0
2
1

3
1
8

6

2
100

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

70

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ghi chú:
- Cấp công trình được xác định theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của
Bộ Xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc
sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng
3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng
dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
- Nhà thầu cung cấp bản công chứng hoặc chứng thực thực: Quyết định thành lập hoặc
GPKD hoặc các tài liệu nhà thầu kê khai trong HSDT kèm theo các hợp đồng tương ứng để
chứng minh số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu
tư/thiết kế công trình giao thông.
- Mỗi cá nhân chỉ được đảm nhiệm 01 vị trí trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh hợp đồng tương tự (bản công chứng
hoặc chứng thực): Hợp đồng; Các văn bản, tài liệu liên quan đến các hợp đồng đó, xác nhận
của Chủ đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án, TKKT, TKBVTC trong đó phải thể hiện rõ
cấp công trình, giá trị hợp đồng đã thực hiện hoàn thành, thời điểm hoàn thành hợp đồng và
các tài liệu có liên quan khác.
- Trường hợp nhà thầu sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà
thầu thì phải nêu rõ lý do. Khi thương thảo hợp đồng, nhà thầu phải có hợp đồng lao động
chính thức với các nhân sự đã bố trí đó để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT.
- Nhà thầu cung cấp bảng kê khai lý lịch từng cá nhân tham gia thực hiện gói thầu phải
kèm theo các tài liệu chứng minh như (bản công chứng hoặc chứng thực(: Xác nhận của Chủ
đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư thể hiện nhiệm vụ nhân sự được phân công, các tài liệu thể
hiện, loại, cấp công trình của công trình đã thực hiện và các tài liệu có liên quan khác. Lý lịch
chuyên gia cần thể hiện rõ các nội dung, trong đó có nội dung quá trình công tác để có cơ sở
đánh giá về số năm công tác trong trong các lĩnh vực mà E-HSMT yêu cầu.
- Cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực nhưng chưa được xếp hạng thì căn cứ
quy định về điều kiện chung tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 45 Nghị định 59/NĐ-CP và điều
kiện cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng với từng lĩnh vực quy định tại Điều 46, Điều 48,
Điều 52, Nghị định 59/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/ NĐ-CP để thực hiện việc kê khai
và tự xác định hạng của chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số VI của Nghị định số
100/2018/ NĐ-CP. Trường hợp nhà thầu không kê khai theo mẫu trên thì nhân sự đó được
đánh giá là 0 điểm.
- Các tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng nếu được công nhận trúng
thầu thực hiện theo CDNT 15.2 Chương 2 Phần 1 của E-HSMT.
b) E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là
không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là
đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = (Gthấp nhất x 100)/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của E-HSĐXTC đang xét;
Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

E-Hồ sơ mời thầu, Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKBVTC và dự toán công trình
Dự án: Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của E-HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = 80% x Điểm kỹ thuậtđang xét + 20% x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

Ban Quản lý dự án ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp PTNT tỉnh Đắk Lắk

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6606 dự án đang đợi nhà thầu
  • 779 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 901 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16492 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14549 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây