Thông báo mời thầu

Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:42 19/11/2020
Số TBMT
20201154190-00
Công bố
08:37 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chỉnh lý tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chỉnh lý tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:37 19/11/2020
đến
09:00 03/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 03/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
7.200.000 VND
Bằng chữ
Bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 25

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp

\- Gói thầu: Gói thầu số 1 "Phi tư vấn - Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ"

\- Dự án: "Phi tư vấn - Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ và mua sắm trang thiết bị
phục vụ công tác chỉnh lý tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp"

\- Địa điểm: tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hiệp

\- Quy mô: Như mô tả tại phạm vi cung cấp.

\- Thời gian thực hiện: 120 ngày.

\- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Chỉnh lý hồ sơ lưu trữ

2\. Yêu cầu về kỹ thuật

Việc chỉnh lý tài liệu phải tuân theo các quy định về công tác lưu trữ
hiện hành. Nội dung cung cấp chủ yếu, bao gồm nhân công, vật tư, văn
phòng phẩm phục vụ chỉnh lý, cụ thể như sau:

***2.1Yêu cầu về chỉnh lý tài liệu:***

\- Thực hiện chỉnh lý tài liệu theo hướng dẫn tại Công văn số
283/VTLTNN-NVTW ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà
nước về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính;

\- Thực hiện đúng quy trình chỉnh lý theo Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN
ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
về việc ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO
9001:2000;

\- Bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu trong quá trình chỉnh lý.

\- Bảo mật tài liệu trong quá trình chỉnh lý tài liệu

\- Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được các yêu cầu sau:

\+ Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh;

\+ Xác định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu; xác định tài liệu cần
bảo quản vĩnh viễn và tài liệu hết giá trị cần loại ra để tiêu hủy;

\+ Hệ thống hóa hồ sơ, tài liệu;

\+ Lập các công cụ tra cứu; mục lục hồ sơ tài liệu, cơ sở dữ liệu và
công cụ tra cứu khác phục vụ cho việc quản lý, tra cứu sử dụng;

\+ Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu hủy.

\* Nguyên tắc chỉnh lý:

\- Không phân tán phông lưu trữ. Tài liệu của từng đơn vị hình thành
phông phải được chỉnh lý và sắp xếp riêng biệt;

\- Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi hoặc lập mới
hồ sơ), phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự theo dõi,
giải quyết công việc.

\- Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh được các hoạt động của cơ
quan hình thành tài liệu; sự liên hệ logic và lịch sử của tài liệu.

***2.2.Yêu cầu Vật tư văn phòng phẩm.***

+---------+------------------+----------------+------------------+
| **Stt** | **Nội dung công | **ĐVT** | **Yêu cầu** |
| | việc** | | |
+=========+==================+================+==================+
| 1 | Bìa hồ sơ (đã | tờ | \- Kích thước |
| | bao gồm 5% tỷ lệ | | 57x33cm |
| | sai hỏng) | | |
| | | | \- Giấy Duplex |
| | | | 250g |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 2 | Tờ mục lục văn | tờ | Loại giấy trắng |
| | bản (đã bao gồm | | khổ A4 định |
| | 5% tỷ lệ sai | | lượng ≥ 80g/m2 |
| | hỏng) | | |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 3 | Giấy trắng làm | tờ | Loại giấy trắng |
| | sơ mi khi lập hồ | | khổ A4 định |
| | sơ | | lượng ≥ 80g/m2 |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 4 | Giấy trắng in | tờ | Loại giấy trắng |
| | mục lục hồ sơ, | | khổ A4 định |
| | nhãn hộp (đã bao | | lượng ≥ 80g/m2 |
| | gồm 5% tỷ lệ sai | | |
| | hỏng) | | |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 5 | Giấy trắng viết | tờ | Loại giấy trắng |
| | thống kê tài | | khổ A4 định |
| | liệu loại (đã | | lượng ≥ 80g/m2 |
| | bao gồm 5% tỷ lệ | | |
| | sai hỏng) | | |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 6 | Phiếu tin (đã | tờ | Loại giấy trắng |
| | bao gồm 5% tỷ lệ | | khổ A4 định |
| | sai hỏng) | | lượng ≥ 80g/m2 |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 7 | Bút viết bìa | chiếc | Loại tốt, chất |
| | | | lượng cao |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 8 | Bút viết phiếu | chiếc | Loại tốt, chất |
| | tin, thống kê | | lượng cao |
| | tài liệu loại | | |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 9 | Bút chì để đánh | chiếc | Loại tốt, chất |
| | số tờ | | lượng cao |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 10 | Mực in mục lục | hộp *(4 gram)* | Loại tốt, chất |
| | hồ sơ, nhãn hộp | | lượng cao |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 11 | Cặp, hộp đựng | chiếc | \- Hộp mộc, gáy |
| | tài liệu | | vải, không sơn |
| | | | |
| | | | \- Kích thước |
| | | | 36x26x11cm |
| | | | |
| | | | \- Bao gồm cặp |
| | | | ba dây dáng đứng |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 12 | Hồ dán nhãn hộp | lọ *(30ml)* | Hồ chất lượng |
| | | | cao, độ bám dính |
| | | | tốt |
+---------+------------------+----------------+------------------+
| 13 | VPP khác (bút | bộ | Đảm bảo phục vụ |
| | dạ, bút xoá, | | đủ cho công tác |
| | dao, kéo, dây | | chỉnh lý tài |
| | buộc,...) | | liệu |
+---------+------------------+----------------+------------------+

**GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC
HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:

1\. Giải pháp và phương pháp luận;

2\. Kế hoạch công tác;

**Phần thứ ba:**

**ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

*Điều kiện hợp đồng bao gồm E-ĐKC, E-ĐKCT của Hợp đồng và Phụ lục Hợp
đồng (nếu có) thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.*

*E-ĐKC Hợp đồng được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu
khác nhau.Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương
này. E-ĐKCT quy định cụ thể các nội dung tương ứng với E-ĐKC khi áp dụng
đối với từng gói thầu nhằm bổ sung thông tin cần thiết để hoàn chỉnh hợp
đồng, đảm bảo tính khả thi cho việc ký kết và thực hiện hợp đồng*

*Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp
đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đối với mỗi
loại hợp đồng, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể xem xét áp dụng điều
khoản giảm trừ thanh toán căn cứ vào chất lượng đầu ra của dịch vụ. Theo
đó, tùy theo chất lượng đầu ra mà nhà thầu sẽ được thanh toán với giá
trị khác nhau. Nếu nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu của HSMT, nhà thầu sẽ
được thanh toán 100% giá trị hợp đồng (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc
bằng 100% giá trị theo khối lượng công việc thực tế nhân với đơn giá
(đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều
chỉnh). Nếu nhà thầu không đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã đề xuất thì
nhà thầu chỉ được thanh toán tương ứng với chất lượng đã hoàn thành.*

*Để áp dụng điều khoản về giảm trừ thanh toán, chủ đầu tư, bên mời thầu
cần xây dựng phụ lục Hợp đồng, trong đó nêu rõ yêu cầu về chất lượng đầu
ra; mức độ chất lượng có thể chấp nhận được; biện pháp kiểm tra, đánh
giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung
cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); mức độ giảm trừ thanh toán theo kỳ thanh
toán.*

*Chỉ nên đưa các hạng mục có thể kiểm tra, đánh giá, xác định chất lượng
vào danh mục giảm trừ thanh toán để làm cơ sở thanh toán giữa hai bên,
tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình thanh toán hợp đồng.*

*Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu có nguồn lực tài chính để khuyến
khích nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ với chất
lượng xuất sắc, có thể bổ sung điều khoản về \"tăng giá trị thanh toán\"
trên nguyên tắc tương tự như đối với điều khoản giảm trừ thanh toán vào
E-ĐKC và E-ĐKCT.*

*Ví dụ về Phụ lục hợp đồng và điều khoản giảm trừ thanh toán được nêu
tại Phụ lục của Mẫu HSMT này.*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6546 dự án đang đợi nhà thầu
  • 754 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 897 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16444 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14520 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây