Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư thận nhân tạo và lọc máu 2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:39 19/11/2020
Số TBMT
20201153240-00
Công bố
08:37 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư Thận nhân tạo và lọc máu năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm vật tư thận nhân tạo và lọc máu 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư Thận nhân tạo và lọc máu năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:37 19/11/2020
đến
10:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
60.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư thận nhân tạo và lọc máu 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư thận nhân tạo và lọc máu 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm vật tư thận nhân tạo và lọc máu 2020
- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư thận nhân tạo và lọc máu 2020
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung
- Nhà thầu phải có bảng phân nhóm của hàng hóa chào thầu như điều 4 của
Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 (kèm tài liệu chứng minh
(bản chính và bản dịch thuật)).
- Nhà thầu phải có bảng tuyên bố đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào
thầu theo mẫu sau:

STT

Tên
hàng
hóa

Yêu cầu kỹ
Quy cách
thuật theo Eđóng gói
HSMT

Thông
số kỹ
thuật
chào
thầu

1
2
3

...

...

Hạn
sử
dụng

Tài liệu kỹ
thuật tham
chiếu trong EHSDT
Trang ... của
Catalog thuộc
E-HSDT
Trang ... của
Catalog thuộc
E-HSDT
...

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
Sử dụng tiêu chí “đạt”, “không đạt” để đánh giá về kỹ thuật của từng hàng
hóa.
Từng hàng hóa được đánh giá là đạt khi tất cả tiêu chí đều được đánh giá
là “đạt”.
E-HSDT được đánh giá là đạt về kỹ thuật khi tất cả các hàng hóa được
đánh giá là Đạt.
73

STT

Tên hàng hóa

Quy cách
đóng gói

1 bộ/túi

1.

Bộ dây lọc máu loại 1

2.

Bộ dây lọc máu loại 2

20 Bộ/
thùng

3.

Quả lọc thận nhân tạo
loại 1

1 quả/1
hộp

4.

Kim chạy thận nhân
tạo

1 cái/túi

Thông số kỹ thuật, đặc tính của sản
phẩm

- Bộ dây bao gồm: Bộ dây lọc máu:
01 bộ gồm dây động mạch, dây tĩnh
mạch, tranducer protector
- Đường kính dây bơm: 8x12mm, dài
350mm hoặc 420mm
- Sản xuất từ chất liệu PVC mềm,
chống xoắn
- Bầu nhỏ giọt đường kính 20mm
hoặc 22mm, có màng lọc
- Tiệt trùng bằng khí EO
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, EC hoặc
tương đương
- Dùng cho máy chạy thận Fresenius
4008
1 bộ dây gồm dây động mạch, dây
tĩnh mạch và dây safeline. Chất liệu
dây: PVC
Không chứa thành phần cao su tự
nhiên.
Không có DEHP
Dùng cho máy chạy thận Fresenius
5008
* Diện tích màng: ≥ 1,6m2
* Chất liệu màng: Polyethersulfone
* KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc)
: 21
* Thể tích mồi: ≤ 86 ml
- Độ dày màng (µm): ≥ 35
- Đường kính trong (µm): 200
- Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg):
≥ 600
- Qk = 200 ml/phút, Qd = 500
ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): Ure:
≥ 191, Creatinine: ≥ 186, Phosphate:
≥166, Vitamin B12: ≥125
- Tiệt trùng: Gamma Rays.
- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC hoặc
tương đương,
Dùng cho máy chạy thận Fresenius
4008
- Kim 16, 17G x 1" (25mm)
- Đường kính kim 16G ID: 1,45 mm,
OD: 1,65 mm; Kim 17G ID: 1,27

Phân Nhóm
theo TT
14/2020/TT
-BYT

Nhóm 6

Nhóm 4

Nhóm 6

Nhóm 6

74

STT

Tên hàng hóa

Quy cách
đóng gói

5.

Quả lọc thận nhân tạo
loại 2

1 quả/túi

6.

Quả lọc thận nhân tạo
loại 3

1 quả/túi

Thông số kỹ thuật, đặc tính của sản
phẩm

mm, OD: 1,47 mm
- Đường kính ống dây ID: 3,2 mm,
OD: 5,0 mm; dây dài 30 cm
- Sản xuất từ chất liệu PVC
- Kim tráng silicone
- Có cánh bướm xoay được quanh
kim, có back-eye.
- Tiệt trùng bằng khí EO
- Tiêu chuẩn: ISO 13485, EC hoặc
tương đương,
Dùng cho máy chạy thận Fresenius
4008
* Diện tích màng: ≥ 1,7m2
* Chất liệu màng: Polyethersulfone
* KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc)
: ≥ 69
* Thể tích mồi: ≤ 101
- Độ dày màng (µ): ≥ 30
- Đường kính trong (µ): 200
-Qb = 200 ml/phút, Qd = 500
ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): Ure:
≥194, Creatinine: ≥193, Phosphate:
≥186, Vitamin B12: ≥156
- Tiệt trùng: Beta Rays - Gamma
- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC hoặc
tương đương
Dùng cho máy chạy thận Fresenius
5008
* Diện tích màng: ≥1,9m2
* Chất liệu màng: Polyethersulfone
* KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc)
: ≥75
* Thể tích mồi: ≤113 ml
- Độ dày màng (µ): ≥30
- Đường kính trong (µ): khoảng 200
-Qb = 200 ml/phút, Qd = 500
ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): Ure:
≥196, Creatinine: ≥195, Phosphate:
190, Vitamin B12: ≥160
- Tiệt trùng: Beta Rays - Gamma
- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC hoặc
tương đương
Dùng cho máy chạy thận Fresenius

Phân Nhóm
theo TT
14/2020/TT
-BYT

Nhóm 3

Nhóm 3

75

STT

7.

8.

9.

Tên hàng hóa

Quả lọc thận nhân tạo
loại 4

Bộ catheter chạy thận
nhân tạo 2 nhánh dài
hạn các cỡ 12FR,
14FR

Bộ catheter chạy thận
nhân tạo 2 nhánh cỡ
12FR, dài 15-20 cm

Quy cách
đóng gói

1 quả/ 1
túi

Thông số kỹ thuật, đặc tính của sản
phẩm

5008
* Diện tích màng: ≥ 1,4m2
* Chất liệu màng: Polyethersulfone
* KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc)
: ≥ 19
* Thể tích mồi: ≤ 78 ml
- Độ dày màng (µm): ≥35
- Đường kính trong (µm): khoảng 200
- Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg):
≥ 600
- Qk = 200 ml/phút, Qd = 500
ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): Ure:
≥188, Creatinine: ≥183, Phosphate:
≥161, Vitamin B12: ≥115
- Tiệt trùng: Gamma Rays.
- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC hoặc
tương đương
Dùng cho máy chạy thận Fresenius
4008.

Phân Nhóm
theo TT
14/2020/TT
-BYT

Nhóm 6

01 bộ/bao

- Chất liệu Polyurethane 2 nòng, dài
hạn có đường cản quang với đầu
stepped
- Dây dẫn chữ J có đánh dấu dài
70cm, làm bằng hợp kim Nitinol
- Kim hình chữ Y 18G (1,25 mm x
7,0 cm)
- Bơm tiêm 10cc
- Que nong 2 cái: 12 Fr (4,0 mm x 11
cm), 14 Fr ( 4,66 mm x 14 cm)
- Dao mổ số 11
- Dụng cụ tạo đường hầm
- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC hoặc
tương đương

Nhóm 6

01 bộ/bao

- Chất liệu Polyurethane
- Dây dẫn chữ J có đánh dấu dài
≥70cm, làm bằng hợp kim Nitinol
- Kim hình chữ Y 18G (1,25 mm x
7,0 cm)
- Bơm tiêm 5cc
- Que nong 2 cái: 10Fr (3,3 mm x 11
cm), 12 Fr ( 4,0 mm x 14 cm)
- Dao mổ số 11
- Nắp ống tiêm: 2 cái

Nhóm 6

76

STT

Tên hàng hóa

Quy cách
đóng gói

Thông số kỹ thuật, đặc tính của sản
phẩm

Phân Nhóm
theo TT
14/2020/TT
-BYT

- Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC hoặc
tương đương
5 cái/ hộp

Đầu nối cho ống thông lọc màng
bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và
catheter

Nhóm 3

11.

Catheter (Ống thông)
lọc màng bụng đầu
cong dài 63cm

5 cái/ hộp

Catheter (Ống thông) đầu cong dùng
thẩm phân phúc mạc cho người lớn,
dài ≥ 63cm, 2 nút chặn (cuff) để vô
dịch ổ bụng

Nhóm 4

12.

Bộ chuyển tiếp

6 cái/ hộp

Bộ chuyển tiếp (Transfer set) kết nối
giữa Catheter và túi dịch lọc

Nhóm 3

13.

Nắp đóng bộ chuyển
tiếp

60 cái/
hộp

Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng
nhựa chứa povidon-iod được sử dụng
để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển
tiếp.

Nhóm 3

14.

Kẹp xanh

12 cái/
hộp

Kẹp xanh, kẹp túi dịch khi thay dịch

Nhóm 3

15.

Kẹp catheter

12 cái/
hộp

Kẹp Catheter dùng khi thay transfer
set

Nhóm 3

16.

Túi đựng dịch xả

30 cái/
hộp

Túi đựng dịch xả ≥15L, chứa dịch xả
máy Homechoice

Nhóm 3

17.

Bộ kết nối máy thẩm
phân phúc mạc người
lớn

30 cái/
hộp

10.

Đầu nối cho ống thông
lọc màng bụng

18.

19.

Bộ kết nối (Cassette) Máy thẩm phân
phúc mạc tự động (Homechoice)
người lớn.
Kích thước 12Fx20cm,Bao gồm:
-1 catheter 2 đường chất liệu
polyurethane có cản quang
- Lỗ bên lớn: cải thiện tốc độ dòng
chảy và giảm đông máu
- 1 Guidewire
Catherter 2 nòng lọc
2 cái/1
-1 kim chữ Y
hộp
máu
- 2 nong
- Kèm dao
-1 xylanh 5ml
- Băng dính phẫu thuật
- Chỉ liền kim
diện tích màng ≥2,2m2. Chất liệu
màng Polysulfone, chất liệu vở quả
01 quả/ túi
Quả lọc thận Diasafe
lọc Polypropylen, chất liệu đầu quả
lọc Polyurethane. Tác dụng tạo dịch

Nhóm 4

Nhóm 6

Nhóm 3

77

STT

Tên hàng hóa

Quy cách
đóng gói

Thông số kỹ thuật, đặc tính của sản
phẩm

Phân Nhóm
theo TT
14/2020/TT
-BYT

lọc máu siêu sạch (nội độc tố <0.03
IU/mL, các vi sinh vật ô nhiễm ,0.1
CFU/mL). ONLINE tạo dịch bù cho
phương pháp HF và HDF
Dùng cho máy lọc máu liên tục
Fresenius 5008S
20.

Lõi lọc 0.5; 20 inch (
Béo )

1 lõi/túi

Lõi lọc 5cm, 20 inch (béo)

Không phân
nhóm

21.

Lõi lọc 0.5; 20 inch (
gầy )

1 lõi/túi

Lõi lọc 5cm, 20 inch

Không phân
nhóm

22.

Lõi lọc sát khuẩn 0.2
Micromet - 20 Inch

1 lõi/túi

Lõi lọc 0,2cm, 20 inch

Không phân
nhóm

23.

Muối tinh khiết

25 kg/ 1
bao

Muối tinh khiết

Không phân
nhóm

24.

Bóng đèn UV 40W

1 chiếc/1
hộp

Bóng đèn UV khử khuẩn

Không phân
nhóm

25.

Quả lọc huyết tương

4 bộ/
thùng

26.

Quả lọc máu liên tục

4 bộ /
thùng

Quả lọc trao đổi huyết tương được kết
nối sẵn với bộ dây dẫn:
Thể tích máu của cả bộ quả lọc
±10%: 127 ml
Diện tích màng: ≥ 0,35 m2
Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng:
Polypropylene
Đường kính trong của sợi lọc (khi
ướt): 330 µm
Độ dày thành sợi lọc: 150 µm
Thể tích máu trong quả lọc huyết
tương: 41 ml ±10%
Tốc độ máu tối thiểu: ≤100ml/min
Tốc độ máu tối đa: ≥400ml/min
Dùng cho máy lọc máu liên tục
Prismaflex hoặc tương đương.
"Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây
dẫn:
Chất liệu
• Màng lọc: dạng sợi rỗng AN69
(Acrylonitrile và sodium methallyl
sulfonate copolymer)
• Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate
• Vách đầu quả lọc: Polyurethane
• Ống dẫn: plasticized polyvinyl

Nhóm 3

Nhóm 1

78

STT

27.

28.

Tên hàng hóa

Quy cách
đóng gói

Thông số kỹ thuật, đặc tính của sản
phẩm

chloride (PVC)
• Cartridge: PETG
• Phương pháp tiệt trùng: EtO
(ethylene oxide)
Thông số kỹ thuật của quả lọc
• TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60
• Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa):
500/66,6
Thể tích máu trong quả lọc (±10%):
152 ml
Diện tích màng: ≥ 0,9m2
Đường kính trong của sợi lọc (khi
ướt): 240µm
Độ dày thành sợi lọc: 50µm"
Dùng cho máy lọc máu liên tục
Prismaflex hoặc tương đương
-Kim dẫn đường sắc bén
-Catheter bằng chất liệu polyurethan
tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu
-Đầu kim tránh nhiễm khuẩn
-Có dây điện cực để đo ECG, xác
Catheter chạy thận
1 Bộ /
định vị trí đặt catheter
nhân tạo
1túi
- Dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh trong
lọc máu liên tục
Dùng cho máy lọc máu liên tục
Prismaflex hoặc tương đương
Được dùng để thu thập dịch thải trong
khi thực hiện CRRT
Được trang bị đầu nối female Luer ở
bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để
làm nơi dẫn lưu.
Túi đựng dịch thải
40 túi/hộp Chất liệu: PVC, không có DEHP,
không có Latex
Thể tích: ≥ 5L
Dùng cho máy lọc máu liên tục
Prismaflex hoặc tương đương

Phân Nhóm
theo TT
14/2020/TT
-BYT

Nhóm 3

Nhóm 3

Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi
tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật mà không mang
tính chất chỉ định thầu. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương
hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ

79

thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của EHSMT;
- Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của
hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của
HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc
“tốt hơn”;
- Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp hàng mẫu để đánh giá
khả năng đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa dự thầu khi cần thiết. Kết quả đánh giá
hàng mẫu sẽ là kết quả cuối cùng để xác định điểm kỹ thuật của nhà thầu.
3. Các yêu cầu khác:
- Phạm vi cung cấp, yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mẫu số
01A (Phạm vi cung cấp), Mẫu số 02 (Bảng tiến độ cung cấp) thuộc
Chương IV, E-HSMT .
- Khi phát hiện hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, Chủ
đầu tư sẽ lập biên bản vi phạm, trường hợp vi phạm quá 03 lần sẽ chấm
dứt hợp đồng với nhà thầu.
4. Bản vẽ: Không
5. Kiểm tra và thử nghiệm: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư

80

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6088 dự án đang đợi nhà thầu
  • 701 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16006 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14541 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây