Thông báo mời thầu

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa Bình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:31 19/11/2020
Số TBMT
20201154167-00
Công bố
08:30 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa Bình
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa Bình
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí giá thành SXKD điện năm 2020 của Công ty Điện lực Hòa Bình
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa Bình
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hoà Bình

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:30 19/11/2020
đến
09:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa Bình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa Bình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
===========================

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
-----------------------------

### 1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

*- Tên gói thầu:* Chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Công ty Điện lực Hòa
Bình;

*- Giá gói thầu:* **699.806.000 đồng** *(Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi
chín triệu, tám trăm linh sáu ngàn đồng);*

*- Nguồn vốn:* Chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của
Công ty Điện lực Hòa Bình.

*- Hình thức lựa chọn nhà thầu:* Chào hàng cạnh tranh;

*- Phương thức lựa chọn nhà thầu:* Một giai đoạn một túi hồ sơ;

*- Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu:* Quý IV/2020;

*- Loại hợp đồng:* Hợp đồng trọn gói;

*- Thời gian thực hiện hợp đồng:* 30 ngày.

*- Nội dung thực hiện:* Chỉnh lý 139 mét giá hồ sơ, tài liệu từ năm 2019
trở về trước của Công ty Điện lực Hòa Bình.

*- Điểm điểm thực hiện:* tại Kho lưu trữ cơ quan Công ty Điện lực Hòa
Bình.

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

***2.1. Yêu cầu chung***

\- Nghiên cứu và phân loại tài liệu, lập hồ sơ để đảm bảo hồ sơ lập ra
đáp ứng yêu cầu quy định.

\- Khi tháo gỡ ghim, kẹp phải nhẹ nhàng, cẩn thận, không làm hư hỏng,
rách tài liệu\...

\- Cam kết thực hiện các chế độ bảo mật thông tin, tài liệu theo đúng
quy định của pháp luật.

\- Cam kết bảo hành, hỗ trợ tra tìm tài liệu trong vòng 12 tháng kể từ
khi quyết toán hoàn toàn hợp đồng chỉnh lý.

***2.2. Yêu cầu về vật tư, văn phòng phẩm***

Nhà thầu phải nêu chi tiết danh mục vật tư, văn phòng phẩm do nhà thầu
cung cấp để thực hiện gói thầu. Trong đó nêu rõ ký mã hiệu (nếu có),
nguồn gốc xuất xứ và thông số kỹ thuật của vật tư, văn phòng phẩm, sau
đó so sánh với yêu cầu của E-HSMT. Vật tư, văn phòng phẩm mà nhà thầu
cung cấp phải có đặc tính, thông số kỹ thuật tốt hơn hoặc tương đương
yêu cầu dưới đây:

+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| **Stt** | **Danh mục | **Đơn vị** | **Định mức | **Yêu cầu** |
| | hàng hóa** | | cho 01 mét | |
| | | | tài liệu** | |
+=========+==============+============+==============+==============+
| 1 | Bìa hồ sơ | Tờ | 126 | \- Kích |
| | (Đã bao gồm | | | thước: 33x65 |
| | 5% tỷ lệ sai | | | cm. |
| | hỏng) | | | |
| | | | | \- Chất |
| | | | | liệu: giấy |
| | | | | duplex, định |
| | | | | lượng ≥ |
| | | | | 250g/m2, độ |
| | | | | ẩm ≤ 7 ± 2% |
| | | | | , (có kết |
| | | | | quả thử |
| | | | | nghiệm mẫu |
| | | | | do đơn vị có |
| | | | | chức năng |
| | | | | kiểm tra |
| | | | | tiêu chuẩn |
| | | | | đo lường |
| | | | | chất lượng). |
| | | | | |
| | | | | \- Sản xuất |
| | | | | theo đúng |
| | | | | tiêu chuẩn |
| | | | | của Cục Văn |
| | | | | thư - Lưu |
| | | | | trữ nhà |
| | | | | nước. |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 2 | Tờ mục lục | Tờ | 190 | Theo Quyết |
| | văn bản (Đã | | | định số |
| | bao gồm 5% | | | 62/QĐ-LTNN |
| | tỷ lệ sai | | | ngày |
| | hỏng) | | | 07/05/2002 |
| | | | | của Cục Lưu |
| | | | | trữ Nhà |
| | | | | nước. |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 3 | Giấy trắng | Tờ | 126 | Loại giấy |
| | làm sơ mi | | | trắng khổ A4 |
| | khi lập hồ | | | định lượng |
| | sơ | | | \< 70g/m2 |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 4 | Giấy trắng | Tờ | 40 | Loại giấy |
| | in mục lục | | | trắng khổ A4 |
| | hồ sơ nhãn | | | định lượng |
| | hộp (Đã bao | | | \> 80g/m2 |
| | gồm 5% tỷ lệ | | | |
| | sai hỏng) | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 5 | Giấy trắng | Tờ | 18 | Loại giấy |
| | viết thống | | | trắng khổ A4 |
| | kê tài liệu | | | định lượng |
| | loại (Đã bao | | | \> 80g/m2 |
| | gồm 5% tỷ lệ | | | |
| | sai hỏng) | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 6 | Phiếu tin | Tờ | 126 | Theo quy |
| | (Đã bao gồm | | | định tại |
| | 5% tỷ lệ sai | | | công văn số |
| | hỏng) | | | 283 |
| | | | | /VTLTNN-NVTW |
| | | | | ngày |
| | | | | 19/5/2004 về |
| | | | | việc ban |
| | | | | hành bản |
| | | | | hướng dẫn |
| | | | | chỉnh lý tài |
| | | | | liệu hành |
| | | | | chính |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 7 | Bút viết bìa | Chiếc | 5 | Loại tốt, |
| | | | | chất lượng |
| | | | | cao |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 8 | Bút viết | Chiếc | 1 | Loại tốt, |
| | phiếu tin, | | | chất lượng |
| | thống kê tài | | | cao |
| | liệu loại | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 9 | Bút chì để | Chiếc | 0,5 | Loại tốt, |
| | đánh số tờ | | | chất lượng |
| | | | | cao |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 10 | Mực in mục | Hộp | 0,01 | Loại tốt, |
| | lục hồ sơ | | | chất lượng |
| | nhãn hộp | | | cao |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 11 | Hộp đựng tài | Chiếc | 7 | \- Kích |
| | liệu | | | thước: 36,5 |
| | | | | x 26,5 x 11 |
| | | | | cm |
| | | | | |
| | | | | \- Chất |
| | | | | liệu: giấy |
| | | | | cartoon, |
| | | | | định lượng ≥ |
| | | | | 1.300g/m2, |
| | | | | độ dày ≥ |
| | | | | 2mm, độ ẩm ≤ |
| | | | | 10 ± 2% (có |
| | | | | kết quả thử |
| | | | | nghiệm mẫu |
| | | | | do đơn vị có |
| | | | | chức năng |
| | | | | kiểm tra |
| | | | | tiêu chuẩn |
| | | | | đo lường |
| | | | | chất lượng). |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 12 | Hồ dán nhãn | Lọ | 0,25 | Hồ chất |
| | hộp | | | lượng cao, |
| | | | | độ bám dính |
| | | | | tốt, có hóa |
| | | | | chất chống |
| | | | | chuột và các |
| | | | | côn trùng |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 13 | Dao, kéo cắt | | | Loại tốt, |
| | giấy, ghim | | | chất lượng |
| | kẹp, dây | | | cao  |
| | buộc, bút | | | |
| | xóa, chổi | | | |
| | lông, các | | | |
| | văn phòng | | | |
| | phẩm khác | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+

***3.3. Yêu cầu về công tác chỉnh lý tài liệu***

***\**** Nhà thầu thực hiện công tác chỉnh lý tài liệu bao gồm các công
việc:

1\. Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu;

2\. Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng
cách \~100m);

3\. Vệ sinh sơ bộ tài liệu;

4\. Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý;

5\. Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân loại;

6\. Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo Hướng dẫn lập hồ sơ;

7\. Biên mục phiếu tin (các trường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14);

8\. Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc biên mục phiếu tin;

9\. Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại;

10\. Hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin;

11\. Biên mục hồ sơ;

12\. Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ;

13\. Đánh số chính thức cho hồ sơ vào trường số 3 của phiếu tin và lên
bìa hồ sơ;

14\. Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào
bìa hồ sơ;

15\. Đưa hồ sơ vào hộp (cặp);

16\. Viết và dán nhãn hộp (cặp);

17\. Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá;

18\. Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập Biên bản giao, nhận tài
liệu;

19\. Nhập phiếu tin;

20\. Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin;

21\. Lập mục lục hồ sơ;

22\. Xử lý tài liệu loại;

23\. Kết thúc chỉnh lý.

***2.4. Yêu cầu sản phẩm sau chỉnh lý***

*\* Tài liệu sau khi chỉnh lý hoàn chỉnh phải đạt được các yêu cầu sau*:

\- Phân loại và lập thành hồ sơ hoàn chỉnh: không phân tán phông lưu
trữ, tài liệu của đơn vị hình thành phông phải được chỉnh lý và sắp xếp
riêng biệt; Khi phân loại, lập hồ sơ (chỉnh sửa hoàn thiện, phục hồi
hoặc lập mới hồ sơ), phải tôn trọng sự hình thành tài liệu theo trình tự
theo dõi, giải quyết công việc.

\- Tài liệu sau khi chỉnh lý phải được cho vào cặp, hộp viết bìa, viết
nhãn, đánh số hoàn chỉnh và hồ sơ lập ra phản ánh được các hoạt động của
cơ quan, tổ chức hình thành tài liệu, phải đảm bảo sự liên hệ logic và
lịch sử của tài liệu.

\- Xác định thời hạn bảo quản cho từng hồ sơ, tài liệu bằng số năm cụ
thể (trừ tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn) theo Thông tư
155/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính về việc ban hành quy
định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt
động của ngành tài chính; Quyết định 1556/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 10 năm
2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ
sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội
Việt Nam và các quy định hiện hành khác.

\- Hệ thống hoá hồ sơ, tài liệu một cách khoa học để thuận tiện trong
việc khai thác.

\- Lập các công cụ tra cứu như: mục lục hồ sơ, tài liệu; cung cấp bản
điện tử của Mục lục hồ sơ và mục lục văn kiện; đóng quyển mục lục ít
nhất 03 bộ).

\- Lập danh mục tài liệu hết giá trị loại ra để tiêu huỷ có thuyết minh
chi tiết.

***2.5. Yêu cầu khác***

Nhà thầu cung cấp cho Đơn vị thụ hưởng phần mềm nghiệp vụ lưu trữ phải
đảm bảo những yêu cầu sau:

\- Có thể cài đặt trên 1 máy chủ (server) và truy cập từ các máy con
(client) bất kỳ trong mạng nội bộ.

\- Được bảo mật bằng tên đăng nhập và mật khẩu;

\- Thể hiện đầy đủ thông tin của Mục lục hồ sơ theo quy định tại Quyết
định 333/QĐ-EVN ngày 09/3/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm
các trường thông tin cơ bản sau: Hộp số, Hồ sơ số, Tiêu đề hồ sơ, Ngày
tháng bắt đầu và kết thúc, Số tờ, Ghi chú.

\- Có chức năng cho phép quản lý (thêm mới, sửa chữa, xoá bỏ\...) toàn
bộ tài liệu lưu trữ trong kho.

\- Cho phép nhập dữ liệu mới về hồ sơ, tài liệu từ file excel, word\...
(theo cấu trúc).

\- Có công cụ tìm kiếm cho phép tìm kiếm tài liệu thông qua các trường
thông tin cơ bản của tài liệu.

Nhà thầu chuẩn bị sẵn bản chạy thử (Demo) của phần mềm để chạy thử trong
quá trình thương thảo hợp đồng nếu được Bên mời thầu yêu cầu chạy thử,
kiểm tra chức năng của phần mềm.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6166 dự án đang đợi nhà thầu
  • 80 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 84 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15437 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây