Thông báo mời thầu

Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:23 19/11/2020
Số TBMT
20201154100-00
Công bố
08:18 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021 của Trung tâm y tế huyện Long Điền
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021 của Trung tâm y tế huyện Long Điền
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:18 19/11/2020
đến
09:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Gói thầu: Nệm, trang phục nhân viên y tế và đồ vải năm 2020-2021.
- Địa điểm: Ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Thời gian thực hiê ̣n gói thầ u : 3 tháng.
- Hình thức lựa chọ n nhà thầ u : Chào hàng cạnh tranh trong nước theo quy trình thông thường
(Đấu thầu qua mạng).
- Quy mô gói thầ u : Cung cấp hàng hóa chi tiết nêu tại Phạm vi cung cấp Mẫu số 01A
(webform trên Hệ thống).
Mục 2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật của hàng hóa:
STT
Tên sản
Đặc tính kỹ thuật
phẩm
I
TRANG PHỤC NHÂN VIÊN Y TẾ
Quần, áo nhân Áo sơ mi màu sáng cổ đức, cài cúc giữa,
1.
viên
hành dài
tay.
Vải
áo
ka

chính,
thu Quần màu sẫm, quần âu hai ly, 2 túi chéo,
ngân, tiếp đón có
1
túi
sau.Vải
quần
kaki
… nam.
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Quần, áo nhân Áo sơ mi màu sáng cổ đức, cài cúc giữa,
2.
viên
hành dài
tay.
Vải
áo
ka

chính,
thu Quần màu sẫm, quần âu hai ly, 2 túi chéo,
ngân,
tiếp có 01 túi sau.Vải quần kaki thun
đón… nữ
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Quần, áo điều Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn
3.
dưỡng viên, tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có
hộ sinh viên, 2 túi và có khuy cài biển công tác trên ngực
y sỹ nữ + Mũ trái, vải áo kate fort loại 1
Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương,
viền
rộng
0,5
cm.
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, màu trắng. Vải
quần
ka
ki
thun
Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, tròn đều
theo vòng đầu, cao 10cm đối với Nữ hộ
sinh và Y sỹ và có size theo yêu cầu chủ
đầu

lúc
đặt
hàng.
Mũ theo màu sắc áo, vải kate fort, kiểu mũ
cánh chuồng đối với Điều dưỡng viên.
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Quần, áo điều Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều
4.
dưỡng viên, dài áo ngang mông, kiểu ngắn tay, phía
hộ sinh viên, trước có 2 túi, và có khuy cài biển công tác

Ghi chú
Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

STT

5.

6.

7.

8.

Tên sản
Đặc tính kỹ thuật
phẩm
y sỹ nam + trên ngực trái, vải áo kate fort loại 1

Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương,
viền
rộng
0,5
cm
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có một túi sau,
quần màu trắng, Vải quần ka ki
Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort,
cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size
theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Quần, áo của
Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn
kỹ thuật viên,
tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có
cử nhân, kỹ
2 túi, và có khuy cài biển công tác trên
sư và các
ngực trái, vải áo kate fort loại 1
chức
danh
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi sau.
khác làm việc
Quần màu trắng. Vải quần ka ki thun
chuyên môn
Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort,
tại các khoa,
cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size
phòng
lâm
theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
sàng và cận
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
lâm sàng ( nữ
may
) + Mũ
Quần, áo của
Áo màu trắng cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn
kỹ thuật viên,
tay, chiều dài áo ngang mông, phía trước có
cử nhân, kỹ
3 túi, và có khuy cài biển công tác trên
sư và các
ngực trái, vải áo kate fort loại 1
chức
danh
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau,
khác làm việc
quần màu trắng. Vải quần ka ki
chuyên môn
Mũ tròn đều theo vòng đầu, vải kate fort,
tại các khoa,
cao 10cm, theo màu sắc của áo và có size
phòng
lâm
theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
sàng và cận
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
lâm
sàng
may
(Nam) + Mũ
Quần, áo bác Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa,
sĩ nam + Mũ
chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía
trước có 3 túi và có khuy cài biển công tác
trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang
mông. Màu trắng, vải áo kate fort loại 1
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, có một túi sau.
Màu
trắng,Vải
quần
ka
ki
Mũ theo màu sắc của áo, vải kate fort ,tròn
đều theo vòng đầu, cao 10cm và có size
theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may.
Quần, áo bác Áo Blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa,
sĩ nữ + Mũ
chiều dài áo ngang gối, kiểu dài tay, phía

Ghi chú

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

STT

Tên sản
phẩm

9.

Quần,
áo
dược sĩ nữ +


10.

Quần,
áo
dược sĩ nam +


11.

Quần, áo nhân
viên khối dự
phòng nữ

12.

Quần, áo hộ
lý, y công,
nhân viên giặt
là nữ + Mũ

Đặc tính kỹ thuật
trước có 2 túi và có khuy cài biển công tác
trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang
mông. Màu trắng, vải áo kate fort loại 1.
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, không có túi
sau. Màu trắng. Vải quần ka ki thun
Mũ theo màu sắc của áo, vải kate fort, tròn
đều theo vòng đầu, cao 10cm và có size
theo yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng.
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay,
chiều dài áo ngang gối, phía trước có 2 túi,
và có khuy cài biển công tác trên ngực trái,
phía sau xẻ giữa tới ngang mông. vải áo
kate
fort
loại
1
+ Quần âu hai ly, 2 túi chéo, màu trắng.Vải
quần
ka
ki
thun
+ Mũ tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm,
theo màu sắc của áo, vải kate fort
+ Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc giữa, ngắn tay,
chiều dài áo ngang gối, phía trước có 3 túi,
và có khuy cài biển công tác trên ngực trái,
phía sau xẻ giữa tới ngang mông. vải áo
kate
fort
loại
1
Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1
túi sau, màu trắng.Vải quần ka ki
Mũ tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm, theo
màu sắc của áo, vải kate fort,
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Áo sơ mi màu trắng, cổ đức, cài cúc giữa,
ngắn tay, bo ngang hong, và có khuy cài
biển công tác trên ngực trái. vải áo kate fort
loại
1.
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 01 túi sau, màu
sẫm.
Vải
quần
ka
ki
thun
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, ngắn tay, chiều
dài áo ngang mông; phía trước có 2 túi, và
có khuy cài biển công tác trên ngực trái.
Màu xanh hòa bình. vải áo kate fort loại 1
Quần âu hai ly, 2 túi chéo. Màu xanh hòa
bình.vải
áo
kate
fort
loại
1
Mũ tròn đều theo vòng đầu, cao 10cm. theo
màu sắc của áo, vải kate fort và có size theo

Ghi chú

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

STT

Tên sản
phẩm

13.

Quần, áo kỹ
thuật
viên
thiết bị y tế,
Kỹ sư thiết bị,
nhân viên bảo
trì, lái xe ô tô
cấp cứu

14.

Quần, áo nhân
viên bảo vệ
nam + Mũ

II

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Đặc tính kỹ thuật
yêu cầu chủ đầu tư lúc đặt hàng
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may.
Áo màu xanh đen, kiểu bu dông, cổ đức,
cài cúc giữa, ngắn tay, tay lơ vê, có nẹp cầu
vai, phía trước có 2 túi có nắp, và có khuy
cài biển công tác trên ngực trái. vải áo kate
fort
loại
1
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau, màu
xanh
đen.
Vải
quần
ka
ki
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may
Áo cổ đức, cài cúc giữa, ngắn tay, có nẹp
cầu vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp, và có khuy
cài biển công tác trên ngực trái. Màu ghi
vải
áo
kate
fort
loại
1
Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, có 1 túi sau. Màu
ghi,
Vải
quần
ka
ki
Mũ kiểu kepi màu xanh đen + sao+ cầu vai
Quần và áo có gắn nhãn mác của công ty
may.

NỆM

CÁC LOẠI
ĐỒ VẢI
Drap
trải Kích thước dài 2.6m x ngang 1.5m.
giường bệnh Màu trắng, chất liệu thun loại 1, thoáng mát
nhân

thấm
hút
tốt.
Có độ phủ
Ruột gối
Kích thước dọc 40cm x ngang 50 cm
Chất liệu gòn bên trong, bao ngoài là vải
kate fort
Bao gối
Kích thước dọc 50cm x ngang 60 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn
trải Kích thước dọc 80cm x ngang 80 cm
mâm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ
Kích thước dọc 60cm x ngang 40 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 45cm x ngang 30 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ
Kích thước dọc 50cm x ngang 40 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 50cm x ngang 80 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 50cm x ngang 50 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 40cm x ngang 30 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 35cm x ngang 45 cm

Ghi chú

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ

Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà

STT

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

Tên sản
phẩm

Đặc tính kỹ thuật

Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ 02 Kích thước dọc 100cm x ngang 60 cm
lớp
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ 03 Kích thước dọc 75cm x ngang 60 cm
lớp
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 50cm x ngang 35 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 35cm x ngang 25 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ
Kích thước dọc 30cm x ngang 30 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn vuông
Kích thước dọc 50cm x ngang 60 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ
Kích thước dọc 40cm x ngang 45 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Khăn có lỗ
Kích thước dọc 40cm x ngang 30 cm
Chất liệu vải Kate fort, màu trắng
Mùng
Kích thước khổ 1m2 x
cao 2 mét
Chất liệu tuyn
Mền
Kích thước khổ 1m2 x
1m8
Chất liệu nỉ
Quần áo bệnh Quần: dài, có dây rút lưng, màu xanh
nhân
Áo: Tay dài, cổ bẻ Dantom cài cúc giữa, in
logo của đơn vị bên ngực trái, màu xanh
Kích thước:10 bộ size S, 10 bộ size M, 12
bộ size L. 3 bộ size XL, 25 bộ size
Chất liệu: Vải Kate, màu xanh
Áo choàng:
Tay dài, cổ
tròn cài cúc
Kích
thước:
size
XL
giữa có in
Chất liệu: Vải Kate, màu vàng
logo của đơn
vị bên ngực
trái
Nệm
Kích thước: Ngang 90cm x dài 190cm
Chất liệu: Mút bên trong, ngoài bao da màu
xanh rêu
Váy sản phụ
Kích thước: 102 size XL, 01 size L
Chất liệu: Vải Kate, có dây rút lưng, màu
xanh
Áo sản phụ:
Tay ngắn, cổ
Kích thước: 102 size XL, 01 size L
tròn cài cúc
Chất liệu: Vải Kate, cài cú giữa, cổ tròn,
giữa, in logo
màu xanh có gắng size
của đơn vị
bên ngực trái
Quần áo trẻ Quần: Quần dài, có dây rút lưng, màu xanh.

Ghi chú
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà
Nhà

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải
Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
sản xuất, Xuất xứ vải

Nhà thầu phải nêu rõ Nhà

STT

42.

Tên sản
phẩm
em:

Đặc tính kỹ thuật

Ghi chú

Áo: Tay dài, cổ bẻ Dantom cài cúc giữa, in sản xuất, Xuất xứ vải
logo của đơn vị bên ngực trái, màu xanh
Kích thước: size từ 12-15 tuổi hoặc size
tương
đương
Chất liệu: Vải Kate
Quần áo trẻ Quần: Quần dài, có dây rút lưng, màu xanh. Nhà thầu phải nêu rõ Nhà
em:
Áo: Tay dài, cổ bẻ Dantom cài cúc giữa, in sản xuất, Xuất xứ vải
logo của đơn vị bên ngực trái, màu xanh
Kích thước: size từ 07-12 tuổi hoặc size
tương
đương
Chất liệu: Vải Kate

Ghi chú:
- Nhãn hiệu, mã hiệu hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể
dự thầu hàng hóa của hãng khác. Trường hợp nhà thầu dự thầu có nhãn hiệu khác so với EHSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng
tương đương hoặc tốt hơn với các hàng hóa yêu cầu.
- “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương
đương với các hàng hóa đã nêu trên.
Mục 3. Các yêu cầu khác:
a.Yêu cầu cam kết:
- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất năm 2020.
- Hàng hóa phải đúng quy cách khi giao, không đứt nút, sứt chỉ, không rách. Các đường
may phải thẳng, đều, không sùi chỉ, lỏng chỉ, bỏ mũi, tụt hoặc sổ chỉ.
- Chất liệu hàng hóa phải ổn định về mặt kết cấu và màu sắc: không lem màu, không loan
màu khi được giặt tẩy với xà bông.
- Cam kết khắc phục sửa chữa khi sản phẩm có sai sót do lỗi của nhà sản xuất trong quá
trình sử dụng.
- Cam kết về đóng gói khi giao hàng hóa theo yêu cầ u của Chủ đầu tư.
- Cam kết Trường hợp kiểm tra hàng không đúng chất lượng hoặc hàng chưa sử dụng
nhưng bị hỏng do đơn vị cung cấp: Chủ đầu tư trả lại và nhà thầu phải đổi hàng hóa mới 100%
đáp ứng theo yêu cầu.
- Cam kết về bảo đảm chất lượng và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt chất lượng đối với
hàng hoá tham dự thầu.
- Cam kết cung cấp xác nhận nguồn gốc xuất xứ (Giấy xác nhận) của nhà sản xuất (vải) khi
giao hàng.
- Yêu cầu về hàng mẫu:
+ Nhà thầu cam kết chấp thuận cung cấp đúng thời hạn và đủ số lượng hàng mẫu cho
từng loại hàng hóa khi Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thực hiện trong quá trình thương thảo và
đảm bảo tất cả hàng mẫu mà nhà thầu cung cấp phải đúng mẫu và đủ theo yêu cầu của Chủ
đầu tư (thời gian cung cấp hàng mẫu là 72 giờ tính từ thời điểm chủ đầu tư yêu cầu).
+ Nếu nhà thầu không trúng thầu: Hàng hóa mẫu sẽ được hoàn trả trong thời hạn 07 ngày
kể từ Bên mời thầu thông báo nhà thầu không trúng thầu.
+ Nếu nhà thầu trúng thầu: Hàng hóa mẫu sẽ được hoàn trả trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày giao đợt hàng đầu tiên.
- Kiểm tra và đánh giá hàng mẫu:
+ Tất cả hàng mẫu sẽ được Trung tâm (bên mời thầu) xem xét và đánh giá chất lượng so

với sản phẩm cùng loại đang được sử dụng tại Trung tâm (bên mời thầu).
b. Yêu cầu về bảo hành:
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu là 2 tháng kể từ khi hàng hóa được bàn giao và nghiệm thu.
- Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, Nhà thầu phải cử chuyên gia (nhân sự
có chuyên môn phù hợp) không chậm quá 48 giờ kể từ khi được yêu cầu của Chủ đầu tư . Trong
trường hơ ̣p nhà thầ u không đáp ứng đươ ̣c viê ̣c bảo hành thì Chủ đầ u tư có quyề n thuê nhà thầ u
khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí thuê này do nhà thầu chi trả .
- Thực hiện bảo hành khi hàng hóa có sự cố và quá trình khắc phục không kéo dài hơn 07
ngày làm việc. Trong trường hợp không đáp ứng được, Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo
lãnh bảo hành cho việc khắc phục sự cố.
Ghi chú: Đối với kích thước, size trang phục gồm (Quần, áo... ) nhà thầu sẽ đo trực tiếp trước
khi may.
c. Yêu cầu về chất liệu vải:
Nhà thầu cung cấp phiếu kiểm nghiệm Vải (có ghi rõ tên hãng sản xuất đúng với hãng sản xuất
vải dự thầu) (Bản sao y chứng thực và đối chiếu bản chính nếu chủ đầu tư có yêu cầu) của các
Trung tâm thí nghiệm thuộc phân viện dệt may tại Việt Nam phải phải có đủ nội dung yêu cầu
sau (Thời gian kiểm nghiệm từ năm 2019 trở về sau):
TT

Loại vải

Nội dung yêu cầu
Khối lượng vải (g/m2)

1

Vải Kate màu

Mật độ vải (sợi/10cm)
Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C
Độ bền màu giặt 40 độ C (Cấp)
Khối lượng vải (g/m2)

2

Vải Kate fort màu

Mật độ vải (sợi/10cm)
Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C
Độ bền màu giặt 40 độ C (Cấp)
Khối lượng vải (g/m2)

3

Vải Kate fort trắng

Mật độ (sợi/inch)
Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C
Mật độ vải (sợi/10cm)

4

Vải Kaki màu

5

Vải Kaki trắng

6

Vải Kaki thun màu

7

Vải Kaki thun trắng

Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C
Độ bền màu giặt 40 độ C (Cấp)
Độ bền màu giặt 40 độ C (Cấp)
Khối lượng vải (g/m2)
Mật độ vải (sợi/inch)
Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C
Khối lượng vải (g/m2)
Mật độ vải (sợi/inch)
Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C
Độ bền màu giặt 40 độ C (Cấp)
Khối lượng vải (g/m2)
Mật độ vải (sợi/inch)
Sự thay đổi kích thước sau giặt (%) ở 40 độ C

Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu.
Thử nghiệm: Theo yêu cầu của Bên mời thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5996 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 828 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15808 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14251 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây