Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 04:12 19/11/2020
Số TBMT
20201144921-00
Công bố
04:07 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Đội 3, Đội 5 - Phòng PC03
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thường xuyên
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc Đội 3, Đội 5 - Phòng PC03
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
04:07 19/11/2020
đến
08:30 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
8.000.000 VND
Bằng chữ
Tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 36

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên
quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy
đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra
sự cạnh tranh không bình đẳng.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
* Khối nhà chính :
- Tháo dỡ, thay thế một số phụ kiện thiết bị vệ sinh. Vệ sinh lại tường trong
nhà và ngoài nhà,
- Vệ sinh nền gạch hiện hữu.
- Dặm vá bả matic và Sơn lại tường trong và ngoài nhà.
- Chỉnh sửa tận dụng trần thạch cao khung nhôm nổi, đóng mới trần thạch
cao một số phòng.
- Vệ sinh, chà nhám, đánh rỉ lan can sắt cầu thang bộ sơn 2 lớp sơn dầu
hoàn thiện.
- Thay khóa cửa, quạt máy treo tường, thay đèn chiếu sáng, thay thiết bị
điện bị hư
- Thay và lắp đặt thêm một số vị trí ống thoát nước mưa.
- Tháo dỡ tấm đan chống nóng trên mái, đục lớp vữa bong tróc, chống thấm
lại mái tum thang, sân thượng, lát gạch sân thương
- Xây thêm 01 nhà để xe diện tích: 27m2. Kết cấu móng đơn, cột sắt tròn
chịu lực, mái tole.
- Sơn lại cổng chính, hàng rào mặt tiền .
 Khối nhà sau:

- Tháo dỡ, thay thế thiết bị vệ sinh. Vệ sinh tường trong và ngoài nhà.
- Vệ sinh nền gạch hiện hữu.
- Dặm vá bả matic và Sơn lại tường trong và ngoài nhà, hành lang.
- Đóng trần thạch cao khung nhôm nổi lầu 1, một số phòng.
- Lợp mái tole mới, mái lấy sáng di động. Thay máng xối tole.
- Vệ sinh, chà nhám, đánh rỉ lan can sắt cầu thang bộ, sơn 2 lớp sơn dầu
hoàn thiện.
- Thay khóa cửa, quạt máy treo tường, đèn chiếu sáng, thay thiết bị điện bị

1. Các yêu cầu kỹ thuật thi công :
- Khi thi công yêu cầu làm đúng thiết kế được duyệt, kỹ thuật phải đảm bảo
đúng quy trình quy phạm kỹ thuật thi công.
+ Các độ dốc hành lang, sàn wc, sênô, ống thoát phải đảm bảo nhằm chống
đọng, thấm gây dột.
+ Hoàn thiện đúng kích thước hình học và màu sắc theo quy định chi tiết.
- Trong quá trình thi công phải tuân thủ theo các quy trình, quy phạm thi
công hiện hành của Nhà nước .
+ Các quy định về vật liệu:
- Gạch xây, gạch thẻ và gạch ốp sản xuất tại nhà máy.
- Cát, đá theo tiêu chuẩn.
- Xi măng PC40.
- Ống cấp thoát nước sử dụng ống uPVC đảm bảo chất lượng.
- Sơn nước sử dụng sơn loại có chất lượng cao.
- Thiết bị vệ sinh đảm bảo chất lượng
+ Các quy định về nghiệm thu công tác, công tác xây gạch, tô trát vữa, sơn
lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện...
- Những chú ý an toàn lao động: Khi thi công phải bảo đảm dàn giáo, cây
chống neo buộc an toàn, công nhân khi thi công phải có mũ bảo hộ lao động, dây
an toàn khi làm việc bên ngoài.
2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Việc thi công, nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn nêu trong Chỉ dẫn kỹ
thuật; Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất khác phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và
nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì
được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài
cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
Đối với các công tác khác không có qui định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu
cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài).
Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản
để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và các bên liên quan tuân thủ Luật
Xây dựng, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành.
Việc nghiệm thu công việc, hạng mục công trình phù hợp với các quy định của
pháp luật tại thời điểm thực hiện.
Trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi
công cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan dưới đây:
Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn
Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012

Tổ chức thi công

TCVN 4087:1985

Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

TCVN 4091:1985

Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4252:1988

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm
thi công và nghiệm thu

TCVN 4517:1988

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm
nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung

TCVN 5593:1991

Công trình xây dựng dân dụng. Sai số hình học cho phép

TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5638:1991

Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640:1991

Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9259:2012

Dung sai trong xây dựng công trình

TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích
thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

TCVN 9262:2012
(ISO 7976:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình
và cấu kiện chế sẵn của công trình

TCVN 9264:2012
(ISO 7976:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình
và cấu kiện chế sẵn của công trình

TCXD 65:1989

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng
Công tác đất, nền, móng, móng cọc

TCVN 4447:2012

Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
Bê tông cốt thép toàn khối

TCVN 4453:1995

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và
nghiệm thu.

TCVN 5724:1993

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và
nghiệm thu

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và
nghiệm thu

TCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt Thi công và nghiệm thu

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9348:2012

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị
ăn mòn

TCVN 9382:2012

Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

TCXDVN 239:2006 Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình
TCXDVN 305:2004 Bê tông khối lớn. Quy phạm thi côngvà nghiệm thu
TCXDVN 363:2006

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu
chịu uốn trong công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCXDVN 376:2006 Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết
Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng
TCVN 4085:1985

Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4459:1987

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng
Công tác hoàn thiện

TCVN 4516:1988

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

Ký hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

TCVN 5674:1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

TCVN 9377:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì
công trình xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hànhkhác...

Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, đảm bảo các qui định
vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của khu
vực lân cận.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công, đảm bảo
an ninh trong khu vực.
Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải pháp
kỹ thuật và tiến độ thi công.
Nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm
thu theo quy định hiện hành.
Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của công
trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục khác
không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng
kinh phí của mình.
Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các qui trình trong các tiêu chuẩn
tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng.
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần công
việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho người và
phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo đảm cho mọi
hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
Nhà thầu thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được
chỉ ra trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, HSMT và các tiêu chuẩn qui phạm thi
công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong
giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.
2.2 Yêu cầu về giám sát thi công:

Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị
trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát
kỹ thuật công trình khi được yêu cầu công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau
khi có văn bản nghiệm thu của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không
được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải được chuyển khỏi phạm vi công trường.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế mà thi công có thể gay tổn hại tới
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ
chức thiết kế có biện pháp xử lý (điều chỉnh thiết kế).
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và
phải được tổ chức tư vấn thiết kế, Chủ đầu tưđồng ý mới được đưa vào sử dụng.

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5819 dự án đang đợi nhà thầu
  • 358 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 338 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15443 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13484 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây