Thông báo mời thầu

Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch khu vực An Cơ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 00:21 19/11/2020
Số TBMT
20201147797-00
Công bố
00:18 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng trụ sở làm việc Agribank chi nhánh huyện Châu Thành Tây Ninh - Phòng giao dịch khu vực An Cơ
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch khu vực An Cơ
Chủ đầu tư
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
XDCB của Agribank
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng trụ sở làm việc Agribank chi nhánh huyện Châu Thành Tây Ninh - Phòng giao dịch khu vực An Cơ
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Tây Ninh
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
00:18 19/11/2020
đến
08:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
63.000.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch khu vực An Cơ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao dịch khu vực An Cơ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 64

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về dự án, gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tên gói thầu: Xây dựng trụ sở làm việc Phòng giao
dịch khu vực An Cơ.

- Tên công trình: Trụ sở làm việc Agribank Chi nhánh huyện
Châu Thành Tây Ninh - Phòng giao dịch khu vực An Cơ.

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

- Chủ đầu tư: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

+ Xây dựng mới trụ sở làm việc.

+ Xây công trình phụ: Nhà ATM + Bảo vệ; Cổng + hàng rào;
nhà xe; nhà chứa máy phát điện; mương thoát nước, sân
nền.

+ Cải tạo nhà nghỉ CBNV, hàng rào.

Khối nhà chính:

+ Công trình xây dựng gồm 02 tầng, cao 10,05 m, diện tích
xây dựng 343,8 m2. Trong đó: Diện tích xây dựng tầng
trệt: 343,8 m2; diện tích xây dựng lầu 1: 326,6 m2; Tổng
diện tích sàn nhà chính: 670,4 m2.

Công trình phụ:

+ Nhà bảo vệ và ATM: cao 3,75 m, diện tích 18 m2;

+ Nhà xe: cao 2,41m, diện tích 45 m2;

+ Nhà chứa máy phát điện: 01 tầng, cao 4.7m.

+ Cổng và hàng rào.

+ Mương thoát nước, sân nền.

Cải tạo:

+ Nhà nghỉ trưa CBNV: 01 tầng, cao 5 m, diện tích 73,8 m2.

+ Hàng rào: chiều dài 48,6 m.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ
thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô,
tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình

Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, nghiệm thu,
thí nghiệm, an toàn lao động, quản lý chất lượng xây
dựng…. của gói thầu phải tuân thủ các yêu cầu của
hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) được nêu dưới
đây. Các nhà thầu khi trình bày chi tiết các công tác theo
yêu cầu của tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ mời thầu phải
trích dẫn đúng tên các tiêu chuẩn cần tuân thủ cho từng
công tác cụ thể. Đối với một số yêu cầu quan trọng
nhà thầu có thể trích dẫn cả những qui định cụ thể
của tiêu chuẩn. Trên cơ sở những tiêu chuẩn được nêu
trong hồ sơ dự thầu, cả nhà thầu phải xây dựng bộ
tiêu chuẩn thi công – nghiệm thu – thí nghiệm cho toàn
bộ gói thầu. Bộ tiêu chuẩn này nhà thầu có thể trình
bày ngay trong Hồ sơ dự thầu hoặc tổng hợp trình Chủ
đầu tư ngay sau khi trúng thầu. Số lượng các tiêu chuẩn
quy phạm mà nhà thầu trình bày không ít hơn số lượng
tiêu chuẩn ghi trong hồ sơ mời thầu. Khuyến khích các nhà
thầu trình bày bộ tiêu chuẩn thi công của gói thầu ngay
trong hồ sơ dự thầu. Các tiêu chuẩn mà các nhà thầu
phải tuân thủ gồm:

Tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu:

TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công.

TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá. Qui phạm thi công và
nghiệm thu.

TCVN 4087-2012: Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung.

TCVN 4091-1985: Nghiệm thu các công trình xây dựng.

TCVN 4447-2012: Công tác đất – Qui phạm thi công và nghiệm
thu.

TCVN 4459-1987: Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong
xây dựng.

TCVN 4252-2012: Quy trình lập thiết kế Tổ chức XD và thiết
kế thi công

Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 4516-1988: Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Qui phạm thi
công và nghiệm thu.

TCVN 5639-1991: Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong –
Nguyên tắc cơ bản.

TCVN 5640-1991: Bàn giao công trình xây dựng.

TCVN 5674-1992: Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công
và nghiệm thu.

TCVN 5574-2012: Kết cấu BT và BTCT toàn khối. Quy phạm thi
công và nghiệm thu.

TCXD 9361-2012: Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng.

TCXD 9207-2012: Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công
trình công cộng

Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 9206-2012: Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công
trình công cộng

Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4519-1988: Hệ thống cấp nước bên trong nhà và công
trình

Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp
ghép – Thi công và nghiệm thu.

TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu
chuẩn thiết kế

TCVN 9345:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép –
Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động
của khí hậu nóng ẩm.

Tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng

TCVN 2682-1992: Xi măng Poóc lăng.

TCVN 5691-1992: Xi măng Poóc lăng trắng.

TCVN 2682-2009: Cát xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5691-2000: Đá dăm, sỏi và sỏi đá dăm dùng trong XD –
Yêu cầu về kỹ thuật

TCXD 7570-2000: Cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng -
Hướng dẫn sử dụng

TCVN 1450-2009: Gạch rỗng đất sét nung.

TCVN 1451-1986: Gạch đặt đất sét nung.

TCVN 4314-2003: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5440-1991: Bê tông kiểm tra và đánh giá độ nền. Quy
định chung.

TCVN 1075-1971: Gỗ xẻ. Kích thước cơ bản.

TCVN 1076-1971: Gỗ xẻ. Tên gọi và định nghĩa.

TCVN 5642-1992: Đá Granit tự nhiên.

Tiêu chuẩn về an toàn lao động.

TCVN 5308-91: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng.

TCVN 3985-85: Tiếng ồn – Mức độ cho phép tại các vị
trí lao động.

TCVN 4086-95: An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung.

TCVN 3254-89: An toàn cháy – Yêu cầu chung.

TCVN 3255-86: An toàn nổ – Yêu cầu chung.

Tiêu chuẩn về nghiệm thu chất lượng

TCVN 371-2006: Nghiệm thu chất lượng công trìng xây dựng.
Nguyên tắc cơ bản.

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Tất cả các hạng mục xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam
hiện hành, theo hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã
được chấp thuận.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tất cả vật liệu,
thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn
hiện hành.

Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng tiến độ và thời
gian đã ký.

Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

я

d

І

т

@

-

>

@

Ф

Ц

䡭Љ䡳Љ g: Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực
và kinh nghiệm theo đề xuất trong HSDT thường xuyên có
mặt tại công trường để quản lý và điều hành thi công
công trình đúng yêu cầu kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế
và các quy trình, quy phạm hiện hành.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về kỹ thuật
và giải pháp thi công của mình nhằm đảm bảo tuân thủ
đầy đủ và đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật quy định
và chỉ dẫn của cán bộ giám sát.

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải thường xuyên theo
dõi và kiểm tra chất lượng thi công. Tất cả các công
tác theo dõi và kiểm tra chất lượng tại hiện trường
của Nhà thầu phải ghi chép vào sổ nhật kí thi công.
Đối với các tài liệu cơ bản, tài liệu thí nghiệm,
biên bản nghiệm thu… Nhà thầu phải lập thành hồ sơ
lưu giữ cả ở công trường lẫn văn phòng của Nhà thầu
để cán bộ giám sát, Chủ đầu tư và bất kỳ người
nào khác được Chủ đầu tư ủy quyền có thể tham khảo
và xem xét vào bất kỳ thời gian nào.

- Cán bộ giám sát hoặc Chủ đầu tư có quyền yêu cầu
Nhà thầu xử lý, phá bỏ hoặc thi công lại các hạng mục
công việc mà kết qủa kiểm tra cho thấy không đảm bảo
chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định.
Trong trường hợp như vậy Nhà thầu phải chịu mọi chi
phí liên quan đến việc thi công lại, giám sát, thí nghiệm
và các chi phí khác phát sinh từ việc thi công lại của
Nhà thầu.

Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử)

Vật liệu phải đạt các yêu cầu chung theo các quy định
hiện hành.

Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn an toàn theo quy
định.

Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

- Nhà thầu phải tuân thủ trình tự thi công lắp đặt
từng hạng mục công việc của công trình phù hợp với
thiết kế Bản vẽ thi công, bảo đảm an toàn trong quá
trình thi công xây lắp công trình.

- Trong bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu lập,
phải bảo đảm trình tự thi công theo quy chuẩn, tiêu
chuản xây dựng hiện hành.

Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn

- Đối với các hạng mục công tác cần thử nghiệm
trước khi đa vào vận hành chính thức nhà thầu phải lập
kế hoạch vận hành chạy thử tĩnh, không tải đảm bảo
an toàn trước khi đưa vào nghiệm thu bàn giao công trình.

- Đặc biệt hệ thống điện; hệ thông khí, hơi; hệ
thống cấp thoát nước; hệ thống lạnh… Nhà thầu phải
tuyệt đối tuân thủ quy trình thử nghiệm, chạy thử
đảm bảo an toàn mới được bàn giao đưa vào sử dụng

Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng chống cháy nổ đối
với kho bãi chứa vật tư, máy móc, thiết bị thi công. Cử
cán bộ thường trực bảo đảm công tác an toàn, phòng
chống cháy nổ. Bố trí các thiết bị chữa cháy như:
thùng cát, bể nước cứu hỏa, máy bơn cứu hỏa, bình
xịt khí CO2 có biển chỉ dẫn tiêu lệnh an toàn phòng cháy
chữa cháy đặt ở những vị trí dẽ nhìn thấy, dễ quan
sát…

Yêu cầu về vệ sinh môi trường

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trên công
trường và trong công tác chuyên chở vật liệu đặc biệt
là công tác khai thác, vận chuyển vật liệu.

- Đối với khu vực lán trại phải có hệ thống cấp,
thoát nước sinh hoạt; hệ thống hầm tự hoại để xử
lý các nước thải, chất thải sinh hoạt của công nhân thi
công công trình.

- Đối với môi trường khu vực công trình thi công, phải
có hệ thống tưới nước hạn chế khói bụi của phương
tiện vận chuyển trên công trường.

- Đối với kho bãi chứa vật liệu: những vật liệu là
chất lỏng, chất khí có ảnh hưởng nhiều đến môi
trường xung quanh phải có biện pháp bảo vệ bảo đảm
khong gây ô nhiễm môi trường.

Yêu cầu về an toàn lao động

Có biện pháp về an toàn lao động đảm bảo yêu cầu, cụ
thể:

- Đối với công nhân trên công trường phải có trang bị
bảo hộ lao động. Cán bộ công nhân trên công trường
phải được tập huấn an toàn lao động.

- Đối với các công việc thi công trên cao phải có bảo
hiểm an toàn lao động, phải có giàn giáo an toàn lao
động.

- Đối với máy móc thiết bị thi công trên công trường
phải có biện pháp bảo đảm an toàn máy móc, thiết bị…

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công

- Nhà thầu có thể thuê mướn nhân công, thiết bị tại
địa phương trong quá trình thi công tuy nhiên nhà thầu
phải có đội ngũ công nhân thường trực có tay nghề và
lực lượng xe máy thiết bị cần thiết để đảm bảo
tiến độ thi công khi gặp khó khăn khi huy động tại địa
phương với mức độ tối thiểu là 50% nhu cầu sử dụng
nhân công, thiết bị.

- Máy móc thiết bị xây dựng công trình: Máy móc thiết
bị thi công chủ yếu phải đáp ứng đủ số lượng,
chủng loại, tính năng kỹ thuật của thiết bị theo yêu
cầu tổ chức thi công công trình

Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
các hạng mục

- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp tổ chức thi
công tổng thể và các hạng mục để đảm bảo tiến độ
và tính hợp lý trong quá trình sử dụng nhân lực, vật
lực trên công trường.

Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu

- Nhà thầu thi công phải có bản thuyết minh các biện pháp
bảo đảm chất lượng thi công và phương pháp kiểm tra
chất lượng thi công cụ thể, rõ ràng.

- Phải có đầy đủ các dụng cụ thí nghiệm cho từng
loại vật tư, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và
phải được liệt kê đầy đủ, rõ ràng trong bảng liệt
kê.

- Có sơ đồ bố trí phòng, khu vực thí nghiệm cụ thể
tại công trình, bố trí cán bộ tự giám sát, kiểm tra,
thí nghiệm, quản lý chất lượng.

- Quản lý chất lượng vật tư: Tiếp nhận, lưu kho, bảo
quản.

- Quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.

- Công tác cung cấp mẫu vật tư, kết quả kiểm nghiệm,
bảo dưỡng, nghiệm thu.

- Bảo đảm công tác sửa chữa hư hỏng và bảo hành công
trình khi hoàn thành.

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ1.

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành

1

2(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAO ĐẳNG cùng E-HSMT trên Hệ
thống).

PAGE \* MERGEFORMAT 1

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6824 dự án đang đợi nhà thầu
  • 919 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 922 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16788 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14697 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây