Thông báo mời thầu

In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:50 18/11/2020
Số TBMT
20201153967-00
Công bố
22:47 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Phí xuất nhập cảnh được trích lại
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:47 18/11/2020
đến
08:30 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
32.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 40

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Giới thiệu chung về gói thầu
1.1 Tên gói thầu:In ấn, cấp phát sách tuyên truyền, phổ biến Luật xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
1.2 Bên mời thầu: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
1.4 Nguồn vốn: phí xuất nhập cảnh được trích lại
1.5 Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không
sơ tuyển, qua mạng
1.5 Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
1.6 Địa điểm:Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các địa điểm tại Mẫu số 02
(Webform trên Hệ thống)
1.7 Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.8 Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật
STT
1

2

3
3.1

Danh mục dịch vụ
Hình thức và yêu cầu cơ bản
- Khổ sách 21 cm x 29,7 cm
- Số trang ruột: 400 trang in một màu bằng giấy Bãi bằng 70g/m2 trắng 90%
- Sách khâu chỉ keo gáy
- Bìa Couches Nhật 300g/m2 in bốn màu, cán mờ, lăn sần
Xin cấp phép xuất bản:
Nhà thầu chịu trách nhiệm xin giấy phép xuất bản và phát hành theo số lượng
Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các
quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên
quan” tại Mẫu số 01 của E-HSMT này
Yêu cầu chi tiết về thiết kế và in sản phẩm mẫu
Biên tập, đọc bông, dàn trang, chế bản, thiết kế bìa tạo file ấn phẩm Sách
“Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định
có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan”
- Nhận bản gốc (bản giấy) và file của các văn bản được xếp thành quyển
Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy

định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư
trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan”; và bài
viết phải được sắp xếp hoàn chỉnh theo đúng hệ thống xây dựng mục lục
sách văn bản thành file Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công
dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các
quy định có liên quan”, biên tập, đọc bông chỉnh sửa nội dung, chế bản sửa
lỗi morat; cách trình bày theo đúng thể thức sách văn bản; Kiểm tra bond.
+ Nhập dữ liệu, chuyển đổi file, chuyển đổi dữ liệu theo từng trang văn bản
gốc, kiểm tra dữ liệu trên máy tính.
+ Biên tập trình bày và dàn trang Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và
các quy định có liên quan”dự kiến.
+ Điều chỉnh số lượng trang in cho phù hợp với văn bản, đảm bảo đúng quy
định và đúng yêu cầu của ấn phẩm.
+ Chỉnh sửa file dạng ảnh và file dạng vecter.
+ Dàn trang, tạo và hoàn chỉnh file Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và
các quy định có liên quan”.
+ In bond (bông) Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có
liên quan”
+ Kiểm tra, đọc soát lỗi Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công
dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các
quy định có liên quan”lần 1 với văn bản gốc gửi Sách “Pháp luật về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và
Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan” về bên mời thầu.
+ Kiểm tra tính đúng đắn nội dung biên tập, hình thức cách trình bày.sách
văn bản.
+ Kiểm tra độ chính xác về nội dung về chính tả, dấu chấm, dấu phẩy.
+ Chỉnh sửa file Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có

liên quan”lần 1 (những chỉnh sửa lớn về nội dung Sách “Pháp luật về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và
Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan” in bìa màu, in khổ lớn hơn
khổ Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các
quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên
quan”.
+ Hoàn thiện file ruột sách và bìa Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và
các quy định có liên quan” lần 1.
+ In bond (bông) Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có
liên quan” lần 2 và kiểm tra.
+ Chuyển bản in bond (bông) Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của
công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và
các quy định có liên quan” và văn bản chính tới Cục Quản lý xuất nhập
cảnh
- Chỉnh, sửa và hoàn thiện file ruột sách và bìa cuốn Sách “Pháp luật về xuất
cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và
Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan”.
+ Chỉnh sửa nội dung và hình thức trình bày theo yêu cầu trong bản in bond
(bông) Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và
các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên
quan”.
+ Hoàn thiện file DOC và chuyển dữ liệu sang file PDF.
+ Kiểm tra file DOC, PDF và chuyển Cục Quản lý xuất nhập cảnh duyệt
Lưu ý: HSMT này có đính kèm file nội dung Sách “Pháp luật về xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách
“Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam và các quy định có liên quan” nhưng có thể có lỗi ngữ pháp,
câu từ, chính tả, dấu chấm, dấu phẩy v.v.….bản thảo phải được trình bày
theo đúng thể thức sách văn bản . Nhà thầu phải biên tập theo đúng quy định

3.2

3.3

tại HSMT và các quy định pháp luật hiện hành nói chung và pháp luật ngành
của Bộ Công an nói riêng.
Yêu cầu chung về quy cách sản phẩm Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp
luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt
Nam và các quy định có liên quan”:
Hình thức :
- Khổ sách 21 cm x 29,7 cm
- Số trang ruột: 400 trang in một màu bằng giấy Bãi bằng 70g/m2 trắng 90%
- Sách khâu chỉ keo gáy
- Bìa Couches Nhật 300g/m2 in bốn màu, cán mờ, lăn sần
Yêu cầu về quy cách trang
Quy cách đối với hình thức ấn phẩm sách được quy định như sau:
- Quy cách trang bìa 1: Bìa sách có 4 màu, gồm các nội dung chính sau:
+ Đầu trang: “PHÁP LUẬT VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG
DÂN VIỆT NAM VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN” hoặc “PHÁP
LUẬT VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA
NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN
QUAN” viết hoa;
+ Dòng chữ: Bộ Công an Cục Quản lý xuất nhập cảnh chạy trên đầu dòng
chữ “PHÁP LUẬT VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN
VIỆT NAM VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN” hoặc “PHÁP LUẬT
VỀ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN”;
+ Chân trang bìa 1: logo và tên nhà xuất bản
- Quy cách trang bìa 4 cuốn Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của
công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và
các quy định có liên quan” có tênSách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh
của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về
nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và
các quy định có liên quan” . có mã vạch ISBN và dòng : Sách Không Bán
- Gáy sách thể hiện : tên sách Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công
dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các
quy định có liên quan” và logo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và logo của
Nhà xuất bản .
- Quy cách trang ruột sách

3.4

3.5

4

+ Sách được dùng phông chữ theo tiêu chuẩn Unicode TCVN 6909:2001
(Times New Roman), cỡ chữ 13 khoảng cách giữa các dòng : 15-16pt
Khoảng cách giữa các dòng
Đầu trang: 0,7cm
- Đối với trang lẻ:
Lề phải: 1.5cm
Lề trái: 1.5 cm
Lề trên: 1.5 cm
Lề dưới:2.5 cm
- Đối với trang chẵn:
Lề phải: 1.5cm
Lề trái: 1.5 cm
Lề trên: 1.5 cm
Lề dưới:2.5 cm
- Bàn giao file PDF, .DOC ấn phẩm sáchđã được in chính thức để phục vụ
việc xuất bản Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt
Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có
liên quan”
In ấn phẩm Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh,
quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên
quan”
- Số lượng: tại Mẫu số 01 của E-HSMT này
- Số trang: theo quy định tạiđiểm 1 “hình thức và yêu cầu cơ bản”
Ấn phẩm được trình bày và đóng quyển với một số thông tin cụ thể như sau:
+ Quy cách sản phẩm và quy cách trang sáchthực hiện như điểm 3.1; 3.2 và
3.3.
+ Sách được đóng thành quyển, kích thước 21cm x 29,7cm.
- Giấy in: theo quy định tạiđiểm 1 “hình thức và yêu cầu cơ bản”
Yêu cầu về gia công:
- Gia công: khâu chỉ vào bìa, phay gáy nhiệt
- Bàn giao ấn phẩm sách in.
Các yêu cầu khác
Nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức biên tập bản thảo; thẩm định nội dung bản
thảo; đăng ký xuất bản; trình bày bản mẫu in; in gia công hoàn thiện ấn phẩm theo
thông số kỹ thuật nêu chi tiết nêu tại mục 3 Chương V; và chuyển ấn phẩm tới địa
chỉ giao hàng. Mọi chi phí liên quan đến vận chuyển, giao nhận ấn phẩm nhà thầu
trúng thầu chịu.

Để chứng minh tính hợp lệ và năng lực thực hiện gói thầu, nhà thầu phải gửi
bản thiết kế, trình bày sản phẩm mẫu do nhà thầu thiết kế (bản scan file PDF)
nộp cùng E-HSDT trước thời điểm đóng thầu và phải scan bản gốc hoặc bản
chụp được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền của các giấy tờ pháp lý và
chứng minh năng lực nêu trong E-HSMT.
- Tiến độ cung cấp: tối đa không quá 7 ngày.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm chính xác, đúng
yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra sai sót trong suốt quá trình biên
tập, đọc bông chỉnh sửa ngữ pháp, câu từ, chế bản, in và phát hành sản phẩm.
- Nhà thầu phải xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sáchbao gồm từ khâu
nhận tài liệu in của Cục Quản lý xuất nhập cảnhđến khâu phát hành. Quy
trình phải thể hiện được công tác phối hợp giữa đơn vị in và Cục Quản lý
xuất nhập cảnh(tham khảo số sáchcũ để xây dựng Quy trình phù hợp).
- Nhà thầu phải xây dựng kế hoạch tiến độ sản xuất phù hợp với gói thầu.
Bảng kế hoạch sản xuất phải mô tả được tiến độ sản xuất và phương án bố trí
thiết bị, nhân lực vào dây chuyền công nghệ, tổng hợp được số liệu về nhân
lực, máy móc thiết bị cho dự án, phù hợp với năng lực của nhà thầu
- Nhà thầu cử 01 cán bộ thường xuyên làm nhiệm vụ giao nhận bông bài
hàng ngày và các công việc có liên quan giữa Cục Quản lý xuất nhập cảnhvà
nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện gói thầu đảm bảo đúng tiến độ.
- Bố trí nhân viên (2-3 người) làm việc tại Cục Quản lý xuất nhập cảnhđể hỗ
trợ Cục Quản lý xuất nhập cảnhtrong việc kiểm tra bond khi có yêu cầu.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm giao sản phẩm Sách “Pháp luật về xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách
“Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam và các quy định có liên quan”đúng số lượng, tiến độ, thời gian
và địa điểm theo yêu cầu (kể cả ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Mọi chi phí
về vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm và đã bao gồm trong giá trị hợp
đồng.
- Thay thế ngay sản phẩm bị lỗi, hỏng, rách trong quá trình sản xuất, vận
chuyển, giao nhận phát sinh từ phía nhà thầu.
2.2.5. In sách mẫu
- Cục Quản lý xuất nhập cảnhcung cấp các file mềm văn bản sẽ in Sách
“Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định
có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan” và quyển
sách mẫu.
- Yêu cầu nhà in tự tạo file in hoàn chỉnh và in mẫu đảm bảo theo đúng chất

lượng của sách mẫu gửi trực tiếp đến Bên mời thầu trước thời điểm đóng
thầu (Sản phẩm mẫu là 1 phần của HSĐX).
- Nhà thầu in 02 bản mẫu (tương đương 01 quyển/ 1 loại sách) giống như
Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy
định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư
trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định có liên quan” mẫu
gửi kèm HSĐX này (mẫu do nhà thầu in phải gửi kèm trong HSĐX và là
phần không thể tách rời của HSĐX.)
- Cách thức đóng quyển: Đúng theo quy định tại điểm 3.4
- Kích thước quyển Sách “Pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân
Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách “Pháp luật về nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy
định có liên quan”: 21cm x 29.7cm (± 0.5mm)
- Trình bày nội dung văn bản trên ấn phẩm Sách “Pháp luật về xuất cảnh,
nhập cảnh của công dân Việt Nam và các quy định có liên quan” và Sách
“Pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam và các quy định có liên quan”
- Kích thước cỡ chữ 13 khoảng cách giữa các dòng : 15-16pt
- Đầu trang:0.7cm
- Đối với trang lẻ:
Lề phải: 1.5cm
Lề trái: 1.5 cm
Lề trên: 1.5 cm
Lề dưới:2.5 cm
- Đối với trang chẵn:
Lề phải: 1.5cm
Lề trái: 1.5 cm
Lề trên: 1.5 cm
Lề dưới:2.5 cm
-Chất lượng bản in mẫu: Đúng yêu cầu về màu sắc, chữ in rõ ràng, nét không
nhòe, không mất nét, không váng bẩn; đã sửa hết lỗi chính tả (vì văn bản do
Cục Quản lý xuất nhập cảnhphát hành là văn bản quy phạm pháp luật, tuyên
truyền do vậy tuyệt đối không được sai lỗi chính tả, dấu chấm, dấu phẩy...)
của file mềm để điều chỉnh in đúng nội dung, hình thức theo HSMT này

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6517 dự án đang đợi nhà thầu
  • 666 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 885 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16366 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14405 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây