Thông báo mời thầu

Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 22:26 18/11/2020
Số TBMT
20201153682-00
Công bố
22:21 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp
Chủ đầu tư
Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 3 Đường 3 tháng 2 - Phường 11 - Quận 10 - TP. Hồ Chí Minh
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
22:21 18/11/2020
đến
09:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
31.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi mốt triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 48

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Tên công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội
đến đường Quốc Hương).
- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật – thoát nước, cấp IV, nhóm C.
- Địa điểm: Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mục tiêu đầu tư:
- Thời hạn thực hiện hợp đồng: 120 ngày (trong đó: tiến độ thi công là 90 ngày,
giao nộp hồ sơ hoàn công là 20 ngày, giao nộp hồ sơ quyết toán là 10 ngày).
- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
 Phạm vi xây dựng: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà
Nội đến đường Quốc Hương)
+ Điểm đầu công trình: Giáp đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội.
+ Điểm cuối : giáp đường Quốc Hương.
 Quy mô chủ yếu công trình:
+ Chiều dài tuyến thực tế: 402m;
+ Phạm vi bề rộng mặt nạo vét: 3,2m ÷ 13,4m;
+ Mái ta luy: mái nạo vét m=0.5.
+ Chiều sâu nạo vét trung bình: 0,8m;
+ Nạo vét bùn với khối lượng 2.790,18 m3.
+ Đóng cừ tràm gia cố mái rạch, chiều dài bờ rạch được gia cố là 788m.
II. Y u cầu về
thu t ch d n
thu t
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:
 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi tập 1.2.3.4.5.
 Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế: TCVN
4118:2012.
 Tổ chức thi công: TCVN 4055-2012.
 Qui phạm kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308 –1991.
 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu: TCVN 4447-2012.
 Công trình thủy lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu:
TCVN 8305:2009.
 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu TCVN
9377:2012.
 Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản: TCVN 5638 –
1991.

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

 Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản: TCVN 5640-1991.
 Các tiêu chuẩn hiện hành khác.
2. Các y u cầu về tổ chức
a. Y u cầu chung

thu t thi công, giám sát

- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót

nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng
hiện hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo
chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn
giao thông, đảm bảo quá trình thi công không ảnh hưởng đến quá trình vận tải tại bến
xe.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của
tất cả các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công
trình và trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên
vật liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình
kể từ ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng
nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu
phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa
vào thi công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời
hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng
lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp
đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường
trong suốt quá trình thi công.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà
theo ý kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực
thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở
công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc
ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người,
nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình,
nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch
sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo
đúng yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận
các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ
giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên.

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công
trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu,
thiết bị bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi
phạm vi công trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế
có biện pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản

xuất và phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa
vào công trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu.
Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà
thầu chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được
đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong
những trường hợp sau:
 Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
 Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.
3. Y u cầu về chủng loại, chất lượng v t tư, máy móc, thiết bị ( èm theo các
ti u chuẩn về phương pháp thử)
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu,
hồ sơ thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông
số kỹ thuật của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào
công trình không có sự đồng ý của tư vấn giám sát thì không đuợc thanh toán.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm
định kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung
gian và sản phẩm cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc

cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng,
chủng loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định
kiểm tra phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và
chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
4. Y u cầu về trình tự thi công
- Trước khi tiến hành thi công phải thông báo cho các cơ quan quản lý các công
trình trên tuyến và chính quyền địa phương biết để phối hợp chặt chẽ trong suốt
quá trình thi công. Đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh (nếu
có).
- Quá trình thi công chi tiết theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế.
5. Y u cầu về v n hành thử nghiệm, an toàn theo Hồ sơ thiết kế được duyệt.
6. Các y u cầu về phòng, chống cháy, nổ
 Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ phải tuân thủ theo các qui
định trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.
 Một số lưu ý trong thi công: bao gồm Phải triệt để tuân theo các quy định của
nhà nước và UBND địa phương về công tác phòng chống cháy nổ.
+ Để phòng chống cháy nổ đơn vị thi công cần tuân thủ đúng các qui định về sử

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

dụng máy móc, trang thiết bị cơ giới thi công, qui định về an toàn lao động.
+ Ở những nơi dễ xảy ra hỏa hoạn phải chuẩn bị sẵn các dụng cụ chữa cháy:
thùng đựng cát khô, bình bọt dập lửa, bể nước…
+ Các thiết bị thi công phải thường xuyên kiểm tra hằng ngày, nhất là phần điện
để đề phòng cháy.
+ Treo các bảng quy định phòng cháy tại khu vực láng trại. Cô lập các vật dụng
có thể gây ra cháy nổ và kiểm tra độ an toàn của chúng trước khi sử dụng.
+ Tập huấn cho cán bộ công nhân công trường về công tác cháy nổ. Toàn bộ
công tác an toàn chống cháy phải tuân theo TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy
chống cháy cho nhà và các kiến trúc khác.
+ Đảm bảo an toàn cần thiết đối với các công trình ngầm như điện, điện thoại
và các công trình kiến trúc xung quanh.
7. Các y u cầu về vệ sinh môi trường
 Công tác đảm bảo về vệ sinh môi trường phải tuân thủ theo các qui định trong
Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt.
 Các công việc chính Nhà thầu cần thực hiện bao gồm :
- Các thủ tục về thao tác dỡ, thu hồi đối với các chất thải rắn do việc phá dỡ các

công trình cũ phải được vận chuyển đến nơi quy định.
- Chọn vị trí bãi thải và cách xử lý chất thải hợp lý.
- Tại bãi thải Nhà thầu không được để lầy lội bùng nhùng và lấp một công trình

nào gần đó, vị trí bãi thải được tính sao cho khi có mưa lớn, hoặc lũ thì không
ảnh hưởng đến đời sống nhân dân quanh vùng. Tuyệt đối Nhà thầu không được
thải các chất dễ gây ô nhiễm cho nguồn nước như xăng dầu, các sản phẩm
nhựa… xuống lòng hồ, sông hoặc bất cứ nguồn nước nào.
- Trong quá trình thực hiện dự án, các phương tiện vận chuyển vật liệu rời cần

được che chắn, tránh gây bụi bặm; Công tác thi công phải đảm bảo theo qui
trình như tưới nước mặt đường thường xuyên, công trình phải được che chắn
nhằm ngăn cách với khu dân cư.
- Giảm thiểu tiếng ồn do máy móc thi công gây ra.
- Cần có các biện pháp giảm âm cho công nhân.
- Công tác vệ sinh môi trường đối với công nhân trên công trường phải được
chú trọng: Cần bố trí nhà vệ sinh, nơi thu gom nước thải sinh hoạt, các chất thải
vật liệu do vận hành máy móc thải ra cần phải được thu gom giải quyết cục bộ.
- Có kế hoạch và biện pháp quản lý về thiết bị thi công và vật liệu, biện pháp
bảo đảm an toàn cho thiết bị và công nhân, biện pháp chống cháy nổ trong thời
gian thi công, biện pháp giữ gìn vệ sinh hiện trường thi công, xử lý an toàn
nước thải, các khu vực vệ sinh, kế hoạch cung cấp nước uống có chất lượng tốt.
- Nhà thầu phải có biện pháp xử lý kịp thời đến việc ô nhiễm nguồn nước do
quá trình thi công gây ra, biện pháp này phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư.
- Tháo dỡ lán trại nhà kho và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi bỏ hiện trường
thi công.
- Thường xuyên tưới nước lớp mặt cấp phối, duy trì độ ẩm để hạn chế bụi bẩn,
vệ sinh phế thải rơi vãi trên đường khi vận chuyển,…

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

8. Các y u cầu về an toàn lao động, đảm bảo giao thông

An toàn giao thông:
- Tùy theo tình hình cụ thể ở công trường, nhà thầu có thể phải có biện pháp
cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông khi cần thiết, đặc biệt là khu vực tiếp giáp
với khu dân cư hiện hữu.
- Khi thi công các hạng mục trên phần mặt đường hiện hữu có xe đang lưu
thông cần tổ chức các biện pháp để đảm bảo an toàn cho phạm vi công trường
thi công.
- Khi thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các phương

tiện lưu thông trên đoạn tuyến đang thi công.
- Trong quá trình thi công, phải đảm bảo hoạt động lưu thông trên tuyến vẫn

bình thường đơn vị thi công phải có biện pháp tổ chức tốt việc đảm bảo giao
thông cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi
công cần đảm bảo không cho vật tư, xe thi công lấn chiếm phần đường lưu
thông.
- Tổ chức các phương án tập kết vật liệu thích hợp nhằm tránh gây ách tắc lưu

thông cho các hộ dân dọc hai bên tuyến.
- Các thiết bị thi công không được lấn chiếm phần mặt đường đang thông xe,

xung quanh các thiết bị thi công có gắn biển “nguy hiểm” và dán đề can phản
quang. Ban đêm tại vị trí thiết bị đậu nghĩ có đèn báo hiệu.
- Phải đặt đầy đủ các bảng và dụng cụ báo hiệu công trường hợp lệ ngày và đêm

theo qui định hiện hành để thi công, sửa chữa các chỗ bị hư hại và ngay cả tại
chỗ bị hư hại mà chưa tiến hành việc sửa chữa nhằm tránh mọi tai nạn giao
thông.
- Bố trí các biển báo hiệu như biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công trường,

biển báo nguy hiểm …. Tất cả các biển báo này được sơn bằng sơn phản quang,
giữa các biển báo được phân ranh giới thi công bằng dây mềm sơn đỏ trắng
hoặc các hàng rào di động được chế bằng thép, sơn phản quang màu trắng đỏ.
- Thi công ban đêm nhất thiết phải bố trí đủ đèn, đủ ánh sáng để các phương

tiện giao thông hoặc người đi bộ nhận biết để né tránh.
- Đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có tai nạn giao thông xảy

ra trong suốt thời gian thi công.
- Đơn vị thi công phải đặt 2 bảng giới thiệu công trình thi công, nội dung chủ

yếu:
+ Tên công trình.
+ Chủ đầu tư.
+ Đơn vị thi công.
+ Đơn vị giám sát thi công.
An toàn lao động
- Tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động cho toàn thể cán bộ công nhân
trên công trường.
- Thường xuyên nhắc nhở công nhân phòng chống tai nạn trên công trường.

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

- Cung cấp đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cụ thể: quần, áo, mũ, nón bảo

hộ, giày, găng tay.
- Tổ chức một tổ chuyên tráchvề an toàn lao động.
- Nhà thầu phải tuân thủ quy định về an toàn lao động TCVN 5308 – 91 “Quy

phạm kỹ thuật an toàn lao động”. Ngoài ra còn phải tuân thủ theo yêu cầu kỹ
thuật dưới đây:
+ Xung quanh khu vực công trường phải rào ngăn và bố trí trạm gác không
cho người không có nhiệm vụ ra vào công trường.
+ Vị trí tập kết máy móc thiết bị phục vụ thi công.
bao gồm Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, phế liệu.
+ Các tuyến đường đi lại vận chuyển của các phương tiện cơ giới và thủ
công.
+ Hệ thống các công trình năng lượng, nước phục vụ thi công và sinh hoạt.
+ Những vùng nguy hiểm do vật có thể rơi từ trên cao xuống phải được rào
chắn đặt biển báo hoặc làm mái che bảo vệ.
+ Các phần dẫn điện trần của các thiết bị điện phải được bọc kín bằng vật
liệu cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn và thuận tiện cho việc thao
tác.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn
thành, nhà thầu cần có:
+ Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây
lắp.
+ Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ
thuật phải lành nghề.
10. Y u cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Tùy theo năng lực và tiến độ của nhà thầu đề ra mà nhà thầu có thể tổ chức thi
công theo một trong các phương pháp sau:
 Tuần tự;
 Song song;
 Dây chuyền;
 Hỗn hợp.
Tuy nhiên, dù cho nhà thầu thực hiện theo bất kỳ phương pháp nào nhưng chất
lượng – kỹ thuật, mỹ thuật công trình phải đảm bảo theo yêu cầu của Hồ sơ
thiết kế được duyệt.
11. Y u cầu về hệ thống iểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu
xây dựng, trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng
lực theo qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật
liệu, cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công
trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.

Gói thầu: Xây lắp
Công trình: Nạo vét rạch Ông Chua (Từ đường Song Hành xa lộ Hà Nội đến đường Quốc Hương)

- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng

mục công trình hoàn thành và công trình hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức
nghiệm thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp giai đoạn xây lắp hạng mục
công trình hoàn thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo
định kỳ.
III. Các bản vẽ
Liệt kê các bản vẽ1.
STT

Ký hiệu

T n bản vẽ

Phi n bản ngày phát hành

1

Theo hồ sơ báo
cáo kinh tế kỹ
thuật

Theo hồ sơ báo cáo
kinh tế kỹ thuật

Theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ
thuật

2

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống).

1

Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6451 dự án đang đợi nhà thầu
  • 691 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 899 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16316 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14316 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây