Thông báo mời thầu

May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:39 18/11/2020
Số TBMT
20201153848-00
Công bố
20:31 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi từ tiền bảo hộ lao động, đồng phục năm 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Long
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
20:31 18/11/2020
đến
09:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
5.000.000 VND
Bằng chữ
Năm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 39

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và
các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật
phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Tên gói thầu: May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021.
1.2 Dự toán: May trang phục văn phòng cho CB.CNV-NLĐ năm 2021
1.3 Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: chi từ tiền bảo hộ lao động, đồng phục năm
2021.
1.4 Loại hợp đồng: Trọn gói.
1.5 Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
1.6 Địa điểm cung cấp: Công ty xăng dầu Vĩnh Long. Địa chỉ: số 114A Lê Thái
Tổ, phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
1.7 Quy mô đầu tư (thuộc gói thầu đang xét): May trang phục văn phòng cho
CB.CNV-NLĐ
Cụ thể:
a. Nội dung đầu tư:
STT
Danh mục hàng hóa
1 Sơ mi nam dài tay

SL
180

Đơn vị
cái

2

Sơ mi nữ dài tay

92

cái

3

Quần tây nam

180

cái

4

Quần tây nữ

92

cái

Ghi chú

b. Địa điểm cung cấp chi tiết: Công ty xăng dầu Vĩnh Long. Địa chỉ: số 114A Lê
Thái Tổ, phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi
tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc
gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận
chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức
tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc
cho từng loại hàng hóa riêng biệt.

Chương 5 | 1

 Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân
thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
TÊN THIẾT BỊ/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
(Hàng hóa thiết bị dự thầu phải đảm bảo có đặc tính
TT
kỹ thuật tương đương và không thấp hơn yêu cầu của
hồ sơ mời thầu)
1 Sơ mi nam dài tay
- Kẻ caro xanh
- Chất liệu :50%Bamboo- 50%Polyester
- Cấu trúc: BT50xBT50
- Mật độ: 150*80 - 57/58
- Hoàn tất: Liquid Ammonia / Wrinkle free
- Thêu dệt: Logo “P” và chữ “Petrolimex”
Tính chất cơ lý của vải:
- Kiểu dệt: Vân chéo 2/2
- Độ nhỏ sợi tách ra từ vải:
+ Dọc: 72/2 Nm
+ Ngang: 46/1 Nm
- Thành phần nguyên liệu: Kẻ Caro xanh;
50%bamboo (viscobe) 50%poly
- Khối lượng thực tế: 210 g/m2
- Mật độ sợi:
+ Dọc: 372 (sợi /10cm)
+ Ngang: 402 (sợi /10cm)
2 Sơ mi nữ dài tay
- Kẻ caro xanh
- Chất liệu :50%Bamboo- 50%Polyester
- Cấu trúc: BT50xBT50
- Mật độ: 150*80 - 57/58
- Hoàn tất: Liquid Ammonia / Wrinkle free
Thêu dệt: Logo “P” và chữ “Petrolimex”
Tính chất cơ lý của vải:
- Kiểu dệt: Vân chéo 2/2
- Độ nhỏ sợi tách ra từ vải:
+ Dọc: 72/2 Nm
+ Ngang: 46/1 Nm
- Thành phần nguyên liệu: Kẻ Caro xanh;
50%bamboo (viscobe) 50%poly
- Khối lượng thực tế: 210 g/m2
- Mật độ sợi:
+ Dọc: 372 (sợi /10cm)
+ Ngang: 402 (sợi /10cm)
3 Quần tây nam
- Xanh đen
- Chất liệu: 70%Tetron – 30% Rayon.
- Cấu trúc: 40/2 x 28/1 + 40/2.
- Mật độ: 100 x 62.

ĐVT

Số lượng

Cái

180

cái

92

Cái

180

Chương 5 | 2

- Trọng lượng: 350g/m2.
- Hoàn tất: Calendering / Sanforizing / Rising
Quần tây nữ
- Xanh đen
- Chất liệu: 70%Tetron – 30% Rayon.
- Cấu trúc: 40/2 x 28/1 + 40/2.
- Mật độ: 100 x 62.
- Trọng lượng: 350g/m2.
- Hoàn tất: Calendering / Sanforizing / Rising
Tổng Cộng

4

cái

92

Yêu cầu về tính chất cơ lý hóa chất lượng vải may: (vải áo)


STT

Chỉ Tiêu

1

Kiểu dệt
Độ nhỏ sợi tách ra từ
vải
- Dọc
- Ngang
Thành phần nguyên
liệu

2

ĐVT

Khối lượng thực tế

5

Mật độ sợi
- Dọc
- Ngang

Dung
sai

Vân chéo 2/2

Phương pháp thử
TCVN 4897-1989

Nm
Nm
%

72/2
46/1
Kẻ Caro
xanh;
50%bamboo(
viscobe)
50%poly

+-3
+-3
+-3

TCVN 5095-1900
TCVN 5095-1901
ISO/TR11827:2012
TCVN5465-2009

g/m2

210

+-5

TCVN 8042-2009

+-3
+-3

TCVN 1753-1986
TCVN 1753-1986
TCVN 1753-1986

3

4

Quy định

Sợi/10cm
Sợi/10cm
Sợi/10cm

372
402

3. Các yêu cầu khác:
- Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải chuẩn bị hàng mẫu gửi
đến Chủ đầu tư trước thời điểm đóng thầu theo thông báo mời thầu và theo nội dung
của E-HSMT.
4. Bản vẽ/ Hình ảnh: Theo Mục 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5. Kiểm tra và nghiệm thu
Việc kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa được tiến hành tại Công ty xăng dầu
Vĩnh Long. Địa chỉ: số 114A Lê Thái Tổ, phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh
Long với sự tham gia trực tiếp của đại diện bên A và bên B.
Bên B có trách nhiệm xuất trình các tài liệu kỹ thuật, chứng chỉ chất lượng, các
giấy tờ khác có liên quan làm cơ sở cho việc kiểm tra nghiệm thu hàng hóa.
Việc kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện trên từng loại sản phẩm.

Chương 5 | 3

Trong quá trình sử dụng nếu bên A phát hiện có bất kỳ sản phẩm nào không
đảm bảo yêu cầu chất lượng thì bên B chịu trách nhiệm đổi lại sản phẩm khác đúng
chất lượng theo yêu cầu của hợp đồng, đồng thời mọi chi phí liên quan đến việc vận
chuyển, đổi lại hàng hóa… do bên B chịu toàn bộ.

Chương 5 | 4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6164 dự án đang đợi nhà thầu
  • 812 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 885 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16027 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14074 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây