Thông báo mời thầu

Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:21 18/11/2020
Số TBMT
20201100794-01
Công bố
20:03 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021”
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sản xuất kinh doanh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021”
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ninh
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:53 06/11/2020
đến
10:00 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

60
an

on

35

95

- Địa điểm thi công: Nhà máy Xi măng Cẩm Phả.

_D

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021;

gG
iam

uo

- Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả;

do

ng

cH
oa

ng

Th

- Tên gói thầu: Sửa chữa thường xuyên (Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo
dưỡng thiết bị) phần cơ khí năm 2021;

oT

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 425 ngày (Theo tiến độ yêu cầu cung cấp dịch

Ph

18

vụ trong vòng 365 ngày, cộng thêm 60 ngày nghiệm thu, bàn giao).

- Nội dung dịch vụ: Gia công, tháo, lắp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

0

- Nội dung dịch vụ Nhà thầu cung cấp và bố trí: Nhân công; Vật tư phụ; Vật tư

8:4

00

1/2

02

0

3:1

biện pháp; Máy móc phục vụ thi công… để thực hiện ngay sau khi có sự cố hỏng thiết
bị, dây truyền đột xuất hoặc có thông báo trước của Bên mời thầu….

02

1/2

6/1

- Thời gian dự kiến triển khai thực hiện dịch vụ: từ Tháng 01/2021 đến hết
tháng 12/2021

5/1

60

- Bên mời thầu không bố trí chỗ ăn, ở cho cán bộ công nhân viên của Nhà thầu.

,0

ky

4:3

Chỉ bố trí mặt bằng tạm tập kết vật tư, máy móc thi công, điểm đấu nối điện, nước.

da

_1

- Đối với các máy móc, thiết bị phục vụ thi công nằm trong danh mục máy, thiết

ng

Bi

Th

nh

oa

bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định của Nhà nước thì Nhà thầu phải
nộp giấy chứng nhận kiểm định (bản sao có chứng thực) còn hiệu lực.

ua

on
gT
Gi
ha
am
nh
d

- Toàn bộ nhân lực, máy móc, vật tư của Nhà thầu tham gia thực hiện dịch vụ

gQ

khi ra, vào Nhà máy đều phải đăng ký tại các Cổng của Nhà máy Xi măng Cẩm Phả.

an

- Nhà thầu tự thực hiện việc đăng ký tạm trú/tạm vắng cho nhân lực của Nhà

oc

Ho

thầu tại địa điểm Nhà thầu tập kết nhân lực.

5_
Du

- Khối lượng, số lượng công việc nêu trong gói thầu: là dự kiến khối lượng, số

To
ng

18
35
9

lượng công việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có thể: tăng; giảm; không thực
hiện; phát sinh khối lượng công việc mới tại khu vực thực hiện.

- Nhân công trực tiếp tham gia thực hiện gói thầu: có trình độ bậc nhân công 3/7

Ph
o

:10

:43

- Vật tư phụ: là những vật tư cơ bản Bên mời thầu thống kê trong các đợt sửa

/20

20

08

chữa trước đây và là cơ sở để thực hiện việc thanh, quyết toán nếu Nhà thầu được lựa
chọn thi công. Nhà thầu có thể lựa chọn vật tư khác phù hợp với biện pháp thi công
của Nhà thầu và phân bổ hợp lý đảm bảo chi phí thực hiện dịch vụ.

oa

h_
14
:36

06
/11
da
/20
ky
,0
20
5/1
1

trở lên và là cơ sở để thực hiện việc thanh, quyết toán nếu Nhà thầu được lựa chọn thi
công. Nhân công nêu trong khối lượng mời thầu gồm có 02 cách tính chính: (1) Tính
theo “tấn”; (2) Tính theo “Công”. Đề nghị Nhà thầu chào với đúng bậc nhân công
yêu cầu tối thiểu tại Bảng khối lượng mời thầu (Mẫu số 1B – Phạm vi cung cấp).

63

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

oa
ng

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu

Qu
a

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Th

hB
inh

_1

4 :3

Số và ký hiệu: 2973/BC-HĐĐTMS
Ngày ban hành: 05/11/2020

60
oa

_1

4 :3

Số và ký hiệu: 2973/BC-HĐĐTMS
Ngày ban hành: 05/11/2020

ng

Th

cH
oa

ng

Th

an

Qu
a

sửa chữa trước đây và là cơ sở để thực hiện việc thanh, quyết toán nếu Nhà thầu được
lựa chọn thi công. Nhà thầu phải tính khấu hao, đơn giá vật tư biện pháp khấu hao
không vượt quá mức khấu hao nêu trong khối lượng mời thầu. Nhà thầu có thể dùng
vật tư biện pháp khác phù hợp với biện pháp thi công của Nhà thầu và phân bổ hợp lý
đảm bảo chi phí thực hiện dịch vụ.

ng

hB
inh

- Vật tư biện pháp: là những vật tư cơ bản Bên mời thầu thống kê trong các đợt

do

uo

- Máy móc thi công: là những máy móc cơ bản Bên mời thầu thống kê trong các

gG
iam

on

oT

35

95

_D

đợt sửa chữa trước đây và là cơ sở để thực hiện việc thanh, quyết toán nếu Nhà thầu
được lựa chọn thi công. Nhà thầu có thể lựa chọn máy móc khác phù hợp với biện
pháp thi công của Nhà thầu và phân bổ hợp lý đảm bảo chi phí thực hiện dịch vụ.

Ph

18

- Toàn bộ: “Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí lán trại…”
Nhà thầu tự tính toán và phân bổ vào biểu giá chào (đơn giá tổng hợp).

8:4

02

5/1

60

2.1. Tiến độ thực hiện

1/2

6/1

2. Yêu cầu về kỹ thuật

00

1/2

02

0

3:1

0

Ghi chú: Nếu Nhà thầu không phân bổ vào giá của: “vật tư phụ, vật tư biện pháp,
máy móc thi công” nêu trong E-HSMT thì toàn bộ: “vật tư phụ, vật tư biện pháp, máy
móc thi công” Nhà thầu đưa vào thi công theo biện pháp thi công của Nhà thầu sẽ
không được nghiệm thu, thanh toán.

,0

Đề xuất và cam kết trong E-HSDT:

ky

da

_1

4:3

- Tổng tiến độ thực hiện gói thầu: trong vòng 365 ngày tiếp theo kể từ ngày ký
hợp đồng.

ng

Bi

Th

nh

oa

- Tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc: thực hiện ngay sau khi có sự cố
hỏng thiết bị, dây truyền đột xuất hoặc có thông báo trước của Bên mời thầu….

ua

gQ

on
gT
Gi
ha
am
nh
d

2.2. Yêu cầu về dịch vụ cung cấp

an

2.2.1 Yêu cầu về cung cấp dịch vụ cụ thể:

To
ng

2

Cung cấp máy móc, thiết bị thi công

:43

Vận chuyển (ngang, lên cao) ống lồng (Ống
lồng A cấp) từ Kho đến vị trí thi công

08
20

/20
4

ĐVT

Khối lượng
thực hiện

Bắc giáo thi công

Ghi chú
Khối lượng do Nhà thầu
tự kê khai theo khối
lượng dự kiến thực hiện
toàn bộ công việc

:10

Cung cấp vật tư phụ, vật tư biện pháp

06
/11
da
/20
ky
,0
20
5/1
1

1

3

oa

h_
14
:36

Nội dung công việc

Ph
o

TT

18
35
9

5_
Du

oc

Ho

Gói thầu phục vụ việc sửa chữa các hỏng hóc đột xuất của toàn bộ các thiết bị
trong Nhà máy nên để có cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ dự kiến Nhà thầu cung
cấp, Bên mời thầu lựa chọn nội dung công việc điển hình (bao gồm tất cả các nội dung
chính Nhà thầu cung cấp, thực hiện) để Nhà thầu đề xuất biện pháp cụ thể. Hạng mục
141 PH01-Ống lồng C42, được Bên mời thầu lựa chọn với các nội dung công việc
chính như sau:

Tấn

1,5

100m2

2,7

Giáo do Nhà thầu
cung cấp
64

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

60
0

3:1

0

Đề nghị Nhà thầu: (1) khảo sát cụ thể Hạng mục 141 PH01-Ống lồng C42, vị trí
kho vật tư: (2) đề xuất cụ thể biện pháp cung cấp dịch vụ trong E-HSDT các nội dung
chính sau:

8:4

02

- Biện pháp đảm bảo sẵn sàng cung cấp vật tư phụ, vật tư biện pháp.

02

00

1/2

- Biện pháp đảm bảo cung cấp sẵn sàng máy móc/thiết bị thi công.

1/2

6/1

- Biện pháp vận chuyển (ngang và lên cao) ống lồng.

5/1
,0

ky

4:3

- Biện pháp tháo dỡ Ống lồng.

60

- Biện pháp Bắc giàn giáo thi công;

nh

Th
ng

Bi

da

oa

_1

- Biện pháp gia công thiết bị tại vị trí thi công; Biện pháp gia công thiết bị tại vị
trí tập kết của Nhà thầu.
- Biện pháp lắp lại Ống lồng.

ua

on
gT
Gi
ha
am
nh
d

- Biện pháp tháo giàn dáo thi công.

gQ

- Biện pháp thu dọn mặt bằng thi công

Ho

an

- Biện pháp chạy thử thiết bị sau khi sửa chữa xong.

oc

2.2.2 Yêu cầu về cung cấp dịch vụ khác:

5_
Du

Cam kết và đưa vào E-HSDT:

- Làm việc 3 ca theo đúng thời gian làm việc của Nhà máy Xi măng Cẩm Phả.

To
ng

18
35
9

- Việc sửa chữa, thay thế mới các chi tiết không làm sai lệch so với thông số

Ph
o

thiết kế ban đầu của thiết bị.

- Thiết bị sau sửa chữa phải hoạt động ổn định, đảm bảo năng suất, chất lượng

của thiết bị sau sửa chữa.

:10

08

:43

- Huấn luyện an toàn cho người lao động trước khi vào làm việc.

20

06
/11
da
/20
ky
,0
20
5/1
1

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao trong đợt sửa chữa.
- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, dụng cụ lao động và thẻ ra, vào nhà máy cho

/20

người lao động.

oa

h_
14
:36

oa
Th
ng

Ph

oT

on

95

_D

2

18

10
11

Tấn

35

9

Qu
a

2
2,7

Thép hình, thép tấm do
Nhà thầu cung cấp

ng

Tấn
100m2

7
8

hB
inh

0,5

cH
oa

Tấn

6

an

Tấn

do

Tháo dỡ ống lồng cũ hỏng
Gia công các chi tiết để gia cố ống
lồng
Lắp đặt ống lồng
Tháo giáo thi công
Vận chuyển (xuống dưới, ngang) ống
lồng (Ống lồng hỏng) từ vị trí thi công
đến Kho
Thu dọn mặt bằng thi công
Chạy thử thiết bị sau sửa chữa

Ghi chú

Th

5

Khối lượng
thực hiện
2

ng

ĐVT

gG
iam

Nội dung công việc

uo

TT

_1

4 :3

Số và ký hiệu: 2973/BC-HĐĐTMS
Ngày ban hành: 05/11/2020

2.3. Nhân lực trực tiếp tham gia gói thầu
65

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

60
an
_D

- Công nhân cẩu; chuyển: 4 người.

- Công nhân lắp máy: 20 người.

cH
oa

Ph

18

- Công nhân hàn hơi: 6 người.

oT

35

on

95

- Công nhân hàn điện: 6 người.

gG
iam

uo

- Cán bộ phụ trách an toàn: 01 người.

do

ng

- Cán bộ phụ trách phần điện: 02 người.

ng

Th

- Cán bộ phụ trách kỹ thuật Phần cơ khí: 03 người.

- Công nhân tham gia các công việc còn lại: 6 người.

0

3:1

0

(Toàn bộ bậc thợ từ 3/7 trở lên đáp ứng yêu cầu của Bên mời thầu).

8:4

02

2.4. Nhân lực thường trực

00

02

1/2

6/1

1/2

Nêu rõ và đưa vào E-HSDT nhân lực thường trực đảm bảo sửa chữa hỏng hóc
đột xuất đảm bảo các yêu cầu như sau:

5/1

60

- Tên cụ thể của 01 Cán bộ phụ trách kỹ thuật Phần cơ khí.

,0

ky

4:3

- Tên cụ thể của 01 Cán bộ phụ trách kỹ thuật Phần cơ điện.

da

_1

- Tên cụ thể của 01 Cán bộ phụ trách an toàn.

nh

oa

- Tên cụ thể của Công nhân tham gia. Yêu cầu: Công nhân cẩu; chuyển: 01

ng

ua

on
gT
Gi
ha
am
nh
d

Bi

Th

người; Công nhân hàn điện: 01 người; Công nhân hàn hơi: 01 người; Công nhân lắp
máy: 04 người.

5_
Du

oc

Ho

an

gQ

Ghi chú: Nhân lực thường trực là nhân lực được Nhà thầu đề xuất để luôn đảm
bảo có đầy đủ nhân lực thực hiện công việc sửa chữa hỏng hóc đột xuất bất cứ khi nào
Bên mời thầu yêu cầu. Trong quá trình thực hiện, Nhà thầu có quyền đề xuất thay đổi,
Bên mời thầu chỉ quan tâm đảm bảo số lượng nhân lực yêu cầu cho từng vị trí công
việc nêu trên.

To
ng

Ph
o

:10

:43

08

20

/20

- Các máy còn lại: máy xiết bu lông, máy cắt plasma, máy cưa, máy mài, máy

tazo, máy đục bê tông….: 6 cái.

oa

h_
14
:36

06
/11
da
/20
ky
,0
20
5/1
1

18
35
9

2.5. Thiết bị thi công
Nêu rõ, đưa vào E-HSDT và cam kết đảm bảo tối thiểu thiết bị thi công như sau:
- Cẩu các loại (Cẩu ≥ 50T; Cẩu ≥ 25T; Cẩu tự hành 10 tấn; Cẩu tự hành 7 tấn):
mỗi loại 01 Cẩu.
- Xe ô tô tải các loại: 03 xe.
- Pa lăng các loại: 15 cái.
- Máy hàn các loại: 8 cái.
- Kích các loại: 10 cái.

66

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

Th
ng

- Chỉ huy trưởng: 01 người.

Qu
a

hB
inh

Kê khai cụ thể danh sách và cam kết trong E-HSDT đảm bảo tối thiểu nhân lực
trực tiếp tham gia thực hiện gói thầu như sau:

oa

_1

4 :3

Số và ký hiệu: 2973/BC-HĐĐTMS
Ngày ban hành: 05/11/2020

60
0

do

gG
iam

on

oT

3:1

0

Ph

18

35

95

_D

uo

ng

cH
oa

ng

Th

an

8:4

00

02

1/2

6/1

1/2

02

Nêu trong HSĐX giải pháp phòng chống cháy nổ về các nội dung sau:
- Giải pháp phòng cháy
- Giải pháp chữa cháy khi có sự cố.

5/1

,0

ky

da

ng

ua

gQ

an

Ho

To
ng

Ph
o

:10

:43

08
20

/20

oa

h_
14
:36

06
/11
da
/20
ky
,0
20
5/1
1

18
35
9

5_
Du

oc

on
gT
Gi
ha
am
nh
d

Bi

Th

nh

oa

_1

4:3

60

2.9. Bảo hành:
Nội dung đề xuất về bảo hành trong E-HSDT của Nhà thầu đảm bảo các nội
dung như sau:
- Bảo hành: tối thiểu 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa
vào sử dụng.
- Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa
lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng hạng mục công việc sửa chữa.
- Thời gian có mặt để xử lý sự cố kỹ thuật: không chậm hơn 24 tiếng đơn vị bảo
hành phải có mặt để xử lý sự cố kỹ thuật. Thời gian được tính kể từ khi đơn vị sử dụng
hoặc cơ quan quản lý sử dụng thông báo sự cố bằng Fax, email, điện thoại cho nhà
thầu (nhà thầu cung cấp địa chỉ liên lạc).
- Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, bên mời
thầu buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí
đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
2.10. Khảo sát hiện trường
- Nhà thầu nghiên cứu, kiểm tra kỹ các nội dung trong E-HSMT và các thông
tin khác liên quan trước khi thực hiện khảo sát hiện trường.
- Nhà thầu có nhu cầu khảo sát thực tế tại hiện trường, khảo sát thực tế hạng
mục/thiết bị cần sửa chữa tại Bên mời thầu, đề nghị liên hệ với bên mời thầu để thực
hiện khảo sát hiện trường trước thời hạn nộp E-HSDT.

67

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

Th
ng

Qu
a

hB
inh

2.6. Giải pháp chống ô nhiễm môi trường
Nêu cụ thể và đưa vào E-HSDT giải pháp chống ô nhiễm môi trường về các nội
dung cơ bản như sau:
- Giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động.
- Chống bụi, vật rơi từ trên cao.
- Chống ồn rung động quá mức.
- Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng.
- Quản lý chất thải.
2.7. An toàn lao động
Nêu trong E-HSDT giải pháp an toàn lao động về các nội dung sau:
- Trang bị bảo vệ cá nhân.
- Giải pháp về an toàn về điện, bốc xếp, vận chuyển, sử dụng dụng cụ cầm tay,
máy thi công, lắp dựng tháo dỡ giàn giáo, công tác tháo, lắp các cấu kiện.
2.8. Phòng chống cháy nổ

oa

_1

4 :3

Số và ký hiệu: 2973/BC-HĐĐTMS
Ngày ban hành: 05/11/2020

60
cH
oa

gG
iam

on
oT

8:4
00
02

1/2
5/1
,0

ky
da

ng
ua
gQ

an
Ho

To
ng

Ph
o

:10
:43
08
20

/20

oa

h_
14
:36

06
/11
da
/20
ky
,0
20
5/1
1

18
35
9

5_
Du

oc

on
gT
Gi
ha
am
nh
d

Bi

Th

nh

oa

_1

4:3

60

6/1

1/2

02

0

3:1

0

Ph

18

35

95

_D

uo

2. Kế hoạch công tác;

do

ng

1. Giải pháp và phương pháp luận;

ng

Th

an

68

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm

oa

Qu
a

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các
nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:

Th

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ
THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN

ng

hB
inh

_1

4 :3

Số và ký hiệu: 2973/BC-HĐĐTMS
Ngày ban hành: 05/11/2020

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 313 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 291 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16495 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14205 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây