Thông báo mời thầu

Gói thầu số 15: Cung cấp vật tư điện-điện tử SX-TBKT đợt 15-2020

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:11 18/11/2020
Số TBMT
20201151263-00
Công bố
19:48 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Sửa chữa TSCD tại Xí nghiệp - PKKQ đợt 15 năm 2020.
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 15: Cung cấp vật tư điện-điện tử SX-TBKT đợt 15-2020
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
NSSD năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp vật tư sản xuất các vật tư, khối cụm thay thế
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:48 18/11/2020
đến
20:00 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
20:00 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 15: Cung cấp vật tư điện-điện tử SX-TBKT đợt 15-2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 15: Cung cấp vật tư điện-điện tử SX-TBKT đợt 15-2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

PHẦN 2: YÊU CẦU KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
1.1. Khái quát về dự toán
- Bên mời thầu: Hội đồng mua sắm trang bị vật tư kỹ thuật/Nhà máy
A40/Bộ Tham mưu PK-KQ
- Nguồn vốn: NSSD năm 2020.
- Địa điểm cung cấp: Nhà máy A40/Bộ Tham mưu PK-KQ – La Khê, Hà
Đông, Hà Nội hoặc theo yêu cầu cụ thể của Chủ đầu tư.
1.2. Giới thiệu về gói thầu.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Cung cấp vật tư điện-điện tử SX-TBKT
đợt 15-2020
- Hình thức LCNT: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng;
- Phương thức LCNT: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời hạn hoàn thành: 25 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân
thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

1

Bán dẫn 2N3711

cái

2

Bán dẫn 2N3904/TO92

cái

3

Bán dẫn 2N5401/TO92

cái

4

Bán dẫn 2N5501A

cái

5

Bán dẫn 2SA1011

cái

6

Bán dẫn 2SC2344

cái

7

Bán dẫn 2SC2383

cái

8

Bán dẫn 2SC4242

cái

9

Bán dẫn 2SCD882

cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

10

Bán dẫn A733

cái

11

Bán dẫn APT30F50B

cái

12

Bán dẫn BC557

cái

13

Bán dẫn C1107

cái

14

Bán dẫn C3457

cái

15

Bán dẫn C945

cái

16

Bán dẫn Mosfet
AO3404/A49T

cái

17

Bán dẫn SI710P

cái

18
19

Bàn phím đặt mã, tần
số
Bảo vệ quá áp đầu vào
FLNR001.T/QS10DH

cái
bộ

20

Biến áp 10-0205

cái

21

Biến áp 10-0207

cái

22

Biến áp 20-0008

cái

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Biến áp cảm biến
RF/RW04
Biến áp lọc nguồn đầu
vào 220V/50Hz
Biến áp tín hiệu
74270052
Biến áp tín hiệu
PQ32/30-3F36
Biến áp xung
(150x150x7)
Biến trở điều chỉnh
104/3296
Biến trở điều chỉnh
503,504
Biến trở điều chỉnh 550kΩ
Biến trở điều chỉnh
RV3296

cái
cái
cái
bộ
cái
cái
cái
cái
cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

32

Bộ bảo vệ F6234-ND

bộ

33

Bộ cách ly cao áp
C10508-01/QS10DH

bộ

34

Bộ công suất 400V-5A

bộ

35
36
37
38
39
40
41

Bộ điều khiển và giao
tiếp hiển thị (120x120)
Bộ khuếch đại cao tần
TAMP1521GLN/QS10DH
Bộ khuếch đại tín hiệu
thu/QS10DH
Bộ lọc bảo vệ cao tần
CLPFL-1200
Bộ lọc thông cao
41,8Hz/QS10DH
Bộ nắn lọc nguồn điều
khiển IRM-05-5/QS10DH
Bộ tạo dao động tần số
900KHz/STHV800/QS
10DH

bộ
bộ
bộ
bộ
bộ
bộ
bộ

42

Cầu chì 250V/5A

bộ

43

Cầu đấu 15 chân

cái

44

Cầu đấu dây JM12

cái

45

Cầu nắn 5A

cái

46
47

Chiết áp điện tử
AD8400
Chuyển mạch 4 tiếp
điểm

cái
cái

48

Còi chíp Buzzer 2P

cái

49

Cổng nạp chương trình
IDE10

cái

50

Công tắc 202

cái

51

Công tắc Dual 4BIT

cái

52

Công tắc MTS103

cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói hộp caton
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

53

Công tắc vô cấp EC16

cái

54

Cuộn cảm 1uH-100mH

cái

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Cuộn cảm lọc
470mH/8A (AIRD-03471K)
Cuộn cảm lọc
CHOKEDB-CT 16-25
Đầu cắm 10 chân mạ
bạc
Đầu cắm 14 chân mạ
bạc
Đầu cắm 2 chân mạ
bạc
Đầu cắm 20 chân mạ
bạc
Đầu cắm 4 chân mạ
bạc
Đầu cắm 40 chân mạ
bạc
Đầu cắm 6 chân mạ
bạc
Đầu cắm 8 chân mạ
bạc
Đầu cắm 96 chân mạ
bạc

cái
cuộ
n
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái

66

Đầu cắm cáp 10 chân

cái

67

Đầu cắm cáp 40 chân

cái

68
69
70

Đầu cắm cáp các loại
2; 3; 4 chân
Đầu cắm chữ Y A21MR
Đầu cắm nguồn
(~220V)

cái
cái
cái

71

Đầu đo kiểm tra DC-M3

cái

72

Đầu kết nối cao tần
SMA mạ vàng

bộ

73

Đầu kết nối DB15

cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

74

Đầu kết nối DB25

cái

75

Đầu kết nối DB37

cái

76

Đầu kết nối DB9

cái

77

Dây kết nối máy tính
RS 232

cái

78

Đi ốt 1N4148

cái

79

Đi ốt 1N5817T/R

cái

80

Đi ốt 1N5822

cái

81

Đi ốt 4007

cái

82

Đi ốt bán dẫn ổn áp
1N4744A SMBJ28AFDCT-ND

cái

83

Đi ốt cao áp MUR 460

cái

84

Đi ốt cao tần MOR
306PDF

cái

85

Đi ốt CTX128

cái

86

Đi ốt F10P048

cái

87

Đi ốt FR 2506 3698QC

cái

88

Đi ốt FR155

cái

89

Đi ốt ghim 5V

cái

90

Đi ốt MBRB2060CT

cái

91

Đi ốt ổn áp ZD2/9V

cái

92
93
94

Đi ốt phát quang LED
hình hộp M3
Điện trở 0,25W các
loại
Điện trở 1W các loại

cái
cái
cái

Thông số kỹ thuật

Ghi chú

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

Bao gói hộp caton
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT
95
96
97
98
99
100

Danh mục hàng hóa
Điện trở công suất
200Ω/10W
Điện trở công suất
47Ω; 680Ω/ 5W
Điện trở tác động
nhanh 2R2F/25W
(MP915-2.0-1%)
Động cơ giảm tốc
BGT12V-1A 1/10
Đồng hồ TAUT
BAND/U-60
Giắc cắm tai nghe
MONO 3,5mm

Đơn
vị
cái
cái
cái
cái
cái
cái

101

Giắc cao tần SMA/50Ω

cái

102

Giắc đấu nối 3-10 chân

cái

103

Giắc kết nối CON18

cái

104

Giắc kết nối IDE 26

cái

105

IC 4060 + đế

bộ

106

IC 547404

cái

107

IC 547414

cái

108

IC 74AC04N

cái

109

IC 74HC00

cái

110

IC 74HC574

cái

111

IC 74HC74/RW

cái

112

IC 74HCT125AD

cái

113

IC 78L05

cái

114

IC A0512D

cái

115

IC AD8041

cái

Thông số kỹ thuật

Ghi chú

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói hộp caton
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

116

IC AD820

cái

117

IC AD8361ART

cái

118

IC AD9214 CT

cái

119

IC AD9850BRS

cái

120

IC ADG 333

cái

121

IC AMS 1117/12V

cái

122

IC AMS 117-12V

cái

123

IC ATMEGA 128AVR

cái

124

IC CD4001/RW

cái

125

IC CD4002/RW

cái

126

IC CD4006

cái

127

IC CD4013/BCN

cái

128

IC CD4051

cái

129

IC CD4070/RW

cái

130

IC DAC 8728

cái

131

IC ERA-4SM

cái

132

IC ERA8SM

cái

133

IC HFCN880

cái

134

IC HFRAT4511

cái

135

IC HR91105

cái

136

IC IR2110 PBF

cái

137

IC LAN85C18

cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

138

IC LAT15

cái

139

IC LAT3

cái

140

IC LCFN900

cái

141

IC LM 317T

cái

142

IC LM2576 HVT-5.0

cái

143

IC LM311DT

cái

144

IC LM324DT

cái

145

IC LM393D

cái

146

IC LM5088

cái

147

IC LM7805

cái

148

IC LM7812

cái

149

IC LP2951-3,3V

cái

150

IC LP2951-5V

cái

151

IC LTC1069

cái

152

IC LTC2057

cái

153

IC LVC4245

cái

154

IC MAX232EPE

cái

155

IC MAX3232EWG

cái

156

IC MAX3237

cái

157

IC MAX6662

cái

158

IC MCP41010

cái

159

IC MIC4452CT

cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

160

IC PDC-20-2BD

cái

161

IC RA07H0608

cái

162

IC SG 3524PMA/R

cái

163

IC SI7140P

cái

164

IC STM32F777

cái

165

IC TIP41

cái

166

IC TIP42

cái

167

IC TL431CPK

cái

168

IC TL941

cái

169

IC TLP170A

cái

170

IC TLP2362

cái

171

IC ULN2803

cái

172

IC VCO ADF4113

cái

173

IC VCO JTOS-150P

cái

174
175

Led 7 thanh LDS2381AX
Led ba màu sáng đục
3mm MH008996

bộ
cái

176

Led dán 0805

cái

177

Led Φ5

cái

178

Led Ф3

cái

179

Màn hình LCD 20x4
xanh

cái

180

Núm đặt thời gian

cái

181

Nút ấn reset

cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói hộp caton
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon

TT

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

182

Nút nhấn chíp 17x4

cái

183

Phím nhấn điều khiển
12x12x14mm

cái

184

Rơ le + đế 24V/8 chân

bộ

185

Rơ le 6K-2F-RF

cái

186

Rơ le HFW1201G01M

cái

187

Rơ le MY4H-US

cái

188

Rơ le SRA 12VDC

cái

189

Rơ le thời gian T48N

cái

190

Thạch anh 125MHz

cái

191

Thạch anh 16MHz

cái

192

Thạch anh 8MHz

cái

193

Thạch anh OSC16MHz

cái

194

Thiếc hàn dây

kg

195

Trụ đấu dây 16A/300V

cái

196

Trụ đấu nguồn (4P)

cái

197

Trụ đồng 0,5/M3-CU

cái

198

Trụ đồng M5x15

bộ

199

Tụ điện 2pF/1KV

cái

200
201
202

Tụ điện các loại
0,01pF…..100μF/100V
Tụ điện các loại
0,01pF…..100μF/25V
Tụ điện các loại
102……684/-SMD

cái
cái
cái

Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Dạng sợi. Hàm lượng thiếc:
60 %. Nhiệt độ nóng chảy:
227°C
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Ghi chú
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói túi ni lon
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

TT
203

204
205
206

Danh mục hàng hóa
Tụ điện các loại
10nF…200µF/300V…
500V
Tụ điện các loại
10μF…..100μF/150V
…250V
Tụ lọc cao tần các loại
(4706800) pF/2KV
Varistor V0402MHS03

Đơn
vị

Thông số kỹ thuật

cái

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc

cái

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc

Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất
Theo tiêu chuẩn của nhà sản
xuất

Bao gói ni lon
chống sốc
Bao gói ni lon
chống sốc

cái
cái

Ghi chú

3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu tham dự thầu cung cấp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc
giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương.
Nhà thầu có cam kết cung cấp hàng mẫu khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
4. Bản vẽ
HSMT này gồm có [ghi số lượng bản vẽ hoặc ghi “các bản vẽ sau đây”]
bản vẽ. [nếu kèm theo tài liệu bản vẽ thì phải có danh mục bản vẽ theo mẫu dưới
đây].
Hình vẽ số

Danh mục bản vẽ
Tên bản vẽ

Mục đích sử dụng

5. Kiểm tra và thử nghiệm
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Kiểm tra thông số so với các yêu cầu của E-HSMT và bàn giao, nghiệm
thu đưa vào sử dụng.
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm nếu có, kiểm tra để chứng tỏ
rằng hàng hóa thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà
thầu phải cung cấp toàn bộ các hàng hóa, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí
tổ chức thử nghiệm cần thiết khác để tiến hành thử nghiệm hàng hóa bằng chi
phí của mình, kể cả chi phí thay thế mới các chi tiết bị hư hỏng hay buộc phải hư
hỏng sau sử dụng, kể cả chi phí điện thử nghiệm. Các chi phí này cần đưa vào
ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi chào hàng. Nếu trong E-HSDT không
chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các thiết bị có liên quan.

- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của
cơ quan có thẩm quyền về nghiệm thu.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả
không đúng theo E-HSMT thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng
như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6838 dự án đang đợi nhà thầu
  • 275 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 268 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16498 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14198 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây