Thông báo mời thầu

Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:42 18/11/2020
Số TBMT
20201151980-00
Công bố
13:54 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Vốn ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu
Tên dự án
Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định
Gói thầu
Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định
Bên mời thầu
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH
Nguồn vốn
Vốn Công ty CP nước sạch & VSNT Nam Định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính

1. Bên mời thầu:

- Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định.

- Địa chỉ: Số 5 đường Yết Kiêu, Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, TP. Nam Định.

- Điện thoại: 02283.845589.

- Fax: 02283.845589.

- E-mail: Ctcpnuocsachntnamdinh@gmail.com.

2. Tên gói thầu:

Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định.

3. Giá gói thầu: 1.230.000.000 đồng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

5. Nguồn vốn:

Vốn do Công ty cổ phần nước sạch & VSNT Nam Định.

Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh
Thời điểm đóng thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Tham dự thầu:

Hình thức
Không qua mạng
Nhận HSDT từ
14:00 18/11/2020
đến
10:00 26/11/2020
Mua hồ sơ
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 5 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH & VSNT

TỈNH NAM ĐỊNH

Số: 94/QĐ-HĐQT-CTNS. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày 17 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ yêu cầu

Gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty
CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CP NƯỚC SẠCH & VSNT NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ
họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết lập
hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu,
chào hàng cạnh tranh;













Т



ụ công tác của Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam
Định;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HĐQT-CTNS ngày 10/11/2020 của
Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước sạch & VSNT tỉnh Nam Định
về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói
thầu trên;

Xét Báo cáo số 67/BC-CTNS ngày 17/11/2020 của Ban Giám đốc
về việc thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu
gói thầu trên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Duyệt nội dung của hồ sơ yêu cầu gói thầu mua
sắm xe ô tô phục vụ công tác của Công ty CP nước sạch
& VSNT tỉnh Nam Định.

Điều 2: Yêu cầu Tổ đánh giá HSĐX không được thay đổi
nội dung của hồ sơ yêu cầu. Trong trường hợp có yêu
cầu sửa đổi, bổ sung thêm Tổ đánh giá phải có văn
bản trình duyệt lại.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ban
Giám đốc; Các ông (bà) Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan, Tổ đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;

- Như điều 3;

- Lưu: VT. CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

PHÊ DUYỆT

Nguyễn Quốc Lâm

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6090 dự án đang đợi nhà thầu
  • 810 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 880 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15968 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14022 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây