Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:55 18/11/2020
Số TBMT
20201153477-00
Công bố
17:40 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng.
Chủ đầu tư
Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An; Địa chỉ: Khu phố chợ, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0274.3755202. Fax: 0274.3754048. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thuận An; Địa chỉ: Trung tâm hành chính thành phố Thuận An, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố Thuận An
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng mới đường D4, N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận giao 2)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:40 18/11/2020
đến
17:45 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:45 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E – HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm
của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông
tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng công
trình:
+ Công trình giao thông hạng III trở lên.
+ Công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) hạng III trở lên.
Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực
chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng.
Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải đáp ứng năng lực
hoạt động xây dựng tương ứng với phần công việc đảm nhận trong liên danh.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Nhà thầu nộp kèm bản sao được chứng thực các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ
để đối chiếu nếu được mời vào thương thảo hợp đồng.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT.
1. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm với thang điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
STT

1

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
Điểm
yêu cầu
tối đa
tối thiểu

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

14

14

9,8

Kinh nghiệm thực hiện gói thầu tương tự
1.1

(Tương tự về bản chất và độ phức tạp, về quy mô)
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh:

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 20

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc Biên
bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng hoặc
xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình như: Các
tài liệu như quyết định phê duyệt dự án hoặc phê duyệt thiết kế bản
vẽ thi công hoặc xác nhận của chủ đầu tư.
Nếu tài liệu chứng minh cấp công trình là Quyết định phê duyệt dự
án, Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công thì không cần
phải chứng thực.
Ghi chú:
Đối với các gói thầu DVTV tương tự do nhà thầu thực hiện được
kê khai theo mẫu số 03 nhà thầu lưu ý chỉ kê khai các gói thầu
tương tự đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp nhà thầu
nhận thấy các gói thầu không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu EHSMT thì không kê khai vào mẫu này, các gói thầu nhà thầu kê
khai cần gửi kèm các tài liệu chứng minh theo yêu cầu.
Nếu nhà thầu kê khai bất kì gói thầu nào mà không có tài liệu
chứng minh khi bên mời thầu làm rõ mà không cung cấp được thì
sẽ bị đánh giá là gian lận theo như quy định của pháp luật.
Tương tự về bản chất và độ phức tạp
Đã thực hiện hoàn thành đạt chất lượng theo yêu cầu công tác Tư
vấn giám sát thi công xây dựng Công trình giao thông hoặc hạ tầng
kỹ thuật cấp III trở lên (trong đó có thi công hạng mục mặt đường
bê tông nhựa, hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng), trong
vòng 05 năm trở lại đây đến thời điểm đóng thầu:
- Từ 05 hợp đồng trở lên (100% điểm): 7 điểm.
1.1.1 - 04 hợp đồng (85% điểm): 5,95 điểm.
- 03 hợp đồng (70% điểm): 4,9 điểm.
- Dưới 03 hợp đồng: 0 điểm.
Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh được tính là
tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh song phải bảo
đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực kinh nghiệm đối
với quy mô công việc mà mình đảm nhiệm theo thỏa thuận liên
danh và từng thành viên phải có ít nhất 01 hợp đồng.

7

4,9

7

4,9

Tương tự về quy mô
Số lượng hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng Công trình
giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên (trong đó có thi
1.1.2
công hạng mục mặt đường bê tông nhựa, hệ thống thoát nước và
hệ thống chiếu sáng) và giá trị hợp đồng tư vấn giám sát ≥ 463
triệu đồng trong vòng 05 năm trở lại đây đến thời điểm đóng thầu:

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 21

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

- Từ 05 hợp đồng trở lên (100% điểm): 7 điểm.
- 04 hợp đồng (85% điểm): 5,95 điểm.
- 03 hợp đồng (70% điểm): 4,9 điểm.
- Dưới 03 hợp đồng (0% điểm): 0 điểm.
Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của liên danh được tính là
tổng kinh nghiệm của các thành viên trong liên danh song phải bảo
đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực kinh nghiệm đối
với quy mô công việc mà mình đảm nhiệm theo thỏa thuận liên
danh và từng thành viên phải có ít nhất 01 hợp đồng.
Số năm nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn có liên quan
đến công việc tham dự trong gói thầu tính đến thời điểm đóng
thầu:
- Số năm kinh nghiệm ≥ 10 năm (100% điểm): 6 điểm.
- Số năm kinh nghiệm > 05 năm đến < 10 năm (85% điểm): 5,1
điểm.
- Số năm kinh nghiệm ≤ 05 năm (70% điểm): 4,2 điểm.
1.2 Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực): Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận
đầu tư được cấp theo quy định của pháp luật hoặc quyết định thành
lập đối với tổ chức không có đăng ký kinh doanh để xác định số
năm kinh nghiệm.

6

4,2

30

21

5

3,5

Đối với liên danh dự thầu: Số năm kinh nghiệm đã thực hiện công
tác tư vấn của liên danh được tính theo nhà thầu có số năm kinh
nghiệm thấp nhất trong liên danh.

2

Giải pháp và phương pháp luận

2.1 Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án và mục đích của
gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu.
a

 Đầy đủ chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 3 điểm.

3

 Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 2,4 điểm.
 Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60%): 1,8 điểm.

b

Nêu rõ phạm vi công việc và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn.
- Đầy đủ chi tiết, đạt yêu cầu (100% điểm): 2 điểm.
- Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,6 điểm.

2

- Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60%): 1,2 điểm.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 22

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận.

a

5

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc quy định
trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công việc được phân
chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic;
đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự
án.

3,5

2

 Đầy đủ, rõ ràng, hợp lý (100% điểm): 2 điểm.
 Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,6 điểm.
 Đầy đủ nhưng chưa chi tiết (60% điểm): 1,2 điểm.
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ.
b

 Đầy đủ, chi tiết, phù hợp (100% điểm): 1,5 điểm.
 Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,2 điểm.

1,5

 Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60% điểm): 0,9 điểm.
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt được công
việc (đặc biệt là những công việc mang tính đặc thù của dự án).
c

 Đầy đủ, rõ ràng, phù hợp (100% điểm): 1,5 điểm.

1,5

 Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,2 điểm.
 Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60% điểm): 0,9 điểm.
Biện pháp cải tiến sáng tạo nâng cao chất lượng
 Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất lượng hợp lý,
khả thi (100% điểm): 2 điểm.
2.3  Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao chất lượng cơ bản
khả thi (80% điểm): 1,6 điểm.

2

1,4

2

1,4

7

4,9

 Có nêu sáng kiến và đề xuất tuy nhiên tính khả thi chưa rõ ràng
(60% điểm): 1,2 điểm.
Cách trình bày hồ sơ dự thầu
 Trình bày khoa học, logic, dễ đọc dễ theo dõi, đúng theo mẫu
quy định (100% điểm): 2 điểm.
2.4

 Trình bày khoa học, đúng theo mẫu quy định nhưng hơi khó
đọc, khó theo dõi (80% điểm): 1,6 điểm.
 Trình bày không khoa học, không logic, khó theo dõi, không
đúng theo mẫu quy định, đính kèm các tài liệu không liên quan
đến yêu cầu của hồ sơ mời thầu (60% điểm): 1,2 điểm.

2.5

Kế hoạch triển khai

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 23

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các nhiệm vụ để thực hiện dự
án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả một cách
hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng.
a

 Đầy đủ, rõ ràng, phù hợp (100% điểm): 3 điểm.

3

 Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 2,4 điểm.
 Tương đối đầy đủ, chưa chi tiết (60% điểm): 1,8 điểm.
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến độ dự
kiến.
b

 Phù hợp hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm.

2

 Cơ bản phù hợp (80% điểm): 1,6 điểm.
 Còn có chỗ chưa hợp lý (60% điểm): 1,2 điểm.
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp
báo cáo.
c

 Đầy đủ, rõ ràng, hợp lý (100% điểm): 2 điểm.

2

 Đầy đủ, cơ bản đạt yêu cầu (80% điểm): 1,6 điểm.
 Đầy đủ nhưng chưa chi tiết (60% điểm): 1,2 điểm.
2.6

Bố trí nhân sự hợp lý

6

4,2

Nhân sự được bố trí theo đầy đủ hợp lý.
a

 Bố trí đầy đủ, hợp lý hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm.
 Bố trí đầy đủ, căn bản hợp lý (80% điểm): 1,6 điểm.

2

 Bố trí không đầy đủ, còn thiếu sót (60% điểm): 1,2 điểm.
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch
triển khai.
b

 Phù hợp hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm.

2

 Cơ bản phù hợp (80% điểm): 1,6 điểm.
 Còn có chỗ chưa hợp lý (60% điểm): 1,2 điểm.
Biểu đồ nhân sự dự kiến phải phù hợp với các nhiệm vụ đưa ra
trong chương trình làm việc và hiệu quả đạt được trong sử dụng
nhân sự.
c

 Phù hợp hoàn toàn (100% điểm): 2 điểm.

2

 Cơ bản phù hợp (80% điểm): 1,6 điểm.
 Còn có chỗ chưa hợp lý (60% điểm): 1,2 điểm.
2.7

Phương tiện, điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, các máy
móc thiết bị phục vụ công tác tư vấn.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

3

2,1

Trang 24

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

 Nhà thầu đáp ứng đầy đủ các phương tiện làm việc như các
máy móc, thiết bị phục vụ công tác tư vấn (máy vi tính, máy in,
máy photo, phương tiện đi lại) (100% điểm): 3 điểm.
 Nhà thầu đáp ứng chưa đầy đủ (còn thiếu 1 trong các loại yêu
cầu) phương tiện làm việc như các máy móc, thiết bị phục vụ
công tác tư vấn (máy vi tính, máy in, máy photo, phương tiện đi
lại) nhưng chưa đầy đủ (80% điểm): 2,4 điểm.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc hoặc bản
chụp được chứng thực các tài liệu sau để chứng minh:
 Tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu.
 Hợp đồng thuê mướn và tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở
hữu của đơn vị cho thuê (trong trường hợp nhà thầu đi thuê).
Nhân sự
Đối với liên danh dự thầu:
Tư vấn giám sát trưởng phải là của thành viên đứng đầu liên
danh.
Yêu cầu về các nhân sự khác của liên danh được tính trên tổng
nhân sự của các thành viên trong liên danh song phải bảo đảm
từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực nhân sự tương ứng
đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.
Ghi chú:

3

‒ Các nhân sự của nhà thầu đề xuất phải đáp ứng yêu cầu của
HSMT, nếu nhà thầu đề xuất nhân sự của mục nào không đáp
ứng yêu cầu thì tính 0 điểm cho nhân sự mục đó.
‒ Các nhân sự chủ chốt không được đảm nhận quá 01 nhiệm
vụ trong gói thầu.
‒ Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ bản gốc của tất cả
các tài liệu về nhân sự theo yêu cầu của HSMT để phục vụ
công tác kiểm tra đối chiếu vào bất kỳ thời điểm nào trong
quá trình xét thầu (Nếu như bên mời thầu nhận thấy có yếu
tố cần phải làm rõ và cần thiết phải đối chiếu bản gốc).
‒ Đối với các kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc để chứng
minh khả năng thực hiện nhiệm vụ của nhân sự tại mẫu 06
nhà thầu lưu ý chỉ kê khai các gói thầu hay dự án nhân sự
từng đảm nhận đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Trường
hợp nhà thầu nhận thấy các gói thầu không phù hợp, không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì không kê khai vào mẫu này, các
dự án hay gói thầu nhà thầu kê khai cần gửi kèm các tài liệu
chứng minh theo yêu cầu.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

50

35

Trang 25

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

‒ Nếu nhà thầu kê khai bất kì gói thầu hay dự án nào nhân sự
từng đảm nhận mà không có tài liệu chứng minh khi bên mời
thầu làm rõ mà không cung cấp được thì sẽ bị đánh giá là
gian lận theo như quy định của pháp luật.
Tư vấn giám sát trưởng (01 người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học
trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng cầu đường; có chứng chỉ hành
nghề giám sát thi công xây dựng công trình giao thông hạng III trở
lên.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
3.1 thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.
3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.

7

4,9

Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 15 năm (100% điểm): 2 điểm.
a

 Số năm kinh nghiệm từ 10 năm đến dưới 15 năm (85% điểm):
1,7 điểm.

2

 Số năm kinh nghiệm từ 07 năm đến dưới 10 năm (70% điểm):
1,4 điểm.
 Số năm kinh nghiệm < 07 năm (0% điểm): 0 điểm.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã làm tư vấn giám sát trưởng công trình giao thông hoặc hạ tầng
kỹ thuật cấp III trở lên (trong đó có thi công hạng mục mặt đường
bê tông nhựa, hệ thống thoát nước và hệ thống chiếu sáng), mỗi
hợp đồng có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 05 hợp đồng trở lên (100% điểm): 5 điểm.
 04 hợp đồng (85% điểm): 4,25 điểm.
b

 03 hợp đồng (70% điểm): 3,5 điểm.

5

 Dưới 03 công trình (0% điểm): 0 điểm.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:
1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 26

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Giám sát chính phụ trách hạng mục đường giao thông (01
người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây
dựng cầu đường; có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây
dựng công trình giao thông hạng III trở lên.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
3.2 thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.
3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.

5

3,5

Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 15 năm (100% điểm): 2 điểm.
a

 Số năm kinh nghiệm từ 10 năm đến dưới 15 năm (85% điểm):
1,7 điểm.

2

 Số năm kinh nghiệm từ 07 năm đến dưới 10 năm (70% điểm):
1,4 điểm.
 Số năm kinh nghiệm < 07 năm (0% điểm): 0 điểm.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát thi công xây dựng công trình giao
thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên (trong đó phải có hạng
mục đường giao thông mới được xem xét), mỗi hợp đồng có giá trị
≥ 463 triệu đồng:
 Từ 05 hợp đồng trở lên (100% điểm): 3 điểm.
 04 hợp đồng (85% điểm): 2,55 điểm.
b

 03 hợp đồng (70% điểm): 2,1 điểm.
 Dưới 03 công trình (0% điểm): 0 điểm.

3

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:
1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 27

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Giám sát chính phụ trách hạng mục thoát nước (01 người): Yêu
cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành cấp thoát nước
hoặc hạ tầng kỹ thuật hoặc kỹ thuật đô thị hoặc xây dựng cầu
đường; Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật (nói chung) hoặc thoát nước (nói riêng) hạng
III trở lên.
3.3 Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

5

3,5

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 2 điểm.
a

 Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,7 điểm.

2

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,4 điểm.
 Số năm kinh nghiệm < 03 năm (0% điểm): 0 điểm.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát khi thi công xây dựng công trình hạ
tầng kỹ thuật hoặc giao thông cấp III trở lên (trong đó phải có hạng
mục thoát nước mới được xem xét), mỗi hợp đồng có giá trị ≥ 463
triệu đồng:
 Từ 05 hợp đồng trở lên (100% điểm): 3 điểm.
 04 hợp đồng (85% điểm): 2,55 điểm.
b

 03 hợp đồng (70% điểm): 2,1 điểm.

3

 Dưới 03 công trình (0% điểm): 0 điểm.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:
1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư..
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 28

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Giám sát chính phụ trách hạng mục điện, hệ thống chiếu sáng
(01 người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành điện;
có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạ
tầng kỹ thuật (chiếu sáng công cộng) hạng III trở lên.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
3.4 thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.
3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.

5

3,5

Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 2 điểm.
a

 Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,7 điểm.

2

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,4 điểm.
 Số năm kinh nghiệm < 03 năm (0% điểm): 0 điểm.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát khi thi công xây dựng công trình hạ
tầng kỹ thuật hoặc giao thông cấp III trở lên (trong đó phải có hạng
mục điện, hệ thống chiếu sáng mới được xem xét), mỗi hợp đồng
có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 05 hợp đồng trở lên (100% điểm): 3 điểm.
 04 hợp đồng (85% điểm): 2,55 điểm.
b

 03 hợp đồng (70% điểm): 2,1 điểm.
 Dưới 03 công trình (0% điểm): 0 điểm.

3

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:
1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 29

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Giám sát viên các bộ môn (07 bộ môn):
 Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần đường giao thông: 01
người.
 Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần thoát nước: 01 người.
 Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần điện: 01 người.
3.5  Cán bộ giám sát thi công công tác định vị trắc đạc: 01 người.
 Cán bộ giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường: 01
người.
 Cán bộ giám sát công tác thí nghiệm: 01 người.

28

19,6

4

2,8

 Cán bộ phụ trách giám sát khối lượng, thanh quyết toán: 01
người.

Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần đường giao thông (01
người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành
xây dựng cầu đường; có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông (đường bộ) hạng III trở lên.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
a thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.
3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát thi công xây dựng công trình giao
thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên (trong đó phải có hạng
mục đường giao thông mới được xem xét), mỗi hợp đồng có giá trị
≥ 463 triệu đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
a.1

 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
 02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.

2,5

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:
1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 30

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.
a.2  Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.

1,5

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần thoát nước (01 người):
Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành cấp thoát
nước hoặc hạ tầng kỹ thuật hoặc kỹ thuật đô thị hoặc xây dựng cầu
đường; có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công
trình hạ tầng kỹ thuật (nói chung) hoặc thoát nước (nói riêng) hạng
III trở lên.
b Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

4

2,8

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát thi công xây dựng hạng mục cấp
thoát nước thuộc công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp
III trở lên (trong đó phải có hạng mục thoát nước mới được xem
xét), mỗi hợp đồng có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
b.1  02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.

2,5

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:
1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư..
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 31

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.
b.2  Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.

1,5

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
Cán bộ giám sát thi công xây dựng phần điện (01 người): Yêu
cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành điện; có chứng chỉ hành
nghề giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (chiếu
sáng công cộng) hoặc có chứng chỉ hành nghề giám sát công tác
lắp đặt thiết bị hạng III trở lên.
c

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

4

2,8

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát khi thi công xây dựng công trình hạ
tầng kỹ thuật hoặc giao thông cấp III trở lên (trong đó phải có hạng
mục điện mới được xem xét), mỗi hợp đồng có giá trị ≥ 463 triệu
đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
c.1

 02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:

2,5

1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 32

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.
c.2  Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.

1,5

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
Cán bộ giám sát thi công công tác định vị trắc đạc (01 người):
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan đến
xây dựng hoặc trắc đạc hoặc trắc địa bản đồ; có chứng chỉ hành
nghề khảo sát địa hình hạng III trở lên.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
d thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

4

2,8

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát trắc đạc khi thi công xây dựng công
trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên, mỗi hợp đồng
có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
 02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.
d.1 Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:

2,5

1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
d.2 thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.

1,5

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 33

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

 Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.
 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
Cán bộ giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi trường (01
người): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên
quan đến xây dựng hoặc bảo hộ lao động; có chứng chỉ bồi dưỡng
nghiệp vụ an toàn lao động và vệ sinh môi trường (đối với nhân sự
không phải chuyên ngành bảo hộ lao động).
e

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

4

2,8

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát an toàn lao động và vệ sinh môi
trường khi thi công xây dựng công trình giao thông hoặc hạ tầng
kỹ thuật cấp III trở lên, mỗi hợp đồng có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
 02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.
e.1 Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:

2,5

1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
e.2  Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.

1,5

 Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 34

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
 Số năm kinh nghiệm < 03 năm: 0 điểm.
Cán bộ giám sát công tác thí nghiệm (01 người): Yêu cầu tốt
nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan đến xây
dựng hoặc vật liệu xây dựng; có chứng chỉ bồi dưỡng thí nghiệm
viên chuyên ngành xây dựng (đối với nhân sự không phải chuyên
ngành vật liệu xây dựng).
f

Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

4

2,8

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát công tác thí nghiệm khi thi công xây
dựng công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở lên,
mỗi hợp đồng có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
 02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.
f.1 Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:

2,5

1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư..
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày đóng
thầu).
f.2  Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.

1,5

 Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 35

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
Cán bộ phụ trách giám sát khối lượng, thanh toán (01 người):
Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành liên
quan đến xây dựng hoặc kinh tế xây dựng; có chứng chỉ hành nghề
định giá xây dựng hạng III trở lên.
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
g thực) các tài liệu sau để chứng minh:
1. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
2. Bằng cấp chứng chỉ theo yêu cầu.

4

2,8

3. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bản cam kết thỏa
thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu
trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
Kinh nghiệm thực hiện dự án (công trình):
Đã từng làm công tác giám sát khối lượng, thanh toán khi thi công
xây dựng công trình giao thông hoặc hạ tầng kỹ thuật cấp III trở
lên, mỗi hợp đồng có giá trị ≥ 463 triệu đồng:
 Từ 04 hợp đồng trở lên (100% điểm): 2,5 điểm.
 03 hợp đồng (85% điểm): 2,125 điểm.
 02 hợp đồng (70% điểm): 1,75 điểm.
g.1 Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc (hoặc chứng
thực) các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm nhân sự:

2,5

1. Hợp đồng tư vấn.
2. Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác
nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
3. Tài liệu chứng minh loại và cấp công trình.
4. Quyết định bổ nhiệm hoặc phân giao nhiệm vụ.
5. Xác nhận chức danh của chủ đầu tư.
Số năm kinh nghiệm (Tính từ ngày cấp bằng đại học đến ngày
đóng thầu).
 Số năm kinh nghiệm ≥ 07 năm (100% điểm): 1,5 điểm.
g.2  Số năm kinh nghiệm từ 05 năm đến dưới 07 năm (85% điểm):
1,275 điểm.

1,5

 Số năm kinh nghiệm từ 03 năm đến dưới 05 năm (70% điểm):
1,05 điểm.
Tổng cộng (100 điểm)

100

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

70

Trang 36

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn
hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ
chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Các văn bằng chứng chỉ đều phải còn hiệu lực mới được chấp nhận.
Để đảm bảo chất lượng nhân sự chủ chốt chỉ được đảm nhiệm 01 nhiệm vụ trong
gói thầu.
Nhà thầu phải chuẩn bị bản chụp được chứng thực các tài liệu yêu cầu bên trên để
phục vụ công tác đối chiếu trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu được mời vào thương
thảo).
Đối với các tài liệu chứng minh loại và cấp công trình là quyết định phê duyệt dự
án hay phê duyệt thiết kế nhà thầu có thể gửi kèm E-HSDT bản scan từ bản sao, cũng như
không yêu cầu phải chứng thực khi cung cấp tài liệu đối chiếu nếu nhà thầu không thể xin
được bản gốc từ cơ quan có thẩm quyền (tuy nhiên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm về tính trung thực của mình).
HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn thuộc phần kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự cũng
như không đáp ứng điểm tối thiểu chung đều được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.
HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá
là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Sử dụng thang điểm 100. Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như
sau:
Điểm giáđang xét =

Gthấp nhất x 100
__________________________________
G đang xét

Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
+ Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số
các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang
xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 37

E-HSMT gói thầu: Giám sát thi công xây dựng đường giao thông, thoát nước và hệ thống chiếu sáng

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

Công trình: Xây dựng mới đường D4 và N4 (đường vào Trường Tiểu học Thuận Giao 2)

Trang 38

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6177 dự án đang đợi nhà thầu
  • 82 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 72 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15421 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13511 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây