Thông báo mời thầu

Gói thầu 24a: Thi công di chuyển hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ GPMB

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:53 18/11/2020
Số TBMT
20201151732-00
Công bố
16:02 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 24a: Thi công di chuyển hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ GPMB
Chủ đầu tư
Ban quản lý dự án đầu tư xây dung quận Bắc Từ Liêm Tòa nhà CT6C, khu đô thị Kiều Mai, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Điện thoại: 024.3224.2125
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
50 tỷ vốn Quận, phần còn lại Ngân sách Thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh KHLC nhà thầu dự án Xây dựng đường Tây Thăng LOng đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:02 18/11/2020
đến
06:30 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
06:30 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.900.000.000 VND
Bằng chữ
Hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 24a: Thi công di chuyển hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ GPMB". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 24a: Thi công di chuyển hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ GPMB" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Dự án: Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến
đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm
2. Gói thầu 24a: Thi công di chuyển hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ GPMB
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ
- Nguồn vốn: 50 tỷ vốn Quận, phần còn lại Ngân sách Thành phố.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói
- Tiến độ thực hiện: 360 ngày
Các thông tin cơ bản liên quan đến dự án và gói thầu:
Căn cứ Quyết định số 5995/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thành phố Hà
Nội về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Xây dựng đường Tây Thăng
Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc
Từ Liêm;
Quyết định số 596/QĐ-KH&ĐT ngày 17/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Xây dựng đường
Tây Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn
quận Bắc Từ Liêm.
Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di chuyển hệ thống
cấp điện phục vụ GPMB dự án đầu tư Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường
Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm;
Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di chuyển hệ thống
thong tin liên lạc phục vụ GPMB dự án đầu tư Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ
đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm;
Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND quận Bắc Từ
Liêm về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Di chuyển hệ thống
cấp nước phục vụ GPMB dự án đầu tư Xây dựng đường Tây Thăng Long đoạn từ đường
Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-KH&ĐT ngày 30/10/2020 của Sở kế hoạch và đầu tư
về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng đường Tây
Thăng Long đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng thuộc địa bàn quận
Bắc Từ Liêm.
3. Địa điểm xây dựng: quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
4. Quy mô dự án:
Thi công di chuyển hệ thống cấp nước, cấp điện phục vụ GPMB:

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

4.3 Thi công di chuyển tuyến ống cấp nước
- Hiện trạng phạm vi dự án có các tuyến: Tuyến ống cấp nước DN300-G;
tuyến ống cấp nước DN150-G; tuyến ống cấp nước DN100-G; tuyến ống cấp
nước DN160-HDPE; tuyến ống cấp nước DN110-HDPE; tuyến ống cấp nước
DN50-HDPE; tuyến ống cấp nước DN25-HDPE; và một số đồng hồ nhà dân.
93

- Phương án đấu nối cấp nước khi thực hiện GPMB và thi công xây dựng tuyến
đường Tây Thăng Long:
+ Tuyến ống D800: đấu nối trở lại các tuyến: DN300-G; DN150-G; DN110-HDPE
sau đó cấp cho các tuyến: DN50-HDPE; DN25-HDPE và các tuyến ống dịch vụ.
+ Phần tuyến ống D300-G tại nút giao với đường Cổ Nhuế: Sau khi thi công hào kỹ
thuật, cống thoát nước đến vị trí xung đột. Tiến hành lắp đặt tuyến ống tạm sang đường tại
vị trí đã thi công hào kỹ thuật và cống thoát thoát nước tại nút 6-7 sang nút 10-11 để đấu
tạm.
+ Phần tuyến ống D110: tại nút giao với đường Cổ Nhuế: Sau khi thi công hào kỹ
thuật, cống thoát nước đến vị trí xung đột. Tiến hành lắp đặt tuyến ống tạm sang đường tại
vị trí đã thi công hào kỹ thuật và cống thoát thoát nước tại nút 1-2 sang nút 3-5 để đấu tạm.
+ Phần tuyến ống D160: đoạn từ Km1+100-Km1+167 sau khi thi công hào kỹ
thuật, cống thoát nước đến vị trí xung đột. Tiến hành lắp đặt tuyến ống tạm sang đường tại
vị trí đã thi công hào kỹ thuật và cống thoát thoát nước tại nút 14-15 sang nút 16-17 để đấu
tạm. Đoạn từ Km1+240-Km1+294 sau khi thi công hào kỹ thuật, cống thoát nước đến vị trí
xung đột. Tiến hành lắp đặt tuyến ống tạm sang đường tại vị trí đã thi công hào kỹ thuật và
cống thoát thoát nước tại nút 18-19 sang nút 20-21 để đấu tạm. Đoạn từ Km1+532Km2+400 sau khi thi công hào kỹ thuật, cống thoát nước đến vị trí xung đột. Tiến hành lắp
đặt tuyến ống tạm sang đường tại vị trí đã thi công hào kỹ thuật và cống thoát thoát nước tại
nút 22-23 sang nút 31. Giải phóng vị trí xung đột để thi công hào kỹ thuật và cống thoát
thoát nước.
- Phương án xây dựng có các tuyến:
+ Phần xây dựng tuyến:
. Xây dựng tuyến ống DN160-HDPE; DN110-HDPE đặt trên hè và đấu nối qua
đường, đấu vào các tuyến dịch vụ khác.
. Xây dựng tuyến ống D300 trên hè và đấu nối qua đường, đấu vào tuyến ống gang
hiện trạng.
. Xây dựng tuyến ống DN50 HPDE, xây dựng, lắp đặt khoảng 700 đồng hồ nhà dân,
tháo dỡ cắt bịt, nâng cốt, lắp đặt khoảng 300 hiện có theo hiện trạng.
* Các hạng mục khác theo bản vẽ thi công được duyệt.

94

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT, HSTK được duyệt để làm cơ sở
chào giá dự thầu và lập biện pháp thi công và giá chào thầu.
Trường hợp có sai khác giữa nội dung trong E-HSMT, bản vẽ TKTC gói thầu thì trình
tự ưu tiên như sau: Bản vẽ TKTC, nội dung E-HSMT.
Nội dung về kỹ thuật trình bày đầy đủ các nội dung:
- Công tác tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
- Chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
- Công tác chuẩn bị mặt bằng
- Công tác thi công các hạng mục công việc
+ Công tác thi công di chuyển hệ thống cấp điện
+ Công tác thi công di chuyển hệ thống nước
III. Các bản vẽ
STT
1

Ký hiệu

Tên bản vẽ

Phiên bản / ngày phát hành

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công: 1 bộ
Tổng cộng: 1 bộ

Hồ sơ thiết kế, các bản vẽ được bên mời thầu kèm theo cùng E-HSMT trên Hệ thống.

95

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6498 dự án đang đợi nhà thầu
  • 762 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 842 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16256 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14233 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây