Thông báo mời thầu

Đường phân khu phía tây

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:48 18/11/2020
Số TBMT
20201074212-00
Công bố
16:05 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hạ tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Đường phân khu phía tây
Chủ đầu tư
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An - Địa chỉ: Số 30-32 Quốc lộ 1, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An - Điện thoại: 0272.3826.105 - Fax: 0272.3552414
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu 16/10/2020 dự án Hạ tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Long An

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:05 18/11/2020
đến
16:30 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
80.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Đường phân khu phía tây". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Đường phân khu phía tây" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 46

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Hồ sơ mời thầu – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: thi công xây dựng đúng theo bản vẽ thiết kế
(kèm theo hồ sơ mời thầu được liệt kê mục IV chương này), cụ thể thi công xây dựng
hạng mục:
Qui mô thiết kế:
- Tổng diện tích đầu tư công trình khoảng 10.000m2. Kết cấu từ trên xuống gồm:
+ Lớp bê tông đá 1x2 B15 (M200) dày 15cm;
+ Cấp phối đá dăm loại 1 dày 25cm;
+ Cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm;
+ Lớp vải địa kỹ thuật.
- Hệ thống thoát nước: tiếp giáp với đường Phân Khu Phía Tây (khu đô thị Đồng
Tâm) sẽ làm đường cống thoát nước hoàn chỉnh, 3 mặt còn lại thoát nước tràn ra sân cát.
2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.
3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh (đấu thầu trước trong năm 2020, thanh toán một ít
trong năm 2021 và thanh toán đủ cho Nhà thầu trong năm 2022).
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên
cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
(Nội dung chi tiết theo hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật)
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của chính phủ về Quản lý chất
lượng công trình xây dựng;
- Áp dụng các Quy chuẩn, TCVN, TCN hiện hành.
- Các quy định của Hồ sơ thiết kế, qui định hiện hành và qui định trong yêu cầu chỉ
dẫn kỹ thuật được gởi cho nhà thầu.
- Tuân theo kỹ thuật thi công, giám sát trong phần yêu cầu kỹ thuật.
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1. Yêu cầu chung:
- Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào
trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện
hành của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn của tất cả
các hoạt động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và
trong giai đoạn bảo hành công trình.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật
liệu và máy móc, thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công xây dựng công trình kể từ
ngày khởi công xây dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.

Hồ sơ mời thầu – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào
đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự
sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
- Cung cấp Danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm
bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn nghĩa vụ của nhà thầu theo hợp đồng.
- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong
suốt quá trình thi công.
- Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện đúng
đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công trường nữa và
nên thay thế càng sớm càng tốt.
- Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài
công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà
thầu phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo đúng
yêu cầu của chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
2.2. Giám sát thi công:
- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị
trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ
thuật công trình trong công tác trên.
- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình
sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán
thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp nhận phải chuyển khỏi phạm vi công
trường.
- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn hại đến công
trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện
pháp xử lý.
- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và
phải được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công
trường.
- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu
không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu
chịu.
- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi
bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những trường
hợp sau:
+ Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường.
+ Do nguyên nhân thời tiết, khí hậu.

Hồ sơ mời thầu – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các
tiêu chuẩn về phương pháp thử)
- Vật tư được sử dụng phải đúng chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ
thiết kế được duyệt trước khi đưa vào sử dụng. Nhà thầu trình mẫu các thông số kỹ thuật
của vật tư để tư vấn giám sát phê duyệt. Mọi vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình không
có sự đồng ý của tư vấn giám sát hoặc đơn vị chuyên ngành thì không đuợc thanh toán.
- Nhà thầu phải đệ trình đầy đủ các chứng chỉ chất lượng, các kết quả kiểm định
kiểm tra chất lượng cần thiết của nguyên vật liệu, thiết bị, các sản phẩm trung gian và sản
phẩm cuối cùng.
- Các chứng chỉ và kết quả kiểm định chất lượng này là các tài liệu bắt buộc cần
thiết trong hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán và bàn giao công trình. Số lượng, chủng
loại, quy cách của các chứng chỉ, chất lượng hồ sơ kỹ thuật, kết quả kiểm định kiểm tra
phải phù hợp với các quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và chứng nhận
sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
- Các vật tư khi đưa vào sử dụng phải hợp qui, hợp chuẩn theo qui định.
- Một số yêu cầu về vật tư, thiết bị cụ thể như sau:
Stt
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

Quy cách, đặc tính, tiêu chuẩn Hãng sản xuất, xuất
xứ
kỹ thuật
Cát lắp
Hàm lượng bụi, bùn, sét ≤ 1.3%
Đáp ứng
Đáp ứng
Cát vàng dùng xây, tô, Đạt TCVN
trát
Đáp ứng
Cát vàng dùng đổ bê Đạt TCVN
tông
Đá 0x4,1x2, 2x4
Đáp ứng
Đạt TCVN (không sử dụng đá
đen)
Xi măng PCB40
Nhà sản xuất đạt các tiêu chuẩn: Nhà thầu đề xuất 01
ISO 9001, ISO 14001
thương hiệu phù hợp
Cốt thép các loại Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO Nhà thầu đề xuất 01
(tròn, vằn …)
9001
thương hiệu phù hợp
Đạt
quy
chuẩn
QCVN
7:2011/BKHCN
Thép hình, Thép tấm Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
các loại
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Sơn dẻo nhiệt
Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Gạch giả đá granite Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
vỉa hè
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Vải địa kỹ thuật
Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Gạch thẻ 4x4x18
Đạt TCVN
Nhà thầu đề xuất 01
thương
hiệu phù hợp
Có chứng nhận chất lượng hoặc
chứng nhận hợp quy
Đáp ứng
Cây chống, Cừ tràm Theo hồ sơ thiết kế
L=4m
Tên vật tư

Hồ sơ mời thầu – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

Stt
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

26

27
28
29
30
31

Quy cách, đặc tính, tiêu chuẩn Hãng sản xuất, xuất
xứ
kỹ thuật
Nhựa bitum
Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Bê tông nhựa các loại Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Ống ly tâm D400
Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Gối cống
Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Gioăng cao su D400
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Nắp gang
Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Ống PVC, HDPE các Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
loại
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Phụ kiện PVC, HDPE Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
(tê, côn, cút, co, van chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
khóa….)
Các loại biển báo và Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
trụ biển báo
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Trụ cứu hỏa, họng Có chứng nhận chất lượng hoặc Nhà thầu đề xuất 01
cứu hỏa
chứng nhận hợp quy
thương hiệu phù hợp
Đất sét bao
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Đất trồng cỏ
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Đáp ứng
Cây Kè Bạc (cỡ bầu Theo hồ sơ thiết kế
70x70x70cm, cao 1,5- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
2m)
Đáp ứng
Cây Sao Đen (cỡ bầu Theo hồ sơ thiết kế
70x70x70cm, cao 4- Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
5m, ĐK gốc 18-20cm)
Cỏ lá gừng
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Đáp ứng
Cọc chống cao 2.5m, Theo hồ sơ thiết kế
ĐK giữa cây >=6cm
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Đất trồng
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Nẹp gỗ 2x7x40cm
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Phân hữu cơ
Theo hồ sơ thiết kế
Đáp ứng
Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật
Tên vật tư

Hồ sơ mời thầu – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người,
thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. Công nhân sử dựng thiết bị cơ giới
phục vụ thi công phải có bằng cấp.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiện pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc
không đảm bảo an toàn, cháy nổ trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có biển báo, cắm cờ hiệu, rào chắn.
- Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn trong việc xây dựng hệ thống an toàn thi công, an
toàn giao thông, hệ thống phòng chống cháy nổ trên công trường của mình và trách
nhiệm pháp lý trước Nhà nước về việc xảy ra tai nạn.
- Tuyệt đối đảm bảo an toàn lao động cho người trong quá trình thi công.
- Các thiết bị điện phải có biển báo, dây tiếp đất, che đậy cách ly phù hợp.
- Trang bị bình chữa cháy, tuân thủ các qui định về phòng cháy chữa cháy đối với
các phương tiện, cụm thiết bị có khả năng gây ra hỏa hoạn.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên
cứu, đánh giá hiện trạng công trình, mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào,
đường thi công dẫn vào công trình, các công trình lân cận, và các yếu tố liên quan ảnh
hưởng đến việc thi công. Do đó, sau này nhà thầu không được đòi hỏi thêm các chi phí
phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường và công trình gây nên.
- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng trước lúc thi công và dỡ bỏ từng phần
thiết bị, phương tiện, làm sạch mặt bằng trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành
công việc, kể cả lều, lán không cần thiết, chất thải sinh ra trong thi công và sinh hoạt.
- Nhà thầu cần đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường gây ra từ
đầu như quy hoạch biện pháp thi công, thời gian thi công.
- Đơn vị thi công cần xây dựng kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích
hợp.
- Khi vận chuyển vật liệu phải phủ kín bằng bạt, tránh rơi vãi vật tư trên đường. Khi
bốc dỡ, công nhân phải được trang bị đồ bảo hộ lao động.
- Trong quá trình thi công sẽ sinh tiếng ồn và rung động cho các khu vực và nhà dân
xung quanh, Để giảm bớt tiếng ồn và rung động cần có giải pháp thi công hợp lý.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
- Bố trí hệ thống thông tin liên lạc thông suốt.
- Có các biện pháp đảm bảo cho việc lưu thông của nhân dân đi lại bằng phương
tiện cá nhân hoặc thô sơ.
- Phải đặt các biển báo hướng dẫn theo quy định.
- Khi thi công cần phải triển khai theo từng phân đoạn.
- Tuân thủ các nội quy về an toàn toàn lao động.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Căn cứ vào khối lượng, đặc thù công việc, mặt bằng thi công và thời gian hoàn
thành, nhà thầu cần có:
- Thiết bị: Phải bố trí đầy đủ các loại thiết bị cho từng công tác thi công xây lắp.
- Nhân công: Cán bộ kỹ thuật phải phù hợp với chuyên ngành; công nhân kỹ thuật
phải lành nghề.

Hồ sơ mời thầu – Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Thực hiện theo yêu cầu của Hồ sơ thiết kế.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu hợp đồng giao nhận thầu
xây dựng, trong đó bộ phận giám sát chất lượng gồm những người có đủ năng lực theo
qui định.
- Báo cáo đầy đủ qui trình, phương án và và kết quả tự kiểm tra chất lượng vật liệu,
cấu kiện và sản phẩm xây dựng với Chủ đầu tư để kiểm tra và giám sát.
- Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và và kiểm tra sản phẩm xây dựng, thiết bị công
trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt công trình.
- Lập bản vẽ hoàn công các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục
công trình hoàn thành và công trình hoàn thành.
- Chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu theo qui định và đề nghị Chủ đầu tư tổ chức nghiệm
thu sản phẩm các công tác thi công xây lắp, giai đoạn xây lắp hạng mục công trình hoàn
thành và công trình hoàn thành sau khi đã nghiệm thu nội bộ.
- Báo cáo Chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng thi công xây lắp theo định kỳ.
11. Yêu cầu về bảo hành công trình
Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm bảo hành công trình. Thời hạn bảo
hành kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào
sử dụng hoặc căn cứ theo quy định của Hợp đồng xây dựng nhưng không ít hơn 12 tháng.
Trong thời hạn bảo hành công trình, nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện việc
bảo hành sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Nếu nhà thầu không tiến hành bảo
hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.
Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm:
- Tổ chức khắc phục ngay sau khi có yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ
quản lý sử dụng công trình và phải chịu mọi chi phí khắc phục.
- Từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng phát sinh không phải do lỗi của
nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng.
- Và chịu trách nhiệm về chất lượng công trình tương ứng với phần công việc do
mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.
III. Các bản vẽ
Là bản vẽ chính thức đính kèm với hồ sơ mời thầu hạng mục Đường phân khu phía
Tây thuộc dự án Quảng trường để bố trí Khu trung tâm Hội chợ - Triển lãm (tạm) do
Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật lập và được Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2911/QĐ-BQLDA ngày
18/11/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

STT

KÝ HIỆU BẢN VẼ

SỐ
LƯỢNG

1

Theo file bản vẽ đính kèm

1 bộ

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6210 dự án đang đợi nhà thầu
  • 837 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 896 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16063 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14107 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây