Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2: Nhà nghĩ đại biểu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:45 18/11/2020
Số TBMT
20201070783-01
Công bố
17:32 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đầu tư xây dựng và mở rộng khu vực diễn tập ở Bắc Dầu – Quán Tre
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 2: Nhà nghĩ đại biểu
Chủ đầu tư
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Số 755, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Kinh phí diễn tập khu vực phòng thủ của Tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2021-2025
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đầu tư xây dựng và mở rộng khu vực diễn tập ở Bắc Dầu – Quán Tre
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Tháp
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
21:40 16/11/2020
đến
09:30 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
40.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2: Nhà nghĩ đại biểu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2: Nhà nghĩ đại biểu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Công trình: Đầu tư xây dựng và mở rộng khu vực diễn tập ở Bắc Dầu-Quán Tre
2. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng.
3. Tên gói thầu: Gói thầu XL02 Nhà nghỉ đại biểu
4. Thời hạn hoàn thành.
TT

Hạng mục công trình

1

Gói thầu XL02: Nhà nghỉ đại
biểu thuộc công trình: Đầu tư
xây dựng và mở rộng khu vực
diễn tập ở Bắc Dầu – Quán Tre.

Ngày bắt đầu

Ngày hoàn thành

(dự kiến)

(dự kiến)

Kể từ ngày có lệnh
khởi công

150 ngày (kể cả thời
gian thực hiện công
tác kiểm tra nghiệm
thu, kể cả ngày nghỉ
lễ, nghỉ tết theo quy
định) tính từ ngày
phát lệnh khởi công

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
- Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên
bản vẽ thiết kế thi công. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết
trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm tổ chức thi
công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng
chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám sát chất lượng và các yêu cầu khác
(nếu có).
HSDT của Nhà thầu phải đề ra các biện pháp tổ chức thi công hợp lý nhất nhằm
đạt được các yêu cầu như sau:
- Đạt được chất lượng thi công công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được
duyệt;
- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy-nổ, che chắn bảo vệ công trình
trong quá trình thi công;
- Bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công;
- Không làm hư hỏng hay ảnh hưởng đến các công trình lân cận trong quá trình thi
công;
- Đảm bảo chất lượng vật tư, và thiết bị phục vụ thi công;
- Đảm bảo trình tự tổ chức thi công từng hạng mục và giải pháp kỹ thuật;
- Đảm bảo tiến độ thi công hợp lý;
- Các yêu cầu có liên quan được quy định trong E-HSMT;
Một số yêu cầu về mặt kỹ thuật, bao gồm các nội dung chủ yếu
1. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Căn cứ hồ sơ thiết kế duyệt và các quy định hiện hành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng, nhà thầu tự lập tập hồ sơ ‘‘Quy trình-phương án tự kiểm tra chất
lượng’’ trình chủ đầu tư xem xét quyết định trong đó nêu rõ:
- Số lượng, khối lượng mẫu thí nghiệm kiểm tra cho từng loại vật liệu, cấu kiện,
sản phẩm xây dựng, (nêu cụ thể) tên và pháp nhân của đơn vị bộ phận thực hiện kiểm
tra, tiêu chuẩn sử dụng để kiểm tra.
- Tiến độ thí nghiệm kiểm tra (thời gian bắt đầu thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ,
bàn giao kết quả thí nghiệm kiểm tra cho chủ đầu tư) phải phù hợp tiến độ thi công và
phù hợp với qui định của tiêu chuẩn sử dụng thí nghiệm kiểm tra.
- Các hồ sơ báo cáo kết quả tự thí nghiệm, kiểm tra phải gửi cho chủ đầu tư (nêu
danh mục nội dung cụ thể và số bộ hồ sơ không ít hơn 09 bộ/một công tác kiểm tra)
trước khi thông báo đề nghị nghiệm thu cấu kiện, bộ phận, giai đoạn ...
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung của “quy trình phương án tự kiểm tra’’ đã được ý kiến chấp thuận của chủ đầu tư. Trong từng nội dung
kiểm tra thí nghiệm đã được thống nhất nếu nhà thầu không thực hiện (sau 10 ngày của
tiến độ theo “quy trình-phương án tự kiểm tra’’) chủ đầu tư sẽ tổ chức thực hiện và chi
phí thực hiện được trừ vào giá trị xây lắp phải thanh toán cho nhà thầu.
2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị
2.1 Yêu cầu về vật tư xây dựng theo tiêu chuẩn: Vật tư đưa vào xây lắp công
trình phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng sau
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tên quy chuẩn, tiêu chuẩn
Công tác trắc địa trong xây dựng công trình- Yêu
cầu chung
Quy trình kiểm tra nghiệm thu độ chặt của nền
đất trong ngành GTVT
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động quy định
cơ bản
Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
Xi măng xây trát
Đường ô tô yêu cầu thiết kế

Ký hiệu
TCVN 9398: 2012
22 TCN 02 - 71& QĐ
4313/2001/QĐ-BGTVT
TCVN 2287-78
TCVN 2682 : 2009
TCVN 6260 : 1997
TCVN 9202:2012
TCVN 4054-2005

Đường ô tô-Thi công và nghiệm thu
Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước – Thi công và
nghiệm thu

TCVN 9436-2012
TCVN 9504 – 2012

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường
ôtô-vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 8859 – 2011

2.2 Yêu cầu các điều kiện kỹ thuật vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp gói thầu
2.2.1 Vật tư sử dụng trong hổn hợp vữa xây tô, vữa bê tông bao gồm
- Cát vàng: đảm bảo sạch không lẫn tạp chất, phải đảm bảo modul theo định mức
cấp phối vữa theo quy định thiết kế.
- Đá 1x2, và đá 4x6, trước khi trộn bê tông phải được rửa sạch, dmax phải theo
cấp phối vữa bê tông.

- Xi măng PC40
- Nước: đảm bảo theo TCVN 4506:2012
- Tất cả hổn hợp vữa bê tông, vữa xây tô đều phải trộn bằng máy.
2.2.2 Toàn bộ công tác bê tông (bê tông đỗ tại chỗ hoặc bê tông đúc sẵn), bao
gồm: chi phí vật liệu, chi phí thí nghiệm mẫu tại phòng thí nghiệm và kiểm định chất
lượng cấu kiện tại hiện trường và công tác bảo dưỡng bê tông theo tiêu chuẩn quy định.
2.2.3 Tất cả các vật tư bán thành phẩm đều phải ghi rõ thương hiệu và nguồn gốc
sản xuất, chứng chỉ về chất lượng nộp cho chủ đầu tư trước khi đưa vào thi công để chủ
đầu tư có cơ sở đánh giá và kiểm tra.
2.2.4 Đối với các vật tư, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải đạt chỉ tiêu chất
lượng đã đăng ký và có phiếu kiểm nghiệm (do đơn vị có đủ tư cách pháp nhân thực
hiện) và giấy xuất xưởng của Nhà sản xuất.
3. Một số yêu cầu chung
3.1 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng
vật tư cung cấp.
3.2 Trong quá trình thi công Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng thi công,
đào toàn bộ gốc, rễ cây và các vật kiến trúc ngầm dưới nền đường (nếu có) và vận
chuyển ra khỏi công trình. Toàn bộ chi phí này do nhà thầu chịu.
3.3 Trong quá trình lập HSMT có sự nhầm lẫn giữa HSMT và hồ sơ thiết kế, chủ
đầu tư xác định lại cho đúng và yêu cầu nhà thầu thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư,
nhà thầu không có quyền khiếu nạy hay từ chối không thực hiện. Nếu nhà thầu không
đồng ý, chủ đầu tư sẽ đơn phương cắt hợp đồng và từ chối thanh toán các khối lượng
mà nhà thầu đã thực hiện.
3.4 Trường hợp trong HSDT không nêu rõ nguồn gốc thương hiệu vật tư, thiết bị.
Nếu trúng thầu Nhà thầu phải sử dụng vật tư, thiết bị do chủ đầu tư chỉ định mà không
được tính chi phí phát sinh.
3.5 Khi thi công hạng mục bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước 24 giờ cho chủ
đầu tư hoặc giám sát của chủ đầu tư cùng kiểm tra và nghiệm thu bộ phận đó trước khi
bị che khuất.
3.6 Trong quá trình thi công các công tác: định vị công trình, dẫn cote cao độ
quốc gia, và các vấn đề liên quan đến công tác trắc đạc công trình nhà thầu phải thực
hiện bằng máy kinh vĩ hoặc toàn đạt. Nếu nhà thầu không có cán bộ chuyên môn để
thực hiện các công việc này hoặc không có thiết bị chuyên ngành thì cán bộ đo đạc của
chủ đầu tư sẽ thực hiện thay cho nhà thầu và chi phí cho việc thực hiện này được trích
từ chi phí quyết toán công trình.
4. Sửa chửa sai sót và chi phí sửa chữa sai sót
4.1 Vật liệu, máy móc, thiết bị thi công, thiết bị dụng cụ kiểm tra, nhân công và
nhân viên của Nhà thầu, các khối lượng sản phẩm của Nhà thầu: nếu không bảo đảm
chất lượng tối thiểu thì Nhà thầu không được sử dụng và phải loại bỏ ra khỏi phạm vi
công trình.
Loại máy móc thiết bị và những cán bộ công nhân nào Nhà thầu đã kê lên trong
bản dự thầu, khi thắng thầu phải sử dụng đúng y như vậy.
Nếu Nhà thầu không tự giác chủ động sửa sai thì Chủ đầu tư hay Tư vấn giám sát
có quyền và nhiệm vụ bắt buộc Nhà thầu phải thực hiện, các chi phí đó Nhà thầu phải
tự gánh chịu.
Nếu Nhà thầu khăng khăng không chịu sửa sai thì Chủ đầu tư có quyền đình chỉ
Nhà thầu đó và thuê Nhà thầu khác thực hiện việc sửa chửa khắc phục. Chủ đầu tư sẽ

trích tiền thanh toán do Nhà thầu phạm lỗi để trả chi phí cho Nhà thầu mà Chủ đầu tư
thuê làm thay.
Nếu Nhà thầu có hành vi vi phạm các quy định về chất lượng công trình xây dựng
thì phải sửa chửa đền bù phần hư hại và còn bị xử phạt theo Điều 27 Nghị định 23/CP.
Nhà thầu vi phạm do không hoàn thành đủ số lượng sản phẩm hoặc chất lượng sản
phẩm không đạt yêu cầu quy định thì Nhà thầu phải làm lại cho đủ và đúng chất lượng.
4.2 Nếu sai sót thiệt hại mà Chủ đầu tư xét thấy có lý do chính đáng, do điều kiện
khách quan tạo nên, Nhà thầu lập thành văn bản thuyết minh và dự toán có sự xác nhận
của Giám sát A, Chủ đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thanh
toán cho Nhà thầu.
5. Thay đổi thiết kế
5.1 Nhà thầu không được làm khác so với hồ sơ thiết kế đã được duyệt.
5.2 Trường hợp việc thay đổi hoặc phát sinh làm tăng kinh phí xây dựng là cần
thiết và không thể tránh khỏi thì Nhà thầu hoặc Tư vấn thiết kế lập hồ sơ bổ sung trình
cấp có thẩm quyền phê duyệt, kể cả việc xét gia hạn thời gian thi công.
6. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị đưa vào thi công gói
thầu
* Bảng chủng loại vật tư tham khảo:
STT

Tên vật tư, thiết

01

bị(1)

02

03

Qui cách hoặc
tính năng kỹ
thuật
04

Đơn vị
tính

Nước sản xuất, tên thương
hiệu, model(2)

1

Cát mịn xây, trát

m3

Theo HSTK

2

Cát vàng đổ bê tông

m3

Theo HSTK

3

Chậu xí bệt + phụ kiện

bộ

Theo HSTK

4

Cừ tràm

cây

Theo HSTK

5

Cửa nhôm kính các loại

bộ

Theo HSTK

6

Đá 1x2, 4x6 các loại

m3

Theo HSTK

7

Dây dẫn điện các loại

m

Theo HSTK

8

Đèn led các loại

bộ

Theo HSTK

9

Gạch bê tông các loại

viên

Theo HSTK

10

Gạch ốp lát các loại
Hộp công tắc, ổ cắm, nối
dây….
Mặt viền công tắc, ổ cắm,
CB….
Ô cắm, công tắc, CB các
loại

m2

Theo HSTK

05
Mỏ cát tại Hồng Ngự, Đồng
Tháp hoặc tương đương
Mỏ cát tại Hồng Ngự, Đồng
Tháp hoặc tương đương
Thiên Thanh hoặc tương
đương
Đồng Tháp hoặc tương đương
Nhôm Việt Nhật, kính Bình
Dương hoặc tương đương
Vĩnh Cửu, Đồng Nai hoặc
tương đương
Cadivi hoặc tương đương
Rạng Đông, Điện Quang hoặc
tương đương
Đồng Tháp, An Giang hoặc
tương đương
Ý Mỹ hoặc tương đương

cái

Theo HSTK

Nanoco hoặc tương đương

cái

Theo HSTK

Panasonic hoặc tương đương

cái

Theo HSTK

Panasonic hoặc tương đương

11
12
13

STT

Tên vật tư, thiết

bị(1)

m
m
bộ

Qui cách hoặc
tính năng kỹ
thuật
Theo HSTK
Theo HSTK
Theo HSTK

Nanoco hoặc tương đương
Bình Minh hoặc tương đương
Mỹ Phong hoặc tương đương

Đơn vị
tính

Nước sản xuất, tên thương
hiệu, model(2)

kg

Theo HSTK

Kova hoặc tương đương

18
19
20
21

Ống nhựa bảo vệ dây điện
Ống nhựa cấp thoát nước
Quạt trần
Sơn bột (Bột bả), sơn lót,
sơn phủ
Thép mạ kẽm các loại
Thép tròn dùng cho BTCT
Tôn lợp mái
Trần tole

m
kg
m2
m2

Theo HSTK
Theo HSTK
Theo HSTK
Theo HSTK

22

Xi măng PCB40

bao

Theo HSTK

Hoa Sen hoặc tương đương
Miền Nam hoặc tương đương
Hoa Sen hoặc tương đương
Hoa Sen hoặc tương đương
Vicem Hà Tiên hoặc tương
đương

23

Các loại vật liệu khác

14
15
16
17

Theo HSTK

Ghi chú:
- Khái niệm cụm từ tương đương được hiểu là tương đương về đặc tính, thông số
kỹ thuật, chất lượng, giá…; nhà thầu phải chứng minh vật tư, thiết bị dự thầu phải
tương đương với vật tư, thiết bị Hồ sơ mời thầu. Nếu nhà thầu không chứng minh được
thì chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị theo đặc tính, thông số kỹ thuật,
chất lượng của Hồ sơ mời thầu; đồng thời để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.
- Vật tư, vật liệu, thiết bị, đưa vào công trình phải mới 100%, loại 1 và có xuất xứ
rõ ràng, tính năng đáp ứng yêu cầu của HSMT.
- Nhà thầu phải liệt kê tên chủng loại vật tư, vật liệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất
sử dụng cho gói thầu này theo mẫu trên để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Nếu Nhà thầu
không thực hiện đúng yêu cầu trên hoặc ghi nhiều tên chủng loại vật tư, vật liệu của nhà
sản xuất xem như vi phạm và HSDT bị loại.
- Qui cách, chủng loại các vật tư không có trong các bảng trên, yêu cầu nhà thầu
ghi đầy đủ chủng loại, thương hiệu, xuất xứ, nguồn gốc vật tư đưa vào hồ sơ dự thầu.
B. Chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
Phần I: Điều kiện kỹ thuật thi công chỉ dẫn chung
1. Công trường
Địa điểm xây dựng tại: Xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
2. Phạm vi hợp đồng
Nhà thầu phải xem xét tại công trường để nắm bắt với những điều kiện công
trường có liên quan đến những khó khăn mà ảnh hưởng đến công tác thi công. Nhà thầu
phải nghiên cứu bản vẽ thi công để nắm bắt được toàn bộ tính chất của công tác phải
thực hiện hoàn thành trong bản hợp đồng. Nhà thầu sẽ phải tính đến mọi chi phí thầu có
liên quan tới khả năng được thanh toán như phương tiện thi công, lối vào, nơi làm việc,
kho và những hạn chế khác ở công trường có liên quan ảnh hưởng đến quá trình thực
hiện thi công. Mọi khiếu nại đối với sai sót do nhà thầu nghiên cứu, hiểu sai bản vẽ thiết
kế sẽ không được chủ đầu tư giải quyết.
3. Lối vào công trường

Công trình nằm trên địa phận Xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp,
nhà thầu phải đi khảo sát thực tế để chọn phương án vận chuyển vật tư cho phù hợp
nhất
4. Lán trại và những bản vẽ thi công
Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện và chuẩn bị nhà tạm thi công, sắp xếp điều
phối công việc và bản vẽ chi tiết thi công, kể cả những công việc của nhà thầu phụ
được chỉ định theo sự chấp thuận của chủ đầu tư trước khi bắt đầu những công việc đó
(nếu trong quá trình thi công không thực lán trại sẽ được chủ đầu tư giảm trừ).
5. Mẫu
Nếu trong trường hợp chủ đầu tư yêu cầu phải trình những mẫu vật liệu định thay
đổi để duyệt, thì những mẫu vật liệu này sẽ phải được chủ đầu tư xác định chất lượng
và được giữ bảo quản tại nơi mà chủ đầu tư chỉ định.
6. Chi phí thử nghiệm kiểm tra
Nhà thầu phải chịu mọi chi phí thử nghiệm đã nêu rõ trong hồ sơ hoặc được cung
cấp trong hồ sơ, những chi phí này phải được tính vào trong đơn giá dự thầu.
Nhà thầu sẽ phải chịu mọi chi phí thử nghiệm kiểm tra để xác định chất lượng
hay tiêu chuẩn của nguyên vật liệu được đề xuất thay thế những nguyên vật liệu đã nêu
trong danh mục công việc xây dựng hoặc điều kiện sách.
7. An toàn, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của công nhân
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về điều kiện sinh hoạt, an toàn của công nhân tuân
thủ đúng luật lao động hiện hành.
Nhà thầu phải cung cấp cho công nhân của mình, kể cả những công nhân thuộc
nhà thầu phụ được chỉ định làm việc tại công trường nón bảo hiểm, dây lưng an toàn,
găng bảo vệ,… Tuân thủ đầy đủ mọi yêu cầu của chính quyền sở tại về biện pháp an
toàn cho công nhân cũng như những qui định về an toàn lao động.
8. Bảo vệ công trường
Nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện tất cả yêu cầu cần thiết về bố trí chỗ ở cho
nhân viên bảo vệ, hàng rào bảo vệ, biển báo, đèn bảo vệ phải được duy trì trong suốt
thời gian thi công.
9. Ảnh hưởng tới giao thông và tài sản kế cận công trình
Mọi hoạt động cần thiết để thi công công trình phải phù hợp với những yêu cầu
trong hợp đồng và tránh những cản trở không cần thiết xảy ra như sử dụng hay chiếm
giữ đường giao thông công cộng, tránh ảnh hưởng đến tài sản thuộc sở hữu của chủ đầu
tư hay bất kỳ người nào khác. Nếu có khiếu nại hoặc kiện cáo về những vấn đề trên thì
nhà thầu phải chịu mọi phí tổn về thiệt hại án phí.
10. Vận chuyển
Sử dụng mọi biện pháp thích hợp để tránh đường quốc lộ hoặc những cầu trên lộ
trình tới công trường có khả năng gây tổn thất cho nhà thầu hoặc nhà thầu phụ. Có
nghĩa là phải chọn lộ trình thích hợp, phân phối và vận chuyển hàng thích hợp, kiểm
tra chặt chẽ, hạn chế tối đa việc vận chuyển bằng phương tiện lớn các nguyên vật liệu
đến và đi khỏi công trường. Như vậy có thể tránh được những tổn hại có thể bất ngờ
xảy ra trên những xa lộ hay ở các cầu.
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm xin phép các cơ quan chức năng chấp thuận về việc
vận chuyển đặc biệt, chủ đầu tư không chịu bất kể vấn đề gì có liên quan đến những điều
vừa nêu.

11. Bảo toàn các cây cối hiện có
Mọi cây cối hiện có thuộc phạm vi xung quanh công trường phải được chú ý bảo
vệ cẩn thận tránh thiệt hại trong quá trình thi công. Nhà thầu phải chịu chi phí nộp phạt
do công nhân gây ra đối với các cây bị hư hại hoặc đối với các cây bị đốn không được
chủ đầu tư cho phép.
12. Bảo tồn các hệ thống kỹ thuật của công trình hiện hữu
Hệ thống cấp thoát nước, điện cho các công trình xung quanh quanh phải được
bảo vệ trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu phải tiến hành các bước cần thiết nhằm
tránh mọi sự ngừng trệ hoạt động hệ thống kể trên và nếu cần thiết sẽ phải nghiên cứu
hệ thống thay thế tạm thời trước khi tiến hành thi công.
13. Bảo vệ người và tài sản
Bảo vệ hữu hiệu tài sản của chủ đầu tư trong phạm vi công trường trong quá trình
thi công. Bồi thường cho chủ đầu tư đối với bất cứ khiếu nại hay kiện tụng có liên quan
đến công trình.
Có biện pháp an toàn hữu hiệu loại trừ tình huống nguy hiểm đối với mọi người
vào ra công trình.
14. Biển báo qui ước tránh tai nạn
Nhà thầu phải chú ý đến biển báo qui ước tránh thiệt hại hay phiền hà cho mọi
người.
15. Biện pháp chống muỗi sinh sản
Không để các thùng rỗng ngoài trời tránh việc để đọng nước, hạn chế mọi điều
kiện để không cho muỗi sinh sản tại khu vực mặt bằng được giao.
Tuân thủ mọi yêu cầu của cơ quan bảo vệ môi trường. Nhà thầu sẽ phải trả đủ mọi
khoản tiền phạt về thi công công trình vi phạm các điều luật vệ sinh môi trường.
16. Báo cáo hàng tuần
Nhà thầu phải báo cáo hàng tuần cho chủ đầu tư về cung cấp nguyên vật liệu đến
công trường, số công nhân triển khai trong công trường, tiến độ thi công của nhà thầu kể
cả những nhà thầu phụ.
17. Những cuộc họp tại công trường
Hàng tuần tổ chức họp tại công trường giữa đại diện chủ đầu tư và nhà thầu. Mục
đích của các cuộc họp này là tạo sự phối hợp đầy đủ giữa các bên có liên quan đến thi
công công trình cũng như kiểm tra sự tiến triển của công việc. Biên bản cuộc họp được
ghi lại và sẽ lưu giữ để tiện theo dõi.
18. Chuyên chở vật liệu
Chú ý việc chất và bốc dỡ vật liệu thi công không gây ra cản trở giao thông. Tuân
thủ mọi qui định của cảnh sát giao thông về chuyên chở, chất dỡ mọi vật liệu xây dựng,
máy móc thiết bị thi công, đất, xà bần,… đến hoặc rời khỏi công trường
19. Sửa chữa công trình
Việc thi công không đúng qui định trong hợp đồng sẽ bị phá bỏ và được sửa chữa
lại cho phù hợp. Chủ đầu tư không thanh toán bất kỳ khoản chi phí nào cho phần việc
này.
20. Nhân viên của nhà thầu tại công trường
Nhà thầu phải trình cho chủ đầu tư danh sách các nhân viên của nhà thầu làm việc
tại công trường trong vòng 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng.

Sau khi chủ đầu tư phê duyệt bản danh sách trên, nhà thầu sẽ không được tự ý thay
thế bất kỳ nhân viên nào trừ khi người đại diện chủ đầu tư đồng ý bằng văn bản.
21. Dọn rác
Nhà thầu có trách nhiệm giữ cho mặt bằng công trường luôn sạch sẽ và ngăn nắp
bằng cách thường xuyên dọn dẹp và di chuyển khỏi công trường mọi rác rưởi, đất đá và
xà bần trong suốt thời gian thi công công trình.
Nhà thầu sẽ phải đặt tại công trường những thùng lớn không cháy được, có kích
thước phù hợp để chứa các vật thải xây dựng theo qui định của cơ quan bảo vệ môi
trường địa phương.
22. Chất cháy nổ
Khi cần phải dùng đến chất cháy nổ, nhà thầu sẽ phải tuyệt đối tuân thủ mọi điều
khoản theo luật qui định về sử dụng và bảo quản chất cháy nổ. Nhà thầu chịu hoàn toàn
trách nhiệm về mọi thiệt hai về người và tài sản do việc sử dụng chất cháy nổ gây ra.
23. Giải tỏa công trường sau khi đã hoàn tất công trình
Nhà thầu phải dọn sạch rác và xà bần khỏi công trường một các đều đặn hoặc theo
yêu cầu của chủ đầu tư
Khi hoàn thành công trình từng giai đoạn nhà thầu phải dọn sạch khỏi công trình
rác, xà bần, máy móc, vật liệu thừa ngoại trừ những vật tư của chủ đầu tư (theo hợp
đồng) hay những vật liệu được lệnh phải để lại, tháo dỡ khỏi công trường mọi công
trình tạm, lán trại, rào chắn, rào gỗ xung quanh công trường, dàn giáo, bao che, ngoại
trừ những công trình tạm theo yêu cầu của hợp đồng, được lệnh của chủ đầu tư phải để
lại công trường.
24. Qui định về an toàn lao động và vệ sinh
Nhà thầu trả các chi phí cho các biện pháp an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cho
công nhân lao động tại công trường, kể cả những cuộc họp về an toàn, v.v … Trang
thiết bị bảo vệ khi được yêu cầu và nhà thầu phải chịu chi phí cho những vấn đề nêu
trên.
25. Bản vẽ hoàn công-trách nhiệm của nhà thầu
Trong quá trình thi công nhà thầu ghi vào sổ nhật ký chính xác mọi chi tiết của
công việc thi công tại công trường
Nhà thầu sẽ phải nộp cho chủ đầu tư những bản vẽ hoàn công gốc và được người
giám sát công trình xác nhận cùng với một bản ghi lại những thay đổi xảy ra trong giai
đoạn thi công trước khi làm thủ tục nghiệm thu trong quyết toán.
26. Bồi thường công nhân
Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho tai nạn hoặc thương tích cho công nhân
làm việc trên công trường. Nhà thầu sẽ phải chịu bồi thường cho chủ đầu tư mọi khiếu
nại, yêu cầu, kiện cáo, chi phí, tiền phạt đối với vấn đề trên hay những vấn đề có liện
quan
27. Hỏa hoạn trong thời gian thi công
Nhà thầu sẽ phải cung cấp đầy đủ các bình xịt cứu hỏa kích cỡ thích hợp hoặc các
phương tiện cứu hỏa tạm thời khác được chính quyền chấp thuận, để tại công trường
trong suốt thời gian thi công đề phòng hỏa hoạn xảy ra.
28. Báo cáo về công trường và thử nghiệm
Nhà thầu sẽ phải đảm bảo các sổ nhật ký sau đây về công trường và thử nghiệm
lưu tại công trường. Các hồ sơ này phải được sẵn sàng khi có yêu cầu của chủ đầu tư

hay nhân viên có thẩm quyền trong các kiểm tra thường lệ:
- Sổ ghi danh sách công nhân.
- Sổ ghi biên bản công trình.
- Tiến độ thi công đã duyệt, sửa chữa chi tiết kỹ thuật.
- Biên bản kiểm tra và chấp thuận chuyển bước thi công.
- Biên bản sửa chữa công trình thi công.
- Biên bản thử nghiệm vật liệu và những vật liệu khác do chủ đầu tư yêu cầu.
- Các biên bản thử nghiệm cần thiết khác và báo cáo công trường.
29. Các thử nghiệm thiết yếu
Các thử nghiệm sau đây sẽ được tiến hành trong quãng thời gian thích hợp hoặc
theo yêu cầu của người đại diện chủ đầu tư trong thời gian bất kỳ để đảm bảo các vật
tư, vật liệu có đặc tính kỹ thuật đúng tiêu chuẩn qui định.
Tất cả các thử nghiệm trên sẽ được tiến hành bởi cơ quan có chức năng được chủ
đầu tư chấp thuận. Các biên bản ghi kết quả thử nghiệm sẽ được kỹ sư chuyên môn xác
nhận.
Khi nhà thầu phát hiện ra bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản vẽ và điều kiện thi
công công trình sẽ phải báo cáo cho chủ đầu tư quyết định.
Quyết định của chủ đầu tư là tối hậu và bắt buộc đối với nhà thầu.
Trước khi bắt đầu thi công hạng mục nào, nhà thầu sẽ phải kiểm tra lại và xác
định mọi kích thước ghi trong bản vẽ đối chiếu với các điều kiện thực tế công trường
cùng với người đại diện chủ đầu tư để đảm bảo không có gì khác biệt giữa bản vẽ và
thực tế công trường.
Nếu nhà thầu bắt đầu thi công mà không cùng với người đại diện chủ đầu tư tiến
hành làm sáng tỏ mọi sự khác biệt, nhà thầu sẽ phải trả các phí tổn cho các công việc
sửa chữa.
III. Các bản vẽ:
Bộ bản vẽ thiết kế thi công gói thầu: Gói thầu XL 02 Nhà nghỉ đại biểu đã được
thẩm định và phê duyệt.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5726 dự án đang đợi nhà thầu
  • 607 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 672 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15262 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13540 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây