Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05: Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:22 18/11/2020
Số TBMT
20201153212-00
Công bố
17:05 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Trường THPT Bạch Đằng. Hạng mục: Cải tạo, mở rộng thêm phòng học bộ môn, nhà vệ sinh học sinh, phòng đọc, kho sách
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 05: Xây lắp
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Trường trung học phổ thông Bạch Đằng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Bạch Đằng. Hạng mục: Cải tạo, mở rộng thêm phòng học bộ môn, nhà vệ sinh học sinh, phòng đọc, kho sách.
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hải Phòng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:05 18/11/2020
đến
08:30 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
45.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05: Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05: Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về công trình và gói thầu
1. Thông tin chung về công trình và gói thầu
a. Thông tin chung công trình
- Công trình: Trường THPT Bạch Đằng. Hạng mục: Cải tạo, mở rộng thêm
phòng học bộ môn, nhà vệ sinh học sinh, phòng đọc, kho sách.
- Chủ đầu tư: Trường trung học phổ thông Bạch Đằng;
- Địa điểm xây dựng: Xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.
b. Thông tin về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Xây lắp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh trang qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
2. Quy mô xây dựng
Cải tạo, mở rộng thêm phòng học bộ môn, nhà vệ sinh học sinh, phòng đọc,
kho sách theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Yêu cầu về quản lý chất lượng:
- Nghị định số 46/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày
26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành và các Tiêu
chuẩn, Quy phạm thiết kế của chuyên ngành;
2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được thực hiện tuân thủ Nghị
định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản
có liên quan.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Yêu cầu
77

phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị
phục vụ thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù hợp và được kiểm
nghiệm theo định kỳ. Chủng loại vật tư, vật liệu phải tuân thủ theo đúng hồ sơ
thiết kế quy định và theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và
thử nghiệm theo quy phạm quy định.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn,
tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng.
5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn;
Sau khi xây lắp xong Nhà thầu phải có kế hoạch đào tạo, vận hành thử
nghiệm toàn bộ hệ thống và chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ
Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn phòng, chống cháy,
nổ trong suốt quá trình Xây lắpcông trình.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;
Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm bảo vệ sinh môi trường
thi công, đảm bảo qui định vệ sinh môi trường, giao thông đô thị, không làm ảnh
hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công trình lân cận.
Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công trình, tổng vệ sinh
các hạng mục, thu dọn phế thải để hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi
tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình.
8. Yêu cầu về an toàn lao động;
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm và có các biện pháp đảm bảo an toàn lao
động theo quy định trong suốt quá trình xây lắp công trình.
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ cam kết trong HSDT.
Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có
công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh
môi trường.
Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và biểu đồ sử dụng máy
móc thi công mà sử dụng dụng máy móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp
ứng và sự phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để đánh giá.
Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, khấu hao và dời
chuyển các máy móc thi công phải được tính trong giá dự thầu.
III. Các bản vẽ
Theo file đính kèm HSMT.

78

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6022 dự án đang đợi nhà thầu
  • 669 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 841 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15857 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14309 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây