Thông báo mời thầu

Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh ( phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc lam phòng hồi sức cấp cứu khi hêt dịch)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:12 18/11/2020
Số TBMT
20201152646-01
Công bố
16:41 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh ( phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc lam phòng hồi sức cấp cứu khi hêt dịch
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh ( phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc lam phòng hồi sức cấp cứu khi hêt dịch)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh ( phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc lam phòng hồi sức cấp cứu khi hêt dịch)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:43 18/11/2020
đến
08:00 03/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 03/12/2020
Mở thầu tại
68 Lê Duẩn, Tp Buôn Ma Thuột
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
72.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh ( phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc lam phòng hồi sức cấp cứu khi hêt dịch)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh ( phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc lam phòng hồi sức cấp cứu khi hêt dịch)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ Y TẾ
Số: 1388 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm Hệ thống phòng cách ly áp lực
âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh nhân (phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm
hoặc làm phòng hồi sức cấp cứu khi hết dịch)
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 ngày 26/11/2013; Nghị định số
63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt bổ sung kế hoạch kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk
Lắk; Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc tạm ứng
ngân sách tỉnh năm 2020 cho Sở Y tế;
Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt mua sắm Hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 2
bệnh nhân (phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc làm phòng hồi sức cấp cứu khi
hết dịch);
Căn cứ Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh về việc
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm Hệ thống phòng cách ly áp
lực âm cao cấp và đa dụng cho 2 bệnh nhân (phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm
hoặc làm phòng hồi sức cấp cứu khi hết dịch).
Căn cứ Báo cáo Thẩm định Hồ sơ mời thầu ngày 10/11/2020 của Tổ thẩm định
HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Công văn số 2878/TB-SKH ngày 17/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu
tư Về kết quả giám sát hoạt động đấu thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống phòng cách
ly áp lực âm cao cấp và đa dụng cho 02 bệnh nhân (phòng cách ly bệnh nhân lây
nhiễm hoặc làm phòng hồi sức cấp cứu khi hết dịch) - Giai đoạn lập Hồ sơ mời thầu
theo Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt hồ sơ mời thầu với các nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Mua sắm Hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa
dụng cho 2 bệnh nhân (phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc làm phòng hồi sức
cấp cứu khi hết dịch).
2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
3. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Thời gian và địa điểm đấu thầu:

- Thời điểm đóng thầu : 08 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020
- Thời điểm mở thầu : 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2020
- Địa điểm mở thầu tại: Sở Y tế Đắk Lắk (địa chỉ: số 68 Lê Duẩn, thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)
6. Giá gói thầu
: 7.161.000.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm sáu mươi mốt
triệu đồng).
+ Giá trên đã bao gồm: Giá mua có thuế theo luật định; chi phí vận chuyển, lắp
đặt. Bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
8. Tổ chức thực hiện đấu thầu:
- Thông báo mời thầu trên Hệ thống thông tin điện tử Báo Đấu thầu.
- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: sau 03 ngày đăng tải thông báo mời
thầu và kéo dài cho đến thời điểm đóng thầu.
- Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu 10 ngày, kể từ ngày phát hành hồ
sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.
- Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không quá 45 ngày, kể từ ngày mở thầu đến
khi chủ đầu tư có báo cáo về kết quả đấu thầu trình người có thẩm quyền xem xét,
quyết định.
Điều 2: Sở Y tế Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều
1 Quyết định này, tổ chức đấu thầu theo đúng các qui định hiện hành.
Điều 3: Sở Y tế Đắk Lắk, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Sở và các đơn vị,
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKT (NVC.07b).

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Y tế
Email: syt@yte.daklak.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Đắk Lắk
Ngày ký: 18-11-2020 10:03:53 +07:00

Nay Phi La

Ký bởi: Sở Y tế
Cơ quan: Tỉnh Đắk Lắk
Ngày ký: 18-11-2020 10:04:19 +07:00

PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số: 1388 /QĐ-SYT ngày 18 /11/2020 của Sở Y tế)
STT

I
1

2

3

II
1

2

DANH MỤC THIẾT BỊ
Hệ thống phòng cách ly áp lực âm cao cấp và đa
dụng cho 2 bệnh nhân
(phòng cách ly bệnh nhân lây nhiễm hoặc làm
phòng hồi sức cấp cứu khi hết dịch)
Hệ thống máy lọc và khử khuẩn không khí
Máy lọc không khí
Công suất lọc tối đa: 1000 m3/h (thụ động)
Hiệu suất khử khuẩn: 99.1 %
Kích thước hạt khuẩn có thể hút giữ: ≥ 0.005 µm
Khử mùi: sử dụng than hoạt tính
Kích thước: 285x450x500mm
Trọng lượng: 19 kg
Nguyên lý hoạt động: 4 bước lọc. Bước 1: tiền lọc lọc
các hạt cỡ lớn. Bước 2 và 3 buồng thu nạp tĩnh điện
sẽ tóm các hạt nhỏ nhất. Bước 4: Lọc than hoạt tính
khử hết các mùi hôi.
Buồng thu nạp có thể rửa để tái sử dụng
Tấm tiền lọc có thể rửa được
Máy lọc không khí
Công suất lọc tối đa: 400 m3/h (thụ động)
Hiệu suất khử khuẩn: 99.8 %
Kích thước hạt khuẩn có thể hút giữ: ≥ 0.005 µm
Kích thước: 250x290x500mm
Trọng lượng: 10 kg
Nguyên lý hoạt động: 3 bước lọc. Bước 1: tiền lọc lọc
các hạt cỡ lớn. Bước 2 buồng thu nạp tĩnh điện sẽ tóm
các hạt nhỏ nhất. Bước 3: Lọc than hoạt tính khử hết
các mùi hôi.
Buồng thu nạp có thể rửa để tái sử dụng
Tấm tiền lọc có thể rửa được
Máy lọc và khử khuẩn không khí
Kích thước hạt khuẩn có thể hút giữ: ≥ 0.003 µm
Công suất làm sạch: Tối đa 500 m3/h
Lọc và khử khuẩn bằng công nghệ Genano
Khử mùi: Bằng than hoạt tính có trọng lượng
800gram, 60mm
Kích thước: 600x600x1680 mm
Trọng lượng: 91kg
Kết cấu: Thép có sơn phủ
Công suất tiêu thụ: 90-260W
Độ ồn: 30-42 dBa
Xả sạch: Tự động
Có thể trang bị bộ áp lực âm để kết nối vào hệ thống
hoặc không lắp để đầy di động trong phòng
Hệ thống điều hòa không khí
Thiết bị điều hòa không khí âm trần nối ống gió
Công suất lạnh: 17,700 BTU/h
Lưu lượng gió: 1,020 m3/h
Điện áp: 220V/50Hz/1pha
Quạt trục cấp
Lưu lượng gió 1,020 m3/h
Cột áp quạt : 50 - 100 Pa

ĐVT

SL

ĐƠN GIÁ
(VNĐ)

THÀNH TIỀN
(VNĐ)

Hệ
thống

3

2.387.000.000

7.161.000.000

Bộ

1

cái

1

95.000.000

95.000.000

cái

1

75.000.000

75.000.000

cái

2

522.000.000

1.104.000.000

Bộ

1

bộ

1

40.000.000

40.000.000

cái

1

20.000.000

20.000.000

3

4

5

6

7

8

9

Điện áp 220V/50Hz/1pha
Quạt trục hút
Lưu lượng gió: 300m3/h
Cột áp quạt : 100 Pa
Điện áp 220V/50Hz/1pha
Đồng hồ đo chênh áp
Dãy hoạt động: 0-60 Pa
Vỏ bọc: Bằng Độ Chính xác : ±2%, IP 67
Nhiệt độ giới hạn: -6 độ C đến 60 độ C
Bộ điều khiển nhiệt độ
Nguồn cấp 220 VAC
Vỏ bảo vệ IP 20
Nhiệt độ cài đặt 10 đến 32 độ C;
Màn hình hiển thị 0- 37 độ C, Độ ẩm giới hạn 5-90%
Chức năng: bật tắt bộ nhớ, CPH (chu kỳ trên giờ), đặt
tốc độ quạt tự động hoặc thủ công, lựa chọn nhiệt độ
C và F, chức năng khóa 4 phím, đặt giới hạn điểm
nóng/lạnh.
Bộ hiển thị nhiệt độ độ ẩm trong phòng
Dãy đo độ ẩm : 0 to 100% RH.
Dãy đo nhiệt độ: -20 to 140°F (-28.9 to 60°C)
Có màn hình LCD
Xuất xứ: USA
Bộ gió cấp + gió hồi
Ống gió tôn 250x150
Ống gió tôn 200x150
Côn thu 490x150/250x150/L300
Côn thu 250x150/200x150/L200
Chân rẽ D150 (gót giày)
Cút 90 250x150/R125
Cút 90 150x150/R75
Hộp box 600x150/H200
Cửa gió cấp + hộp box, bổ 2 lỗ D140
Kích thước 1200x200
Cửa gió cấp + hộp box, bổ 1 lỗ D140
Kích thước 300x300
Cửa gió hồi + hộp box, bổ 2 lỗ D140
Kích thước 1200x200
Cửa gió hồi + hộp box, bổ 1 lỗ D140
Kích thước 300x300
Van gió D150
Ống nối mềm có bảo ôn D150, 8m/ống
Bạt nối mềm vào thiết bị
Bạt nối mềm vào quạt, lọc điện tử
Bảo ôn PE dày 25mm
Ống gió tươi
Ống PVC D100
Ventcap D100
Van gió D100
Louver + lưới chắn côn trùng + box
kt: 200x200
Ống gió thải
Ống PVC D100
Van gió D100
Ống gió mềm không bảo ôn D150. 8m/ống
Miệng gió thải + box
kt: 200x200

cái

1

20.000.000

20.000.000

cái

1

7.000.000

7.000.000

cái

1

10.000.000

10.000.000

cái

1

5.000.000

5.000.000

Bộ
m
m
cái
cái
cái
cái
cái
cái

1
3
5
1
1
6
2
2
2

45.000.000

45.000.000

cái

1

cái

1

cái

1

cái

1

cái
ống
cái
cái
gói
Bộ
m
m
cái

6
2
2
4
1
1
2
1
1

30.000.000

30.000.000

cái

1

Bộ
m
cái
ống

1
1
1
1

30.000.000

30.000.000

cái

1

10

11

III
1

2

4

5

Louver + lưới chắn côn trùng + box
kt: 400x200
Cút PVC D100
Giá đỡ ống gió
Vật tư phụ
Ống đồng + ống nước ngưng
Ống đồng Ø6.4/Ø12.7 + bảo ôn dày 19mm
Ống nước ngưng D27 + bảo ôn dày 10mm
Giá đỡ ống đồng + ống nước ngưng
Vật tư phụ
Dây điện cấp nguồn + điều khiển
Cu/PVC 1x1.5
Cu/PVC 1x2.5
Tủ điện riêng cho mỗi phòng áp lực âm
Thiết bị chính: Mitsubishi
Thép sơn tĩnh điện
Kích thước: 400x600x200mm
Hệ thống vách cửa panel, sàn vinyl, đèn điện chiếu
sáng
Hệ thống Panel vách cửa
Panel EPS dày 50mm, tôn STĐ dày 0.4mm. Tỷ trọng
10kg/m3, Khổ hiệu dụng 1150mm. Không cán sóng.
Có u tăng cứng 2 gàm đảm bảo chắc chắn. Có màng
nilon bảo vệ, chống xước.
Thanh U nhôm 50x30mm, STĐ màu trắng sáng
Thanh bo góc ngoài 50mm, STĐ màu trắng sáng
Thanh bo góc trong, STĐ màu trắng sáng
Ke nhôm
Nẹp nhôm
Ô kính quan sát 600x660mm
Thanh V 30x30, STĐ màu trắng sáng
Miếng bo góc trong
Miếng bo góc ngoài
Miếng bo chân cửa phải, STĐ màu trắng sáng
Miếng bo chân cửa trái, STĐ màu trắng sáng
Cửa panel
(Đồng bộ với vách panel, Gioăng kín khí 3 cạnh trên,
quẹt kín khí cạnh dưới. Chuyên dùng cho phòng sạch.
Tấm panel cửa được sử dụng tấm panel handmade cò
gàm bao 4 bên, Gia cố chắc chắn tại vị trí khóa, đảm
bảo cửa sử dụng lâu dài)
Ô kính cửa quan sát 610x310mm
Chốt âm cửa
Vật tư phụ thi công (silicon, vít, ecu, bulon,…)
Bộ khóa tay gạt cao cấp
Bộ khóa tay gạt cao cấp
(Bộ khóa cửa tay ngang chuyên dùng)
Khóa cửa là bộ sản phẩm khóa cửa loại lớn chuyên
dùng cho các dạng cửa sảnh, cửa chính size đại, cao
cấp, cửa 2 cánh, 4 cánh,
Sàn vinyl cho phòng sạch
(Bộ hoàn chỉnh cho phòng 20m2, Sàn Vinyl kháng
khuẩn Gerflor mipolam troplan; Độ dày 2mm trọng
lượng 3,1kg/m2, chỉ số chống cháy EN 13501-1Class
Bfl-s1; tính chất tích điện tiêu chuẩn EN 1815 <2kV.)
Hệ thống đèn chiếu sáng
Đèn chuyên dùng cho phòng sạch 600 x 600 (Khung

cái

1

cái
gói
gói
Bộ
m
m
gói
gói
Bộ
m
m

1
1
1
1
6
12
1
1
1
60
20

bộ

1

Bộ

1

Bộ

1

m2

75

m
m
m
m
m
Ô
m
m
m
m
m

42
12
72
24
24
2
24
16
4
4
4

bộ

1

Ô
cái
bộ

1
1
1

Bộ

30.000.000

30.000.000

15.000.000

15.000.000

200.000.000

200.000.000

1

10.000.000

10.000.000

Bộ

1

80.000.000

80.000.000

Bộ
cái

1
6

15.000.000

15.000.000

IV

1

2

3
4
5
6

đèn được vát cạnh, phẳng đảm bảo dễ vệ sinh, LED
panel light, Color temperature 6500-7000k; Lumens
3300-3500lm)
Vật tư phụ lắp đặt đèn điện (dây điện, ống, đế âm,
mặt công tắc, hạt công tắc.)
Hệ thống camera theo dõi
Camera
Camera hồng ngoại quan sát ngày đêm
* Độ phân giải: 2MP (1920 x 1080) @30fps, chuẩn
nén H.265/H.264
* Cảm biến: 1/2.8 "CMOS
* Chức năng: ICR, 3D DNR, True WDR, HLC,
Defog, Smart IR,ROI
* Tính năng thông minh:
+ Vẽ vùng báo trộm 3D loại trừ động vật và đồ vật
+ Nhận dạng khuôn mặt người và cảnh báo
+ Hỗ trợ chức năng starlight có màu trong điều kiện
ánh sáng yếu
+ Chức năng đếm người, đếm xe ô tô, đếm xe máy
+ Phát hiện bị bỏ / mất đối tượng, phát hiện ra vào
- Chế độ bảo vệ: IP 67, IK10, vỏ kim loại sơn tĩnh
điện
- Nguồn: 12V DC/ POE, Kích thước: Φ 141 ×
100,2mm, trọng lượng 890g
- Nhiệt độ môi trường: - 30 ° C ~ 60 ° C ; Độ ẩm:
dưới 95% (không ngưng tụ)
Đầu ghi hình 16 kênh IP thông minh nhận diện khuôn
mặt
- Đầu ghi hình 16 kênh HDTVI Full HD ( 1920 x
1080 )
- Chuẩn mã hóa H.265, 4K H.264 AI Face
Recognition
- 16 CH 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P /
720P
- Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng ổ cứng tối đa 8TB
- 01 ngõ ra HDMI 4K/ 2K/1920x1080, 1280x1024
- Ghi âm đa chế độ: thủ công/hẹn giờ /chuyển động
/cảm biến Phát lại: 8 CH phát lại đồng thời
- Tìm kiếm: lát thời gian, thời gian, sự kiện (thủ công,
cảm biến, chuyển động), tìm kiếm thẻ Hỗ trợ phát
hiện, xóa bỏ, tìm kiếm và so sánh khuôn mặt
- Công nghệ luồng kép để lưu trữ cục bộ với độ nét
cao, lưu trữ 10000 ảnh khuôn mặt
- Quản lý ủy quyền, xem nhật ký và xem trạng thái
thiết bị đầu ra 4K HD, hiển thị độ phân giải cao thực
sự
- Xem, xem lại, sao lưu, RS485 × 2, kết nối với PTZ
hoặc bàn phím
- 16 kênh Audio theo Camera, 01 ngõ ra Audio, 02
cổng USB 2.0- Hỗ trợ cùng lúc camera HD-TVI,
Analog, AHD, IP
Switch PoE 4 cổng
(4 cổng POE 10 / 100 Mbps với 2 Uplink 100M
Ethernet. Hỗ trợ IEEE802.3af / at, mỗi cổng 15.4W/
30W)
Dây HDMI 3M chuẩn 4K
Dây mạng cat6
Ổ cứng 4TB (lưu trữ hình ảnh trong 90 ngày)

bộ

1

Bộ

1

cái

2

cái

1

cái

1

cái
m
cái

1
5
1

36.000.000

36.000.000

7
V

1

2

Màn hình LCD 40 inch
Hệ thống thiết bị hồi sức cấp cứu
Máy theo dõi bệnh nhân
Hiển thị: Màn hình màu LCD ≥12 ” TFT
Độ phân giải: 800 x 600 hoặc cao hơn.
Đo ECG: Kiểu đạo trình: 3 đạo trình: 5 đạo trình (tiêu
chuẩn) hoặc 12 đạo trình. Lựa chọn đạo trình: I, II, III
- I, II, III, aVR, aVL, aVF.
Đo Nhịp tim: Dải đo: Người lớn 10-300 nhịp/phút, trẻ
em và trẻ sơ sinh 10-350 nhịp/phút
Đo Nhịp thở RESP: Phương pháp đo: trở kháng lồng
ngực. Cách đo: I(RA-LA) hoặc II (RA-LL), mặc định
I. Dải đo: 0~150 nhịp phút.
Đo Huyết áp không xâm lấn NIBP: Kiểu đo: đo theo
dao động tự động. Phương thức đo: SYS, DIA, MAP
Độ chính xác: Cố định : 2% hoặc ± 3mmHg lấy theo
giá trị lớn hơn.
Đo SpO2: Công nghệ đo: Công nghệ đo SpO2 kỹ
thuật số. Dải đo: 0-100%. Độ chính xác: ± 2% trong
khoảng 70-100%, ±3% trong khoảng 40-69%, không
xác định được trong khoảng 0-39%.
Đo Nhịp mạch PR: Dải đo: 25-254 nhịp/phút. Độ
chính xác: ±1% hoặc ±1 nhịp/phút tính theo giá trị
nào lớn hơn.
Đo Nhiệt độ: Dải đo: 0.0 ~50.0 độ C. Độ chính xác: ±
0.1 độ hoặc ± 1 độ F (không bao gồm sai số đầu đo).
Đơn vị: Độ C, Độ F.
Cáp điện tim 5 Lead
Điện cực điện tim cho người lớn
Đầu đo SpO2 dùng nhiều lần
Đầu đo nhiệt độ qua da
Bao đo huyết áp người lớn
Dây đo huyết áp người lớn 3m
Pin Lithium có thể sạc lại
Dây nguồn
Sách hướng dẫn sử dụng
Giường bệnh nhân chỉnh điện
Trọng lượng: 140 kg
Kích thước bên ngoài: 108x220 cm
Nền tảng nệm: 90x200 cm
Chiều cao (không có nệm): 35-80 cm
Góc ngả lưng: 0-75 °
Góc nghỉ gối: 0-45 °
Góc để chân: 0-30 °
Trendelenburg / Reverse Trendelenburg ( tư thế đảo
chiều): 16 °
Đường kính bánh xe: Ø125 mm
Tải trọng làm việc an toàn: 230kg
Bảo vệ xâm nhập chất lỏng: IPx66
Nguồn điện: 3,15A 100V - 220 V ~ 50/60 Hz
Mật độ bọt đệm: 22kg/m3;
Kích thước: 90x190x12 cm; cấu trúc an toàn; các
đường cắt tự động theo công nghệ CNC hiện đại,
chính xác;
Đệm nặng 6kgs
Vỏ nệm PU thoát khí thông thoáng, chống nước,
chống nấm mốc vi khuẩn, khoá 3 cạn

cái
Bộ

1
1

cái

2

cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
cái
bộ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

bộ

2

150.000.000

300.000.000

110.000.000

220.000.000

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6211 dự án đang đợi nhà thầu
  • 833 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16063 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14108 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây