Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:03 18/11/2020
Số TBMT
20201152086-00
Công bố
16:55 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh tại Việt Nam
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng
Chủ đầu tư
Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị, Địa chỉ: xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 02438780400 Fax: 0438271305
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xanh tại Việt Nam
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:55 18/11/2020
đến
15:00 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị văn phòng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang
tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan
đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ
thuật được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm
cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật bên mời thầu không đưa ra
các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu
hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu
gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng
không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá
dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà
thầu, không nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể
của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước,
vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử.

Do không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ
thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ bên
mời thầu chỉ nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm
cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa và đã ghi kèm theo cụm từ "hoặc
tương đương" sau nhãn hiệu, catalô đồng thời đã quy
định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về
đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi
cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không quy
định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như
sau:

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng,

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm nghiên cứu,
đào tạo ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng xanh
tại Việt Nam.

Địa điểm thực hiện dự án: Trương Cao đẳng xây dựng
công trình đô thị, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành
phố Hà Nội.

Thời gian thực hiện: 40 ngày.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật
chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng
hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng
loại, tiêu chuẩn hàng hóa (quốc gia và quốc tế được
công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng
gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng
hóa được sử dụng. Các yêu cầu kỹ thuật chung được
nêu cho tất cả các hàng hóa mời thầu .

Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số
kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành…
được nêu cho từng loại hàng hóa. Các thông số kỹ
thuật được mô tả dưới hình thức bảng biểu tại
bảng Phạm vi cung cấp ( Mục mô tả hang hóa).

Trong E-HSDT của mình, Nhà thầu phải cung cấp một phần
hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật của hàng hóa cung
cấp, các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa (
quốc gia và quốc tế được công nhận) các yêu cầu về
kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều
kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng.

Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản suất các vật tư
và thiết bị cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng
hoá hoặc số cataglo, do bên mời thầu quy định tại Phạm
vi cung cấp hàng hóa chỉ nhằm mục đích mô tả và không
nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa
ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hoá, cataglo
khác miễn là nhà thầu chứng minh cho bên mời thầu thấy
rằng những thay thế đó vẫn đảm bảo sự tương đương
cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Bảng
Phạm vi cung cấp hàng hóa;

Trong HSMT này, Bên mời thầu không quy định cụ thể về
nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, khi chào thầu Nhà thầu
phải nêu xuất xứ rõ ràng, hợp pháp của hàng hóa, ký mã
hiệu, nhãn mác của hàng hóa và các tài liệu kèm theo để
chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại
BDL trong HSDT của mình.

д

ж

к

д

% được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử
nghiệm, đóng gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu
nơi hàng hóa được sử dụng, mức độ đáp ứng các yêu
cầu về bảo hành, bảo trì…

Khi chào hàng, Nhà thầu phải thuyết trình phương án
lựa chọn chủng loại sản phẩm phù hợp với giá dự
thầu và phải tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu
của hàng hóa và các dịch vụ liên quan, phải tuân thủ
các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo mẫu sau
đây ( không được ghi tương đương):

Hạng mục số Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan Thông
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

1 …………………….

2 …………………………

3 …………………….. ………………..

3. Các yêu cầu khác

Công tác lắp đặt:

- Toàn bộ hàng hóa phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật
và phù hợp với các yêu cầu đó nêu trong hồ sơ mời
thầu. Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật mô
tả từng loại thiết bị và vật tư đó nêu trong khối
lượng mời thầu.

- Trước khi tiến hành lắp đặt, tất cả các hàng hóa,
thiết bị đều phải được nghiệm thu. Nhà thầu phải
thông báo trước cho Bên mời thầu và gửi kèm 01 bản gốc
và 01 bản sao những tài liệu sau:

+ Bộ hồ sơ nhập khẩu (CO; CQ: P/L; BL) đối với hàng
nhập khẩu.

+ Chứng thư kiểm định hàng; .

+ Chứng chỉ xuất xưởng đối với hàng hóa vật tư trong
nước.

Hàng hóa phải được đóng trong các thùng các-tông kín
hoặc bằng gỗ có đóng đai chắc chắn, trên bề mặt
thựng có ghi rõ số lượng và chủng loại các vật tư ở
bên trong và trong tình trạng nguyên đai, nguyên kiện. Các
loại vật tư, phụ kiện rời nếu không thể đóng gói như
trên thì phải thỏa thuận với bên mời thầu khi giao hàng.

Công tác lắp đặt do nhà thầu chủ động thực hiện
đúng tiến độ và thời gian đó cam kết trong hợp đồng.
Công tác lắp đặt tuyệt đối phải tuân thủ theo đúng
yêu cầu quy trình, quy phạm an toàn và các yêu cầu do cán
bộ giám sát kỹ thuật bên mua đề ra phù hợp với tình
hình thực tế của công trình đang hoạt động.

Biện pháp tổ chức công trường :

- Biện pháp tổ chức bộ máy chỉ huy công trường.

- Biện pháp tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết
bị... tại địa điểm lắp đặt.

- Biện pháp tổ chức quản lý chất lượng cung cấp và
lắp đặt.

- Biện pháp tổ chức quản lý về an toàn lao động và an
ninh trong khu vực.

- Biện pháp tổ chức quản lý về vệ sinh môi trường và
các điều kiện an toàn khác như: phòng chống cháy nổ...

Kho của Nhà thầu: Là các loại kho bãi do Nhà thầu tự
làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo quản vật
tư thiết bị, vật liệu do Nhà thầu cấp cho dự án. Các
kho bãi này phải được xây dựng với chi phí do Nhà Thầu
chịu và phải được Bên A đồng ý trước khi đưa vào
sử dụng.

Các công trình tạm: Lán trại tạm: Nhà thầu tự làm và
chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, công nhân của Nhà
thầu trong quá trình cung cấp và lắp đặt.

An toàn lao động và vệ sinh môi trường:

- An toàn lao động:

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao
động cho người và thiết bị đối với từng nội dung
công việc trong suốt quá trình cung cấp và lắp đặt
thiết bị.

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai
nạn và hư hỏng nào xảy ra do không đảm bảo an toàn lao
động gây ra.

- Vệ sinh môi trường;

Trong suốt quá trình cung cấp và lắp đặt Nhà thầu phải
có biện pháp đảm bảo toàn bộ các vị trí lắp đặt
luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải phải được
xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự
thoả thuận với địa phương về vị trí đổ và chịu
toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy
định.

Sau khi cung cấp và lắp đặt xong Nhà thầu phải chuyển
toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang thiết bị của Nhà
thầu ra khỏi công trình hoàn trả mặt bằng để nghiệm
thu, bàn giao.

Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra vật tư, thiết bị đầu vào;

- Kiểm tra, chạy thử theo tổ hợp và hệ thống;

- Các kiểm tra và thử nghiệm khác theo yêu cầu kỹ thuật
và của Chủ đầu tư.

PAGE \* MERGEFORMAT 3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6090 dự án đang đợi nhà thầu
  • 810 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 880 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15968 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14022 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây