Thông báo mời thầu

Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV 2020 và cấp liệu (quặng nguyên khai) cho sản xuất xưởng Nghiền - mỏ sắt Quý Xa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:52 18/11/2020
Số TBMT
20201149349-00
Công bố
16:07 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV/2020 và cấp liệu (quặng nguyên khai) cho sản xuất Xưởng nghiền - mỏ sắt Quý Xa
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV 2020 và cấp liệu (quặng nguyên khai) cho sản xuất xưởng Nghiền - mỏ sắt Quý Xa
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn sản xuất kinh doanh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV/2020 và cấp liệu (quặng nguyên khai) cho sản xuất Xưởng nghiền - mỏ sắt Quý Xa
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Lào Cai
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:02 18/11/2020
đến
07:30 26/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:30 26/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
42.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV 2020 và cấp liệu (quặng nguyên khai) cho sản xuất xưởng Nghiền - mỏ sắt Quý Xa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV 2020 và cấp liệu (quặng nguyên khai) cho sản xuất xưởng Nghiền - mỏ sắt Quý Xa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Tên công trình: Khai thác quặng sắt mỏ Quý Xa quý IV/2020.
- Tên gói thầu: Khai thác quặng sắt mỏ sắt mỏ Quý Xa quý IV/2020 và cấp liệu
(quặng nguyên khai) cho sản xuất xưởng Nghiền – mỏ sắt Quý Xa.
- Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh.
- Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Địa điểm thi công : Mỏ sắt Quý Xa, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
2. Nội dung gói thầu: Khai thác quặng gốc vận chuyển về xưởng nghiền và Cấp liệu
cho sản xuất xưởng nghiền (Phơi quặng/tiếp nhận quặng, xúc quặng lên phương tiện vận
chuyển và vận chuyển vào boongke sản xuất xưởng nghiền).
3. Thời gian hoàn thành: 60 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:
Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên
cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Trung hòa quặng
Tại các khai trường, hàm lượng quặng gốc nhìn chung không có chênh lệch nhiều về
hàm lượng, độ ẩm. Tuy nhiên quặng hầu hết bị phong hóa, phá hủy thành hòn tảng, vỡ
vụn hạt bột và kiến trúc quặng có những lỗ hổng hình thành tầng quặng thấm nước vì vậy
trong quá trình khai thác quặng gốc, có những điểm quặng nhỏ có độ ẩm cao.
Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên quan tâm đến chất lượng quặng, thực hiện lấy
mẫu phân tích theo phân vỉa, hàng ngày lập sổ thống kê tổng hợp báo cáo kịp thời để có
biện pháp phối trộn quặng đảm bảo duy trì độ ẩm thấp, không gây tổn thất tài nguyên,
điều hành khai thác chọn lọc phối trộn chất lượng quặng .
Đặc điểm thân quặng gốc: xuất lộ vỉa kẹp có độ ẩm cao, nếu khối lượng vỉa lớn thì
phải bố trí đồng thời máy xúc theo khu vực có độ ẩm thấp và khu vực độ ẩm cao. Nếu vỉa
kẹp nhỏ thì phối trộn trực tiếp bằng máy xúc trong quá trình xúc tải.
Tại bãi trung chuyển: Phối trộn, làm khô quặng tại bãi trung chuyển
Cán bộ chỉ huy đổ theo dõi lượng hàng theo sự thông báo của cán bộ giám sát, từ đó phân
bổ lượng hàng theo tỷ lệ đã xác định. Điều khiển các xe đổ tải theo từng lớp so le đồng
thời tại mặt bằng bãi trung chuyển có thể có thêm sản phẩm quặng cũ được phối trộn,
đảm bảo an toàn, chất lượng quặng phối trộn. Tại bãi trung chuyển thực hiện các công tác
phối trộn, đảo quặng, làm khô dưới điều kiện thời tiết tự nhiên (trời nắng ráo) giảm độ
ẩm tự nhiên của quặng, đảm bảo yêu cầu chất lượng quặng trước khi cấp vào sản xuất
Xưởng nghiền.

Tại khu vực xúc chuyển tải: Máy xúc phải xúc theo chiều vuông góc với gương
quặng, đảm bảo xúc các lớp theo thứ tự xác định, nhằm trộn quặng trong quá trình
chuyển tải.
2. Hệ thống khai thác.
Hệ thống khai thác khấu theo lớp bằng, biện pháp khai thác chọn lọc sử dụng máy xúc chất
tải trực tiếp lên ô tô, bãi thải ngoài.
Phương pháp khai thác: Khai thác có chọn lọc, bước khai thác từ trên xuống dưới,
từ ngoài vào trong. Lựa chọn phương án này là phù hợp vì đảm bảo trong quá trình mở
vỉa và khai thác có gặp các vỉa đất kẹp.
Hiện nay các tầng quặng phía trên chủ yếu có thể dùng máy xúc xúc chọn lọc quặng
đảm bảo chất lượng lên ôtô chở về kho chứa. Phương pháp nghiệm thu khối chìm bằng
máy toàn đạc và tính toán khối chìm dựa trên phầm mềm tính khối lượng HS Mỏ của công
ty phần mềm Hài Hoà (hoặc tương đương) sau đó quy đổi ra khối nở rời căn cứ theo hệ số
nở rời, (có biện pháp thực hiện riêng)
Bảng 3: Các thông số của hệ thống khai thác

Đơn
TT
Trị số
Thông Số
hiệu
vị

1

Mô tả khái quát về hệ thống khai thác

4

Chiều cao tầng khai thác khai trường khu Bắc
Chiều cao phân tầng xúc phía trên
Chiều cao phân tầng xúc phía dưới
Chiều cao phân tầng khai thác khai trường
khu Nam (gần đường và gần kho quặng nên
lấy chiều cao tầng phù hợp giảm thiểu sạt lở)
Góc nghiêng sườn tầng khai thác

5
6

Góc nghiêng sườn tầng kết thúc
Chiều rộng mặt tầng công tác nhỏ nhất

2
2.1
2.2
3

ct = 0,
Hệ thống hào nhóm ngoài bán
hoàn chỉnh men theo sườn núi.
H
h1
h2

m
m
m

12
6
6

h

m

6

α


độ

60-70

độ
m

55-60
30

Bmin

7
Chiều rộng mặt tầng kết thúc
bmin
m
10-15
8
Chiều rộng dải khấu
A
m
17
9
Chiều dài khu vực xúc tối thiểu
Lx
m
60
0/
10 Độ dốc mặt tầng
i
3
00
Chú ý: Quặng tính tương đương đất cấp 4.
Công tác thoát nước.
Lượng nước trên các khai trường chủ yếu là nước mưa, sẽ được tập trung và hướng
dòng chảy về nhiều phía, nhằm mục đích phân tán dòng chảy, giảm việc nước tập trung
thành dòng lớn gây xói lở.

Tại các khai trường lượng nước mặt sẽ được thu gom bằng hệ thống rãnh, phần lớn cho
chảy về phía sườn núi phía bản Thiện Phùng ra suối Nhù, phần còn lại chảy về thung lũng
Khe Hồng.
Trên các tầng kết thúc khai thác bố trí rãnh đáy, rãnh thoát nước, gom nước tránh để
lượng nước chảy trên bề mặt tầng gây sạt lở bờ tầng.
Cung cấp điện
Hiện tại mỏ đã xây dựng hệ thống đường dây điện 3 pha từ trạm điện 2500KVA tại
vị trí kho Xưởng nghiền cos +188 đến vị trí kho chứa quặng số 3 cos+388 để phục vụ
công tác khai thác.
IV. Yêu cầu về Biện pháp thi công.
An toàn cho người làm việc trên khai trường.
Tất cả mọi người làm việc trên khai trường phải nắm vững những quy phạm an
toàn, thực hiện đúng quy phạm an toàn cho người và thiết bị sản xuất, được học và cấp
chứng chỉ.
Công tác khai thác trong Mỏ được thực hiện theo đúng các qui phạm về kỹ thuật
trong khai thác mỏ lộ thiên, tiêu chuẩn VN 5326-2008.
Chú ý: Trong quá trình đổ tải quặng gốc, deluvi chưa tuyển, đất thải do đặc điểm
chiều cao đổ tải lớn mặt khác lớp nền không ổn định vì vậy cán bộ xi nhan tại bãi phải
quan tâm đến thông báo của cán bộ giám sát khai trường về tính chất của từng loại bãi để
có chỉ huy đổ phù hợp. Đặc biệt tại khu vực nhận tải quặng gốc, phía trên đổ tải, phía
dưới chuyển tải lên xe ôtô, vì vậy giữa hai tuyến luôn chú ý làm việc so le đảm bảo an
toàn. Để đảm bảo an toàn khi đổ quặng xuống bãi chứa các xe vận tải đổ 100% trên bãi
rồi dùng máy gạt san xuống taluy bãi chứa.
An toàn khi xúc bốc
Máy xúc làm việc phải tuân thủ hộ chiếu xúc, khi máy xúc làm việc những người
không phận sự miễn vào khu vực trong bán kính 20 m. Lái xe khi vào nhận tải phải tuân
thủ theo quy định về khoảng cách an toàn dỡ tải của máy xúc, tín hiệu của người lái máy
xúc.
An toàn khi vận tải
Khi xe vận tải, phải chạy theo tốc độ cho phép, quy định của tuyến đường, chấp
hành theo tín hiệu xi nhan và các quy định an toàn đặt ra.
An toàn trong quá trình dỡ tải
Khi xe dỡ tải, phải tuân thủ tín hiệu xi nhan của người chỉ huy đổ và các quy định an
toàn đặt ra.
Khi dỡ tải phải bố trí cảnh giới, biển hiệu và tuân thủ đầy đủ các các quy tắc an
toàn theo quy phạm an toàn khai thác mỏ lộ thiên.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5743 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13597 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây