Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng ( Phần đường giao thông)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:50 18/11/2020
Số TBMT
20201152914-00
Công bố
16:14 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT. 305 ( thôn Lâm Xuyên) đi ĐT. 304 ( thôn Bình Lâm), huyện Yên Lạc.
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng ( Phần đường giao thông)
Chủ đầu tư
UBND huyện Yên Lạc - Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Tỉnh+ Ngân sách Huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Điều chỉnh kế hoạch LCNT công trình: Đường đô thị Tam Hồng, đoạn nối từ ĐT. 305 ( thôn Lâm Xuyên) đi ĐT. 304 ( thôn Bình Lâm), huyện Yên Lạc.
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:14 18/11/2020
đến
16:15 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:15 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng ( Phần đường giao thông)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng ( Phần đường giao thông)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 34

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm, bao gồm
các nội dung sau đây:

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết
Điểm tối thiểu

1 Kinh nghiệm nhà thầu 20

14

1.1 Kinh nghiệm về tư vấn giám sát thi công công trình
tương tự: Nhà thầu phải có tối thiểu 01 hợp đồng tư
vấn giám sát thi công công trình giao thông đường bộ (có
các hạng mục nền đường, mặt đường bê tông nhựa)
từ cấp II trở lên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước tính từ năm 2015 (tính theo thời điểm hoàn thành)
đến thời điểm đóng thầu và có giá trị từ 0,50 tỷ
đồng trở lên.

Nhà thầu phải nộp kèm theo file scan bản gốc hoặc bản
sao chứng thực các tài liệu chứng minh gồm: Hợp đồng;
Biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận của Chủ
đầu tư về hoàn thành 80% giá trị hợp đồng trở lên;
Các tài liệu chứng minh về loại, cấp công trình. 4

1.2 Đã thực hiện gói thầu tư vấn giám sát công trình
giao thông đường bộ (có các hạng mục nền đường, mặt
đường bê tông nhựa) từ cấp II trở lên, sử dụng
nguồn vốn ngân sách nhà nước, có giá trị từ 0,50 tỷ
đồng trở lên.

,

kd9

kd

tư vấn giám sát thi công công trình giao thông đường bộ
(tính từ thời điểm thực hiện giám sát thi công công
trình giao thông đường bộ đầu tiên (kèm theo biên bản
nghiệm thu hoàn thành hoặc xác nhận của Chủ đầu tư có
tên của nhân sự đề xuất tham gia thực hiện dự án đó
để chứng minh)) 7

4,9

- ≥ 10 năm kinh nghiệm

7

- 07 - 09 năm kinh nghiệm

4,9

- < 07 năm kinh nghiệm

0

c Kinh nghiệm tư vấn giám sát công trình giao thông đường
bộ (trong đó có ít nhất 01 công trình có các hạng mục
nền đường, mặt đường bê tông nhựa) từ cấp II trở
lên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

(Nhà thầu phải kèm theo tài liệu chứng minh kinh nghiệm
của nhân sự như: Hợp đồng; kèm theo biên bản nghiệm thu
hoàn thành hoặc xác nhận của Chủ đầu tư có tên của
nhân sự đề xuất tham gia thực hiện dự án đó để
chứng minh; Các tài liệu chứng minh cấp và loại công
trình) 10

7

- > 01 hợp đồng

10

- < 01 hợp đồng

0

3.2 Kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng công trình:

- Nhóm 1 (phụ trách phần giao thông): 06 nhân sự chuyên
ngành giao thông có chứng chỉ giám sát công trình giao thông
đường bộ từ hạng II trở lên còn hiệu lực.

- Nhóm 2 (phụ trách cấp thoát nước): 01 nhân sự chuyên
ngành giao thông hoặc cấp thoát nước. Có chứng chỉ giám
sát xây dựng và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật
từ hạng II trở lên còn hiệu lực.

- Nhóm 3 (phụ trách ATLĐ): 01 nhân sự chuyên ngành bảo hộ
lao động (hoặc chuyên ngành giao thông, có chứng chỉ huấn
luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động còn hiệu
lực).

- Nhóm 4 (phụ trách vật liệu xây dựng): 01 nhân sự chuyên
ngành vật liệu xây dựng (hoặc chuyên ngành giao thông có
chứng chỉ bồi dưỡng thí nghiệm viên).

- Trường hợp chứng chỉ không ghi rõ hạng công trình thì
nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh nhân sự
đó có đủ năng lực giám sát các lĩnh vực tương ứng
từ cấp II trở lên theo Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày
16/7/2018.

- Cách chấm điểm: Từng chuyên gia sẽ được chấm điểm
riêng, điểm của từng nội dung yêu cầu dưới đây sẽ
là điểm của chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm thấp
nhất.

* Lưu ý: Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các nhân sự
trong nhóm 1, 2, 3, 4 theo yêu cầu. Trường hợp nhà thầu
đề xuất thiếu bất kỳ một nhân sự nào thì sẽ không
được tính điểm phần này. 25

17,5

a Trình độ chung 5

3,5

- Có bằng đại học trở lên

5

- Trung cấp, cao đẳng hoặc tương đương

0

b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi
công công trình giao thông đường bộ (tính từ thời điểm
thực hiện giám sát thi công công trình giao thông đường
bộ đầu tiên (kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành
hoặc xác nhận của Chủ đầu tư có tên của nhân sự
đề xuất tham gia thực hiện dự án hoặc quyết định
phân công công việc để chứng minh)) 10

7

- ≥ 06 năm kinh nghiệm

10

- 03 - 05 năm kinh nghiệm

7

- < 03 năm kinh nghiệm

0

c Kinh nghiệm tư vấn giám sát công trình giao thông đường
bộ từ cấp II trở lên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước.

(Nhà thầu phải kèm theo tài liệu chứng minh kinh nghiệm
của nhân sự như: Hợp đồng; kèm theo biên bản nghiệm thu
hoàn thành hoặc xác nhận của Chủ đầu tư có tên của
nhân sự đề xuất tham gia thực hiện dự án hoặc quyết
định phân công công việc để chứng minh; Các tài liệu
chứng minh cấp và loại công trình) 10

7

- > 01 hợp đồng

10

- < 01 hợp đồng

0

Tổng: 100

70

Ghi chú:

- Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm
được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của
các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành
viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với
phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh;
nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng
về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu. Năng lực và kinh
nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi
đánh giá HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu chính
phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm
(không xem xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
phụ).

- Nhân sự chủ chốt phải có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu.
Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không
thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do và
được Chủ đầu tư chấp thuận. Trường hợp nhà thầu
đề xuất nhiều nhân sự cho 01 vị trí thì nhân sự
được đánh giá là nhân sự có điểm đánh giá thấp
nhất trong số nhân sự nêu trên.

- Hồ sơ dự thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật khi đạt từ 70 điểm trở lên và đối với từng
tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương
pháp luận, nhân sự không được thấp hơn điểm yêu cầu
tối thiểu của tiêu chuẩn đó.

- Toàn bộ tài liệu chứng minh phải là bản gốc hoặc
bản sao chứng thực, nếu không đáp ứng yêu cầu này hồ
sơ về nhân sự sẽ không được đánh giá.

- Hồ sơ dự thầu được đánh giá là không đáp ứng yêu
cầu về kỹ thuật khi:

+ Một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải
pháp và phương pháp luận, nhân sự không đạt điểm yêu
cầu tối thiểu của tiêu chuẩn đó;

+ Hoặc điểm đánh giá yêu cầu kỹ thuật thấp hơn 70
điểm;

- Đối với phần hợp đồng: Trường hợp nhà thầu có 02
hợp đồng tư vấn giám sát thi công công trình giao thông
cấp III (trong đó có hạng mục nền đường, mặt đường
bê tông nhựa), có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước, giá trị mỗi hợp đồng ≥ 0,5 tỷ đồng thì
được tính là 01 hợp đồng tư vấn giám sát thi công công
trình giao thông đường bộ (có các hạng mục nền
đường, mặt đường bê tông nhựa) cấp II.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100 ]/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6518 dự án đang đợi nhà thầu
  • 769 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 847 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16264 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14238 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây