Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:49 18/11/2020
Số TBMT
20201115238-00
Công bố
16:27 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Mở tuyến đường đi từ Đồn Biên Phòng đến thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban QLDA Đầu tư Xây dựng thành phố Quy Nhơn, Lầu 4 Trung tâm Hành chính thành phố, số 30 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; ĐT (0256) 3824071- 3816893, Fax: (0256) 3824071
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mở tuyến đường đi từ Đồn Biên Phòng đến thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Định

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:27 18/11/2020
đến
09:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
(nếu có).
- Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức hành
nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông cầu, đường bộ tối
thiểu đạt hạng III.
- Giấy phép hoạt động điện lực, với phạm vi hoạt động tư vấn giám sát thi
công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100 điểm), bao gồm các nội dung sau đây:
TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát thi công
1.1
các dự án giao thông (cầu, đường bộ)
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 2 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm)
Đã thực hiện các hợp đồng tương tự trong 05 năm gần
1.2
đây (2015-nay).
- Đã hoặc đang thực hiện ít nhất 01 hợp đồng giám sát
thi công xây dựng công trình giao thông cấp III có giá
trị ≥ 747.848.000 đồng (Nhà thầu phải kèm theo bản
sao có công chứng hợp đồng, phải có bản công chứng
1

Thang
Điểm tối
Điểm tối
điểm chi
đa
thiểu
tiết

20

14

5
4
1
10

6

2

TT

1.3

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1
2.5.2

Tiêu chuẩn đánh giá

xác nhận của Chủ đầu tư và các quyết định phê duyệt
photo là công trình giao thông cấp III để chứng minh
tài liệu).
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 1 điểm
nhưng không quá 4 điểm
Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện các
hợp đồng tương tự trước đó
Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu
cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện
50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo hoặc vượt
yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện
Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự án đã nêu
trong điều khoản tham chiếu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu trong
điều khoản tham chiếu
Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí, tuyến,
đặc điểm của các dự án.
Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất về kỹ thuật có các
hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án)
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục
công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể
một cách hoàn chỉnh và logic.
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt
được công việc (đặc biệt là những công việc mang tính
đặc thù của dự án)
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn các
công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu chuyên
nghiệp và tiên tiến
Cách trình bày đề xuất
Đề xuất được nội dung và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện
dự án. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô
tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận và tiến
độ dự kiến

Thang
Điểm tối
Điểm tối
điểm chi
đa
thiểu
tiết

4
5
5
3
30
5
2
1,5
1,5
5
2
1,5
1,5
2
1
1
2
1
1
10
5
2,5

18

3

TT

2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
3
3.1
3.1.1
a

b

3.1.2

3.2
3.2.1
a

b

3.2.2

3.3
3.3.1
a

Tiêu chuẩn đánh giá

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến
độ nộp báo cáo
Bố trí nhân sự hợp lý
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu
Thời điểm và thời gian tư vấn phù hợp với kế hoạch triển
khai
Nhân sự
Giám sát trưởng
Trình độ chung
Bằng cấp
- Thạc sỹ chuyên ngành xây dựng cầu đường trở lên có
chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công trình
đường bộ tối thiểu hạng III, có giấy chứng nhận ATLD
và vệ sinh lao động.
- Kỹ sư chuyên ngành xây dựng cầu đường có chứng chỉ
hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công trình đường bộ
tối thiểu hạng III, có giấy chứng nhận tập huấn ATLD và
vệ sinh lao động.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
- Đạt 06 năm
- Trên 06 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,25 điểm nhưng không quá 1 điểm)
Kinh nghiệm giám sát các dự án quy mô tương tự
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 1 điểm
nhưng không quá 2 điểm
Giám sát viên đường giao thông
Trình độ chung
Bằng cấp
Kỹ sư chuyên ngành xây dựng cầu đường có chứng chỉ
hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công trình đường bộ
tối thiểu hạng III.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm)
Kinh nghiệm giám sát các dự án có quy mô tương tự
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 0,5 điểm
nhưng không quá 1 điểm
Giám sát viên hệ thống thoát nước mưa, gia cố mái ta
luy, tường chắn
Trình độ chung
Bằng cấp

Thang
Điểm tối
Điểm tối
điểm chi
đa
thiểu
tiết

2,5
6
3
3
50
12
6
3

38
8

3

2
3
2
1
6
4
2
7
4
2

5

2
2
2
1
3
2
1
7
4
2

5

4

TT

b

3.3.2

3.4
3.4.1
a

b

3.4.2

3.5
3.5.1
a

b

3.5.2

3.6
3.6.1
a

b

Tiêu chuẩn đánh giá

Kỹ sư chuyên ngành xây dựng cầu đường hoặc kỹ sư thủy
lợi hoặc HTKT có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
xây dựng công trình đường bộ tối thiểu hạng III.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm)
Kinh nghiệm giám sát các dự án có quy mô tương tự
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 0,5 điểm
nhưng không quá 1 điểm
Giám sát viên hệ thống điện
Trình độ chung
Bằng cấp
Kỹ sư chuyên ngành điện có chứng chỉ hành nghề tư vấn
giám sát chuyên ngành, tối thiểu hạng III.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,25 điểm nhưng không quá 1 điểm)
Kinh nghiệm giám sát các dự án có quy mô tương tự
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 1 điểm
Giám sát viên hệ thống cây xanh
Trình độ chung
Bằng cấp
Kỹ sư chuyên ngành nông nghiệp hoặc lâm nghiệp hoặc
cảnh quan và kỹ thuật hoa viên
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,25 điểm nhưng không quá 1 điểm)
Kinh nghiệm giám sát các dự án có quy mô tương tự
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 1 điểm
Giám sát viên khối lượng, tiến độ
Trình độ chung
Bằng cấp
Kỹ sư chuyên ngành xây dựng có chứng chỉ kỹ sư định
giá xây dựng hạng III.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm)

Thang
Điểm tối
Điểm tối
điểm chi
đa
thiểu
tiết

2
2
2
1
3
2
1
6
3
1

5

1
2
2
1
3
2
1
6
3
1

5

1
2
2
1
3
2
1
6
3
1

5

1
2
2
1

5

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

Thang
Điểm tối
Điểm tối
điểm chi
đa
thiểu
tiết

3.6.2 Kinh nghiệm giám sát các dự án có quy mô tương tự
3
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 1 điểm
3.7 Giám sát viên vật liệu xây dựng đầu vào
6
3.7.1 Trình độ chung
3
a Bằng cấp
1
Kỹ sư chuyên ngành vật liệu xây dựng hoặc giao thông.
b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan
2
- Đạt 05 năm
- Trên 05 năm (cứ mỗi 1 năm nhiều hơn sẽ được cộng
thêm 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm)
3.7.2 Kinh nghiệm giám sát các dự án có quy mô tương tự
3
- Có 01 hợp đồng tương tự
- Có thêm 01 hợp đồng tương tự được cộng thêm 1 điểm
Tổng
100

2
1
5

1
2
1
2
1
70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong
số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:

6

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6172 dự án đang đợi nhà thầu
  • 78 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 72 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15426 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13510 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây