Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Kiểm thử, vận hành thử phần mềm

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:11 18/11/2020
Số TBMT
20201149996-01
Công bố
15:44 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đồng Nai
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Kiểm thử, vận hành thử phần mềm
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn vốn sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đồng Nai
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:27 17/11/2020
đến
17:30 24/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:30 24/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Kiểm thử, vận hành thử phần mềm". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05 (phi tư vấn): Kiểm thử, vận hành thử phần mềm" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 05 (Phi tư vấn): Kiểm thử, vận hành thử phần
mềm.
- Tên dự án: Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh Đồng Nai.
- Nguồn vốn: Nguồn vốn sự nghiệp.
- Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử tỉnh
Đồng Nai.
2.1. Yêu cầu chung
1 . Phải tuân thủ các yêu cầu quy định pháp luật hiện hành về việc hướng dẫn
các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống thông tin Một
cửa điện tử tỉnh.
2. Phải tuân thủ các yêu cầu về Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng
công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
3. Phải có kiến trúc, thiết kế mở để dễ dàng nâng cấp đáp ứng sự mở rộng về
quy mô của tổ chức, công việc, dẫn tới mở rộng mức độ nghiệp vụ, số lượng người
tham gia hệ thống, dung lượng lưu trữ dữ liệu.
4. Có quy chế quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành hệ thống đảm bảo tuân
thủ các nguyên tắc bảo mật và an toàn dữ liệu, chống được sự thâm nhập trái phép
vào hệ thống.
5. Hệ thống thông tin phải đáp ứng yêu cầu chức năng theo Nghị định số
45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính
trên môi trường điện tử; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ;
Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 và Quyết định số 1705/QĐBTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật
6. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử phải đảm bảo mọi yêu cầu về hạ tầng
đều có thể đáp ứng được b ng cơ sở vật chất hiện tại. Tương thích với mọi hệ điều
hành của máy trạm.

7. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử phải được viết trên nền tảng Web
pplication. Sau khi hoàn thiện s triển khai trên mạng Internet chạy được trên các
trình duyệt như Firefo , Chrome, Internet E plorer,... H trợ hiển thị tiếng Việt
theo chuẩn Unicode; Có hướng dẫn b ng Tiếng Việt; Có đầy đủ các chức năng,
giao diện đ p, thuận tiện cho người sử dụng, quản trị, vận hành; Đảm bảo việc khai
thác đơn giản, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần đưa ứng dụng vào phục vụ công
việc chuyên môn.
2.3. Yêu cầu về chức năng
8 . Hệ thống thông tin Một cửa điện tử phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy ước
hay quy định về đặc tính chức năng.
9 . Các chức năng phải đáp ứng đủ số lượng và yêu cầu kỹ thuật theo Đề
cương và dự toán chi tiết được phê duyệt
2.4. Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu
10. Cơ sở dữ liệu (CSDL) của hệ thống phải được mã hóa dữ liệu lưu trữ
(không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu
trữ.
11. H trợ lưu trữ được nhiều dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc,
dữ liệu phi cấu trúc.
12. Hệ thống có chức năng sao lưu định kỳ theo lịch đặt sẵn của người quản
trị hệ thống nh m hạn chế những mất mát khi hệ thống gặp sự cố. Đáp ứng lưu trữ,
backup các ứng dụng trong hệ thống.
2.5. Yêu cầu về an toàn, bảo mật
13. Hệ thống thông tin Một cửa điện tử cấp tỉnh phải đạt cấp độ 3 trở lên theo
quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị
định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ
thống thông tin theo cấp độ, và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một
số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.
2.6. Yêu cầu khác
14. Đảm bảo tính sẵn sàng h trợ địa chỉ Internet thế hệ mới Ipv6.
15. Đảm bảo khả năng thực thi cao. Các phần mềm ứng dụng phải có bản
quyền (license).
16. Đảm bảo sau quá trình hướng dẫn và h trợ vận hành trực tiếp, các cán bộ
liên quan đều có thể vận hành thành thạo phần mềm theo yêu cầu của công việc.
3. Yêu cầu về Kiểm thử, vận hành thử phần mềm

3.1. Yêu cầu kiểm thử
Phần mềm trước khi đưa vào triển khai, phải được kiểm thử chất lượng, có tài
liệu kiểm thử và được ác nhận các kết quả kiểm thử.
a) Nội dung kiểm thử chất lượng phần mềm bao gồm:
- Kiểm thử chấp nhận bởi người dùng (UAT): ác nhận chức năng phần
mềm đáp ứng yêu cầu tại thiết kế được phê duyệt.
- Kiểm thử chấp nhận hoạt động (OAT): kiểm tra, đánh giá, đảm bảo sự sẵn
sàng hoạt động của phần mềm.
- Kiểm thử chức năng: khả năng của phần mềm cung cấp các chức năng đáp
ứng đủ số lượng và yêu cầu kỹ thuật theo Đề cương và dự toán chi tiết được phê
duyệt. Kiểm thử chức năng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
+ Tính phù hợp: các chức năng hoặc phép tính thực hiện hoặc đưa ra kết quả
phù hợp với hướng dẫn sử dụng, tài liệu đặc tả yêu cầu hoặc thiết kế được phê
duyệt.
+ Tính chính xác: các chức năng hoặc phép tính thực hiện đưa ra kết quả như
trong hướng dẫn sử dụng, tài liệu đặc tả yêu cầu hoặc thiết kế được phê duyệt với
độ chính ác chấp nhận được.
+ Tính tương hợp: khả năng tương tác giữa phần mềm với các hệ thống khác.
+ Tuân thủ đặc tính chức năng: khả năng của phần mềm tuân theo các tiêu
chuẩn, quy ước hay quy định về đặc tính chức năng.
- Kiểm thử hiệu năng: mức độ sử dụng tài nguyên, khả năng đáp ứng yêu cầu
về hiệu năng theo thiết kế trong môi trường kiểm thử, cụ thể bao gồm:
+ Thời gian đáp ứng: thuộc tính liên quan tới việc sử dụng tài nguyên hệ
thống đối với từng chức năng cụ thể trong suốt quá trình hoạt động.
+ Tuân thủ đặc tính hiệu năng: khả năng của phần mềm tuân theo các tiêu
chuẩn, quy ước hay quy định về tính hiệu năng.
- Kiểm thử tính an toàn, bảo mật: phần mềm có khả năng hoạt động an toàn,
bảo mật trong điều kiện cụ thể; khả năng tự bảo vệ của phần mềm cùng với các dữ
liệu trước các đối tượng không được phép (con người hoặc hệ thống bên ngoài
không được phép truy nhập hoặc không đủ thẩm quyền để tiếp cận).
+ Kiểm tra đánh giá theo các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin
theo cấp độ.
+ Kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn Công nghệ thông tin; Các kỹ thuật an
toàn; Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
+ Sử dụng công cụ kiểm thử tự động rà quét toàn bộ hoặc một số vùng của
phần mềm để tìm ra các dấu hiệu cụ thể, các l hỏng về chức năng, hiệu năng để
xâm nhập.

+ Đánh giá khả năng ảy ra l i về an toàn thông tin phổ biến trong điều kiện
vận hành, khai thác thực tế.
- Kiểm tra về tài liệu vận hành hệ thống: rà soát, kiểm tra các tài liệu về tính
đầy đủ, tính chính ác giữa tài liệu vận hành hệ thống và các tài liệu yêu cầu kỹ
thuật, cũng như thực tế hoạt động của hệ thống, đồng thời kiểm tra sự đúng đắn
của tài liệu vận hành hệ thống, bao gồm tài liệu hệ thống và tài liệu hướng dẫn sử
dụng như hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn quản trị hệ thống.
b) Lập báo cáo kết quả về tất cả các nội dung kiểm thử
- Đơn vị thực hiện kiểm thử lập báo cáo kết quả kiểm thử.
- Công bố kết quả kiểm thử. Chủ đầu tư em ét quyết định:
+ Yêu cầu nhà thầu triển khai tiếp nhận kết quả, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn
thiện phần mềm trong trường hợp phần mềm có l i.
+ Thống nhất kế hoạch tổ chức nghiệm thu với các bên có liên quan.
+ Tuyên bố kết thúc kiểm thử.
- Nhà thầu triển khai và các bên liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và triển
khai các công việc theo kết quả kiểm thử được công bố.
3.2. Yêu cầu vận hành thử
Phần mềm sau khi được kiểm thử đúng chất lượng s được đưa vào vận hành
thử trong thời gian tối thiểu 15 ngày làm việc. Trong suốt quá trình vận hành thử,
đơn vị thi công có trách nhiệm tiếp nhận các l i, yêu cầu phát sinh từ các chức
năng được nâng cấp, bổ sung và kịp thời khắc phục trong thời gian tối đa không
quá 24 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận.
Kết thúc thời gian vận hành thử cần có báo cáo kết quả vận hành thử với Chủ
đầu tư để em ét quyết định kết thúc vận hành thử hay tiếp tục gia hạn thời gian
vận hành thử.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6665 dự án đang đợi nhà thầu
  • 731 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 921 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16433 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14501 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây