Thông báo mời thầu

Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 13)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:00 18/11/2020
Số TBMT
20201152400-00
Công bố
15:59 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà qua đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (tuyến đường ven sông Cầu Ngà)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 13)
Chủ đầu tư
UBND quận Nam Từ Liêm + Địa chỉ số 125 Đường Hồ Tùng Mậu, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, + Số điện thoại: 024.38372950; + Số Fax: 024.37642138
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2017-2020 (phần điều tiết về ngân sách Thành phố) theo cơ chế tại văn bản số 608/HĐND-KTNS ngày 13/11/2017 của Thường t
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà qua đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (tuyến đường ven sông Cầu Ngà)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:59 18/11/2020
đến
10:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 13)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 17: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 13)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 59

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ
thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách
nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự
thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
+ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức trong đó có lĩnh vực Giám sát
thi công công trình giao thông (cầu, đường bộ) hạng II trở lên, còn hiệu lực;
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
Stt

Tiêu chuẩn

1

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
Kinh nghiệm chung về lĩnh vực tư vấn
giám sát công trình giao thông
> 15 năm
10 - 15 năm
< 10 năm
Nhà thầu chứng minh bằng:
- Bản chụp có công chứng Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đầu
tư hoặc Quyết định thành lập được cơ quan
nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với các tổ
chức không có đăng ký kinh doanh), có
ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội
dung tham gia đấu thầu.
- Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu hoàn
thành (Biên bản thanh lý hợp đồng) hoặc
xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư hoặc

1.1

Thang
Điểm
điểm chi
tối đa
tiết
20
3
3
2
1

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu
15

2

1.2

1.3

Đại diện chủ đầu tư.
Kinh nghiệm đã thực hiện hoàn thành hợp
đồng tư vấn Gói thầu Tư vấn giám sát công
trình giao thông trong đô thị cấp II trở lên
(có hạng mục đường giao thông, cầu, hạ
tầng kỹ thuật), có giá trị Hợp đồng ≥ 2,31 tỷ
đồng trong thời gian từ năm 2016 đến nay
(tính từ thời điểm ký kết hợp đồng).
Trường hợp liên danh năng lực kinh
nghiệm từng thành viên liên danh tính
tương ứng với giá trị phần công việc đảm
nhận trong liên danh; Năng lực kinh
nghiệm thực hiện được tính là tổng năng
lực các thành viên trong liên danh.
- ≥ 03 hợp đồng
- 02 hợp đồng
- 01 hợp đồng
- Trường hợp liên danh năng lực kinh
nghiệm từng thành viên liên danh tính
tương ứng với giá trị phần công việc đảm
nhận trong liên danh; Năng lực kinh
nghiệm thực hiện được tính là tổng năng
lực các thành viên trong liên danh.
- Yêu cầu: Các thành viên trong liên danh
phải có ít nhất 01 hợp đồng tương tự với
phần đảm nhận trong liên danh. Bất kỳ một
thành viên nào trong liên danh không có
hợp đồng tương tự với phần đảm nhận
trong liên danh thì cả liên danh được coi là
không có hợp đồng tương tự.
: nhà thầu cung cấp
- Các hợp đồng (bản sao chứng thực).
- Biên bản nghiệm thu công việc tư vấn
hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận hoàn
thành của Chủ đầu tư/Đại diện chủ đầu tư
(bản sao chứng thực).
- Văn bản pháp lý xác minh cấp công trình
(Quyết định phê duyệt thiết kế/phương án
hoặc xác nhận của chủ đầu tư)
Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó: Tối
thiểu 03 hợp đồng.
: nhà thầu cung cấp
- Các hợp đồng (bản sao chứng thực).
- Biên bản nghiệm thu công việc tư vấn
hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận hoàn

9

9
6
3

4

3

1.4

1.5

thành của Chủ đầu tư/Đại diện chủ đầu tư
(bản sao chứng thực).
Tất cả hợp đồng tương tự trước đó đảm bảo
hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ
thực hiện (đạt 100% số điểm)
75% các hợp đồng tương tự trước đó đảm
bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến
độ thực hiện (đạt 75% số điểm)
50% các hợp đồng tương tự trước đó đảm
bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến
độ thực hiện (đạt 50% số điểm)
25% các hợp đồng tương tự trước đó đảm
bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến
độ thực hiện (đạt 25% số điểm)
Không có hợp đồng tương tự trước đó đảm
bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến
độ thực hiện hoặc có tên trong danh sách tổ
chức vi phạm trên trang web Hệ thống
mạng
đấu
thầu
quốc
gia:
http://muasamcong.mpi.gov.vn/ - Hệ thống
đấu thầu điện tử - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
hoặc trang web của Bộ giao thông vận tải.
Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu có trình bày hệ thống quản lý chất
lượng nội bộ khoa học chặt chẽ và có
chứng nhận ISO 9001 về hệ thống quản lý
chất lượng còn hiệu lực
Không có hoặc trình bày hệ thống quản lý
chất lượng sơ sài không khoa học chặt chẽ.
Doanh thu trung bình hàng năm trong 3
năm (2017, 2018, 2019) > 5 tỷ đồng; Tổng
lợi nhuận sau thuế của 3 năm (2017, 2018,
2019) > 0 (gửi kèm Báo cáo tài chính và
một trong các tài liệu sau: Báo cáo kiểm
toán, Biên bản kiểm tra quyết toán thuế, Tờ
khai tự quyết toán thuế có xác nhận của cơ
quan thuế, tài liệu chứng minh nhà thầu đã
kê khai quyết toán thuế điện tử và văn bản
xác nhận nghĩa vụ nộp thuế được chứng
thực).
- Doanh thu trung bình hàng năm trong 3
năm (2017, 2018, 2019) > 5 tỷ và Tổng lợi
nhuận sau thuế của 3 năm (2016, 2017,
2018) > 0 (đạt 100% điểm).
- Doanh thu trung bình hàng năm trong 3
năm (2017, 2018, 2019) < 5 tỷ hoặc Tổng
lợi nhuận sau thuế của 3 năm (2017, 2018,

4

3

2

1

0

2
2
0

2

2

0

4

2

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2

2.2.1

2019) < 0 (đạt 0% điểm).
Đối với nhà thầu liên danh:
+ Doanh thu trung bình hàng năm trong 03
năm (2017, 2018, 2019) của liên danh được
tính là tổng doanh thu của các thành viên
trong liên danh, đồng thời doanh trung bình
trong 03 (2017, 2018, 2019) của từng thành
viên trong liên danh phải thỏa mãn tương
ứng với phần đảm nhận trong liên danh.
+ Tổng lợi nhuận sau thuế của 3 năm
(2017, 2018, 2019) của từng thành viên
phải > 0.
Giải pháp và phương pháp luận
Tiêu chuẩn đánh giá Giải pháp và phương
pháp luận đối với các tiêu chuẩn chi tiết
như sau:
- rì b y đầy đủ,
t ết đáp
t eo
đ ề k oả t a
ế đượ đá
á
100% số đ ể
- rì b y đầy đủ, ưa
t ết r r
đượ đá
áđ ty
ầ t
b
0%
số đ ể
- rì b y ưa đầy đủ, ưa
t ết r
r
đượ đá
á
p
đượ đ t
50% số đ ể
trì b y o trì b y s s
k
đ ty
ầ đượ đá
á 0để
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ của dự
án đã nêu trong điều khoản tham chiếu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự
án nêu trong điều khoản tham chiếu
Sự am hiểu của nhà thầu về những đặc
điểm nổi bật của dự án, mục tiêu, nhiệm vụ
của gói thầu
Sự am hiểu của nhà thầu về điều kiện hiện
trường nơi thực hiện gói thầu
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng
mục công việc quy định trong điều khoản
tham chiếu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có
phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề
xuất cho dự án, bao gồm:
- Giám sát thi công Cầu vượt đường sắt;
- Giám sát thi công Tường chắn đầu cầu;
- Giám sát thi công Nền mặt đường;

30

22,5

3
1
1
1
10

6

5

2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1
2.4.2
2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2

2.7

- Giám sát thi công Xử lý nền đất yếu;
- Giám sát thi công Thoát nước mưa;
- Giám sát thi công Thoát nước bẩn;
- Giám sát thi công Hào kỹ thuật chui qua
đường sắt;
- Giám sát thi công Cấp nước;
- Giám sát thi công Điện chiếu sáng;
- Giám sát thi công Đèn tín hiệu;
- Giám sát thi công Trạm biến áp;
- Giám sát thi công PCCC;
- Giám sát các hạng mục khác;
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để
thực hiện tốt được công việc (đặc biệt là
những công việc mang tính đặc thù của dự
án)
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu
quả thực hiện dự án
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà
thầu tư vấn chuyên nghiệp và tiên tiến
Cách trình bày đề xuất
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, dễ theo dõi
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các
nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi một
nhiệm vụ cụ thể phải được phân tích, mô tả
một cách hoàn chỉnh, phù hợp và rõ ràng
Kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện
công việc và tiến độ nộp báo cáo
Bố trí nhân sự hợp lý
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ
mời thầu
Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù
hợp với kế hoạch triển khai
Bố trí máy móc, thiết bị
- 02 máy toàn đạc điện tử;
- 01 máy thủy bình;
- Các phần mềm để phục vụ kiểm tra, soát
xét hồ sơ khảo sát, thiết kế BVTC phục vụ
cho công tác giám sát.

2
2
2
1
1
2
1
1
5
2

2
1
4
2
2

4

6

3

3.1

3.1.1
a

( áy to đ v t ủy bì p ả ó k ể
đị )
Bố trí đầy đủ và tất cả các máy móc, thiết bị
thuộc sở hữu của nhà thầu
Bố trí đầy đủ và có máy móc, thiết bị đi
thuê (đi mượn)
Không bố trí đầy đủ
Nhân sự
Nhân sự tham gia gói thầu phải có đủ điều
kiện năng lực theo yêu cầu của HSMT để
thực hiện gói thầu.
Tài liệu chứng minh:
(1) Bằng tốt nghiệp đại học tương ứng
(Bản sao công chứng hoặc chứng thực).
(2) Chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực
(Bản sao công chứng hoặc chứng thực).
(3) Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm thực
hiện công việc tương ứng (xác nhận của
Chủ đầu tư hoặc Đại diện chủ đầu tư)
(4) Bản kê khai năng lực kinh nghiệm
nhân sự của nhà thầu.
(5) Văn bản pháp lý chứng minh cấp công
trình (Quyết định phê duyệt bản vẽ thi
công (hoặc thiết kế kỹ thuật) hoặc báo cáo
nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây
dựng) hoặc xác nhận của chủ đầu tư (bên
giao thầu)).
(6) Các cán bộ TVGS: cung cấp chứng
minh thư/thẻ căn cước công dân kèm theo;
ỹ sư tư v
á sát k
đủ ă
ự về
y
v k
ó
ỉ t eo
y
ầ ủa HSM t ì sẽ k
đượ đá
á đủ ă
ự t ự
v đượ đá
á 0để
Tư vấn giám sát trưởng:
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên
ngành xây dựng công trình giao thông (cầu,
đường bộ hoặc cầu đường bộ) có chứng chỉ
hành nghề giám sát xây dựng công trình
giao thông hạng II trở lên còn hiệu lực;
Nhân sự phải đáp ứng đã là Tư vấn giám sát
trưởng ít nhất 01 công trình tương tự cấp II
trở lên.
Trình độ chung
Bằng cấp
Thạc sỹ trở lên

4
2
0

50

37,5

06

4,5

4
2
2

7

b

3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

3.3.1

Trình độ đại học
Kinh nghiệm làm việc: Giám sát công trình
giao thông
> 12 năm
10 -12 năm
< 10 năm
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám sát trưởng
công trình giao thông trong đô thị (có hạng
mục thi công cầu) cấp II trở lên
è t eo t
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát viên hiện trư ng phần đư ng
2 ngư i , có chứng ch hành nghề giám
sát xây dựng c ng trình giao th ng hạng
II trở lên còn hiệu lực
(Đ ể đá
á từ
ụ 3.2.1 v 3.2.2
vớ 01 â sự)
Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư cầu đường;
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
xây dựng công trình giao thông hạng II trở
lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình giao
thông trong đô thị cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 0,75 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 1,5 điểm
Giám sát viên hiện trư ng phần cầu 2
ngư i , có chứng ch hành nghề giám sát
xây dựng c ng trình giao th ng hạng II
trở lên còn hiệu lực
(Đ ể đá
á từ
ụ 3.3.1 v 3.3.2
vớ 01 â sự)
Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư cầu đường;
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
xây dựng công trình giao thông hạng II trở
lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên

1
2
2
1
0
2
2

06

4,5

1,5
1,5

0
1,5
1,5

06

4,5

1,5
1,5

0

8

3.3.2

3.4
3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

3.6

Kinh nghiệm giám sát công trình giao
thông trong đô thị (có hạng mục cầu vượt)
cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 0,75 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 1,5 điểm
Giám sát viên vật liệu tối thiểu 1
ngư i , có chứng ch hành nghề giám sát
xây dựng c ng trình giao th ng hạng II
trở lên còn hiệu lực
Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư vật liệu xây dựng;
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
xây dựng công trình giao thông hạng II trở
lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình giao
thông trong đô thị cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát viên khối lượng, uản lý HĐ,
tiến đ tối thiểu 1 ngư i Có chứng ch
hành nghề kỹ sư định giá hạng II trở lên
còn hiệu lực và chứng ch hành nghề
giám sát xây dựng c ng trình giao th ng
hạng II trở lên còn hiệu lực
Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư kinh tế xây dựng, kinh tế giao
thông hoặc giao thông;
+ Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá
hạng II trở lên còn hiệu lực và chứng chỉ
hành nghề giám sát xây dựng công trình
giao thông hạng II trở lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình giao
thông trong đô thị cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát viên an toàn lao đ ng, vệ sinh
m i trư ng 1 ngư i , có chứng ch
hành nghề giám sát xây dựng công trình

1,5
1,5

4

3

2
2

0
2
2

4

3

2
2

0
2
2

4

3

9

giao thông hạng II trở lên còn hiệu lực
3.6.1

3.6.2

3.7
3.7.1

3.7.2

3.8
3.8.1

Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư cầu đường;
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
xây dựng công trình giao thông hạng II trở
lên còn hiệu lực;
+ Có chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh
lao động còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình giao
thông trong đô thị cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát viên hệ thống PCCC, có chứng
ch hành nghề Giám sát về PCCC còn
hiệu lực
Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư PCCC hoặc chuyên ngành phù
hợp;
+ Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát
về PCCC còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 7 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát (hạng mục PCCC)
công trình giao thông trong đô thị cấp II trở
lên
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát viên phần điện, có chứng ch
hành nghề Giám sát điện hoặc c ng trình
c ng nghiệp đư ng dây và trạm biến áp
hạng II trở lên còn hiệu lực
Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư điện hoặc chuyên ngành phù
hợp;
+ Có chứng chỉ hành nghề Giám sát điện
hoặc công trình công nghiệp (đường dây và
trạm biến áp) hạng II trở lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình đường dây và TBA tối thiểu 10

2
2

0
2
2

4

3

2
2

0

2
2

4

3

2
2

10

năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình đường
3.8.2
dây và TBA
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát viên phần hạ tầng kỹ thuật, có
chứng ch hành nghề Giám sát c ng
3.9
trình hạ tầng kỹ thuật hạng II trở lên
còn hiệu lực
3.9.1 Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
hoặc cầu đường;
+ Có chứng chỉ hành nghề Giám sát công
trình hạ tầng kỹ thuật hạng II trở lên còn
hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình giao
3.9.2
thông trong đô thị cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
Giám sát c ng tác trắc địa, có chứng ch
3.10 hành nghề khảo sát địa hình hạng II trở
lên còn hiệu lực
3.10.1 Trình độ chuyên môn:
+ Là kỹ sư chuyên ngành trắc địa;
+ Có chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình
hạng II trở lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 10 năm
+ Không đáp ứng một trong các tiêu chí
nêu trên
Kinh nghiệm giám sát công trình giao
3.10.2
thông trong đô thị cấp II trở lên
Mỗi công trình được đánh giá là 1 điểm,
tổng điểm đánh giá không quá 2 điểm
3.11 Nhân sự khác tham gia gói thầu
Nhân sự giám sát:
Nhân sự có chuyên môn, nghiệp vụ phù
hợp trong lĩnh vực giám sát xây dựng công
trình giao thông trong đô thị:
+ Chứng chỉ hành nghề giám sát hạng 3 trở

0
2
2

4

3

2
2

0
2
2

4

3

2
2

0
2
2
4

3

11

lên còn hiệu lực;
+ Kinh nghiệm tham gia công việc giám sát
công trình giao thông tối thiểu 5 năm.
Có nhiều hơn 08 nhân sự; Nhân sự tối thiểu
mối lĩnh vực giám sát như sau:
TVGS Giao thông: 02 nhân sự;
TVGS cầu: 02 nhân sự;
TVGS điện: 01 nhân sự;
TVGS hạ tầng kỹ thuật: 01 nhân sự;
TVGS viên Khối lượng, quản lý hợp đồng,
tiến độ: 01 nhân sự;
TVGS Kết cấu: 01 nhân sự;
Mỗ
â sự đáp
đượ 0,5 đ ể , tố đa
4để ;
Tổng

4

100

75

Kết luận:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải
pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 75% điểm tối đa
của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất
một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 75% tổng số
điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối
thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 )]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang
xét.

12

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6825 dự án đang đợi nhà thầu
  • 326 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 301 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16503 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14210 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây