Thông báo mời thầu

Gói thầu số 05 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 1, từ Km0+000 (đầu tuyến) đến Km3+560 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 tuyến đường Cao Cang huyện Định Quán nội dung công việc theo Quyết định số 3783 QĐ-UBND ngày 14 10 2020 của UBND tỉnh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:57 18/11/2020
Số TBMT
20201142221-00
Công bố
15:54 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 tuyến đường Cao Cang huyện định quán
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 05 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 1, từ Km0+000 (đầu tuyến) đến Km3+560 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 tuyến đường Cao Cang huyện Định Quán nội dung công việc theo Quyết định số 3783 QĐ-UBND ngày 14 10 2020 của UBND tỉnh
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.Đ/C: Số 15A, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.. Số điện thoại: 0251.8878866 Địa chỉ e-mail: bqldadtxdtdn@gmail.com
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:54 18/11/2020
đến
16:00 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
1.398.000.000 VND
Bằng chữ
Một tỷ ba trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 05 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 1, từ Km0+000 (đầu tuyến) đến Km3+560 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 tuyến đường Cao Cang huyện Định Quán nội dung công việc theo Quyết định số 3783 QĐ-UBND ngày 14 10 2020 của UBND tỉnh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 05 (xây dựng): Phần tuyến phân đoạn 1, từ Km0+000 (đầu tuyến) đến Km3+560 thuộc dự án Nâng cấp, xây dựng đoạn 1 và đoạn 2 tuyến đường Cao Cang huyện Định Quán nội dung công việc theo Quyết định số 3783 QĐ-UBND ngày 14 10 2020 của UBND tỉnh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1

I. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật2

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ
thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô,
tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình: kèm theo Chỉ dẫn kỹ thuật:

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;

Tổ chức thi công theo đúng trình tự yêu cầu kỹ thuật
của hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công của nhà thầu
phải phù hợp, hợp lý với yêu cầu kỹ thuật của hồ
sơ. Tổ chức giám sát chặt chẽ tuân thủ quy trình, quy
phạm.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);

* Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị
phải đáp ứng trình tự thi công, đảm bảo chất lượng
theo các tiêu chuẩn và phương pháp thử.

- Mức độ tự động hoá của hệ thống: Tự động hóa
hoàn toàn có chương trình điều khiển tương đương.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, an toàn:

Tổ chức công trường:

Cần tổ chức công trường chặt chẽ và lưu ý các biện
pháp đảm bảo an toàn lao động: rào chắn, cổng ra vào
công trường, biển báo hướng dẫn bố trí cảnh giới, an
toàn điện, PCCC, ...

Bãi tập kết vật liệu và tổ chức thi công các hạng
mục sửa chữa được bố trí trong khu vực thi công.

Trình tự thi công: tuân thủ theo hướng dẫn trong hồ sơ
thiết kế được duyệt.

5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng
của nhà thầu:

Nhà thầu phải xây dựng quy trình nghiệm thu vật tư nhập
vào công trường, nghiệm thu các công việc xây dựng,
nghiệm thu các giai đoạn hoàn thành, nghiệm thu hạng mục
công trình theo các bước quy định tại nghị định của
Chính Phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình
xây dựng.

Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quan trắc đo đạc
định vị tim mốc chuẩn cho công trình để kiểm tra chất
lượng. Khi thi công đào nhà thầu phải có biện pháp đảm
bảo an toàn cho các công trình lân cận đặc biệt là các
vấn đề chống sạt lở thành hố đào, nhà thầu phải
trình bày phương án khả thi để đảm bảo an toàn cho các
công trình gần đó

r

и

к

ь

"

к

ю

摧椀VЀń摧椀V᐀hải… khi thi công. Đồng thời nhà thầu
phải tuân thủ nghiêm ngặt quy phạm về kỹ thuật an toàn
và vệ sinh trong xây dựng nhằm ngăn ngừa tuyệt đối các
tai nạn, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công
công trình và bảo đảm không làm ô nhiễm môi trường.

6. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
hạng mục:

Bố trí tổ chức thi công hợp lý, chọn phương án tổ
chức thi công tiên tiến phù hợp với điều kiện hiện
tại.

Lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục công
trình để điều hành, chỉ đạo sản xuất đảm bảo hoàn
thành tiến độ chung một cách chắc chắn.

Bố trí hướng thi công hợp lý, khoa học.

Tiến hành thi công thí điểm đạt được các yêu cầu kỹ
thuật và được sự chấp thuận của tư vấn giám sát từ
đó rút ra những thông số, phương pháp phù hợp với
điều kiện cụ thể của tuyến thi công. Chỉ khi quá trình
thi công thí điểm này mới tiến hành thi công đồng loạt.

Liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ
quan quản lý giao thông đường thủy, các cơ quan chức năng
để phối hợp giải quyết các công tác về an toàn, an
ninh, bảo đảm giao thông, thuỷ lợi nội đồng, lũ lụt
trong khu vực thi công.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ,
an toàn lao động:

Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu trên theo hồ sơ
thuyết minh thiết kế BVTC được duyệt và các quy định
của nhà nước hiện hành khác. Nhà thầu phải đề xuất
trong hồ sơ đề xuất trình chủ đầu tư xem xét phê
duyệt.

8. Yêu cầu về biện pháp huy động nhân lực và thiết bị
phục vụ thi công:

Nhà thầu phải đề xuất trong hồ sơ đề xuất biện pháp
huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công hợp lý
để bảo đảm tiến độ thi công đề ra trình chủ đầu
tư xem xét phê duyệt.

9. Yêu cầu máy móc thiết bị thi công chủ yếu:

Nhà thầu phải có danh mục số lượng máy móc thiết bị
chủ yếu tối thiểu là sở hữu hoặc thuê phục vụ cho
gói thầu này, nếu sở hữu thì phải có tài liệu chứng
minh, nếu thuê thì phải có tài liệu chứng minh được
khả năng huy động máy móc (như hợp đồng hoặc hợp
đồng nguyên tắc thuê thiết bị…).

II. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ1

STT Ký hiệu Tên bản vẽ Phiên bản/ngày phát hành

1

2(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

1 Kèm theo hồ sơ thiết kế.

2 Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập
riêng thì dẫn chiếu đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

1 Chủ đầu tư căn cứ pháp luật về xây dựng để đưa
ra danh mục các bản vẽ cho phù hợp.

PAGE 32 MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5996 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 828 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15808 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14251 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây