Thông báo mời thầu

Gói số 06: Tư vấn lập thiết kế và tổng dự toán xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:46 18/11/2020
Số TBMT
20201151997-00
Công bố
15:44 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cơ sở làm việc Công an thị xã Mỹ Hào thuộc Công an tỉnh Hưng Yên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói số 06: Tư vấn lập thiết kế và tổng dự toán xây dựng công trình
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Công an tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an (nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong chi an ninh và trật tự an toàn xã hội)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở làm việc Công an thị xã Mỹ Hào thuộc Công an tỉnh Hưng Yên
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hưng Yên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:44 18/11/2020
đến
16:00 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói số 06: Tư vấn lập thiết kế và tổng dự toán xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói số 06: Tư vấn lập thiết kế và tổng dự toán xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành:

- Bản chụp có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc giấy phép kinh doanh ngành nghề phù hợp với gói
thầu còn hiệu lực;

- Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức thiết
kế xây dựng công trình dân dụng hạng III trở lên, còn
hiệu lực;

- Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng
cháy và chữa cháy của Công an phòng cháy và chữa cháy,
lĩnh tư vấn thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy;

- Văn bản thỏa thuận liên danh nếu có;

- Trường hợp liên danh các thành viên Liên danh phải có
năng lực phù hợp với công việc đảm nhận;

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm 100, bao gồm
các nội dung sau đây:

,

愀Ĥ摧廔ï

ጀ碤᐀碤㜀$␸䠀$摧༷{

ጀ碤㜀$␸䠀$摧φQ

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧枕~

愀Ĥ摧廔ïÆ欀聤

愀Ĥ摧皅-

愀Ĥ摧廔ï

摧栔2

愀Ĥ摧廔ï

摧旔¶

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

hQ

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

愀Ĥ摧廔ï

công trình (đạt 0 điểm)

0

2 Chủ trì thiết kế kiến trúc (01 người) 8

2.1 Bằng cấp và chứng chỉ 3

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành phù
hợp (kiến trúc sư); có chứng chỉ hành nghề thiết kế
kiến trúc công trình (đạt 100% số điểm)

3

b) Không đáp ứng được một trong các yêu cầu ở mục (a)
nêu trên (đạt 0 điểm)

0

2.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 3

≥ 07 năm (đạt 100% số điểm)

3

Từ 05 đến < 07 năm (đạt 50% số điểm)

1,5

< 05 năm (đạt 0 điểm)

0

2.3 Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế kiến trúc công
trình Xây dựng dân dụng 2

≥ 05 công trình (đạt 100% số điểm)

2

Từ 03 đến 04 công trình (đạt 50% số điểm)

1

< 03 công trình (đạt 0 điểm)

0

3 Chủ trì thiết kế kết cấu (01 người) 8

3.1 Bằng cấp và chứng chỉ 3

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành phù
hợp (kỹ sư xây dựng); có chứng chỉ hành nghề thiết
kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp (đạt
100% số điểm)

3

b) Không đáp ứng được một trong các yêu cầu ở mục (a)
nêu trên (đạt 0 điểm)

0

3.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 3

≥ 07 năm (đạt 100% số điểm)

3

Từ 05 đến < 07 năm (đạt 50% số điểm)

1,5

< 05 năm (đạt 0 điểm)

0

3.3 Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế kết cấu công
trình Xây dựng dân dụng 2

≥ 05 công trình (đạt 100% số điểm)

2

Từ 03 đến 04 công trình (đạt 50% số điểm)

1

< 03 công trình (đạt 0 điểm)

0

4 Chủ trì thiết kế điện (01 người) 5

4.1 Bằng cấp và chứng chỉ 2

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành phù
hợp (kỹ sư điện hoặc công nghệ kỹ thuật điện); có
chứng chỉ hành nghề thiết kế lắp đặt hệ thống
thiết bị điện công trình dân dụng và công nghiệp (đạt
100% số điểm)

2

b) Không đáp ứng được một trong các yêu cầu ở mục (a)
nêu trên (đạt 0 điểm)

0

4.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 2

≥ 05 năm (đạt 100% số điểm)

2

Từ 03 đến < 05 năm (đạt 50% số điểm)

1

< 03 năm (đạt 0 điểm)

0

4.3 Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế điện công
trình Xây dựng dân dụng 1

≥ 05 công trình (đạt 100% số điểm)

1

Từ 03 đến 04 công trình (đạt 50% số điểm)

0,5

< 03 công trình (đạt 0 điểm)

0

5 Chủ trì thiết kế cấp thoát nước (01 người) 5

5.1 Bằng cấp và chứng chỉ 2

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành phù
hợp (kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước); có chứng chỉ
hành nghề thiết kế cấp thoát nước (đạt 100% số
điểm)

2

b) Không đáp ứng được một trong các yêu cầu ở mục (a)
nêu trên (đạt 0 điểm)

0

5.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 2

≥ 07 năm (đạt 100% số điểm)

2

Từ 05 đến < 07 năm (đạt 50% số điểm)

1

< 05 năm (đạt 0 điểm)

0

5.3 Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế cấp thoát
nước công trình Xây dựng dân dụng 1

≥ 05 công trình (đạt 100% số điểm)

1

Từ 03 đến 04 công trình (đạt 50% số điểm)

0,5

< 03 công trình (đạt 0 điểm)

0

6 Chủ trì lập dự toán (01 người) 5

6.1 Bằng cấp và chứng chỉ 2

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành phù
hợp (kinh tế xây dựng); có chứng chỉ hành nghề định
giá xây dựng từ hạng hai (2) trở lên (đạt 100% số
điểm)

2

b) Không đáp ứng được một trong các yêu cầu ở mục (a)
nêu trên (đạt 0 điểm)

0

6.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 2

≥ 05 năm (đạt 100% số điểm)

2

Từ 03 đến <05 năm (đạt 50% số điểm)

1

< 03 năm (đạt 0 điểm)

0

6.3 Kinh nghiệm lập dự toán hoặc chủ trì lập dự toán
các công trình Xây dựng dân dụng 1

≥ 05 công trình (đạt 100% số điểm)

1

Từ 03 đến 04 công trình (đạt 50% số điểm)

0,5

< 03 công trình (đạt 0 điểm)

0

7 Chủ trì thiết kế PCCC 4

7.1 Bằng cấp và chứng chỉ 2

a) Có trình độ đại học trở lên với chuyên ngành phù
hợp (kỹ sư xây dựng) và có chứng chỉ hành nghề thiết
kế PCCC (đạt 100% số điểm)

2

b) Không đáp ứng được một trong các yêu cầu ở mục (a)
nêu trên (đạt 0 điểm)

0

7.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 1

≥ 07 năm (đạt 100% số điểm)

1

Từ 05 đến < 07 năm (đạt 50% số điểm)

0,5

< 05 năm (đạt 0 điểm)

0

7.3 Kinh nghiệm đã làm chủ trì thiết kế PCCC công trình
Xây dựng dân dụng 1

≥ 05 công trình (đạt 100% số điểm)

1

Từ 03 đến 04 công trình (đạt 50% số điểm)

0,5

< 03 công trình (đạt 0 điểm)

0

8 Các cán bộ thiết kế khác tham gia vào gói thầu (06
người) 6

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp: (Kiến trúc:
01 người. Kết cấu: 01 người. Điện: 01 người. Cấp
thoát nước: 01 người. Hạ tầng kỹ thuật: 01 người. Dự
toán: 01 người)

8.1 Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế xây dựng
công trình 3

(0,5đ/

người)

≥ 3 năm

0,5

Từ 2 năm đến dưới 3 năm

0,25

< 1 năm

0

8.2 Tham gia thiết kế, lập dự toán các dự án xây dựng
công trình dân dụng. 3

(0,5đ/

người)

≥ 03 công trình (đạt 100% số điểm)

0,5

Từ 01 đến 03 công trình (đạt 50% số điểm)

0,25

0 công trình (đạt 0 điểm)

0

Tổng cộng (100%) 100

80

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do.

Tất cả các nhân sự chủ chốt chỉ được xem xét và
đánh giá khi có đầy đủ các tài liệu sau hợp lệ theo
quy định của Hồ sơ mời thầu (nếu thiếu một trong các
tài liệu hoặc có ít nhất một tài liệu không hợp lệ
thì nhân sự đó sẽ không được đánh giá), gồm: bản sao
được chứng thực bằng tốt nghiệp đại học, các văn
bằng chứng chỉ còn hiệu lực có liên quan, hợp đồng lao
động ký với nhà thầu (bản sao). Tài liệu chứng minh kinh
nghiệm chuyên gia có thể là Tài liệu biên bản xác nhận
của Chủ đầu tư hoặc Quyết định bổ nhiệm nhân sự
tham gia gói thầu của Nhà thầu.

b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần
đảm bảo các yêu cầu sau:

+ E-HSDT phải có số điểm tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự ≥ 70% tổng số điểm của tiêu chí đó.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối
với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được
đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

+ E-HSDT có số điểm về kỹ thuật ≥ 80 điểm được coi
là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp
tục đánh giá về mặt tài chính. E-HSDT có điểm kỹ
thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá theo
các bước sau đây:

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100]/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 76 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây