Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng ( hạng mục đường giao thông)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:46 18/11/2020
Số TBMT
20201152714-00
Công bố
15:44 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, mở rộng ĐT.305, đoạn từ Km0+00 đến Km3+750 ( địa phận huyện Yên Lạc)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng ( hạng mục đường giao thông)
Chủ đầu tư
Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc - Địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kê hoạch LCNT dự án: Cải tạo, mở rộng ĐT.305, đoạn từ Km0+000-:- Km3+750 9 địa phận huyện Yên Lạc)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Vĩnh Phúc

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:44 18/11/2020
đến
16:00 08/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 08/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng ( hạng mục đường giao thông)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng ( hạng mục đường giao thông)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT
được thực hiện theo phương pháp chấm điểm với thang
điểm 100, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

,

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

kd

Ы

kdя

Ы

Ы

kdЧ

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

công trình giao thông hạng II trở lên theo quy định của
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

5

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành giao thông; có chứng chỉ
Giám sát công trình giao thông hạng II trở lên theo quy
định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

4

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc các bằng cấp tương đương
khác

0

b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên quan 5

≥ 10 năm

5

08 -<10 năm

4

05 -< 08 năm

2,5

< 05 năm

0

3.1.2 Kinh nghiệm làm tư vấn trưởng công trình giao thông
cấp II 10

≥ 02 dự án

10

01 dự án cấp II hoặc 02 dự án cấp III

7

0 dự án

0

3.2 Tổ giám sát chuyên ngành (Có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc thời gian hợp đồng đủ để thực hiện gói
thầu) 30

23

3.2.1 Trình độ chung 10

Có đủ nhân sự có bằng đại học đúng chuyên ngành.

10

Có ít nhất 01 nhân sự tốt nghiệp cao đẳng

5

Có ít nhất 01 nhân sự có bằng Trung cấp

0

3.2.2 Số lượng > 05 người 10

- Giám sát viên phần giao thông: 01 nhân sự chuyên ngành
giao thông có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình giao
thông Hạng II trở lên còn hiệu lực đến thời điểm
đóng thầu

- Giám sát viên hạ tầng kỹ thuật: 01 nhân sự chuyên
ngành cấp thoát nước có chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình cấp, thoát nước hạng II trở lên hoặc chuyên
ngành giao thông có chứng chỉ giám sát hạ tầng kỹ thuật
hạng II trở lên.

- Giám sát viên kiểm soát khối lượng, đơn giá: 01 nhân
sự chuyên ngành xây dựng hoặc giao thông có chứng chỉ
kỹ sự định giá hạng II trở lên và chứng chỉ tư vấn
giám sát công trình giao thông hạng II trở lên còn hiệu
lực đến thời điểm đóng thầu

- Kỹ thuật viên: 01 nhân sự chuyên ngành hoặc địa chất

Đủ số lượng

10

Không đủ số lượng

0

3.2.3 Số năm kinh nghiệm 10

>7 năm kinh nghiệm

10

Từ 5 đến 7 năm kinh nghiệm

5

Dưới 05 năm kinh nghiệm

0

Tổng 100

72

Nhân sự chủ chốt nêu tại Nội dung số III của bảng
trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác
định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng
một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà
thầu thì phải nêu rõ lý do và phải được Chủ đầu tư
chấp thuận.

b) E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật khi đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60% điểm
tối đa của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức
điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và
phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu về kỹ thuật.

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không
được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ
thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức
điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật.

Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = (Gthấp nhất x 100)/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 80%;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%;

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6858 dự án đang đợi nhà thầu
  • 268 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 254 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16505 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây