Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Thi công Xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:09 18/11/2020
Số TBMT
20201151666-00
Công bố
14:38 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02: Thi công Xây lắp
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
UBND xã Ninh Vân; Địa chỉ: Xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn ngân sách xã và các nguồn huy động hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Ninh Bình
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:38 18/11/2020
đến
10:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Thi công Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Thi công Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

1.1 Quy mô xây dựng

a. Hệ thống thoát nước:

* Bình đồ tuyến:

Tuyến thoát nước có tổng chiều dài 404,8l m trong đó
tổng chiều dài xây dựng mới là 397,88m bao gồm cả hố ga
(tận dụng 01 cống ngang đường trục xã, cống có chiều
dài 6,93111), vị trí tuyến được bố trí trên cơ sở phù
hợp với hiện trạng hạ tầng khu vực và đảm bảo không
phải giải phóng mặt bằng.

- Điểm đầu tuyến xuất phát phía Bắc Khu dân cư thôn
Xuân Phúc;

- Điểm cuối kết nối với hệ thống kênh tiêu về bể
hút của trạm bơm Xuân Vũ.

* Quy mô mặt cắt ngang:

- Đoạn đầu ưiyến (đoạn từ HG1 đến HG3); Sử dụng
rãnh xây gạch B800 (chiều dài 61,1 m);

- Đoạn tiếp theo (đoạn từ HG6 đến HG7): Sử dụng cống
tròn BTCT đúc sẵn D750 (chiều dài 15,1 Om);

- Đoạn tiếp theo (đoạn tù’ HG4 đến HG6); Sử dụng rãnh
xây gạch B800 (chiều dài 59,10 m);

- Đoạn tiếp theo (đoạn từ HG6 đến HG7): Sử dụng cống
tròn BTCT đúc sẵn D750 (chiều dài 23,20m);

- Đoạn tiếp theo (đoạn từ HG7 đến HG9): Sử dụng rãnh
xây gạch BI000 (chiều dài 75,0 m);

- Đoạn tiếp theo (đoạn từ HG9 đến HG14): Sử dụng cống
hộp BTCT đúc sẵn BxH=l250x1250 (chiều dài 114,80 m);

- Đoạn còn lại (đoạn từ HG15 đến CX): cống hộp BTCT
đúc sẵn BxH=1250xl250 (chiều dài 50,33111);

* Kết cấu rãnh:

- Kết cấu rãnh xây gạch:

+ Thân rãnh xây gạch không nung vữa xi măng, tường dày
22cm, trát thành trong bằng vữa xi măng cát mác 75# dày l,5cm.

+ Giằng đỉnh rãnh bằng BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác
200#.

+ Móng rãnh bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ đá 1x2 mác
200#, dày 20cm, trên lóp bê tông đá 4x6 mác 100# dày 10 cm,
đáy móng gia cố cọc tre, chiều dài đóng cọc L= 2,0 m mật
độ 25 cọc/m2.

+ Tấm đan rãnh bằng BTGT đúc sẵn đá 1x2 mác 250$, dày
12cm.

- Ket cấu cống tròn D750:

+ Thân cống bằng ống BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 250$,
đường kính D=750mm, thành dày cống dày 8,0cm.

+ Gối cống bằng bê tông cốt thép đúc sẵn đá 1x2 mác
200#, trên lớp bê tông đá đăm đệm dày lOcm, đáy móng gia
cố cọc tre, chiều dài đóng cọc L= 2,0 m mật độ 25
cọc/m2.

+ Mối nối cống bằng VXM cát mác 100# kết họp giấy dầu
tẩm nhựa ( 2 lóp giấy, 3 lóp nhựa);

+ Chống thấm thân cống bằng quét nhựa đường 01 lớp
bên ngoài.

Kết cấu cống hộp bê tông cốt thép BxH=(1250xl250)mm:

+ Thân cống bằng BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 250#.

+ Móng cống bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ đá 1x2 mác
200# dày 20cm, trên lóp bê tông đá 4x6 mác 100# dày 10 cm,
đáy móng gia cố cọc tre, chiều dài đóng cọc L= 2,0 m mật
độ 25 cọc/m2.

+ Mối nối cống bằng BTCT đổ tại chỗ mác 250# kết họp
giấy dầu tẩm nhựa (2 lóp giấy, 3 lóp nhựa);

+ Chống thấm thân cống bằng quét nhựa đường 01 lớp
bên ngoài.

Hố ga:

+ Thân hố ga xây gạch không nung vữa xi măng, tường dày
22cm (các hố ga trong phạm vi cống hộp BxH=(1250xl250)mm
tường hố ga xây dày 33cm), trát thành trong hố ga bằng
vữa xi măng cát mác 75#, dày l,5cm.

+ Giằng đỉnh hố ga bằng BTCT đổ tại chỗ đá 1x2 mác
200#.

+ Móng hố ga bằng bê tông xi măng đổ tại chỗ đá 1x2
mác 200#, dày 20cm, trên lớp bê tông đá 4x6 mác 100# dày
lOcm, đáy móng gia cố cọc tre, chiều dài đóng cọc L= 2,Om
mật độ 25 cọc/m2.

+ Tấm đan hố ga bằng BTCT đúc sẵn đá 1x2 mác 250#, dày
12cm. 

'• b. Đường giao thông:

> Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu dân cư
hiện trạng với khu dân cư Xuân Phúc mới, chiều dài
tuyến 28,4m (bao gồm cả nút giao) với quy mô cắt ngang:

+ B nền đường -- 5,5m;

+ B mặt đường = 3,5m;

+ B lề trái = B lề phải =l,0m;

+ Độ dốc mái taluy đắp 1/1,5;

+ Dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề đưòng 4%.

- Điểm đầu tuyến tiếp giáp với dự án Khu dân cư mới
Xuân Phúc;

- Điểm cuối tuyến kết nối với đường giao thông hiện
trạng phía khu dân cư thôn Xuân Phúc cũ.

- Kết cấu nền đường: Đào đất không thích hợp, đắp
bù đào đất không thích hợp, đắp nền đường bằng
đất đá hỗn họp đầm chặt K95, lớp tiếp giáp đáy
móng dày 30cm đầm chặt K98.

- Kết cấu mặt đường: Lóp móng CPĐD loại 2 dày 16cm,
lớp giấy dầu ngăn cách, lớp mặt đường BTXM đổ tại
chỗ đá 1x2 mác 25 o# dày 18cm, bố trí tấm bê tông mặt
đưòng với kích thước phổ biến BxL=(3,5x4,5)m.

2. Thời hạn hoàn thành:

- Thời hạn hoàn thành công trình trong vòng 6 tháng

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công
trình:

TT Quy trình, quy phạm Số hiệu

1 Tổ chức thi công TCVN 4055:2012

2 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu TCVN 4447: 2012

3 Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá TCVN
4085- 2011

4 Nghiệm thu các công trình xây dựng TCVN 4091:1985

5 Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản TCVN
5640:1991

6 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
TCVN4787-1989

7 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN313-2003

8 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN7570-2006

9 Tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng công trình TCXDVN371-2006

10 Quy trình thí nghiệm xác định độ chặt nền, móng
đường bằng phễu rót cát 22TCN346-06

11 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu
chung TCVN 9398-2012

12 Quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm
22TCN333-2006

13 Quy phạm trang bị điện 11TCN-18-2006;

11TCN-19-2006;

11TCN-20-2006;

11TCN-21-2006.

14 Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý
vận hành, sửa chữa và xây dựng đường dây cao - hạ
thế, trạm biến áp của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
Số 1559EVN/KTAT ngày 21/10/1999

15 Quy định về mạ thép nhúng nóng của Tổng công ty
Điện lực Việt Nam nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Số 2982/QĐ-EVN-

TĐ ngày 10/9/2003

16 Quy chuẩn Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên
dùng trong xây dựng TT29/2006/TT-

BXD ngày 14/8/2009

17 Qui phạm thi công các công trình điện của Bộ Điện
lực Số 506ĐL/KT ngày 22/12/1984

18 Chống sét cho các công trình xây dựng - Hướng dẫn
thiết kế kiểm tra và bảo trì hệ thống TCXDVN 46-2007

19 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN
2737-1995

20 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 338-2005

21 Các vật tư thiết bị khác không có trong tiêu chuẩn
Việt Nam sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn IEC

- Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có
liên quan.

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Biện pháp kỹ thuật thi công của Nhà thầu phải tuân thủ
theo đúng các tiêu chuẩn chuyên ngành được quy định áp
dụng cụ thể trong hồ sơ mời thầu và phương pháp thiết
kế trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Nội dung của
công tác tổ chức kỹ thuật thi công bao gồm:

- Lập phương án tổ chức đảm bảo an toàn giao thông,
trình Chủ đầu tư chấp thuận.

- Lập sơ đồ tổ chức hiện trường, danh sách và năng
lực cán bộ chỉ huy thi công, thiết bị thi công,thiết bị
thí nghiệm…

- Bố trí mặt bằng thi công chi tiết, định vị hệ thống
cọc chi tiết theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Kiểm tra tính chính xác của thiết kế được duyệt với
thực địa (về địa hình). Trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày ký Hợp đồng Nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư
các sai khác về khối lượng giữa hồ sơ thiết kế với
khối lượng mời thầu và giữa hồ sơ thiết kế với
thực địa. Nếu không có báo cáo sai khác về khối lượng
nêu trên thì sai khác về khối lượng đó có đề xuất
cũng không được coi là khối lượng phát sinh.

- Chế tạo hoặc đặt mua các cấu kiện sản xuất trước
có trong thiết kế.

- Tổ chức kỹ thuật thi công đối với từng công việc
xây dựng hoặc nhóm công việc xây dựng, hạng mục công
trình:

( Xác định trình tự thi công.

( Xác định các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ thi công theo
quy định tại các tiêu chuẩn về thi công và nghiệm thu.

( Phân đoạn thi công hợp lý.

( Thiết kế và bố trí hệ thống phụ trợ, đường công
vụ.

( Xác định các thông số về nhân lực và thiết bị tham
gia thi công.

( Triển khai thi công theo trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

- Trong trường hợp Nhà thầu sử dụng các kết cấu định
hình, Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính
định hình của kết cấu đó.

- Đối với các hạng mục thi công có tính đặc thù riêng,
hoặc thi công trong điều kiện khó khăn Nhà thầu phải
trình và nhận được sự chấp thuận của Tư vấn giám
sát về các công nghệ, biện pháp thi công. Công nghệ,
biện pháp thi công phải nêu được chi tiết các nội dung
sau:

+ Trình tự công nghệ.

+ Các thông số kỹ thuật liên quan.

+ Các phương tiện, máy móc sử dụng.

+ Các yêu cầu kỹ thuật.

+ Các phương pháp kiểm tra, kiểm soát.

- Công tác giám sát và quản lý chất lượng công trình
thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định
số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng
và bảo trì công trình xây dựng.

3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy
móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp
thử).

a. Vật tư:

- Trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu rõ các vật tư đáp ứng
tiêu chuẩn nào trong hệ thống tiêu chuẩn nêu trên.

- Tất cả các vật tư, vật liệu, bán thành phẩm phải là
mới nguyên và phải được nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ,
chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật…Trước khi
đưa vào sử dụng cho việc thi công công trình đều phải
được thí nghiệm kiểm tra và có chứng chỉ cấp theo quy
định tại hệ thống TCVN, TCXD hoặc TCN.

TT Vật Liệu Tiêu chuẩn

1 Cấp phối đá dăm TCVN 8859:2011

2 Xi măng Pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6282-2009;

TCVN 6260:2009

3 Thép xây dựng TCVN 1651,2-2008

4 Cát xây dựng TCVN 7570-2006;

TCXD 127-1985

5 Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong  HYPERLINK
"http://vatlieuxaydung.org.vn/Home/Default.aspx?portalid=33&tabid=18&cat
id=204&pcatid=192" bê tông TCVN 1771-1986;

TCVN 7570-2006

6 Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa – Phương pháp thử
TCVN 7572-2006

7 Cốt liệu dùng cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7570-2006

- Nhà thầu, bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ
chức một bộ phận thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân
để kiểm tra đánh giá chất lượng thi công của mình.
Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải được Tư vấn giám
sát kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải
được thể hiện bằng văn bản và được Tư vấn giám
sát ký xác nhận.

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không
đảm bảo được thì có quyền thuê một đơn vị tư vấn
hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất
lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.

- Khi có bất cứ sự nghi ngờ nào về chất lượng công
trình và công tác thí nghiệm hoặc bất cứ nghi ngờ nào
nguồn gốc, chỉ tiêu, thành phần của vật liệu Chủ
đầu tư yêu cầu loại bỏ và di chuyển ra khỏi công
trình.

- Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các vật tư, vật
liệu chính phải được kiểm tra bằng cách lấy mẫu theo
xác suất lô hàng, đợt nhập hàng để kiểm tra. Tư vấn
giám sát sẽ căn cứ vào kết quả thí nghiệm, các quy
cách, xuất xứ của vật tư, vật liệu để xem xét chấp
thuận việc sử dụng.

- Danh mục các vật tư vật liệu chính phải thí nghiệm
trước khi sử dụng được quy định tại văn bản chấp
thuận kế hoạch quản lý chất lượng trong cuộc họp
chuẩn bị thi công.

- Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, Nhà
thầu đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm
tra như ban đầu. Nghiêm cấm Nhà thầu tự ý thay đổi
chủng loại vật liệu.

b. Thiết bị thi công:

- Các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù
hợp với yêu cầu của dây chuyền công nghệ thi công.

- Các thiết bị thi công phải được Tư vấn giám sát
kiểm tra và chấp nhận trước khi cho phép thi công về tính
năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị,
độ chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết
bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công khi đã qua
công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị
thi công khác (dù một thiết bị) thì Nhà thầu phải làm
lại công tác thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết bị
thi công mới.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt.

a) Trình tự chung của gói thầu:

- Trình tự thi công, xây lắp phụ thuộc vào đặc điểm
riêng của từng gói thầu. Tuỳ thuộc vào phương pháp tổ
chức thi công của Nhà thầu là dây chuyền, song song hay
cuốn chiếu mà trình tự thi công, xây lắp có những thay
đổi khác nhau. Nhà thầu phải đệ trình Chủ đầu tư
chấp thuận trình tự thi công, xây lắp gói thầu trong
biện pháp tổ chức thi công tổng thể và biện pháp tổ
chức thi công của từng hạng mục công trình.

- Trình tự thi công xây lắp của Nhà thầu phải đảm bảo
sự hợp lý trong việc điều động các đội thi công,
thiết bị, cung ứng vật tư, vật liệu trong quá trình thi
công các hạng mục công trình khác nhau nhằm phát huy
được tối đa năng suất của người và thiết bị, cung
ứng vật tư, vật liệu kịp thời, tiết kiệm thời gian
chờ việc của người và máy.

- Tuy trình tự thi công có thể khác nhau do biện pháp thi
công khác nhau nhưng Nhà thầu cơ bản phải tuân thủ theo
trình tự thi công, xây lắp sau:

+ Bố trí hệ thống cọc chi tiết và xác định phạm vi thi
công.

+ Dọn dẹp mặt bằng thi công: Di chuyển những chướng
ngại vật ra khỏi phạm vi thi công.

+ Thi công hạng mục xây dựng.

+ Hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao.

b) Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục,
công việc xây dựng:

Trình tự thi công, xây lắp đối với từng hạng mục,
công việc xây dựng được xác định căn cứ theo các yêu
cầu kỹ thuật thi công, nghiệm thu và công nghệ thi công.
Nhà thầu cần tuân theo trình tự thi công, xây lắp của
các công việc cụ thể đã được quy định trong các tiêu
chuẩn áp dụng.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo
an toàn lao động trong quá trình thi công trên phạm vi Nhà
thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của mình. Nhà thầu
phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý trước
nhà nước về việc để xảy ra tai nạn.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được
thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi
người biết và chấp hành, những vị trí nguy hiểm trên
công trường phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo
để đề phòng tai nạn.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có
liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an
toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm
về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây
dựng.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn
phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với
một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào
tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao
động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn
về an toàn lao động.

- Nhà thầu khi thi công phải có trách nhiệm cấp đầy đủ
các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho
người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên
công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công
xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức
xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn
lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi dưỡng những thiệt hại do
Nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra.

6. Yêu cầu về phòng chống cháy, nổ (nếu có).

- Nhà thầu tổ chức giáo dục cán bộ, công nhân công
trường về ý chức phòng chống cháy nổ trong quá trình
làm việc tại công trường.

- Nhà thầu phải tập kết vật tư, vật liệu và các trang
thiết bị, các vật dễ cháy nổ cách xa các nguồn gây
cháy như bếp, nguồn điện.

^

ћ

ґ

¦

™欀⁤

™欀쥤

™欀❤

™欀큤

hiE

愀Ĥ摧䕩

愀Ĥ摧௄½

摧䕩

愀Ĥ摧⠿7

'thiết bị và phương tiện cứu hỏa tại công trường,
sẵn sàng đối phó khi có hỏa hoạn xảy ra như bể nước,
bể cát, bình cứu hỏa...

- Trong hồ sơ dự thầu, Nhà thầu cần nêu rõ công tác tổ
chức phòng chống cháy, nổ tại công trường và liệt kê
các trang thiết bị và phương tiện cứu hoả sẽ bố trí
tại hiện trường.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

a. Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành
của Nhà nước và địa phương về các nội dung sau:

- Bảo vệ môi trường về tiếng ồn đối với các khu
vực thi công đông dân cư.

- Độ rung, chấn động gây ra do các thiết bị thi công.

- Ô nhiễm không khí do khói, bụi đất, các khí độc thải
ra trong quá trình thi công như đốt nhựa đường, thảm
bêtông nhựa.

- Ô nhiễm nguồn nước.

- Xử lý chất thải rắn không có khả năng phân huỷ.

- Xử lý chất thải lỏng.

- Các điều kiện về vệ sinh trong sinh hoạt của công
trường.

b. Nhà thầu thực hiện các yêu cầu cụ thể sau để đảm
bảo vệ sinh, bảo vệ môi trường:

- Phổ biến và giáo dục cán bộ, công nhân viên về ý
thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường.

- Có biện pháp thi công hợp lý để hạn chế tiếng ồn,
rung động, ô nhiễm khói bụi đối với các khu vực dân
cư nói chung và đối với công trường nói riêng.

- Tập kết vật liệu gọn gàng. Không đổ vật liệu,
chất thải, đất đào bừa bãi làm ô nhiễm nguồn nước
trong khu vực. Đặc biệt là các vật tư, vật liệu độc
hại như dầu, nhớt, nhựa đường, bê tông nhựa.

- Nhà thầu tổ chức việc vận chuyển các loại vật liệu
bằng ô tô vào những thời điểm hợp lý, xe có phủ bạt
và thường xuyên tưới nước, quét dọn đất cát trên
đường vận chuyển để giảm thiểu khói bụi.

- Thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh tại công trường.

- Bố trí khu vực sinh hoạt cho công trường riêng biệt và
hợp lý, tránh bố trí đầu gió để không làm ảnh hưởng
đến vệ sinh chung.

- Chịu trách nhiệm về những hậu quả xấu do mình gây ra.

8. Yêu cầu về an toàn lao động.

a. Nhà thầu phải có phương án tổ chức và các biện pháp
cụ thể sẽ áp dụng để đảm bảo an toàn lao động trong
quá trình thi công công trình bao gồm các nội dung:

- Tổ chức công tác đảm bảo an toàn lao động chung cho
toàn công trường.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người và phương tiện
trực tiếp tham gia thi công.

- Đảm bảo an toàn lao động cho người thứ ba.

- Các vị trí nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn, Nhà thầu
phải bố trí biển thông báo, quây rào.

b. Cán bộ, công nhân làm việc trong công trường phải
thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động,
có đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như găng
tay, quần áo, ủng, mũ bảo hộ và các thiết bị cần
thiết khác.

c. Nhà thầu phải có tính toán về an toàn về biện pháp
tổ chức thi công chi tiết và các kết cấu phụ trợ, các
thiết bị chống đỡ, neo giữ... phục vụ thi công. Khi
thấy cần thiết, Tư vấn giám sát được quyền yêu cầu
Nhà thầu chứng minh về tính an toàn của biện pháp tổ
chức thi công của mình bằng các tính toán cụ thể.

d. Nhà thầu phải mua bảo hiểm lao động và bảo hiểm y
tế cho toàn bộ nhân sự tham gia thi công.

e. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật
và Chủ đầu tư nếu không nghiêm túc thực hiện các yêu
cầu về an toàn lao động, để xảy ra các tai nạn về
người.

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công.

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp huy động và bố trí
nhân lực, thiết bị thi công trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ
tổ chức thi công trình Bên mời thầu duyệt sau khi trúng
thầu.

a. Huy động nhân lực:

Nhà thầu đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhân
lực về trình độ chuyên môn, vị trí được bố trí của
từng người được huy động đến công trường trong đó
nêu rõ các nội dung:

- Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, bảng kê trích
ngang năng lực, kinh nghiệm, các công trình hoặc công việc
đã từng tham gia.

- Số lượng nhân lực được huy động trong từng thời
kỳ, thời gian đến và đi của các cán bộ chủ chốt của
công trường.

- Trong trường hợp có sự thay đổi nhân lực, Nhà thầu
phải báo cáo và được sự đồng ý của Tư vấn giám
sát. Trường hợp thay đổi các cán bộ chủ chốt trong bộ
máy điều hành và tổ chức thi công công trình, Nhà thầu
phải có văn bản báo cáo và trình bày rõ nguyên nhân thay
đổi và được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp
thuận trước khi tiến hành thay đổi nhân sự.

- Danh sách nhân sự huy động và các quyết định thay
đổi, bổ sung nhân sự của Nhà thầu được Chủ đầu tư
chấp thuận là căn cứ để Tư vấn giám sát kiểm tra nhân
lực thực tế huy động của Nhà thầu tại hiện trường.

- Yêu cầu cụ thể về nhân lực của Nhà thầu đối với
gói thầu này như sau: Nhà thầu đăng ký danh sách cán bộ
phục vụ gói thầu với các thông tin cụ thể như tên, năm
sinh, trình độ chuyên môn, số năm kinh nghiệm, các công
trình đã tham gia. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà
thầu thay đổi bất cứ một vị trí nào trong bộ máy
điều hành nếu thấy rằng vị trí đó không đạt yêu
cầu.

b. Huy động thiết bị:

- Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách thiết
bị thi công được huy động cho gói thầu gồm các nội
dung:

- Tên, chủng loại, hãng sản xuất và số lượng thiết
bị được huy động.

- Nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng hiện tại của
thiết bị.

- Công suất và tình trạng sử dụng hiện tại kèm theo các
chứng chỉ kiểm định chất lượng do cơ quan có thẩm
quyền cấp.

- Vị trí hiện tại của thiết bị.

- Thời gian được huy động có mặt và thời gian rút khỏi
công trường.

- Nhà thầu có trách nhiệm huy động đầy đủ, đúng và
hợp lý nhân lực, thiết bị cho từng giai đoạn, đảm
bảo thi công công trình theo đúng tiến độ Nhà thầu đề
xuất trong hồ sơ dự thầu và Hợp đồng ký kết với Bên
mời thầu. Trong trường hợp có nguy cơ bị chậm tiến
độ, Nhà thầu phải huy động bổ sung nhân lực và máy
móc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và
hạng mục:

Công tác tổ chức thi công của Nhà thầu tuân theo quy
định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi
công.

a. Yêu cầu về biện pháp thi công tổng thể :

Căn cứ phương án tổ chức thi công đã được lập trong
hồ sơ dự thầu, sau khi khảo sát điều tra điều kiện
thực tế địa chất, địa hình, Nhà thầu cần hoàn chỉnh
lại, cụ thể hoá phương án tổ chức thi công cho phù hợp
để báo cáo Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thông qua
trước khi triển khai. Phương án tổ chức thi công điều
chỉnh lại không được làm tăng giá trị Hợp đồng và
phải tôn trọng kết quả đấu thầu cũng như những nguyên
tắc của Hồ sơ mời thầu. Trong phương án tổ chức thi
công tổng thể Nhà thầu phải nêu rõ các nội dung:

a.1. Công tác thuẩn bị mặt bằng thi công:

Mặt bằng thi công bao gồm toàn bộ phạm vi mặt bằng của
gói thầu bao gồm phạm vi diện tích sử dụng thi công và
bố trí các công trình phục vụ công tác thi công:

- Văn phòng điều hành công trường;

- Nhà ở cho cán bộ, công nhân công trường;

- Phòng thí nghiệm hiện trường;

- Nhà kho, bãi chứa vật liệu, xưởng cơ khí;

- Bãi tập kết xe máy, thiết bị thi công;

- Khu vệ sinh và sinh hoạt chung của công trường;

- Nguồn cung cấp điện, nước cho sinh hoạt và thi công;

- Bố trí đường giao thông nội bộ công trường và
đường công vụ, đường tránh phục vụ thi công (nếu
có(.

Ngay sau khi ký kết Hợp đồng, Nhà thầu phải tiến hành
công tác chuẩn bị mặt bằng thi công. Nhà thầu phải
thỏa thuận với chính quyền, nhân dân địa phương về
việc thuê, mượn đất để bố trí mặt bằng, Hợp đồng
cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, thi công và
đăng ký tạm trú tạm vắng cho cán bộ, công nhân công
trường. Sau khi hoàn thành công trình hoặc hạng mục, Nhà
thầu có trách nhiệm dỡ bỏ các công trình phụ tạm đã
xây dựng để trả lại hiện trạng hệ thống hạ tầng
kỹ thuật, mặt bằng đã thuê, mượn theo các giao kèo và
tránh các khiếu kiện nếu có. Việc bố trí mặt bằng
công trường phải đảm bảo hợp lý, khả thi cho việc thi
công tất cả các hạng mục của công trình, đảm bảo
liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng của công
trường.

b. Yêu cầu về biện pháp thi công của các hạng mục:

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt,
thực địa công trình đã được bàn giao, biện pháp thi
công tổng thể được Chủ đầu tư phê duyệt; nhân lực,
thiết bị và vật liệu hiện có, từng tháng hoặc từng
giai đoạn, Nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi
tiết của từng hạng mục công việc trình Tư vấn giám
sát thông qua trước khi thi công. Trong biện pháp tổ chức
thi công chi tiết của Nhà thầu gồm các nội dung:

- Khối lượng công việc phải thực hiện.

- Lượng vật tư, vật liệu cần sử dụng.

- Nhân lực và thiết bị cần phải bố trí.

- Trình tự thực hiện các công việc xây dựng trong hạng
mục.

- Yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công việc xây dựng.

- Biểu tiến độ chi tiết và khối lượng hoàn thành theo
thời gian.

Đối với các hạng mục công trình có yêu cầu kỹ thuật
và công nghệ thi công phức tạp, Nhà thầu phải trình Chủ
đầu tư phê duyệt biện pháp thi công chi tiết của hạng
mục. Chỉ khi có ý kiến chấp thuận của Chủ đầu tư
về biện pháp thi công đã đệ trình, Nhà thầu mới
được triển khai thi công.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của Nhà thầu:

Nhà thầu phải tổ chức hệ thống kiểm tra, giám sát
chất lượng nội bộ theo quy định tại Nghị định số
46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công
trình xây dựng và các văn bản có liên quan hướng dẫn
thực hiện. Nhà thầu tiến hành giám sát và kiểm tra chất
lượng các công việc xây dựng, hạng mục công trình trong
quá trình thi công và nghiệm thu sau khi hoàn thành rồi mới
báo Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu.

a. Yêu cầu về Tư vấn giám sát nội bộ của Nhà thầu:

- Nhà thầu thành lập tổ Tư vấn giám sát hiện trường
và hoạt động độc lập với Ban điều hành công trình.

- Tổ trưởng tổ Tư vấn giám sát hiện trường của Nhà
thầu yêu cầu phải được đào tạo Kỹ sư đúng chuyên
ngành giám sát hệ chính quy và có chứng chỉ bồi dưỡng
công tác Tư vấn giám sát. Các thành viên của Tổ Tư vấn
giám sát hiện trường yêu cầu phải có chứng chỉ bồi
dưỡng công tác Tư vấn giám sát.

b. Yêu cầu về công tác kiểm tra, giám sát chất lượng
của Nhà thầu:

- Tổ Tư vấn giám sát hiện trường do Nhà thầu thành lập
có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
chất lượng công trình xây dựng theo đầy đủ các nội
dung yêu cầu đối với Tư vấn giám sát của Chủ đầu
tư.

- Tư vấn giám sát nội bộ có trách nhiệm tổ chức kiểm
tra, nghiệm thu công trình trước khi đề nghị Tư vấn giám
sát của Chủ đầu tư nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu nội
bộ giữa Ban chỉ huy công trường với Tư vấn giám sát
nội bộ là tài liệu bắt buộc để đề nghị Tư vấn
giám sát của Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra, nghiệm thu
công việc xây dựng, hạng mục công trình cho Nhà thầu. Tư
vấn giám sát hoàn toàn chịu trách nhiệm về những sai
khác xảy ra giữa kết quả kiểm tra của mình với kết
quả kiểm tra do Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư thực
hiện.

- Tư vấn giám sát nội bộ phối hợp chặt chẽ với Tư
vấn giám sát của Chủ đầu tư để hoàn thành nhiệm vụ
được giao.

12. Yêu cầu khác (căn cứ quy mô, tính chất của gói
thầu):

a. Giấy phép thi công, nhật ký thi công và thông báo thi
công:

Chủ đầu tư có trách nhiệm đề nghị đơn vị có thẩm
quyền cấp giấy phép thi công công trình cho Nhà thầu. Sau
khi nhận được giấy phép thi công, trước khi triển khai
thi công, Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát ngày, giờ tiến hành khởi
công công trình, hạng mục đầu tiên tiến hành thi công.

Trong suốt quá trình thi công, Nhà thầu được Chủ đầu
tư cung cấp sổ nhật ký thi công. Nhà thầu có trách nhiệm
ghi đầy đủ các nội dung của quá trình thi công theo từng
ngày về thời tiết, nhân lực và thiết bị huy động,
công việc thực hiện trong ngày và các nội dung khác nếu
có. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm tra tính chính
xác về nội dung nhật ký thi công do Nhà thầu ghi và ký
xác nhận vào sổ nhật ký thi công theo ngày.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản sổ nhật ký công trình
làm tài liệu lập hồ sơ hoàn công. Nếu đánh mất, Nhà
thầu chịu phạt trách nhiệm. Hình thức và mức độ phạt
sẽ được Chủ đầu tư quy định rõ khi cấp sổ nhật ký
thi công.

b. Yêu cầu về chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo
đột xuất:

- Báo cáo định kỳ: Nhà thầu phối hợp với Tư vấn giám
sát thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tiến độ,
chất lượng và khối lượng cùng với các vấn đề tồn
tại, phát sinh trong quá trình thi công. Thời gian báo cáo,
nội dung và mẫu báo cáo định kỳ sẽ do Chủ đầu tư quy
định phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công và và tính
cấp bách của công tác thi công.

- Báo cáo đột xuất: Trong quá trình thi công thực tế, khi
gặp phải các sự không lường trước như thực địa
không đúng với khảo sát, biện pháp thiết kế không phù
hợp với thực địa... hoặc có sự cố công trình nằm
ngoài thẩm quyền giải quyết của Tư vấn giám sát và Nhà
thầu thì Nhà thầu phải phối hợp với Tư vấn giám sát
báo cáo ngay cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư cử người
và mời các bên liên quan xem xét, giải quyết. Hình thức
báo cáo có thể bằng văn bản hoặc điện thoại (sau đó
phải có báo cáo bằng văn bản kèm theo(. Nhà thầu phải
đảm bảo thời điểm Chủ đầu tư nhận được thông tin
về sự việc không chậm quá 24h từ khi phát hiện ra sự
việc.

c. Yêu cầu về hồ sơ hoàn công:

- Công tác lập hồ sơ hoàn công công trình thực hiện theo
quy định hiện hành của nhà nước ;

- Theo đó Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ hoàn
công về phần các tài liệu trong giai đoạn chuẩn bị
đầu tư và các tài liệu liên quan đến thiết kế, tài
liệu làm cơ sở để Nhà thầu triển khai thi công. Nhà
thầu chịu trách nhiệm lập hồ sơ hoàn công phần các tài
liệu liên quan trực tiếp đến quá trình thi công và bản
vẽ hoàn công công trình. Tư vấn giám sát có trách nhiệm
phối hợp với Chủ đầu tư, Nhà thầu trong suốt quá
trình lập hồ sơ hoàn công.

d. Yêu cầu về các cuộc họp:

d.1. Họp thương thảo Hợp đồng:

- Sau khi Nhà thầu nhận được thông báo trúng thầu của
Bên mời thầu, Bên mời thầu sẽ tổ chức cuộc họp
thương thảo Hợp đồng;

- Nội dung chủ yếu của cuộc họp là tiến hành thương
thảo các điều khoản cụ thể của Hợp đồng.

d.2. Họp thông qua phương án tổ chức thi công chi tiết.

d.3. Họp giao ban theo định kỳ hoặc đột xuất:

- Tại cuộc họp này, Tư vấn giám sát, Nhà thầu phải
chuẩn bị các báo cáo về tiến độ, chất lượng, nghiệm
thu thanh toán, phối hợp công việc và các đề xuất thuộc
phạm vi giải quyết của Chủ đầu tư.

- Chủ đầu tư sẽ kết luận và thực hiện thông báo để
đảm bảo về tiến độ, chất lượng và giải quyết các
vấn đề thuộc phạm vi xử lý của Chủ đầu tư.

- Thời gian họp định kỳ tuỳ theo yêu cầu tiến độ
của gói thầu và do Chủ đầu tư quyết định, Tư vấn
giám sát và Nhà thầu căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ
đầu tư thực hiện.

- Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ mời cuộc
họp đột xuất bằng hình thức gọi điện thoại hoặc fax
giấy mời đến các bên liên quan khi cần kiểm điểm tiến
độ của Nhà thầu, khi có các chế độ chính sách thay
đổi cần thông báo với Tư vấn giám sát, Nhà thầu hoặc
mời họp theo đề xuất của Tư vấn giám sát, Nhà thầu
để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thi
công. Các bên phải ngay lập tức thực hiện nội dung mời
họp và đảm bảo dự họp đầy đủ để cuộc họp đạt
kết quả.

IV. Các bản vẽ

Kèm theo hồ sơ mời thầu bao gồm: Các bản vẽ thiết kế
BVTC, chỉ dẫn kỹ thuật, thuyết minh thiết kế trong Hồ
sơ thiết kế BVTC được duyệt kèm theo

PAGE

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 75 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13512 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây