Thông báo mời thầu

Gói thầu số 08: tư vấn giám sát thi công

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:58 18/11/2020
Số TBMT
20201148374-00
Công bố
14:54 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Nhà thi đấu tổng hợp và một số hạng mục khác), tỉnh Sóc Trăng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 08: tư vấn giám sát thi công
Chủ đầu tư
Ban Quản lý dự án 1, tỉnh Sóc Trăng. - Địa chỉ: Số 79, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; - Điện thoại: 02993.222.334; Fax: 02993.827.140.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Xổ số kiến thiết vượt mức trung hạn 2017-2020 và xổ số kiến thiết trung hạn 2021-2025
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Nhà thi đấu tổng hợp và một số hạng mục khác)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Sóc Trăng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:54 18/11/2020
đến
09:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 08: tư vấn giám sát thi công". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 08: tư vấn giám sát thi công" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E-HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành, cụ thể như sau:
- Có chứng chỉ năng lực hoạt động trong lĩnh vực giám sát xây dựng công
trình dân dụng từ hạng II trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Có chứng chỉ năng lực hoạt động trong lĩnh vực giám sát xây dựng công
trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật từ hạng III trở lên do cơ quan có thẩm
quyền cấp;
- Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (theo thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:
STT

I

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC CỦA
NHÀ THẦU(1)

20

20,0

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

14,0

STT

1

2

3

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm đã thực hiện gói thầu tương
tự trong 05 năm gần đây (tính từ ngày 01
tháng 01 năm 2015 đến thời điểm đóng
thầu)
(Chi tiết yêu cầu nêu tại Khoản 1 Mục IV
Chương V - Điều khoản tham chiếu)

5,0

Có ≥02 gói thầu.

5,0

Có 01 gói thầu.

3,5

Không có gói thầu nào.

0,0

Kinh nghiệm đã thực hiện gói thầu tương
tự ở vùng địa lý tương tự trong 05 năm gần
đây (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2015
đến thời điểm đóng thầu)
(Chi tiết yêu cầu nêu tại Khoản 1 Mục IV
Chương V - Điều khoản tham chiếu)

5,0

Có ≥02 gói thầu.

5,0

Có 01 gói thầu.

3,5

Không có gói thầu nào.

0,0

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực
hiện các hợp đồng tương tự trước đó
(Chỉ xét các hợp đồng tương tự mà nhà thầu
đã kê khai ở mục trên)

2,0

i) Tất cả các hợp đồng đều hoàn thành.

2,0

ii) Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

0

4

Các yếu tố khác

8,0

4.1

Năng lực quản lý chất lượng:

4,0

i) Nhà thầu có chứng chỉ quản lý chất lượng
ISO 9001:2015 hoặc tương đương (có chức
năng quản lý chất lượng giám sát công trình
dân dụng).

4,0

ii) Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.
4.2

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

Kinh nghiệm hoạt động của nhà thầu trong
lĩnh vực tư vấn giám sát công trình dân
dụng
≥10 năm kinh nghiệm.

0
4,0

4,0

21

STT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

≥07 năm kinh nghiệm.

2,8

≥05 năm kinh nghiệm.

2,0

<05 năm kinh nghiệm.

0

II

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

1

Hiểu rõ mục đích gói thầu

2

3

30,0

21,0

4,0

i) Am hiểu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể mục đích
gói thầu.

4,0

ii) Am hiểu về mục đích gói thầu nhưng chưa
đầy đủ, rõ ràng và cụ thể.

2,8

iii) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục i) hoặc
ii).

0

Cách tiếp cận và phương pháp luận

4,0

i) Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
(Đề xuất được trình bày rõ ràng, cụ thể để
thực hiện tốt công việc, đặc biệt là các công
việc giám sát có tính đặc thù đối với gói thầu
này).

4,0

ii) Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
(Đề xuất chưa được trình bày rõ ràng, cụ
thểnhưng có thể chấp nhận được để thực hiện
công việc, đặc biệt là các công việc giám sát
có tính đặc thù đối với gói thầu này).

2,8

iii) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục i) hoặc
ii).

0

Sáng kiến cải tiến

2,0

i) Có đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực
hiện tốt hơn các công việc.

2,0

ii) Không đề xuất sáng kiến.
4

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

0

Cách trình bày

2,0

i) Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách
hợp lý, rõ ràng dễ theo dõi.

2,0

ii) Đề xuất được kết cấu và trình bày một
cách hợp lý nhưng chưa đầy đủ.

1,4

iii) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục i) hoặc

0

22

STT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

ii).
5

Kế hoạch triển khai
i) Có lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kết
hợp phân công nhiệm vụ từng thành viên tổ
chuyên gia tư vấn phù hợp với tiến độ dự kiến
thực hiện.

2,0

ii) Có lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kết
hợp phân công nhiệm vụ từng thành viên tổ
chuyên gia tư vấn với tiến độ dự kiến thực
hiệntuy chưa đầy đủ, rõ ràng nhưng có thể
chấp nhận được.

1,4

iii) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục i) hoặc
ii).

0

6

Bố trí nhân sự

6.1

Số lượng nhân sự:

6.2

6.3

2,0

15,0
5,0

i) Nhân sự bố trí nhiều hơn so với số lượng
tối thiểu quy định tại Khoản 3 Mục IV
Chương V - Điều khoản tham chiếu.

5,0

ii) Nhân sự bố trí bằng đúng số lượng tối
thiểu quy định tại Khoản 3 Mục IV Chương
V - Điều khoản tham chiếu.

3,5

iii) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục i) hoặc
ii).

0

Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành
nghề của các nhân sự dự kiến bố trí:

5,0

i) Tất cả nhân sự dự kiến bố trí đều có trình
độ chuyên môn từ đại học trở lên với chuyên
ngành phù hợp theo quy định của E-HSMT
và có đầy đủ chứng chỉ hành nghề theo quy
định của E-HSMT đồng thời có kèm theo đầy
đủ tài liệu chứng minh theo quy định của EHSMT.

5,0

ii) Có nhân sự dự kiến bố trí không đáp ứng
yêu cầu nêu trên.

0

Khả năng sẵn sàng thực hiện công việc của
nhân sự

23

5,0

STT

7

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

i) Tất cả các nhân sự do nhà thầu dự kiến huy
động đều thuộc quản lý của nhà thầu đồng
thời có kèm theo đầy đủ tài liệu chứng minh
theo quy định của E-HSMT.

5,0

ii) Nhà thầu có huy động thêm nhân sự không
thuộc quản lý của nhà thầu đồng thời có kèm
theo đầy đủ tài liệu chứng minh theo quy định
của E-HSMT.

3,5

iii) Không đáp ứng yêu cầu nêu ở mục i) và
ii).

0

Phương tiện làm việc

1,0

ii) Có bảng kê đầy đủ các phương tiện, thiết
bị dự kiến huy động để thực hiện gói thầu phù
hợp với đề xuất của nhà thầu.

1,0

ii) Không đáp ứng yêu cầu nêu trên.

0

III

NHÂN SỰ(2)
(Mỗi nhân sự của nhà thầu chỉ đảm nhận
một vị trí trong gói thầu, không cho phép
kiêm nhiệm)

50,0

1

Tư vấn giám sát trưởng

12,0

1.1

Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

1.2

1.3

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

35,0

4,0

Kinh nghiệm làm việc ≥15 năm

4,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

2,8

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

2,0

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

Số lượng gói thầu tương tự đã thực hiện với
vai trò là tư vấn giám sát trưởng

4,0

Thực hiện ≥02 gói thầu

4,0

Thực hiện 01 gói thầu

2,8

Chưa từng thực hiện gói thầu tương tự

0,0

Số lượng gói thầu tương tự đã thực hiện ở
vùng địa lý tương tự với vai trò là tư vấn
giám sát trưởng
Thực hiện ≥02 gói thầu

4,0

4,0

24

STT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

Thực hiện 01 gói thầu

2,8

Chưa từng thực hiện gói thầu tương tự

0,0

2

Tư vấn giám sát viên
(Tất cả cán bộ tư vấn giám sát viên đều phải
đáp ứng yêu cầu quy định ở mục này)

38,0

2.1

Tư vấn giám sát xây dựng công trình

14,0

a) Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

5,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

5,0

Kinh nghiệm làm việc ≥07 năm

3,5

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

2,5

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

b) Số lượng gói thầu tương tự mà các nhân sự
đã thực hiện giám sát xây dựng công trình

5,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

5,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện 01 gói thầu

3,5

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

c) Số lượng gói thầu tương tự đã thực hiện ở
vùng địa lý tương tự

2.2

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

4,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

4,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện 01 gói thầu

2,8

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

Tư vấn giám sát hoàn thiện công trình

a) Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

6,0
2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥07 năm

1,4

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

1,0

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

b) Số lượng gói thầu tương tự mà các nhân sự
đã thực hiện giám sát xây dựng công trình
Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

25

2,0
2,0

STT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

c) Số lượng gói thầu tương tự đã thực hiện ở
vùng địa lý tương tự

2.3

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào
công trình

a) Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

6,0
2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥07 năm

1,4

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

1,0

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

b) Số lượng gói thầu tương tự mà các nhân sự
đã thực hiện giám sát công tác lắp đặt thiết bị
vào công trình

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

c) Số lượng gói thầu tương tự đã thực hiện ở
vùng địa lý tương tự

2.4

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện 01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

Tư vấn giám sát hạ tầng kỹ thuật

4,0

a) Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

2,0

26

STT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

Kinh nghiệm làm việc ≥07 năm

1,4

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

1,0

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

b) Số lượng gói thầu tư vấn giám sát thi công
công trình hạ tầng kỹ thuật mà nhân sự đã
tham gia giám sát

2.5

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện 01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

Tư vấn giám sát giao thông

4,0

a) Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥07 năm

1,4

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

1,0

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

b) Số lượng gói thầu tư vấn giám sát thi công
công giao thông mà nhân sự đã tham gia
giám sát

2.6

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện 01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

Tư vấn giám sát khối lượng

4,0

a) Tổng số năm kinh nghiệm làm việc

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥10 năm

2,0

Kinh nghiệm làm việc ≥07 năm

1,4

Kinh nghiệm làm việc ≥05 năm

1,0

Kinh nghiệm làm việc <05 năm

0,0

b) Số lượng gói thầu tương tự mà các nhân sự
đã thực hiện giám sát xây dựng công trình

27

2,0

STT

Điểm
tối đa

Tiêu chuẩn

Thang Mức điểm
điểm
yêu cầu
chi tiết tối thiểu

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện ≥02 gói thầu

2,0

Tất cả nhân sự đều đã thực hiện 01 gói thầu

1,4

Có nhân sự chưa từng thực hiện gói thầu
tương tự

0,0

TỔNG CỘNG

100,0

70,0

Ghi chú:
(1)

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh năng lực và
kinh nghiệm của nhà thầu nêu tại Khoản 1, 2 Mục IV Chương V - Điều khoản
tham chiếu;
(2)

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh năng lực và
kinh nghiệm của các nhân sự nêu tại Khoản 3 Mục IV Chương V - Điều khoản
tham chiếu.
Nhân sự chủ chốt nêu trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác
định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt
không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
b) Nhà thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi đáp ứng cả
hai yêu cầu dưới đây:
- Tổng số điểm đánh giá về kỹ thuật phải ≥70 điểm;
- Phải đạt điểm tối thiểu trở lên ở tất cả các tiêu chí có quy định điểm tối
thiểu: (1) Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu; (2) Giải pháp và phương pháp
luận và (3) Nhân sự.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá theo trình tự đánh giá cụ
thể dưới đây:
(1) Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
(2) Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:

Trong đó:
- Điểm giáđangxét: Điểm giá của HSĐXTC đang xét.
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính.

28

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của
HSĐXTC đang xét.
(3) Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp (trong đó tỷ trọng điểm về mặt kỹ thuật chiếm 80% tổng số điểm
và tỷ trọng điểm về mặt tài chính chiếm 20% tổng số điểm) được xác định theo công
thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = 80% x Điểm kỹ thuậtđang xét + 20% x Điểm giáđang xét
Trong đó:
- Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
- Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá.
(4) Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
(5) Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:
E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

29

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6083 dự án đang đợi nhà thầu
  • 708 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16012 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14521 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây