Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 14:07 18/11/2020
Số TBMT
20201073725-00
Công bố
14:03 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm 2021 thuộc kế hoạch: VTTB năm 2021 (đợt 1)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
SXKD, SCL 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
14:03 18/11/2020
đến
09:00 02/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 02/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
62.519.075 VND
Bằng chữ
Sáu mươi hai triệu năm trăm mười chín nghìn không trăm bảy mươi lăm đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên dự án: VTTB năm 2021 (đợt 1).

\- Tên gói thầu: Gói thầu số 01-21: Cáp đồng, cáp xoắn treo các loại năm
2021

\- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Duyên Hải.

\- Nguồn vốn: SXKD, SCL 2021.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: quý IV/2020.

\- Địa điểm: tại Công ty Điện lực Duyên Hải.

\- Quy mô: theo phạm vi cung cấp của E-HSMT.

\- Tiến độ thực hiện: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**Stt** **Hàng hóa** **Đvt** **Số lượng** **Tiến độ sử dụng dự kiến**
--------- ----------------------------------------- --------- -------------- ----------------------------- -------------------------------------------------------------
**Đợt 1** Từ đợt 2 trở đi giao hàng theo nhu cầu thực tế của bên mua.
1 Cáp đồng trần 25mm2 Kg 168 70
2 Cáp đồng bọc hạ thế 50mm2 Mét 3.580 895
3 Cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 Mét 538 340
4 Cáp đồng bọc hạ thế 300mm2 Mét 48 48
5 cáp đồng bọc 95mm2 Mét 40 10
6 cáp đồng bọc 150mm2 Mét 60 30
7 cáp đồng bọc 200mm2 Mét 224 119
8 Cáp muller 2x10mm2 (lõi đồng) Mét 21.000
9 Cáp muller 3x10+1x6 mm2 (lõi đồng) Mét 500 125
10 Cáp đồng kiểm tra 4\*2,5 mm2 Mét 1.016 446
11 Cáp muller 3x25+1x16 mm2 (lõi đồng) Mét 3.600 900
12 Cáp Duplex 2x6mm2 (lõi đồng) Mét 42.109
13 Cáp Duplex 2x10mm2 (lõi đồng) Mét 16.000
14 Cáp xoắn treo hạ thế 4x50mm2 (lõi nhôm) Mét 4.300
15 Cáp xoắn treo hạ thế 4x70mm2 (lõi nhôm) Mét 4.300 1.075
16 Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) Mét 12.182 7.757
17 Cáp đồng bọc 24kV 25mm2 Mét 200 50
18 Cáp thép 50mm2 bọc HDPE Mét 300 75
19 cáp thép mạ 70mm2 Mét 200 50
20 Dây rút bó cáp viễn thông. Mét 500 125

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

**- Yêu cầu về kỹ thuật chung:**

A. **YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG E-HSDT:**

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây trong E-HSDT:

1. Thông tin về kinh nghiệm của nhà chế tạo

2. Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu qui định trong E-HSMT --
tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị - phần V.

3. Catalog của vật tư, thiết bị chào thầu.

4. Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

5. Bản sao Biên bản thử nghiệm điển hình:

[a/ Đơn vị thực hiện:]{.ul} đáp ứng một trong các trường hợp sau:

\- Phòng thử nghiệm độc lập, hợp pháp;

\- Nhà sản xuất thực hiện dưới sự chứng kiến của các tổ chức, cá nhân có
chức năng thử nghiệm hợp pháp.

[b/. Tiêu chuẩn, hạng mục và kết quả thử nghiệm]{.ul}: thuộc một trong
các trường hợp sau:

\- Thử đầy đủ các hạng mục và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong
E-HSMT.

\- Thử nghiệm một số hạng mục như quy định tại mục IV -- Các hạng mục
thử nghiệm trong yêu cầu thông số kỹ thuật của từng chủng loại vật tư,
thiết bị được quy định trong yêu E-HSMT. Trong E-HSDT nhà thầu phải cam
kết cung cấp BTNĐH với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm còn thiếu so với
quy định của E-HSMT và phải được bổ sung trong quá trình thương thảo hợp
đồng nếu được mời vào thương thảo hợp đồng.

B. **YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG :**

Nhà cung cấp phải cung cấp cho người mua đầy đủ các tài liệu sau:

1. **Biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX) và giấy chứng nhận chất
> lượng :**

> Nhà sản xuất phải thực hiện thử nghiệm thường xuyên và cấp giấy chứng
> nhận chất lượng cho toàn bộ số lượng vật tư cung cấp theo hợp đồng.
>
> a/. [Nội dung BBTNTX:]{.ul}

\- BBTNTX phải có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo đúng
quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của VTTB trong hồ sơ mời thầu.

\- BBTNTX phải có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo Tiêu
chuẩn quốc tế tương ứng, khác tiêu chuẩn yêu cầu có thể chấp nhận. Tuy
nhiên, nhà thầu phải cung cấp phần yêu cầu thử nghiệm của tiêu chuẩn này
để chứng minh.

b/. [Nội dung của giấy chứng nhận chất lượng :]{.ul}

Nhà chế tạo sẽ chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng
đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được qui định trong hợp đồng.

> c/. [Tiến độ cung cấp BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng]{.ul} :

\- Người cung cấp phải cung cấp cho Người mua BBTNTX và giấy chứng nhận
chất lượng trước ngày giao hàng đầu tiê 03 ngày.

\- Nếu bất kỳ BBTNTX nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp
đồng, Người mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNTX
không đạt yêu cầu đó. Người mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu
chỉnh nào trên BBTNTX đã được cung cấp cho Người mua và Nhà cung cấp có
trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi
phí liên quan do Nhà cung cấp chịu.

2. **Bản vẽ lắp đặt vật tư, thiết bị (nếu có):**

> a/. [Các bản vẽ lắp đặt bao gồm :]{.ul}

\- Bản vẽ kích thước, danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi
tiết của giá đỡ, \...nếu có).

\- Bản vẽ đấu nối mạch nhất thứ và nhị thứ (nếu có).

\- Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị bao gồm cả cần truyền động (nếu
có).

b/. [Tiến độ cung cấp bản vẽ lắp đặt]{.ul}

\- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua các bản vẽ lắp đặt trước
ngày giao hàng đầu tiên 05 ngày.

\- Sau thời hạn nói trên, nếu Nhà cung cấp không cung cấp các bản vẽ lắp
đặt, Người mua có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng các mặt hàng được cung
cấp theo hợp đồng mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

\- Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được các bản vẽ lắp đặt, Người mua
sẽ có văn bản trả lời về việc chấp thuận các bản vẽ này hay không.

Sau thời hạn nói trên, nếu không có văn bản trả lời từ phía người mua,
thì xem như các bản vẽ lắp đặt đã được chấp thuận.

C. **YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU ĐI KÈM THEO MỖI SẢN PHẨM KHI GIAO HÀNG:**

Mỗi vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng phải đính kèm các tài liệu kỹ
thuật sau:

1. **Đối với hàng hóa nhà sản xuất trong nước phải có:**

\+ Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng cho toàn bộ lô hàng hoặc từng
đợt giao hàng do nhà sản xuất phát hành (bản chính).

\+ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ hoặc biên bản thử nghiệm xuất
xưởng của nhà sản xuất (bản chính);

2. **Đối với hàng hóa nhà nhập khẩu phải có:**

\+ Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng (CQ) cho
toàn bộ lô hàng hoặc từng đợt giao hàng do nhà sản xuất phát hành.

\+ Bản sao y công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp lệ (CO) do
Phòng Thương mại và/hoặc Công nghiệp của nước sản xuất cấp và Tờ khai
hải quan hàng hóa_đối với hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài.

3. **Nếu là hàng hóa thương mại:**

\+ Nhà thầu phải chứng minh mối quan hệ với nhà sản xuất, nhà nhập khẩu:
bằng hóa đơn thương mại (không hiển thị giá)/hoặc hợp đồng liên kết/ủy
quyền/chứng nhận đại lý phân phối (nếu có)\.....

\+ Catalog bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật (nếu có).

\+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng tiếng Việt (nếu có)

\+ Bản vẽ lắp đặt (nếu có).

D. **THỬ NGHIỆM NGHIỆM THU :**

\- Khi Bên bán được chọn trúng thầu, Bên mua và Bên bán sẽ thương thảo
để chọn đơn vị thử nghiệm độc lập, hợp pháp *(Công ty Thí nghiệm điện
lực TP.HCM hoặc Quatest 1 hoặc Quatest 2 hoặc Quatest 3)* để kiểm tra,
thử nghiệm, đánh giá và cấp chứng thư chất lượng cho toàn bộ lô hàng để
làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa Bên mua và Bên bán.

\- Việc lấy mẫu thử nghiệm sẽ được thực hiện trên mẫu được chọn ngẫu
nhiên từ lô hàng với sự chứng kiến của Bên mua và Bên bán. Bên mua sẽ
tiến hành nghiệm thu lô hàng sau khi có chứng thư công nhận lô hàng đạt
chất lượng hoặc chứng thư cho mẫu đạt chất lượng do Đơn vị thử nghiệm
độc lập cấp.

\- Những mẫu thử nghiệm không còn giá trị sử dụng sau quá trình thử
nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng.

\- Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nghiệm thu do Bên
bán chịu.

\- Mặt khác, trong thời gian bảo hành, nếu phát hiện hàng hóa đang sử
dụng có dấu hiệu hư hỏng hoặc kém chất lượng, Bên mua có quyền kiểm tra
hoặc thử nghiệm lại tại một đơn vị thử nghiệm độc lập. Trong trường hợp
đơn vị thử nghiệm độc lập do Bên mua chọn xác định hàng hóa không đủ
chất lượng theo điều kiện của hợp đồng đã ký hoặc do lỗi của Bên bán,
tùy theo yêu cầu của Bên mua, Bên bán phải bồi thường phần giá trị hàng
hóa không đủ chất lượng trên hoặc đổi lại toàn bộ hàng hóa đạt chất
lượng theo quy định của hợp đồng và bồi hoàn cho Bên mua mọi chi phí
liên quan, kể cả việc tháo dỡ, vận chuyển,... hàng hóa do Bên mua đã lắp
đặt.

**CÁC YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐƯỢC MÔ TẢ DƯỚI HÌNH THỨC BẢNG BIỂU NHƯ
DƯỚI ĐÂY:**

**Cáp muller 2x10mm2, 3x10+1x6mm2, 3x25+1x16mm2**

I. **PHẠM VI ÁP DỤNG :**

Yêu cầu này được áp dụng cho cáp vào điện kế (cáp muller) dùng để nối
giữa nhánh dây mắc điện và điện kế.

II. **TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CHO TỪNG LÕI :**

- TCVN 6610-4 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh
định đến và bằng 450/750V-Cáp có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định

- TCVN 5933 -- 1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- Văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/112016 của Tổng công ty Điện lực
Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật quy cách kỹ thuật VTTB.

III. **MÔ TẢ:**

- Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):

```{=html}

```
- Các lõi dây. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách
điện PVC

- lớp độn

- lớp giáp nhôm

- lớp vỏ bọc ngoài

```{=html}

```
- Cỡ cáp: 2x10mm^2^ , 3x10+1x6mm^2^, 3x25+1x16mm^2^

A. **[Ruột dẫn điện]{.ul}:**

- Vật liệu : Đồng

- Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện : 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 20°C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi
> được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng :

\+ Đối với ruột dẫn điện 6mm2 : 3,08Ω/km

> \+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 : 1,83Ω/km
>
> \+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2 : 1,15Ω/km
>
> \+ Đối với ruột dẫn điện 25mm2 : 0,727Ω/km

- Sai số đường kính của tao, số lần bẻ gập tối thiểu của tao mà không
> bị hư hỏng và độ dẫn dài tương đối tối thiểu khi đứt của tao phải
> đáp ứng TCVN 5933

B. **[Lớp cách điện]{.ul}:**

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao
> quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ
> ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70°C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

> \+ Đối với ruột dẫn điện 6mm2 : 0,8mm
>
> \+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2, 16mm2 : 1mm
>
> \+ Đối với ruột dẫn điện 25mm2 : 1,2mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70^0^C **:**

\+ Đối với ruột dẫn điện 6mm2, 10mm2 : 0,065 MΩ.km

\+ Đối với ruột dẫn điện 16mm2, 25mm2 : 0,005 MΩ.km

- Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút : 2000V

- Mã màu của lõi dây:

> \+ Đối với cáp 2x10mm^2^ : Xám, đen.
>
> \+ Đối với cáp 3x10+1x6mm2, 3x25+1x16mm2: Đỏ, vàng, xanh, đen (dây
> trung tính)

C. **[Lớp độn]{.ul}:**

Có tác dụng tạo dạng tròn cho sợi cáp, vật liệu sử dụng làm lớp độn phải
là chất không hút ẩm, thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và phải
tương đương với vật liệu cách điện.

D. **[Lớp giáp nhôm]{.ul} :** Quấn bên ngoài lớp độn

\+ Bề dày băng nhôm: 0,15 mm.

\+ Bề rộng tối thiểu của băng nhôm : 2,5 mm.

E. **[Lớp vỏ ngoài]{.ul}:**

Vật liệu cấu thành: PVC bền với tia tử ngoại được tạo bằng phương pháp
đùn.

> \- Bề dày tối thiểu của lớp vỏ ngoài 2x10mm^2^: 1,4 mm
>
> \- Bề dày tối thiểu của lớp vỏ ngoài 3x10+1x6mm2, 3x25+1x16mm^2^: 1,6
> mm
>
> \- Màu sắc: xám nhẹ.

F. **[Các ký hiệu cáp]{.ul}:**

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ ngoài PVC, cách từng khoảng một mét phải
> có các ký hiệu sau:

\+ Tên nhà chế tạo

\+ Năm sản xuất

\+ Cáp phải đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ không
quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất
nằm trong cùng.

\+ Ký hiệu "HCMC PC -- UV PVC -- \[2x10 mm2 hay 3x25+1x16mm2\]"

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun
> và in với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

G. **[Bành cáp]{.ul}:**

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

\+ Đường kính tối đa bành cáp: 2,5 m

\+ Bề rộng tối của bành cáp: 1,4 m

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng một tấm thép có độ dày
> không nhỏ hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài tối thiểu của cáp trong mỗi bành: 1.000 m

Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn.

IV. **CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :**

```{=html}

```
a. Theo TCVN 5933: Thử uốn

b. Theo 6610-4:

c. *Thử nghiệm điện:*

- Điện trở ruột dẫn (\*)

- Thử nghiệm điện áp (\*)

- Đo điện trở cách điện ở 70°C (\*)

d. *Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:*

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện (\*)

- Đo chiều dày băng nhôm (\*)

- Đo chiều dày vỏ bọc (\*)

- Đo đường kính ngoài (\*)

e. *Tính chất cơ học của cách điện :*

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa (\*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa (\*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (\*)

f. *Tính chất cơ học của vỏ bọc :*

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa (\*)

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa (\*)

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng (\*)

g. *Thử nghiệm không nhiểm bẩn (\*)*

h. *Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao :*

- *Cách điện (\*)*

- *Vỏ bọc (\*)*

i. *Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp :*

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện

- Thử nghiệm uốn đối với vỏ bọc

- Thử nghiệm va đập trên cáp hoàn chỉnh

j. *Thử nghiệm sốc nhiệt :*

- *Cách điện (\*)*

- *Vỏ bọc (\*)*

k. *Thử nghiệm chịu ngọn lửa(\*)*

(\*) *:* c*ác hạng mục thử nghiệm bắt buộc cung cấp biên bản thử nghiệm
trong E-HSDT.*

V. **BẢNG TÓM TẮT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU:**

+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| **STT** | **MÔ TẢ** | **YÊU CẦU** | **CHÀO THẦU** |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 1. | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (\*) |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 2. | Nước sản xuất | Nhà thầu phát biểu | (\*) |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 3. | Mã hiệu | Nhà thầu phát biểu | (\*) |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 4. | Giấy chứng nhận hệ | Nhà thầu phát biểu | (\*) |
| | thống quản lý chất | | |
| | lượng ISO | | |
| | | | |
| | Đơn vị ban hành | | |
| | Giấy chứng nhận | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 5. | Thời hạn bảo hành | Nhà thầu phải | (\*) |
| | kể từ phát hành | trình bày các | |
| | biên bản nghiệm | thông tin ở cột | |
| | thu hàng hóa thuộc | bên, đồng thời | |
| | đợt giao hàng cuối | cung cấp văn bản | |
| | cùng. | cam kết bảo hành | |
| | | kèm theo | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 6. | Các yêu cầu kỹ | Đáp ứng | (\*) |
| | thuật chung trình | | |
| | bày trong bản "YÊU | | |
| | CẦU KỸ THUẬT | | |
| | CHUNG" | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 7. | Tiêu chuẩn sản | TCVN 6610-4 và | (\*\*) |
| | xuất và thử nghiệm | | |
| | | TCVN 5933 hoặc | |
| | | tương đương | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 8. | Cấu trúc cơ bản | Đáp ứng | (\*) |
| | (từ trong ra | | |
| | ngoài): | | |
| | | | |
| | - Các lõi dây. | | |
| | Mỗi lõi dây | | |
| | bao gồm ruột | | |
| | dẫn điện được | | |
| | bọc lớp cách | | |
| | điện PVC. Các | | |
| | lõi phải được | | |
| | xoắn lại với | | |
| | nhau: | | |
| | | | |
| | - lớp độn | | |
| | | | |
| | - lớp giáp nhôm | | |
| | | | |
| | - lớp vỏ bọc | | |
| | ngoài | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 9. | Cỡ cáp | 2x10mm^2^ , | (\*) |
| | | 3x10+1x6mm2 | |
| | | | |
| | | 3x25+1x16mm2 | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| | **[Ruột dẫn | | |
| | điện]{.ul}:** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 10. | Vật liệu | Đồng | (\*) |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 11. | Số tao tối thiểu | 7 | (\*) |
| | của ruột dẫn điện | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 12. | Điện trở một chiều | 3,08 Ω/km | (\*) |
| | tối đa ở 20°C của | | |
| | ruột dẫn điện | 1,83Ω/km | |
| | trong mỗi lõi được | | |
| | tách ra từ 2 lõi | 1,15Ω/km | |
| | vặn xoắn và duổi | | |
| | thẳng : | 0,727Ω/km | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 6mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 10mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 16mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 25mm2 | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 13. | Sai số đường kính | Đáp ứng | (\*) |
| | của tao, số lần bẻ | | |
| | gập tối thiểu của | | |
| | tao mà không bị hư | | |
| | hỏng và độ dẫn dài | | |
| | tương đối tối | | |
| | thiểu khi đứt của | | |
| | tao phải đáp ứng | | |
| | TCVN 5933 | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| | **[Lớp cách | | |
| | điện]{.ul}** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 14. | Cách điện phải là | Đáp ứng | (\*) |
| | hợp chất polyvinyl | | |
| | clorua loại PVC/C | | |
| | được bao quanh | | |
| | ruột dẫn | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 15. | Vật liệu PVC bọc | Đáp ứng | (\*) |
| | cách điện cho phép | | |
| | cáp có thể vận | | |
| | hành ở nhiệt độ | | |
| | ruột dẫn lớn nhất | | |
| | trong sử dụng bình | | |
| | thường là 70°C | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 16. | Chiều dày tối | 0,8mm | (\*) |
| | thiểu của lớp cách | | |
| | điện: | 1mm | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | 1,2mm | |
| | dẫn điện 6mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 10mm2, | | |
| | 16mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 25mm2 | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 17. | Điện trở cách điện | 0,065 MΩ.km | (\*) |
| | nhỏ nhất ở 70^0^C | | |
| | | 0,005 MΩ.km | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 6mm2, | | |
| | 10mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 16mm2, | | |
| | 25mm2 | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 18. | Độ bền điện áp | 2000V | (\*) |
| | xoay chiều trong | | |
| | 05 phút | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 19. | Mã màu : | Xám, đen. | (\*) |
| | | | |
| | \+ Đối với cáp | Đỏ, vàng, xanh, | |
| | 2x10mm^2^ : | đen (dây trung | |
| | | tính) | |
| | \+ Đối với cáp | | |
| | 3x10+1x6mm2, | | |
| | 3x25+1x16mm2: | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 20. | **[Lớp | Có tác dụng tạo | (\*) |
| | độn]{.ul}:** | dạng tròn cho sợi | |
| | | cáp, vật liệu sử | |
| | | dụng làm lớp độn | |
| | | phải là chất không | |
| | | hút ẩm, thích hợp | |
| | | với nhiệt độ làm | |
| | | việc của cáp và | |
| | | phải tương đương | |
| | | với vật liệu cách | |
| | | điện. | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| | **[Lớp giáp | | |
| | nhôm]{.ul}** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 21. | Quấn bên ngoài lớp | Đáp ứng | (\*) |
| | độn để chống ăn | | |
| | cắp điện | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 22. | Bề dày băng nhôm: | 0,15 mm. | (\*) |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 23. | Bề rộng tối thiểu | 2,5 mm. | (\*) |
| | của băng nhôm : | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| | **[Lớp vỏ | | |
| | ngoài]{.ul}:** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 24. | Vật liệu cấu thành | PVC bền với tia tử | (\*) |
| | | ngoại được tạo | |
| | | bằng phương pháp | |
| | | đùn. | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 25. | Bề dày tối thiểu | 1,4 mm | (\*) |
| | của lớp vỏ ngoài | | |
| | | 1,4 mm | |
| | \+ Đối với cáp | | |
| | 2x10mm^2^ : | 1,6mm | |
| | | | |
| | \+ Đối với cáp | | |
| | 3x10+1x6mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với cáp | | |
| | 3x25+1x16mm2: | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 26. | Màu sắc | xám nhẹ. | (\*) |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| | **[Các ký hiệu | | |
| | cáp]{.ul}:** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 27. | Trên mặt ngoài của | \+ Tên nhà chế tạo | (\*) |
| | lớp vỏ ngoài PVC, | | |
| | cách từng khoảng | \+ Năm sản xuất | |
| | một mét phải có | | |
| | các ký hiệu | \+ Cáp phải đánh | |
| | | số thứ tự cách | |
| | | khoảng mỗi mét | |
| | | chiều dài, số chữ | |
| | | không quá 6. Mỗi | |
| | | bành dây có thể | |
| | | bắt đầu từ một số | |
| | | nguyên bất kỳ, số | |
| | | nhỏ nhất nằm trong | |
| | | cùng. | |
| | | | |
| | | \+ Ký hiệu "HCMC | |
| | | PC -- UV PVC -- | |
| | | \[2x10 mm2 hoặc | |
| | | 3x10 | |
| | | (16,25)+1x6(10, | |
| | | 16)mm2\]" | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 28. | Tất cả các ký hiệu | Đáp ứng | (\*) |
| | trên phải được | | |
| | thực hiện bằng | | |
| | phương pháp in | | |
| | phun và in với mực | | |
| | in màu đen bền với | | |
| | điều kiện thời | | |
| | tiết khắc nghiệt. | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| | **[Bành | | |
| | cáp]{.ul}:** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 29. | Kích thước không | 2,5 m | (\*) |
| | được vượt quá các | | |
| | giá trị sau: | 1,4 m | |
| | | | |
| | \+ Đường kính tối | | |
| | đa bành cáp: | | |
| | | | |
| | \+ Bề rộng tối của | | |
| | bành cáp: | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 30. | Lỗ giữa của bành | Đáp ứng | (\*) |
| | cáp phải được gia | | |
| | cường bằng một tấm | | |
| | thép có độ dày | | |
| | không nhỏ hơn 10 | | |
| | mm và có thể gắn | | |
| | với trục có đường | | |
| | kính 95 mm. | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 31. | Chiều dài tối | 1.000 m | (\*\*) |
| | thiểu của cáp | | |
| | trong mỗi bành | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 32. | Đảm bảo trong mỗi | Đáp ứng | (\*) |
| | bành chỉ gồm một | | |
| | đoạn cáp liên tục, | | |
| | không đứt đoạn. | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 33. | Các hạng mục bắt | Đáp ứng | (\*) |
| | buộc thử nghiệm | | |
| | phải có trong biên | | |
| | bản thử nghiệm | | |
| | điển hình đính kèm | | |
| | E-HSDT: | | |
| | | | |
| | Thử nghiệm đầy đủ | | |
| | tất cả các hạng | | |
| | mục có đánh dấu | | |
| | (\*) trong **phần | | |
| | IV** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+
| 34. | Các hạng mục bắt | Đáp ứng | (\*) |
| | buộc thử nghiệm | | |
| | phải có trong biên | | |
| | bản thử nghiệm | | |
| | nghiệm thu: | | |
| | | | |
| | Thử nghiệm đầy đủ | | |
| | tất cả các hạng | | |
| | mục trong **phần | | |
| | IV (mục | | |
| | c.d.e.f.h.j)** | | |
+---------+--------------------+--------------------+---------------+

(\*) *:* *là các yêu cầu cơ bản*

(\*\*) *:* *là các yêu cầu không cơ bản*

> **Dây duplex 2x6mm2, 2x10mm2**

I. **PHẠM VI ÁP DỤNG :**

Tiêu chuẩn này áp dụng cho dây duplex và qudruplex sử dụng cho nhánh mắc
điện.

II. **TIÊU CHUẨN CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CHO TỪNG LÕI :**

- TCVN 6610-3 : Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp danh
định đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố
định

- TCVN 5933 -- 1995: Sợi dây đồng tròn kỹ thuật điện.

- Văn bản số 5511/EVNHCMC-KT ngày 03/112016 của Tổng công ty Điện lực
Thành phố Hồ Chí Minh về việc cập nhật quy cách kỹ thuật VTTB.

III. **MÔ TẢ:**

- Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây
bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử
ngoại.

- Dây quadruplex bao gồm bốn lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi
dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử
ngoại.

- Phân loại :

> \- Dây duplex :

\+ Loại 2: 2 x 10 mm^2^.

\+ Loại 3: 2 x 6 mm^2^.

- Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định
theo TCVN 6610-3, mục "cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng
công dụng chung"

**A. RUỘT DẪN ĐIỆN**

- Vật liệu : Đồng

- Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện : 7

- Điện trở một chiều tối đa ở 20°C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi
> được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng :

\+ Đối với ruột dẫn điện 6mm2 : 3,08Ω/km

> \+ Đối với ruột dẫn điện 10m2 : 1,83Ω/km

- Ứng suất kéo đứt : 400Mpa

- Độ dãn dài tương đối tối thiểu : 1,0%

- Sai số đường kính của tao, số lần bẻ gập tối thiểu của tao mà không
> bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933

**B. LỚP CÁCH ĐIỆN:**

- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao
quanh ruột dẫn.

- Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ
ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70°C

- Chiều dày tối thiểu của lớp cách điện:

\+ Đối với ruột dẫn điện 6mm2 : 0,8mm

> \+ Đối với ruột dẫn điện 10mm2 : 1mm

- Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70^0^C **:**

\+ Đối với ruột dẫn điện 6mm2, 10mm2 : 0,065Ω/km

- Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút : 2500V

- Mã màu :

> \+ Dây duplex : Xám, đen.
>
> \+ Dây quadruplex : Đỏ, vàng, xanh, đen (dây trung tính)

**C. CÁC KÝ HIỆU CÁP**

- Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có
> các ký hiệu sau:

- Tên nhà chế tạo

- Năm sản xuất

- Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số
không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất
kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

- Ký hiệu "HCMC PC -- UV PVC -- \[2x6 (10,16) hoặc 4x6 hoặc 3x25
(16, 10)+1x16 (10,6)\] mm^2"^.

- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun
> bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

**D. BÀNH CÁP:**

- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau:

- Đường kính bành cáp: max. 2,5m

- Bề rộng bành cáp: max. 1,4m

- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày
> không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm.

- Chiều dài cáp trong mỗi bành : 1000m

- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt
> đoạn.

IV. **CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH :**

```{=html}

```
a. **Theo TCVN 5933:**

```{=html}

```
1. Xác định suất kéo đứt và độ dãn dài tương đối

2. Thử uốn

```{=html}

```
b. **Theo TCVN 6610-3:**

```{=html}

```
1. *Thử nghiệm điện:*

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp

- Đo điện trở cách điện ở 70°C

2. *Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước:*

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện

- Đo đường kính ngoài

3. *Tính chất cơ học của cách điện :*

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

4. *Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao*

5. *Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp :*

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện

6. *Thử nghiệm sốc nhiệt*

7. *Thử nghiệm chịu ngọn lửa*

```{=html}

```
V. **BẢNG TÓM TẮT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU:**

+---------+------------------+------------------+------------------+
| **STT** | **MÔ TẢ** | **YÊU CẦU** | **NHÀ THẦU |
| | | | CHÀO** |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 1. | Nhà sản xuất | Nhà thầu phát | |
| | | biểu | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 2. | Nước sản xuất | Nhà thầu phát | |
| | | biểu | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 3. | Mã hiệu | Nhà thầu phát | |
| | | biểu | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 4. | Các yêu cầu kỹ | Đáp ứng | |
| | thuật chung | | |
| | trình bày trong | | |
| | bản "YÊU CẦU KỸ | | |
| | THUẬT CHUNG" | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 5. | Tiêu chuẩn sản | TCVN 6610-3 và | |
| | xuất và thử | | |
| | nghiệm | TCVN 5933 hoặc | |
| | | tương đương | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 6. | Dây duplex bao | Đáp ứng | |
| | gồm hai lõi dây | | |
| | được vặn xoắn | Đáp ứng | |
| | với nhau. Mỗi | | |
| | lõi dây bao gồm | | |
| | ruột dẫn điện | | |
| | được bọc lớp | | |
| | cách điện PVC | | |
| | bền với tia tử | | |
| | ngoại. | | |
| | | | |
| | Dây quadruplex | | |
| | bao gồm bốn lõi | | |
| | dây được vặn | | |
| | xoắn với nhau. | | |
| | Mỗi lõi dây bao | | |
| | gồm ruột dẫn | | |
| | điện được bọc | | |
| | lớp cách điện | | |
| | PVC bền với tia | | |
| | tử ngoại. | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 7. | Phân loại : | 2x6mm^2^, 2 x 10 | |
| | | mm^2^. | |
| | Dây duplex : | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 8. | Các yêu cầu kỹ | Đáp ứng | |
| | thuật và thử | | |
| | nghiệm đối với | | |
| | từng lõi dây qui | | |
| | định theo TCVN | | |
| | 6610-3, mục "cáp | | |
| | không có vỏ bọc | | |
| | một lõi có ruột | | |
| | dẫn cứng công | | |
| | dụng chung" | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| | **A. RUỘT DẪN | | |
| | ĐIỆN** | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 9. | Vật liệu | Đồng | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 10. | Số tao tối thiểu | 7 | |
| | của ruột dẫn | | |
| | điện | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 11. | Đường kính tao : | Nhà thầu phải | |
| | | phát biểu thông | |
| | \+ Đối với ruột | số này và sai số | |
| | dẫn điện 6, | đường kính tao | |
| | 10mm2 | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 12. | Điện trở một | 3,08Ω/km | |
| | chiều tối đa ở | | |
| | 20°C của ruột | 1,83Ω/km | |
| | dẫn điện trong | | |
| | mỗi lõi được | | |
| | tách ra từ 2 lõi | | |
| | vặn xoắn và duổi | | |
| | thẳng : | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 6mm2 | | |
| | | | |
| | \+ Đối với ruột | | |
| | dẫn điện 10mm2 | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 13. | Ứng suất kéo đứt | 400Mpa | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 14. | Độ dãn dài tương | 1,0% | |
| | đối tối thiểu | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 15. | Sai số đường | Đáp ứng | |
| | kính của tao, số | | |
| | lần uốn tối | | |
| | thiểu của tao mà | | |
| | không bị hư hỏng | | |
| | phải đáp ứng | | |
| | TCVN 5933 | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| | **B. LỚP CÁCH | | |
| | ĐIỆN:** | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 16. | Cách điện phải | Đáp ứng | |
| | là hợp chất | | |
| | polyvinyl clorua | | |
| | loại PVC/C được | | |
| | bao quanh ruột | | |
| | dẫn | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 17. | Vật liệu PVC bọc | Đáp ứng | |
| | cách điện cho | | |
| | phép cáp có thể | | |
| | vận hành ở nhiệt | | |
| | độ ruột dẫn lớn | | |
| | nhất trong sử | | |
| | dụng bình thường | | |
| | là 70°C | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 18. | Chiều dày tối | 0,8mm | |
| | thiểu của lớp | | |
| | cách điện: | 1mm | |
| | | | |
| | > \+ Đối với | | |
| | > ruột dẫn điện | | |
| | > 6mm2 | | |
| | > | | |
| | > \+ Đối với | | |
| | > ruột dẫn điện | | |
| | > 10mm2 | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 19. | Điện trở cách | 0,065 MΩ.km | |
| | điện nhỏ nhất ở | | |
| | 70^0^C | | |
| | | | |
| | > \+ Đối với | | |
| | > ruột dẫn điện | | |
| | > 6mm2, 10mm2: | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 20. | Độ bền điện áp | 2500V | |
| | xoay chiều trong | | |
| | 05 phút | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 21. | Mã màu : | Xám, đen. | |
| | | | |
| | > \+ Dây duplex | | |
| | > : | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| | **C. CÁC KÝ HIỆU | | |
| | CÁP** | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 22. | Trên mặt ngoài | - Tên nhà chế | |
| | của lớp cách | tạo | |
| | điện PVC, cách | | |
| | từng khoảng 1m | - Năm sản xuất | |
| | phải có các ký | | |
| | hiệu | - Cáp phải | |
| | | được đánh số | |
| | | thứ tự | |
| | | khoảng mỗi | |
| | | mét chiều | |
| | | dài, số chữ | |
| | | số không | |
| | | quá 6. Mỗi | |
| | | bành dây có | |
| | | thể bắt đầu | |
| | | từ một số | |
| | | nguyên bất | |
| | | kỳ, số nhỏ | |
| | | nhất nằm | |
| | | trong cùng. | |
| | | | |
| | | - Ký hiệu | |
| | | "HCMC PC -- | |
| | | UV PVC -- | |
| | | \[\[2x6 | |
| | | (10,16) hoặc | |
| | | 4x6 hoặc | |
| | | 3x25 (16, | |
| | | 10)+1x16 | |
| | | (10,6)\] | |
| | | mm^2"^. | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 23. | Tất cả các ký | Đáp ứng | |
| | hiệu trên phải | | |
| | được thực hiện | | |
| | bằng phương pháp | | |
| | in phun bền với | | |
| | điều kiện thời | | |
| | tiết khắc | | |
| | nghiệt. | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| | **D. BÀNH CÁP:** | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 24. | > Kích thước | max. 2,5m | |
| | > không được | | |
| | > vượt quá các | max. 1,4m | |
| | > giá trị sau: | | |
| | | | |
| | - Đường kính | | |
| | bành cáp: | | |
| | | | |
| | - Bề rộng bành | | |
| | cáp: | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 25. | Lỗ giữa của bành | Đáp ứng | |
| | cáp phải được | | |
| | gia cường bằng 1 | | |
| | tấm thép có độ | | |
| | dày không ít hơn | | |
| | 10 mm và có thể | | |
| | gắn với trục có | | |
| | đường kính 95 | | |
| | mm. | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 26. | Chiều dài cáp | 1000m | |
| | trong mỗi bành | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 27. | Đảm bảo trong | Đáp ứng | |
| | mỗi bành chỉ gồm | | |
| | một đoạn cáp | | |
| | liên tục, không | | |
| | đứt đoạn. | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 28. | Các hạng mục bắt | Đáp ứng | |
| | buộc thử nghiệm | | |
| | phải có trong | | |
| | biên bản thử | | |
| | nghiệm điển hình | | |
| | đính kèm E-HSDT: | | |
| | | | |
| | Thử nghiệm đầy | | |
| | đủ tất cả các | | |
| | hạng mục trong | | |
| | **phần IV** | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+
| 29. | Các hạng mục bắt | Đáp ứng | |
| | buộc thử nghiệm | | |
| | phải có trong | | |
| | biên bản thử | | |
| | nghiệm nghiệm | | |
| | thu: | | |
| | | | |
| | Thử nghiệm đầy | | |
| | đủ tất cả các | | |
| | hạng mục trong | | |
| | **phần IV (mục | | |
| | b: 1.2.3)** | | |
+---------+------------------+------------------+------------------+

> **Cáp xoắn treo hạ thế: 4x50mm2, 4x70mm2, 4x95mm2**

I. **PHAÏM VI AÙP DUÏNG:**

Quy caùch kyõ thuaät naøy ñöôïc aùp duïng cho caùp xoắn treo haï theá
ñieän aùp laøm vieäc ñeán 0,6/1 kV.

II. **TIEÂU CHUAÅN:**

- TCVN 6447: Caùp ñieän vaën xoaén caùch ñieän baèng XLPE ñieän aùp
laøm vieäc ñeán 0,6/1kV

- AS 3560: Electric cables-XLPE insulated-Aerial bundle-For working
voltages up to and including 0.6/1kV

- Quyết định số 4205/QĐ-EVNHCMC ngày 21/6/2013 của Tổng công ty Điện
lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở
cáp xoắn rtreo hạ thế và phụ kiện.

III. **MOÂ TAÛ:**

Caùp ABC haï theá coù caùc ñaëc ñieåm sau:

1. [Loaïi:]{.ul} Caùp xoaén treo vôùi daây pha vaø daây trung tính coù
cuøng tieát dieän.

2. [Caùch ñieän]{.ul}: XLPE

3. [Ruoät daãn ñieän]{.ul}: Goàm nhieàu tao daây ñöôïc xoaén ñoàng taâm
vaø neùn chaët.

4. [Tieát dieän danh ñònh cuûa loõi]{.ul}: (2)4x50mm^2^, 4x70 mm^2^ ,
4x95 mm^2^

5. [Vaät lieäu daãn ñieän]{.ul}: Nhoâm (öùng suaát keùo ñöùt toái
thieåu 140Mpa).

6. [Caùc kyù hieäu treân beà maët daây pha]{.ul}:

- Ñaùnh daáu meùt: Moãi sôïi daây pha phaûi ñöôïc ñaùnh soá lieân tuïc
ôû moãi meùt chieàu daøi. Soá ñaùnh daáu khoâng ñöôïc quaù 6 chöõ
soá. Moãi baønh caùp coù theå ñöôïc ñaùnh daáu baét ñaàu töø moät
soá nguyeân baát kyøø. Khi ñöôïc quaán vaøo baønh, soá nhoû nhaát
seõ naèm trong cuøng.

- Teân nhaø saûn xuaát

- Naêm saûn xuaát

- Kyù hieäu: "EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC (2)4x \[Côõ caùp\]mm^2^ -
XLPE"

Caùc kyù hieäu treân ñöôïc in lieân tuïc doïc theo chieàu daøi caùp
baèng phöông phaùp daäp noùng (hot stamping method) vôùi möïc in maøu
traéng beàn vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät, coù ñoä cao
khoâng nhoû hôn 5mm vaø naèm giöõa caùc soá ñaùnh daáu pha.

7. [Phaân bieät caùc pha vôùi nhau:]{.ul}

7.1. Caùc pha seõ ñöôïc phaân bieät baèng moät trong hai caùch sau:

a\. Phaân bieät baèng nhöõng gaân noåi daøi lieân tuïc vaø ñöôïc ñaùnh
soá maøu traéng doïc theo chieàu daøi caùp.

\+ Quy ñònh cho caùc gaân noåi: gaân noåi cuûa taát caû caùc pha gioáng
nhau, coù kích thöôùc cho trong baûng 1. Rieâng daây trung tính coù caùc
gaân noåi caùch khoaûng ñeàu nhau, soá löôïng gaân noåi ñöôïc cho trong
baûng 2.

\+ Caùc pha coù soá gaân noåi ñöôïc cho nhö sau: pha thöù nhaát coù moät
gaân noåi, pha thöù hai coù hai gaân noåi vaø pha thöù ba coù ba gaân
noåi.

-------------------------------------------- ------------------- ------------------
Baûng 1 Chieàu roäng (mm) Chieàu cao (mm)
Kích thöôùc gaân noåi cuûa daây pha 1,0 [+]{.ul} 0,2 0,5 [+]{.ul} 0,1
Kích thöôùc gaân noåi cuûa daây trung tính 0,6 [+]{.ul} 0,2 0,3 [+]{.ul} 0,1
-------------------------------------------- ------------------- ------------------

Baûng 2

------------------ ---- ---- ----
Côõ caùp (mm^2^) 50 70 95
Soá gaân noåi 16 18 20
------------------ ---- ---- ----

b\. Phaân bieät baèng caùc soïc maøu lieân tuïc doïc theo chieàu daøi,
caùch nhau 120°. Soïc maøu xanh öùng vôùi pha thöù nhaát, soïc maøu
vaøng öùng vôùi pha thöù hai vaø soïc maøu ñoû öùng vôùi pha thöù ba.
Daây trung tính khoâng coù soïc.

7.2. Quy ñònh ñaùnh soá treân sôïi caùp: caùc soá 1, 2, 3 cuûa caùc pha
töông öùng ñöôïc in lieân tuïc doïc theo chieàu daøi caùp baèng phöông
phaùp daäp noùng (hot stamping method) vôùi möïc in maøu traéng beàn
vôùi ñieàu kieän thôøi tieát khaéc nghieät , coù ñoä cao khoâng nhoû hôn
5mm vaø caùc soá ñöôïc ñaùnh caùch khoaûng laø 100mm.

8\. [Yeâu caàu kyõ thuaät:]{.ul}

+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Thoâng soá kyõ | Ñôn vò | Tieát dieän cuûa | | |
| thuaät | | daây daãn \[mm^2^\] | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| | | 50 | 70 | 95 |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Soá loõi | loõi | 2/4 | 4 | 2/4 |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Soá sôïi cuûa moãi | Sôïi | 7 | 19±1 | 19±1 |
| loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñieän trôû moät | Ω/ | 0,641 | 0,443 | 0,32 |
| chieàu toái ña cuûa | | | | |
| ruoät daãn ñieän ôû | Km | | | |
| 20^o^C | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñieän trôû xoay | Ω/ | 0,796 | 0,551 | 0,398 |
| chieàu toái ña cuûa | | | | |
| ruoät daãn ñieän ôû | Km | | | |
| 80^o^C | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Nhieät ñoä laøm | ^o^C | 80 | 80 | 80 |
| vieäc lieân tuïc | | | | |
| lôùn nhaát | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Doøng ñieän taûi | A | 185 | | 285 |
| lieân tuïc cho | | | | |
| pheùp treân moãi | | | | |
| pha ñoái vôùi caùp | | | | |
| 2 loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Doøng ñieän taûi | A | 150 | 185 | 225 |
| lieân tuïc cho | | | | |
| pheùp treân moãi | | | | |
| pha ñoái vôùi caùp | | | | |
| 4 loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñöôøng kính cuûa | mm | 8 | 9,6 | 11,3 |
| ruoät daãn ñieän | | | | |
| | mm | 8,4 | 10,1 | 11,9 |
| \- Toái thieåu | | | | |
| | | | | |
| \- Toái ña | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñöôøng kính lôùn | mm | 11,9 | 13,6 | 15,9 |
| nhaát cuûa loõi | | | | |
| (khoâng tính ñeán | | | | |
| caùc gaân noåi) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñöôøng kính tính | mm | 23,8 | | 31,8 |
| toaùn lôùn nhaát | | | | |
| cuûa voøng troøn | | | | |
| ngoaïi tieáp 2 loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñöôøng kính tính | mm | 28,7 | 32,8 | 38,4 |
| toaùn lôùn nhaát | | | | |
| cuûa voøng troøn | | | | |
| ngoaïi tieáp 4 loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñoä daøy toái | mm | 1,25 | 1,25 | 1,43 |
| thieåu cuûa caùch | | | | |
| ñieän taïi moät | | | | |
| ñieåm baát kyø | | | | |
| (khoâng ñöôïc ño | | | | |
| taïi vò trí coù | | | | |
| ñaùnh soá) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñoä daøy trung bình | mm | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| toái thieåu cuûa | | | | |
| caùch ñieän taïi | | | | |
| moät ñieåm baát kyø | | | | |
| khoâng keå ñeán | | | | |
| caùc gaân noåi | | | | |
| | | | | |
| (khoâng ñöôïc ño | | | | |
| taïi vò trí coù | | | | |
| ñaùnh soá) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Ñoä daøy toái ña | mm | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| cuûa caùch ñieän | | | | |
| taïi moät ñieåm | | | | |
| baát kyø (khoâng | | | | |
| tính ñeán caùc gaân | | | | |
| noåi) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Baùn kính uoán cong | mm | 70 | 80 | 95 |
| toái thieåu cuûa | | | | |
| loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Baùn kính uoán cong | mm | 145 | | 285 |
| toái thieåu cuûa | | | | |
| caùp 2 loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Baùn kính uoán cong | mm | 160 | 285 | 345 |
| toái thieåu cuûa | | | | |
| caùp 4 loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc keùo ñöùt toái | kN | 14 | | 26,6 |
| thieåu MBL cuûa | | | | |
| caùp 2 loõi (döïa | | | | |
| treân öùng suaát | | | | |
| keùo ñöùt cuûa loõi | | | | |
| hôïp kim nhoâm laø | | | | |
| 140 Mpa) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc keùo ñöùt toái | kN | 28 | 39,2 | 53,2 |
| thieåu MBL cuûa | | | | |
| caùp 4 loõi (döïa | | | | |
| treân öùng suaát | | | | |
| keùo ñöùt cuûa loõi | | | | |
| hôïp kim nhoâm laø | | | | |
| 140 Mpa) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc caêng laøm | kN | 3,92 | | 7,45 |
| vieäc toái ña cuûa | | | | |
| caùp 2 loõi trong | | | | |
| thôøi gian ngaén | | | | |
| (28% MBL) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc caêng laøm | kN | 7,84 | 11,0 | 14,9 |
| vieäc toái ña cuûa | | | | |
| caùp 4 loõi trong | | | | |
| thôøi gian ngaén | | | | |
| (28% MBL) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc caêng laøm | kN | 2,52 | | 4,79 |
| vieäc thöôøng | | | | |
| xuyeân toái ña cuûa | | | | |
| caùp 2 loõi | | | | |
| (18%MBL) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc caêng laøm | kN | 5 | 7,1 | 9,6 |
| vieäc thöôøng | | | | |
| xuyeân toái ña cuûa | | | | |
| caùp 4 loõi | | | | |
| (18%MBL) | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Löïc keát dính toái | Kg | 100 | 140 | 190 |
| thieåu cuûa caùch | | | | |
| ñieän | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Khoái löôïng töông | Kg/m | 0,35 | | 0,68 |
| ñoái cuûa caùp 2 | | | | |
| loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Khoái löôïng töông | Kg/m | 0,7 | 0,96 | 1,35 |
| ñoái cuûa caùp 4 | | | | |
| loõi | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+
| Chieàu daøi moãi | m | 1000 | 1000 | 500 |
| baønh caùp | | | | |
+---------------------+--------+---------------------+-------+-------+

(1): Tuøy nhu caàu maø ngöôøi mua seõ quy ñònh cuï theå

\- Baønh caùp:

\+ Trong moãi baønh caùp phaûi ñaûm baûo chæ goàm 1 ñoaïn caùp lieân
tuïc.

\+ Ñöôøng kính: ≤ 2500mm.

\+ Chieàu roäng: ≤ 1400mm.

\+ Baønh caùp ñöôïc laøm baèng vaät lieäu sao cho coù theå löu tröõ
ngoaøi trôøi trong 2 naêm maø khoâng bò hö hoûng trong ñieàu kieän khí
haäu ôû Vieät Nam.

> \+ Loã giöõa baønh caùp phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp coù
> ñoä daøy khoâng ít hôn 10mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng
> kính 95mm.

IV. **CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:**

1\. [Thöû nghieäm thöôøng xuyeân]{.ul}:

\- Ño ñieän trôû caùp.

\- Thöû phoùng ñieän 20 kV~ac~ trong thôøi gian khoâng ít hôn 50 ms

2\. [Thöû nghieäm ñieån hình]{.ul}:

2.1. Thöû nghieäm ñoái vôùi ruoät daãn ñieän:

\- Ño ñieän trôû ruoät daãn ñieän. (\*)

\- Thöû löïc keùo ñöùt. (\*)

2.2. Thöû nghieäm ñoái vôùi lôùp caùch ñieän:

\- Thöû ñoä beàn cô tröôùc laõo hoùa. (\*)

\- Thöû ñoä beàn cô sau laõo hoùa. (\*)

\- Ño haøm löôïng cacbon trong caùch ñieän.

\- Ño ñoä phaân taùn cuûa cac bon trong caùch ñieän.

\- Ño ñoä daøy caùch ñieän. (\*)

2.3. Thöû nghieäm ñoái vôùi loõi caùp:

\- Ño ñieän trôû caùch ñieän ôû 20°C. (\*)

\- Ño ñieän trôû caùch ñieän ôû 90°C. (\*)

\- Ño söï gia taêng ñieän dung sau khi ngaâm nöôùc ôû 20°C.

2.4. Thöû nghieäm ñoái vôùi caùp:

\- Thöû nghieäm ñieän theá taêng cao. (\*)

(\*) *:* C*ác hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa*

V. **BAÛNG TOÙM TAÉT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU:**

+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| > | **MOÂ | **ÑÔN** | **YÊU | **Nhà | | |
| **Stt** | TAÛ** | | CẦU** | thầu | | |
| | | **VÒ** | | chào** | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 1. | Nhà sản | | Nhà | (\*) | | |
| | xuất | | thầu | | | |
| | | | phát | | | |
| | | | biểu | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 2. | Nước | | Nhà | (\*) | | |
| | sản | | thầu | | | |
| | xuất | | phát | | | |
| | | | biểu | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 3. | Mã hiệu | | Nhà | (\*) | | |
| | | | thầu | | | |
| | | | phát | | | |
| | | | biểu | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 4. | Tieâu | | TCVN | (\*) | | |
| | chuaån | | 6447, | | | |
| | saûn | | AS 3560 | | | |
| | xuaát | | hoặc | | | |
| | vaø | | tương | | | |
| | thöû | | đương | | | |
| | nghieäm | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 5. | Loaïi: | | Caùp | (\*) | | |
| | | | xoaén | | | |
| | | | treo | | | |
| | | | vôùi | | | |
| | | | daây | | | |
| | | | pha vaø | | | |
| | | | daây | | | |
| | | | trung | | | |
| | | | tính | | | |
| | | | coù | | | |
| | | | cuøng | | | |
| | | | tieát | | | |
| | | | dieän. | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 6. | Caùch | | XLPE | (\*) | | |
| | ñieän | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 7. | Ruoät | | Goàm | (\*) | | |
| | daãn | | nhieàu | | | |
| | ñieän | | tao | | | |
| | | | daây | | | |
| | | | ñöôïc | | | |
| | | | xoaén | | | |
| | | | ñoàng | | | |
| | | | taâm | | | |
| | | | vaø | | | |
| | | | neùn | | | |
| | | | chaët | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 8. | Tieát | | (2)4x5 | (\*) | | |
| | dieän | | 0mm^2^, | | | |
| | danh | | 4x70 | | | |
| | ñònh | | mm^2^ , | | | |
| | cuûa | | 4x95 | | | |
| | loõi | | mm^2^ | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 9. | Vaät | | Nhoâm | (\*) | | |
| | lieäu | | (öùng | | | |
| | daãn | | suaát | | | |
| | ñieän | | keùo | | | |
| | | | ñöùt | | | |
| | | | toái | | | |
| | | | thieåu | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | | 40Mpa). | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 10. | Caùc | | Moãi | (\*) | | |
| | kyù | | sôïi | | | |
| | hieäu | | daây | | | |
| | treân | | pha | | | |
| | beà | | phaûi | | | |
| | maët | | ñöôïc | | | |
| | daây | | ñaùnh | | | |
| | pha: | | soá | | | |
| | | | lieân | | | |
| | \- | | tuïc ôû | | | |
| | Ñaùnh | | moãi | | | |
| | daáu | | meùt | | | |
| | meùt: | | chieàu | | | |
| | | | daøi. | | | |
| | \- Teân | | Soá | | | |
| | nhaø | | ñaùnh | | | |
| | saûn | | daáu | | | |
| | xuaát | | khoâng | | | |
| | | | ñöôïc | | | |
| | \- Naêm | | quaù 6 | | | |
| | saûn | | chöõ | | | |
| | xuaát | | soá. | | | |
| | | | Moãi | | | |
| | \- Kyù | | baønh | | | |
| | hieäu: | | caùp | | | |
| | | | coù | | | |
| | Caùc | | theå | | | |
| | kyù | | ñöôïc | | | |
| | hieäu | | ñaùnh | | | |
| | treân | | daáu | | | |
| | ñöôïc | | baét | | | |
| | in | | ñaàu | | | |
| | lieân | | töø | | | |
| | tuïc | | moät | | | |
| | doïc | | soá | | | |
| | theo | | nguyeân | | | |
| | chieàu | | baát | | | |
| | daøi | | kyøø. | | | |
| | caùp | | Khi | | | |
| | baèng | | ñöôïc | | | |
| | phöông | | quaán | | | |
| | phaùp | | vaøo | | | |
| | daäp | | baønh, | | | |
| | noùng | | soá | | | |
| | (hot | | nhoû | | | |
| | s | | nhaát | | | |
| | tamping | | seõ | | | |
| | method) | | naèm | | | |
| | vôùi | | trong | | | |
| | möïc in | | cuøng. | | | |
| | maøu | | | | | |
| | traéng | | Ñaùp | | | |
| | beàn | | öùng | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | ñieàu | | Ñaùp | | | |
| | kieän | | öùng | | | |
| | thôøi | | | | | |
| | tieát | | " | | | |
| | khaéc | | EVNHCMC | | | |
| | n | | PC - | | | |
| | ghieät, | | 0,6/1kV | | | |
| | coù ñoä | | - ABC | | | |
| | cao | | (2)4x | | | |
| | khoâng | | | | | |
| | nhoû | | \[Côõ | | | |
| | hôn 5mm | | caùp | | | |
| | vaø | | \]mm^2^ | | | |
| | naèm | | - XLPE" | | | |
| | giöõa | | . | | | |
| | caùc | | | | | |
| | soá | | Ñaùp | | | |
| | ñaùnh | | öùng | | | |
| | daáu | | | | | |
| | pha. | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| | Phaân | | | | | |
| | bieät | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | nhau: | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| | Caùc | | | (\*) | | |
| | pha seõ | | | | | |
| | ñöôïc | | | | | |
| | phaân | | | | | |
| | bieät | | | | | |
| | baèng | | | | | |
| | moät | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | hai | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | sau: | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 11. | a\. | mm | Ñaùp | (\*) | | |
| | Phaân | | öùng | | | |
| | bieät | mm | | | | |
| | baèng | | Ñaùp | | | |
| | nhöõng | mm | öùng | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | mm | 1,0 | | | |
| | daøi | | [ | | | |
| | lieân | | +]{.ul} | | | |
| | tuïc | | 0,2 | | | |
| | vaø | | | | | |
| | ñöôïc | | 0,5 | | | |
| | ñaùnh | | [ | | | |
| | soá | | +]{.ul} | | | |
| | maøu | | 0,1 | | | |
| | traéng | | | | | |
| | doïc | | 0,6 | | | |
| | theo | | [ | | | |
| | chieàu | | +]{.ul} | | | |
| | daøi | | 0,2 | | | |
| | caùp. | | | | | |
| | | | 0,3 | | | |
| | \* Quy | | [ | | | |
| | ñònh | | +]{.ul} | | | |
| | cho | | 0,1 | | | |
| | caùc | | | | | |
| | gaân | | Ñaùp | | | |
| | noåi: | | öùng | | | |
| | | | | | | |
| | \- Gaân | | 16 | | | |
| | noåi | | | | | |
| | cuûa | | 18 | | | |
| | taát | | | | | |
| | caû | | 20 | | | |
| | caùc | | | | | |
| | pha | | Ñaùp | | | |
| | gioáng | | öùng | | | |
| | nhau, | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | kích | | | | | |
| | thöôùc | | | | | |
| | nhö | | | | | |
| | sau: | | | | | |
| | | | | | | |
| | \+ Kích | | | | | |
| | thöôùc | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | daây | | | | | |
| | pha: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Chieàu | | | | | |
| | roäng | | | | | |
| | | | | | | |
| | Chieàu | | | | | |
| | cao | | | | | |
| | | | | | | |
| | \+ Kích | | | | | |
| | thöôùc | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | daây | | | | | |
| | trung | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | | | | | | |
| | Chieàu | | | | | |
| | roäng | | | | | |
| | | | | | | |
| | Chieàu | | | | | |
| | cao | | | | | |
| | | | | | | |
| | \- | | | | | |
| | Rieâng | | | | | |
| | daây | | | | | |
| | trung | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | khoaûng | | | | | |
| | ñeàu | | | | | |
| | nhau, | | | | | |
| | soá | | | | | |
| | löôïng | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | tieát | | | | | |
| | dieän | | | | | |
| | \ | | | | | |
| | [mm2\]: | | | | | |
| | | | | | | |
| | 50 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 70 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 95 | | | | | |
| | | | | | | |
| | \* Caùc | | | | | |
| | pha coù | | | | | |
| | soá | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | ñöôïc | | | | | |
| | cho nhö | | | | | |
| | sau: | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | thöù | | | | | |
| | nhaát | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | moät | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi, | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | thöù | | | | | |
| | hai coù | | | | | |
| | hai | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | vaø pha | | | | | |
| | thöù ba | | | | | |
| | coù ba | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi. | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 12. | b\. | | Ñaùp | (\*) | | |
| | Phaân | | öùng | | | |
| | bieät | | | | | |
| | baèng | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | soïc | | | | | |
| | maøu | | | | | |
| | lieân | | | | | |
| | tuïc | | | | | |
| | doïc | | | | | |
| | theo | | | | | |
| | chieàu | | | | | |
| | daøi, | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | nhau | | | | | |
| | 120°. | | | | | |
| | Soïc | | | | | |
| | maøu | | | | | |
| | xanh | | | | | |
| | öùng | | | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | thöù | | | | | |
| | nhaát, | | | | | |
| | soïc | | | | | |
| | maøu | | | | | |
| | vaøng | | | | | |
| | öùng | | | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | thöù | | | | | |
| | hai vaø | | | | | |
| | soïc | | | | | |
| | maøu | | | | | |
| | ñoû | | | | | |
| | öùng | | | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | thöù | | | | | |
| | ba. | | | | | |
| | Daây | | | | | |
| | trung | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | khoâng | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | soïc. | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 13. | Quy | | Caùc | (\*) | | |
| | ñònh | | soá 1, | | | |
| | ñaùnh | | 2, 3 | | | |
| | soá | | cuûa | | | |
| | treân | | caùc | | | |
| | sôïi | | pha | | | |
| | caùp: | | töông | | | |
| | | | öùng | | | |
| | | | ñöôïc | | | |
| | | | in | | | |
| | | | lieân | | | |
| | | | tuïc | | | |
| | | | doïc | | | |
| | | | theo | | | |
| | | | chieàu | | | |
| | | | daøi | | | |
| | | | caùp | | | |
| | | | baèng | | | |
| | | | phöông | | | |
| | | | phaùp | | | |
| | | | daäp | | | |
| | | | noùng | | | |
| | | | (hot | | | |
| | | | s | | | |
| | | | tamping | | | |
| | | | method) | | | |
| | | | vôùi | | | |
| | | | möïc in | | | |
| | | | maøu | | | |
| | | | traéng | | | |
| | | | beàn | | | |
| | | | vôùi | | | |
| | | | ñieàu | | | |
| | | | kieän | | | |
| | | | thôøi | | | |
| | | | tieát | | | |
| | | | khaéc | | | |
| | | | nghieät | | | |
| | | | , coù | | | |
| | | | ñoä cao | | | |
| | | | khoâng | | | |
| | | | nhoû | | | |
| | | | hôn 5mm | | | |
| | | | vaø | | | |
| | | | caùc | | | |
| | | | soá | | | |
| | | | ñöôïc | | | |
| | | | ñaùnh | | | |
| | | | caùch | | | |
| | | | khoaûng | | | |
| | | | laø | | | |
| | | | 100mm. | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| | | | Tieát | | | |
| | | | dieän | | | |
| | | | cuûa | | | |
| | | | daây | | | |
| | | | daãn | | | |
| | | | \[ | | | |
| | | | mm^2^\] | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 14. | | | 50 | 70 | 95 | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 15. | Soá | loõi | 2/4 | 4 | 2/4 | (\*) |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 16. | Soá tao | sôïi | 7 | 19 | 19 | (\*) |
| | cuûa | | | | | |
| | moãi | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 17. | Ñieän | Ω/ | 0,641 | 0,443 | 0,32 | (\*) |
| | trôû | | | | | |
| | moät | Km | | | | |
| | chieàu | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | ruoät | | | | | |
| | daãn | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
| | ôû | | | | | |
| | 20^o^C | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 18. | Ñieän | Ω/ | 0,796 | 0,551 | 0,398 | (\*) |
| | trôû | | | | | |
| | xoay | Km | | | | |
| | chieàu | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | ruoät | | | | | |
| | daãn | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
| | ôû | | | | | |
| | 80^o^C | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 19. | Nhieät | ^o^C | 80 | 80 | 80 | (\*) |
| | ñoä | | | | | |
| | laøm | | | | | |
| | vieäc | | | | | |
| | lieân | | | | | |
| | tuïc | | | | | |
| | lôùn | | | | | |
| | nhaát | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 20. | Doøng | A | 185 | | 285 | (\*) |
| | ñieän | | | | | |
| | taûi | | | | | |
| | lieân | | | | | |
| | tuïc | | | | | |
| | cho | | | | | |
| | pheùp | | | | | |
| | treân | | | | | |
| | moãi | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | ñoái | | | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | caùp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 21. | Doøng | A | 150 | 185 | 225 | (\*) |
| | ñieän | | | | | |
| | taûi | | | | | |
| | lieân | | | | | |
| | tuïc | | | | | |
| | cho | | | | | |
| | pheùp | | | | | |
| | treân | | | | | |
| | moãi | | | | | |
| | pha | | | | | |
| | ñoái | | | | | |
| | vôùi | | | | | |
| | caùp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 22. | Ñöôøng | mm | 8 | 9,6 | 11,3 | (\*) |
| | kính | | | | | |
| | cuûa | mm | 8,4 | 10,1 | 11,9 | |
| | ruoät | | | | | |
| | daãn | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
| | | | | | | |
| | \- Toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | | | | | | |
| | \- Toái | | | | | |
| | ña | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 23. | Ñöôøng | mm | 11,9 | 13,6 | 15,9 | (\*) |
| | kính | | | | | |
| | lôùn | | | | | |
| | nhaát | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | (khoâng | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | ñeán | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 24. | Ñöôøng | mm | 23,8 | | 31,8 | (\*) |
| | kính | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | toaùn | | | | | |
| | lôùn | | | | | |
| | nhaát | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | voøng | | | | | |
| | troøn | | | | | |
| | ngoaïi | | | | | |
| | tieáp 2 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 25. | Ñöôøng | mm | 28,7 | 32,8 | 38,4 | (\*) |
| | kính | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | toaùn | | | | | |
| | lôùn | | | | | |
| | nhaát | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | voøng | | | | | |
| | troøn | | | | | |
| | ngoaïi | | | | | |
| | tieáp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 26. | Ñoä | mm | 1,25 | 1,25 | 1,43 | (\*) |
| | daøy | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
| | taïi | | | | | |
| | moät | | | | | |
| | ñieåm | | | | | |
| | baát | | | | | |
| | kyø | | | | | |
| | (khoâng | | | | | |
| | ñöôïc | | | | | |
| | ño taïi | | | | | |
| | vò trí | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | ñaùnh | | | | | |
| | soá) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 27. | Ñoä | mm | 1,5 | 1,5 | 1,7 | (\*) |
| | daøy | | | | | |
| | trung | | | | | |
| | bình | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
| | taïi | | | | | |
| | moät | | | | | |
| | ñieåm | | | | | |
| | baát | | | | | |
| | kyø | | | | | |
| | khoâng | | | | | |
| | keå | | | | | |
| | ñeán | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi | | | | | |
| | | | | | | |
| | (khoâng | | | | | |
| | ñöôïc | | | | | |
| | ño taïi | | | | | |
| | vò trí | | | | | |
| | coù | | | | | |
| | ñaùnh | | | | | |
| | soá) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 28. | Ñoä | mm | 2,1 | 2,1 | 2,3 | (\*) |
| | daøy | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
| | taïi | | | | | |
| | moät | | | | | |
| | ñieåm | | | | | |
| | baát | | | | | |
| | kyø | | | | | |
| | (khoâng | | | | | |
| | tính | | | | | |
| | ñeán | | | | | |
| | caùc | | | | | |
| | gaân | | | | | |
| | noåi) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 29. | Baùn | mm | 70 | 80 | 95 | (\*) |
| | kính | | | | | |
| | uoán | | | | | |
| | cong | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 30. | Baùn | mm | 160 | 285 | 345 | (\*) |
| | kính | | | | | |
| | uoán | | | | | |
| | cong | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 31. | Löïc | kN | 14 | | 26,6 | (\*) |
| | keùo | | | | | |
| | ñöùt | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | MBL | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 2 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | (döïa | | | | | |
| | treân | | | | | |
| | öùng | | | | | |
| | suaát | | | | | |
| | keùo | | | | | |
| | ñöùt | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | hôïp | | | | | |
| | kim | | | | | |
| | nhoâm | | | | | |
| | laø 140 | | | | | |
| | Mpa) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 32. | Löïc | kN | 28 | 39,2 | 53,2 | (\*) |
| | keùo | | | | | |
| | ñöùt | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | MBL | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | (döïa | | | | | |
| | treân | | | | | |
| | öùng | | | | | |
| | suaát | | | | | |
| | keùo | | | | | |
| | ñöùt | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | hôïp | | | | | |
| | kim | | | | | |
| | nhoâm | | | | | |
| | laø 140 | | | | | |
| | Mpa) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 33. | Löïc | kN | 3,92 | | 7,45 | (\*) |
| | caêng | | | | | |
| | laøm | | | | | |
| | vieäc | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 2 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | thôøi | | | | | |
| | gian | | | | | |
| | ngaén | | | | | |
| | (28% | | | | | |
| | MBL) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 34. | Löïc | kN | 7,84 | 11,0 | 14,9 | (\*) |
| | caêng | | | | | |
| | laøm | | | | | |
| | vieäc | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | thôøi | | | | | |
| | gian | | | | | |
| | ngaén | | | | | |
| | (28% | | | | | |
| | MBL) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 35. | Löïc | kN | 2,52 | | 4,79 | (\*) |
| | caêng | | | | | |
| | laøm | | | | | |
| | vieäc | | | | | |
| | thöôøng | | | | | |
| | xuyeân | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 2 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | ( | | | | | |
| | 18%MBL) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 36. | Löïc | kN | 5 | 7,1 | 9,6 | (\*) |
| | caêng | | | | | |
| | laøm | | | | | |
| | vieäc | | | | | |
| | thöôøng | | | | | |
| | xuyeân | | | | | |
| | toái ña | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
| | ( | | | | | |
| | 18%MBL) | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 37. | Löïc | kg | 100 | 140 | 190 | (\*) |
| | keát | | | | | |
| | dính | | | | | |
| | toái | | | | | |
| | thieåu | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùch | | | | | |
| | ñieän | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 38. | Khoái | Kg/m | 0,35 | | 0,68 | (\*\*) |
| | löôïng | | | | | |
| | töông | | | | | |
| | ñoái | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 2 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 39. | Khoái | Kg/m | 0,7 | 0,96 | 1,35 | (\*\*) |
| | löôïng | | | | | |
| | töông | | | | | |
| | ñoái | | | | | |
| | cuûa | | | | | |
| | caùp 4 | | | | | |
| | loõi | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 40. | Chieàu | m | 1000 | 1000 | 500 | (\*) |
| | daøi | | | | | |
| | moãi | | | | | |
| | baønh | | | | | |
| | caùp | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 41. | Các | | Đáp ứng | (\*) | | |
| | hạng | | | | | |
| | mục bắt | | | | | |
| | buộc | | | | | |
| | thử | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | phải có | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | biên | | | | | |
| | bản thử | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | điển | | | | | |
| | hình | | | | | |
| | đính | | | | | |
| | kèm | | | | | |
| | E-HSDT: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Thử | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | đầy đủ | | | | | |
| | tất cả | | | | | |
| | các | | | | | |
| | hạng | | | | | |
| | mục có | | | | | |
| | đánh | | | | | |
| | dấu | | | | | |
| | (\*) | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | **mục 2 | | | | | |
| | phần | | | | | |
| | IV** | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+
| 42. | Các | | Đáp ứng | (\*) | | |
| | hạng | | | | | |
| | mục bắt | | | | | |
| | buộc | | | | | |
| | thử | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | phải có | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | biên | | | | | |
| | bản thử | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | thu: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Thử | | | | | |
| | nghiệm | | | | | |
| | đầy đủ | | | | | |
| | tất cả | | | | | |
| | các | | | | | |
| | hạng | | | | | |
| | mục | | | | | |
| | trong | | | | | |
| | **mục 1 | | | | | |
| | phần | | | | | |
| | IV** | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+-------+--------+

(\*): là các yêu cầu cơ bản

(\*\*): là các yêu cầu không cơ bản

**Cáp đồng kiểm tra 4x2,5mm^2^**

I. **PHẠM VI ỨNG DỤNG:**

Qui cách kỹ thuật này áp dụng cho cáp đồng kiểm tra được sử dụng cho
mạch nhị thứ dòng, áp và mạch điều khiển.

II. **TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:**

\- TCVN 6610-1:2014: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh
định đến và bằng 450/750 V. Phần 1. Yêu cầu chung

\- TCVN 6610-4:2000: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh
định đến và bằng 450/750 Cáp có võ bọc dùng để lắp đặt cố định.

\- TCVN 6612:2007: Ruột dẫn của cáp cách điện.

\- Văn bản số 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/6/2020 của Tổng công ty Điện lực
Thành phố Hồ Chí Minh về việc phổ biến áp dụng qui cách kỹ thuật Dây
đồng bọc hạ thế và cáp đồng kiểm tra.

III. **YÊU CẦU KỸ THUẬT:**

\- Cấu trúc cơ bản (từ trong ra ngoài):

\+ Lõi bao gồm ruột dẫn điện được bọc cách điện.

\+ Các lõi phải được xoắn lại với nhau.

\+ Lớp bọc bên trong.

\+ Màn chắn chống nhiễu.

\+ Lớp vỏ bọc ngoài.

\- Phân loại:

Loại Số lõi/Tiết diện ruột dẫn điện
------- --------------------------------
4x2,5 4/2,5mm^2^

[1. Ruột dẫn điện:]{.ul}

\- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007.

\- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70^0^C.

\- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ.

\- Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện: 6

\- Ruột dẫn điện được bện tròn và ép chặt.

\- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn:

Tiết diện ruột dẫn điện \[mm^2^\] Điện trở một chiều lớn nhất ở 20^0^C (Ω/Km) Đường kính lớn nhất của ruột dẫn điện \[mm\]
----------------------------------- --------------------------------------------- ----------------------------------------------
2,5 7,41 2,2

[2. Cách điện của ruột dẫn điện:]{.ul}

\- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh
ruột dẫn.

\- Điện áp danh định: 300/500V

\- Chiều dày cách điện, điện áp thử, điện trở cách điện:

Tiết diện ruột dẫn điện \[mm^2^\] Chiều dày cách điện (giá trị quy định) \[mm\] Điện áp thử nghiệm xoay chiều \[V/phút\] Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70^o^C \[MΩ.km\]
----------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------------------
2,5 0,8 2000/5 0,009

\- Ký hiệu phân biệt các lõi của cáp:

\+ Đối với cáp 2 lõi: Lớp cách điện của các lõi phải có màu vàng và
xanh.

\+ Đối với cáp 4 lõi: Lớp cách điện của các lõi phải có màu vàng, xanh,
đỏ, đen.

\+ Đối với cáp \>4 lõi: Các lõi sẽ được phân biệt bằng các số nguyên
liên tiếp 1,2,3...được in liên tục dọc theo chiều dài mỗi lõi trên bề
mặt cách điện và các số được đánh cách khoảng đều là 200mm.

[3. Cách bố trí các lõi:]{.ul} Các lõi phải được xoắn lại với nhau.

[4. Lớp bọc bên trong:]{.ul}

\- Lõi đã được xoắn phải được bọc một lớp bọc bên trong bằng phương pháp
đùn gồm có cao su không lưu hóa hoặc hợp chất nhựa dẻo.

\- Lớp bọc bên trong phải đảm bảo có thể tách lõi ra dễ dàng.

\- Chiều dày của lớp bọc bên trong (giá trị xấp xỉ):

\+ Cáp 2 và 4 lõi: 0,4mm

\+ Cáp \> 4 lõi: 0,6mm

[5. Màn chắn chống nhiễu]{.ul}: Màn chắn chống nhiễu bằng băng đồng

[6. Vỏ bọc ngoài:]{.ul}

\- Vỏ bọc phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/ST4 bao quanh lớp
bọc bên trong.

\- Vỏ bọc phải kín khít và phải có khả năng tách ra mà không gây phương
hại đến lớp bọc bên trong.

\- Chiều dày của vỏ bọc ngoài (giá trị xấp xỉ):

\+ Cáp 4x2,5mm^2^ : 1,2mm

\- Các ký hiệu trên bề mặt vỏ bọc ngoài:

\+ Đánh dấu mét: Trên vỏ bọc ngoài của cáp phải được đánh số liên tục ở
mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Cáp trong mỗi
bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được
quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

\+ Teân nhaø saûn xuaát.

\+ Naêm saûn xuaát

\+ Ký hiệu "Cáp đồng \[số lõi x tiết diện ruột dẫn của lõi\]mm^2"^

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp

[7. Bành cáp:]{.ul}

\- Bành cáp được làm bằng vật liệu cho phép lưu trữ ngoài trời trong
điều kiện khí hậu ở Việt Nam trong 3 năm mà không bị hư hỏng.

\- Lỗ giữa bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không
ít hơn 05mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm (mô tả tham khảo)

\- Trong mỗi bành cáp phải đảm bảo chỉ gồm 1 đoạn cáp liên tục

\- Bên trong bành cáp phải có lớp giấy xốp giữa các lớp cáp

\- Đầu cáp phải có nắp bịt

\- Chiều dài cáp trong mỗi bành : 2000m ± 5%.

IV. **CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM ĐIỂN HÌNH:**

+------+----------------------------------------------------+
| *1.* | *Thử nghiệm điện* |
+======+====================================================+
| | - Điện trở ruột dẫn |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm điện áp trên lõi ở 2000V. |
| | |
| | - Thử nghiệm điện áp trên cáp hoàn chỉnh ở 2000V |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Điện trở cách điện ở 70^o^C |
+------+----------------------------------------------------+
| *2* | *Các yêu cầu về kết cấu và đặc tính kích thước* |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Đo chiều dày cách điện |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Đo chiều dày vỏ bọc |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Đo đường kính ngoài: |
| | |
| | > \+ Giá trị trung bình |
| | > |
| | > \+ Độ ôvan |
+------+----------------------------------------------------+
| *3* | *Tính chất cơ của cách điện* |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm trước kéo lão hóa |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm sau kéo lão hóa |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm tổn hao khối lượng |
+------+----------------------------------------------------+
| *4* | *Tính chất cơ của vỏ bọc* |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm trước kéo lão hóa |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm sau kéo lão hóa |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Thử nghiệm tổn hao khối lượng |
+------+----------------------------------------------------+
| *5* | *Thử nghiệm không nhiểm bẩn* |
+------+----------------------------------------------------+
| *6* | *Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao* |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Cách điện |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Vỏ bọc |
+------+----------------------------------------------------+
| *7* | *Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp* |
+------+----------------------------------------------------+
| *8* | *Thử nghiệm sốc nhiệt* |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Cách điện |
+------+----------------------------------------------------+
| | - Vỏ bọc |
+------+----------------------------------------------------+
| *9* | *Thử nghiệm chịu ngọn lửa* |
+------+----------------------------------------------------+

V. **BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẤU THẦU:**

+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| **Stt** | **Mô tả** | **Đơn vị** | **Yêu cầu** | **Chào |
| | | | | thầu** |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 1. | Nhà sản xuất | | Nhà thầu | (\*) |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 2. | Nước sản | | Nhà thầu | (\*) |
| | xuất | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 3. | Năm sản xuất | | Nhà thầu | (\*) |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 4. | Tiêu chuẩn | | TCVN | (\*) |
| | sản xuất và | | 6610-1:2014 | |
| | thử nghiệm | | | |
| | | | TCVN | |
| | | | 6610-4:2000 | |
| | | | | |
| | | | TCVN | |
| | | | 6612:2007 | |
| | | | | |
| | | | hoặc các | |
| | | | tiêu chuẩn | |
| | | | khác tương | |
| | | | đương | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 5. | Các yêu cầu | | Đáp ứng | (\*) |
| | kỹ thuật | | | |
| | chung trình | | | |
| | bày trong | | | |
| | bản "YÊU CẦU | | | |
| | KỸ THUẬT | | | |
| | CHUNG" | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 6. | Cấu trúc cơ | | Đáp ứng | (\*) |
| | bản (từ | | | |
| | trong ra | | | |
| | ngoài): | | | |
| | | | | |
| | \+ Lõi bao | | | |
| | gồm ruột dẫn | | | |
| | điện được | | | |
| | bọc cách | | | |
| | điện. | | | |
| | | | | |
| | \+ Các lõi | | | |
| | phải được | | | |
| | xoắn lại với | | | |
| | nhau. | | | |
| | | | | |
| | \+ Lớp bọc | | | |
| | bên trong. | | | |
| | | | | |
| | \+ Màn chắn | | | |
| | chống nhiễu. | | | |
| | | | | |
| | \+ Lớp võ | | | |
| | bọc ngoài. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 7. | Phân loại | | Số lõi, tiết | (\*) |
| | cáp: | | diện ruột | |
| | | | dẫn điện | |
| | \+ 4x2,5 | | \[mm^2^\] | |
| | | | | |
| | | | 4; 2,5 | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 8. | 1\. Ruột dẫn | | Cấp 2, theo | (\*) |
| | điện: | | TCVN 6612: | |
| | | | 2007 | |
| | \- Cấp: | | | |
| | | | 70^o^C | |
| | \- Nhiệt độ | | | |
| | ruột dẫn lớn | | Đồng ủ | |
| | nhất trong | | | |
| | sử dụng bình | | 6 | |
| | thường | | | |
| | | | Đáp ứng | |
| | \- Vật liệu | | | |
| | dẫn điện | | | |
| | | | | |
| | \- Số lượng | | | |
| | sợi không | | | |
| | phủ tối | | | |
| | thiểu trong | | | |
| | ruột dẫn | | | |
| | điện | | | |
| | | | | |
| | \- Ruột dẫn | | | |
| | điện được | | | |
| | bện tròn vầ | | | |
| | ép chặt. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| | Điện trở một | Ω/km | 7,41 | (\*) |
| | chiều lớn | | | |
| | nhất ở | | | |
| | 20^o^C đối | | | |
| | với tiết | | | |
| | diện ruột | | | |
| | dẫn điện: | | | |
| | | | | |
| | \+ 2,5mm^2^ | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| | Đường kính | mm | 2,2 | (\*) |
| | lớn nhất của | | | |
| | ruột dẫn đối | | | |
| | với tiết | | | |
| | diện ruột | | | |
| | dẫn điện: | | | |
| | | | | |
| | \+ 2,5mm^2^ | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 9. | 2\. Cách | | Đáp ứng | (\*) |
| | điện của | | | |
| | ruột dẫn | | 300/500V | |
| | điện: | | | |
| | | | | |
| | \- Cách điện | | | |
| | phải là hợp | | | |
| | chất | | | |
| | polyviyl | | | |
| | clorua loại | | | |
| | PVC/C được | | | |
| | bao quanh | | | |
| | ruột dẫn. | | | |
| | | | | |
| | \- Điện áp | | | |
| | danh định. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| | Chiều dày | mm | 0,8 | (\*) |
| | cách điện | | | |
| | (giá trị quy | | | |
| | định) | | | |
| | \[mm\]: | | | |
| | | | | |
| | \+ 2,5mm | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| | Điện áp thử | V/phút | 2000/5 | (\*) |
| | nghiệm xoay | | | |
| | chiều: | | | |
| | | | | |
| | \+ 2,5mm | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| | Điện trở | MΩ.km | 0,009 | (\*) |
| | cách điện | | | |
| | nhỏ nhất ở | | | |
| | 70^o^C | | | |
| | | | | |
| | \+ 2,5mm | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| | Ký hiệu phân | | Lớp cách | (\*) |
| | biệt các lõi | | điện của các | |
| | của cáp: | | lõi phải có | |
| | | | màu vàng, | |
| | \+ Đối với | | xanh, đỏ, | |
| | cáp 4 lõi: | | đen | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 10. | 3\. [Cách bố | | Các lõi phải | |
| | trí các | | được xoắn | |
| | lõi]{.ul} | | lại với | |
| | | | nhau. | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 11. | 4\. Lớp bọc | mm | Đáp ứng | (\*) |
| | bên trong: | | | |
| | | | Đáp ứng | |
| | \- Lõi đã | | | |
| | được xoắn | | 0,4 | |
| | phải được | | | |
| | bọc một lớp | | | |
| | bọc bên | | | |
| | trong bằng | | | |
| | phương pháp | | | |
| | đùn gồm có | | | |
| | cao su không | | | |
| | lưu hóa hoặc | | | |
| | hợp chất | | | |
| | nhựa dẻo. | | | |
| | | | | |
| | \- Lớp bọc | | | |
| | bên trong | | | |
| | phải đảm bảo | | | |
| | có thể tách | | | |
| | lõi ra dễ | | | |
| | dàng. | | | |
| | | | | |
| | \- Chiều dày | | | |
| | của lớp bọc | | | |
| | bên trong | | | |
| | (giá trị xấp | | | |
| | xỉ): | | | |
| | | | | |
| | \+ Cáp 2 và | | | |
| | 4 lõi | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 12. | 5\. Màn chắn | | Màn chắn | |
| | chống nhiễu: | | chống nhiễu | |
| | | | bằng băng | |
| | | | đồng | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 13. | 6\. [Vỏ bọc | mm | Đáp ứng | (\*) |
| | ngoài:]{.ul} | | | |
| | | | Đáp ứng | |
| | \- Vỏ bọc | | | |
| | phải là hợp | | 1,2 | |
| | chất | | | |
| | polyvinyl | | Đáp ứng | |
| | clorua loại | | | |
| | PVC/ST4 bao | | Đáp ứng | |
| | quanh lớp | | | |
| | bọc bên | | Đáp ứng | |
| | trong. | | | |
| | | | Đáp ứng | |
| | \- Vỏ bọc | | | |
| | phải kín | | Đáp ứng | |
| | khít và phải | | | |
| | có khả năng | | | |
| | tách ra mà | | | |
| | không gây | | | |
| | phương hại | | | |
| | đến lớp bọc | | | |
| | bên trong | | | |
| | | | | |
| | \- Chiều dày | | | |
| | của vỏ bọc | | | |
| | ngoài (giá | | | |
| | trị xấp xỉ): | | | |
| | | | | |
| | \+ Cáp | | | |
| | 4x25mm^2^ | | | |
| | | | | |
| | \- Các ký | | | |
| | hiệu trên bề | | | |
| | mặt ngoài vỏ | | | |
| | bọc ngoài: | | | |
| | | | | |
| | \+ Đánh dấu | | | |
| | mét: Trên võ | | | |
| | bọc ngoài | | | |
| | của cáp phải | | | |
| | được đánh số | | | |
| | liên tục ở | | | |
| | mỗi mét | | | |
| | chiều dài. | | | |
| | Số đánh dấu | | | |
| | không được | | | |
| | vượt quá 6 | | | |
| | chữ số. Cáp | | | |
| | trong mỗi | | | |
| | bành cáp có | | | |
| | thể được | | | |
| | đánh dấu bắt | | | |
| | đầu từ một | | | |
| | số nguyên | | | |
| | bất kỳ. Khi | | | |
| | được quấn | | | |
| | vào bành , | | | |
| | số nhỏ nhất | | | |
| | sẽ được nằm | | | |
| | trong cùng. | | | |
| | | | | |
| | . Tên nhà | | | |
| | sản xuất. | | | |
| | | | | |
| | . Năm sản | | | |
| | xuất | | | |
| | | | | |
| | . Ký hiệu " | | | |
| | Cáp đồng | | | |
| | \[số lõi x | | | |
| | tiết diện | | | |
| | ruột dẫn của | | | |
| | lõi\] mm^2.^ | | | |
| | | | | |
| | Các ký hiệu | | | |
| | trên được in | | | |
| | liên tục dọc | | | |
| | theo chiều | | | |
| | dài cáp với | | | |
| | mực in bền | | | |
| | với điều | | | |
| | kiện thời | | | |
| | tiết khắc | | | |
| | nghiệt | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 14. | 7\. [Bành | | Đáp ứng | |
| | cáp:]{.ul} | | | |
| | | | Nhà thầu mô | |
| | \- Bành cáp | | tả rõ nội | |
| | được làm | | dung này | |
| | bằng vật | | | |
| | liệu cho | | Đáp ứng | |
| | phép lưu trữ | | | |
| | ngoài trời | | Đáp ứng | |
| | trong điều | | | |
| | kiện khí hậu | | Đáp ứng | |
| | ở Việt Nam | | | |
| | trong 3 năm | | Đáp ứng | |
| | mà không bị | | | |
| | hư hỏng. | | | |
| | | | | |
| | \- Lỗ giữa | | | |
| | bành cáp | | | |
| | phải được | | | |
| | gia cường | | | |
| | bằng 1 tấm | | | |
| | thép có độ | | | |
| | dày không ít | | | |
| | hơn 05mm và | | | |
| | có thể gắn | | | |
| | với trục có | | | |
| | đường kính | | | |
| | 95mm (mô tả | | | |
| | tham khảo). | | | |
| | | | | |
| | \- Trong mỗi | | | |
| | bành cáp | | | |
| | phải đảm bảo | | | |
| | chỉ gồm một | | | |
| | đoạn cáp | | | |
| | liên tục. | | | |
| | | | | |
| | \- Bên trong | | | |
| | bành cáp | | | |
| | phải có lớp | | | |
| | giấy xốp | | | |
| | giữa các lớp | | | |
| | cáp. | | | |
| | | | | |
| | \- Đầu cáp | | | |
| | phải có nắp | | | |
| | bịt. | | | |
| | | | | |
| | \- Người mua | | | |
| | phải qui | | | |
| | định chiều | | | |
| | dài cáp | | | |
| | trong mỗi | | | |
| | bành cáp phù | | | |
| | hợp với nhu | | | |
| | cầu sủ dụng. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 15. | Các hạng mục | | Đáp ứng | (\*) |
| | bắt buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản thử | | | |
| | nghiệm điển | | | |
| | hình đính | | | |
| | kèm hồ sơ dự | | | |
| | thầu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **phần IV** | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 16. | Các hạng mục | | Đáp ứng | (\*) |
| | bắt buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | nghiệm thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục: | | | |
| | | | | |
| | - Điện trở | | | |
| | ruột | | | |
| | dẫn. | | | |
| | | | | |
| | - Thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | điện áp. | | | |
| | | | | |
| | ```{=html} | | | |
| | | | | |
| | ``` | | | |
| | - Kiểm tra | | | |
| | sự phù | | | |
| | hợp với | | | |
| | các yêu | | | |
| | cầu về | | | |
| | kết cấu | | | |
| | | | | |
| | > *Tính chất | | | |
| | > cơ học của | | | |
| | > cách | | | |
| | > điện:* | | | |
| | | | | |
| | - Thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | kéo | | | |
| | trước | | | |
| | lão hóa. | | | |
| | | | | |
| | - Thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | kéo sau | | | |
| | lão hóa. | | | |
| | | | | |
| | > *Tính chất | | | |
| | > cơ học của | | | |
| | > vỏ bọc:* | | | |
| | | | | |
| | - Thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | kéo | | | |
| | trước | | | |
| | lão hóa. | | | |
| | | | | |
| | - Thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | kéo sau | | | |
| | lão hóa. | | | |
| | | | | |
| | - Thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | tổn hao | | | |
| | khối | | | |
| | lượng. | | | |
| | | | | |
| | > *Thử | | | |
| | > nghiệp nén | | | |
| | > ở nhiệt độ | | | |
| | > cao:* | | | |
| | | | | |
| | - *Cách | | | |
| | điện* | | | |
| | | | | |
| | - *Vỏ bọc* | | | |
| | | | | |
| | > *Thử | | | |
| | > nghiệm sốc | | | |
| | > nhiệt:* | | | |
| | | | | |
| | - *Cách | | | |
| | điện* | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+

(\*) *:* *là các yêu cầu cơ bản*

*(\*\*) : là các yêu cầu không cơ bản*

**Cáp đồng trần 25mm2**

I. **PHAÏM VI AÙP DUÏNG:**

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây ñoàng traàn.

II. **TIEÂU CHUAÅN:**

TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SÑ1-1995: Daây traàn duøng cho ñöôøng daây
taûi ñieän treân khoâng.

Quyết định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực
TP.HCM (nay là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM) về việc ban hành quy định
tiêu chuẩn cơ sở VTTB: Phần dây nổi và phụ kiện-Cáp đồng trần.

III. **MOÂ TAÛ:**

```{=html}

```
1. [Caùc thoâng soá cô baûn]{.ul}:

- Vaät lieäu daãn ñieän : Ñoàng

- Maët caét danh ñònh : 25mm².

- Soá löôïng sôïi caáu thaønh, ñöôøng kính sôïi caáu thaønh vaø soá
> lôùp xoaén theo baûng sau:

+----------------+--------------+----------------+----------------+
| **Maët caét | **Soá sôïi** | **Ñöôøng kính | **Soá lôùp |
| danh ñònh** | | danh ñònh cuûa | xoaén** |
| | | sôïi \[mm\]** | |
| **\[mm²\]** | | | |
+----------------+--------------+----------------+----------------+
| 25 | 7 | 2,13 | 1 |
+----------------+--------------+----------------+----------------+

2. [Yeâu caàu veà keát caáu]{.ul}:

- Daây daãn bao goàm nhieàu sôïi ñoàng coù cuøng ñöôøng kính danh ñònh
> ñöôïc vaën xoaén ñoàng taâm.

- Daây daãn phaûi coù beà maët ñoàng ñeàu, caùc sôïi beän khoâng
> choàng cheùo, xoaén gaõy hay ñöùt ñoaïn cuõng nhö caùc khuyeát
> taät khaùc coù haïi cho quaù trình söû duïng. Taïi caùc ñaàu cuoái
> cuûa daây beän nhieàu sôïi phaûi coù ñai choáng bung xoaén.

```{=html}

```
- Caùc lôùp xoaén keá tieáp nhau phaûi ngöôïc chieàu nhau vaø lôùp
> xoaén ngoaøi cuøng theo chieàu phaûi. Caùc lôùp xoaén phaûi chaët.

- Boäi soá böôùc xoaén cuûa caùc lôùp xoaén: Tuaân theo TCVN
> 5064-1994, baûng 2a.

Treân moãi sôïi baát kyø cuûa lôùp sôïi ngoaøi cuøng khoâng ñöôïc coù
quaù 5 moái noái treân suoát chieàu daøi cheá taïo. Khoaûng caùch giöõa
caùc moái noái treân caùc sôïi daây khaùc nhau cuõng nhö treân cuøng 1
sôïi khoâng ñöôïc nhoû hôn 15m. Moái noái phaûi ñöôïc haøn baèng phöông
phaùp haøn chaûy.

3. [Yeâu caàu ñoái vôùi caùc sôïi caáu thaønh]{.ul}:

1. Ñaëc tính cô:

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **Maët | **Ñöôøng | **Sai | **Suaát | **Ñoä | **Soá |
| caét** | kính** | soá** | keùo | giaõn | laàn** |
| | | | ñöùt,** | daøi** | |
| **danh | **sôïi | **ñöôøng | | | **beû |
| ñònh** | ñoàng** | kính. | **khoâng | **töông | cong maø |
| | | khoâng | nhoû | ñoái, | khoâng |
| **\ | ** | lôùn | hôn** | khoâng | gaõy, |
| [mm²\]** | \[mm\]** | hôn** | | nhoû hôn | khoâng |
| | | | **\[N | \[%\]** | nhoû |
| | | ** | /mm²\]** | | hôn** |
| | | \[mm\]** | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 25 | 2,13 | ± 0,02 | 400 | 1,0 | 6 |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

2. . Ñieän trôû moät chieàu cuûa daây daãn ôû nhieät ñoä 20°C theo
baûng sau:

+-------------------------+-------------------------------------------+
| **Maët caét danh ñònh** | **Ñieän trôû moät chieàu ôû 20°C, khoâng |
| | lôùn hôn** |
| **\[mm²\]** | |
| | **\[Ω / km\]** |
+-------------------------+-------------------------------------------+
| 25 | 0,7336 |
+-------------------------+-------------------------------------------+

3. Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn theo baûng sau:

+-------------------------+-------------------------------------------+
| **Maët caét danh ñònh** | **Löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn, khoâng |
| | nhoû hôn** |
| **\[mm²\]** | |
| | **\[N\]** |
+-------------------------+-------------------------------------------+
| 25 | 9463 |
+-------------------------+-------------------------------------------+

4. [Baønh daây]{.ul} :

- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau:

\+ Ñöôøng kính baønh daây : max. 2,5m.

\+ Beà roäng baønh daây : max. 1,4m.

- Loã giöõa cuûa baønh daây phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp
> coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù
> ñöôøng kính 95mm.

- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn 1000m.

- Ñaûm baûo trong moåi baønh daây chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc,
> khoâng ñöùt ñoaïn.

IV. **CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:**

1\. [Thöû nghieäm thöôøng xuyeân]{.ul}:

- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn.

2\. [Thử nghiệm điển hình]{.ul} :

- Đo điện trở của dây dẫn (\*)

- Đo đường kính của sợi đồng (\*)

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp. (\*)

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng (\*)

- Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn (\*)

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng (\*)

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng (\*)

(\*) *:* c*ác hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử
nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)*

V. **BAÛNG TÓM TẮT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU:**

+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| **Stt** | **Moâ taû** | **Ñôn vò** | **Yeâu | **Nhaø thaàu |
| | | | caàu** | chaøo** |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 1. | Hạng mục | | Nhà thầu | (\*) |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 2. | Nhaø saûn | | Nhà thầu | (\*) |
| | xuaát | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 3. | Nöôùc saûn | | Nhà thầu | (\*) |
| | xuaát | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 4. | Maõ hieäu | | Nhà thầu | (\*) |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 5. | Caùc yeâu | | Ñaùp öùng | (\*) |
| | caàu kyõ | | | |
| | thuaät chung | | | |
| | trình baøy | | | |
| | trong baûn | | | |
| | "YEÂU CAÀU | | | |
| | KYÕ THUAÄT | | | |
| | CHUNG" | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 6. | Tieâu chuaån | | TCVN 5064 | (\*) |
| | saûn xuaát | | | |
| | vaø thöû | | | |
| | nghieäm | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 7. | Vaät lieäu | | Ñoàng | (\*) |
| | daãn ñieän | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 8. | Maët caét | mm² | 25 | (\*) |
| | danh ñònh | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 9. | Soá löôïng | Sôïi | 7 | (\*) |
| | sôïi caáu | | | |
| | thaønh : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 10. | Ñöôøng kính | mm | 2,13 | (\*) |
| | sôïi caáu | | | |
| | thaønh : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 11. | Soá lôùp | Lôùp | 1 | (\*) |
| | xoaén : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 12. | Daây daãn | | Ñaùp öùng | (\*) |
| | bao goàm | | | |
| | nhieàu sôïi | | | |
| | ñoàng coù | | | |
| | cuøng ñöôøng | | | |
| | kính danh | | | |
| | ñònh ñöôïc | | | |
| | vaën xoaén | | | |
| | ñoàng taâm. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 13. | Daây daãn | | Ñaùp öùng | (\*) |
| | phaûi coù | | | |
| | beà maët | | | |
| | ñoàng ñeàu, | | | |
| | caùc sôïi | | | |
| | beän khoâng | | | |
| | choàng | | | |
| | cheùo, xoaén | | | |
| | gaõy hay | | | |
| | ñöùt ñoaïn | | | |
| | cuõng nhö | | | |
| | caùc khuyeát | | | |
| | taät khaùc | | | |
| | coù haïi cho | | | |
| | quaù trình | | | |
| | söû duïng. | | | |
| | Taïi caùc | | | |
| | ñaàu cuoái | | | |
| | cuûa daây | | | |
| | beän nhieàu | | | |
| | sôïi phaûi | | | |
| | coù ñai | | | |
| | choáng bung | | | |
| | xoaén. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 14. | Caùc lôùp | | Ñaùp öùng | (\*) |
| | xoaén keá | | | |
| | tieáp nhau | | | |
| | phaûi ngöôïc | | | |
| | chieàu nhau | | | |
| | vaø lôùp | | | |
| | xoaén ngoaøi | | | |
| | cuøng theo | | | |
| | chieàu | | | |
| | phaûi. Caùc | | | |
| | lôùp xoaén | | | |
| | phaûi chaët. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 15. | Boäi soá | | Ñaùp öùng | (\*) |
| | böôùc xoaén | | | |
| | cuûa caùc | | | |
| | lôùp xoaén: | | | |
| | Tuaân theo | | | |
| | TCVN | | | |
| | 5064-1994, | | | |
| | baûng 2a. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 16. | Treân moãi | | Ñaùp öùng | (\*) |
| | sôïi baát | | | |
| | kyø cuûa | | | |
| | lôùp sôïi | | | |
| | ngoaøi cuøng | | | |
| | khoâng ñöôïc | | | |
| | coù quaù 5 | | | |
| | moái noái | | | |
| | treân suoát | | | |
| | chieàu daøi | | | |
| | cheá taïo. | | | |
| | Khoaûng | | | |
| | caùch giöõa | | | |
| | caùc moái | | | |
| | noái treân | | | |
| | caùc sôïi | | | |
| | daây khaùc | | | |
| | nhau cuõng | | | |
| | nhö treân | | | |
| | cuøng 1 sôïi | | | |
| | khoâng ñöôïc | | | |
| | nhoû hôn | | | |
| | 15m. Moái | | | |
| | noái phaûi | | | |
| | ñöôïc haøn | | | |
| | baèng phöông | | | |
| | phaùp haøn | | | |
| | chaûy. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 17. | Sai leäch | mm | ± 0,02 | (\*) |
| | cho pheùp | | | |
| | ñoái vôùi | | | |
| | ñöôøng kính | | | |
| | sôïi ñoàng, | | | |
| | khoâng lôùn | | | |
| | hôn : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 18. | Suaát keùo | N/mm² | 400 | (\*) |
| | ñöùt cuûa | | | |
| | sôïi ñoàng, | | | |
| | khoâng nhoû | | | |
| | hôn : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 19. | Ñoä giaõn | %. | 1,0 | (\*) |
| | daøi töông | | | |
| | ñoái cuûa | | | |
| | sôïi ñoàng, | | | |
| | khoâng nhoû | | | |
| | hôn : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 20. | Soá laàn beû | Laàn. | 6 | (\*) |
| | cong maø | | | |
| | khoâng gaõy | | | |
| | cuûa sôïi | | | |
| | ñoàng, | | | |
| | khoâng nhoû | | | |
| | hôn: | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 21. | Ñieän trôû | Ω/Km | 0,7336 | (\*) |
| | moät chieàu | | | |
| | cuûa daây | | | |
| | daãn ôû | | | |
| | 20°C, khoâng | | | |
| | lôùn hôn : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 22. | Löïc keùo | N | 9463 | (\*) |
| | ñöùt cuûa | | | |
| | daây daãn, | | | |
| | khoâng nhoû | | | |
| | hôn : | | | |
| | | | | |
| | \- Daây daãn | | | |
| | 25mm² | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 23. | Ñöôøng kính | mm | Nhaø thaàu | (\*) |
| | ngoaøi cuûa | | phaûi trình | |
| | daây : | | baøy thoâng | |
| | | | soá naøy ôû | |
| | \- Daây daãn | | coät beân | |
| | 25mm² | | caïnh | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 24. | Ñöôøng kính | m | 2,5 | (\*) |
| | lôùn nhaát | | | |
| | cuûa baønh | | | |
| | daây | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 25. | Beà roäng | m | 1,4 | (\*) |
| | lôùn nhaát | | | |
| | cuûa baønh | | | |
| | daây | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 26. | Loã giöõa | | Gia cöôøng | (\*) |
| | cuûa baønh | | baèng theùp | |
| | daây | | taám coù beà | |
| | | | daøy khoâng | |
| | | | ít hôn 10mm | |
| | | | vaø coù theå | |
| | | | gaén vaøo | |
| | | | truïc coù | |
| | | | ñöôøng kính | |
| | | | 95 mm | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 27. | Chieàu daøi | | ≥ 1000m | (\*\*) |
| | daây quaán | | | |
| | treân moãi | | Ñaûm baûo | |
| | baønh | | trong moåi | |
| | | | baønh daây | |
| | | | chæ goàm | |
| | | | moät ñoaïn | |
| | | | daây lieân | |
| | | | tuïc, khoâng | |
| | | | ñöùt ñoaïn. | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 28. | Các hạng mục | | Đáp ứng | (\*) |
| | bắt buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản thử | | | |
| | nghiệm điển | | | |
| | hình đính | | | |
| | kèm E-HSDT: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 2 phần | | | |
| | IV** | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 29. | Các hạng mục | | Đáp ứng | (\*) |
| | bắt buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản thử | | | |
| | nghiệm | | | |
| | nghiệm thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 1 phần | | | |
| | IV** | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+

(\*) *:* *là các yêu cầu cơ bản*

(\*\*) *:* *là các yêu cầu không cơ bản*

**Cáp đồng bọc hạ thế - 50mm2, 95mm2, 150mm2, 240mm2, 300mm2**

> **I. PHẠM VI ÁP DỤNG: **
>
> Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho dây đồng bọc hạ thế sử dụng đấu nối
> [g]{.ul}iữa các thiết bị điện hạ thế, không sử dụng cho lưới điện hạ
> thế trên không.
>
> **II. TIÊU CHUẨN:**
>
> \- TCVN 6610-1:2014: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp
> danh định đến và bằng 45*0/7*50V-Yêu cầu chung.
>
> \- TCVN 6610-3:2000: Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua có điện áp
> danh định đến và bằng 45*0/7*50V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt
> cố định.
>
> \- TCVN 6612:*2*007: Ruột dẫn của cáp cách điện.
>
> \- Văn bản số 2580/EVNHCMC-KT ngày 09/6/2020 của Tổng công ty Điện lực
> TP. HCM V/v phổ biến áp dụng Quy cách kỹ thuật Dây đồng bọc hạ thế và
> cáp đồng kiểm tra.
>
> **III. MÔ TẢ:**
>
> 1\. [Ruột dẫn điện:]{.ul}
>
> \- Cấp: cấp 2 theo TCVN 6612:2007.
>
> \- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70°C
>
> \- Vật liệu dẫn điện: đồng ủ.
>
> \- Ruột dẫn điện được bện tròn ép chặt. 

\- Điện trở một chiều và đường kính ruột dẫn: 

------------------------------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------
Tiết diện của ruột dẫn điện \[mm²\] Số lượng sợi không phủ tối thiểu trong ruột dẫn điện Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20°C \[Ω/km\]  Đường kính lớn nhất của của ruột dẫn tròn \[mm\]
50 6 0,387 9,1
95 15 0,193 12,9
150 18 0,124 16,2
240 34 0,0754 20,6
300 34 0,0601 23,1
------------------------------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

2\. [Cách điện: ]{.ul}

\- Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC*/*C được bao
quanh ruột dẫn

\- Điện áp danh định: 450/750V 

\- Chiều dày cách điện, điện áp thử, điện trở cách điện: 

+----------------+----------------+----------------+----------------+
| Tiết diện của | Chiều dày cách | Điện áp thử | Điện trở cách  |
| ruột dẫn điện | điện (giá trị | nghiệm xoay | |
| \[mm²\] | quy định) | chiều | điện nhỏ nhất |
| | \[mm\] | \[V/phút\] | ở  70°C |
| | | | \[MΩ.km\] |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 50 | 1,4 | 2500/5 | 0,0043 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 95 | 1,6 | 2500/5 | 0.0035 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 150 | 1,8 | 2500/5 | 0,0032 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 240 | 2,2 | 2500/5 | 0,0032 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+
| 300 | 2,4 | 2500/5 | 0,0030 |
+----------------+----------------+----------------+----------------+

\- Chiều dày cách điện không được nhỏ hơn yêu cầu trong bảng nêu trên.
Tuy nhiên, chiều dày tại một vị trí nào đó có thể nhỏ hơn giá trị quy
định, với điều kiện đáp ứng theo TCVN 6610-1:2014.

\- Màu sắc: Xám nhẹ

\- Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện:

\+ Đánh dấu mét: trên bề mặt dây phải được đánh số liên tục ở mỗi mét
chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số, chiều cao mỗi chữ số
không được nhỏ hơn 5 mm. Dây trong mỗi bành dây có thể được đánh dấu bắt
đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm
trong cùng.

\+ Tên nhà sản xuất.

\+ Năm sản xuất.

+Ký hiệu "UV PVC -- 45*0/7*50 V - CU - 1x \[tiết diện ruột dẫn\] mm2"

Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài dây với mực in bền
với 

điều kiện thời tiết.

3\. [Bành dâ]{.ul}y:

\- Kích thước không được vượt qua các giá trị sau: 

\+ Đường kính bành dây: 2,5 m.

\+ Bề rộng bành dây :1,4 m. 

\- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày
không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm (mô tả
tham khảo).

\- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000 m (nếu số lượng mua \>
1000m).

\- Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn

**IV. CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:**

A. [Thử nghiệm thường xuyên]{.ul} : Đo điện trở của dây dẫn

B. [Thử nghiệm điển hình:]{.ul}

1\. Thử nghiệm điện: 

\+ Điện trở ruột dẫn

\+ Thử nghiệm điện áp ở 2500V 

\+ Điện trở cách điện ở *7*0°C

2\. Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước: 

\+ Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

\+ Đo chiều dày cách điện. 

> \+ Đo đường kính ngoài
>
> 3\. Tính chất cơ học của cách điện: 

\+ Thử nghiệm kéo trước lão hóa 

\+ Thử nghiệm kéo sau lão hóa 

\+ Thử nghiệm tổn hao khối lượng

4\. Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao.

5\. Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp.

6\. Thử nghiệm sốc nhiệt.

7\. Thử nghiệm chịu ngọn lửa.

**V. BAÛNG TOÙM TAÉT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU :**

+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| ST | **MOÂ TAÛ** | **ÑÔN VÒ** | **YEÂU CAÀU** | **NHÀ THẦU |
| T {# | | | | CHÀO** |
| stt} | | | | |
| === | | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 1. | Nhaø saûn | | | |
| | xuaát | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 2. | Nöôùc saûn | | | |
| | xuaát | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 3. | Maõ hieäu | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 4. | Tieâu chuaån | | TCVN | |
| | saûn xuaát | | 6610-1:2014;  | |
| | vaø thöû | | | |
| | nghieäm | | TCVN | |
| | | | 6610-3:2000;  | |
| | | | | |
| | | | TCVN | |
| | | | 6612:2007 | |
| | | | hoặc các tiêu | |
| | | | chuẩn khác | |
| | | | tương đương  | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 5. | Caùc yeâu | | Ñaùp öùng | |
| | caàu kyõ | | | |
| | thuaät chung | | | |
| | trình baøy | | | |
| | trong baûn | | | |
| | "YEÂU CAÀU | | | |
| | KYÕ THUAÄT | | | |
| | CHUNG" | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| | **1. Ruột dẫn | | | |
| | điện:** | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 6. | \- Cấp: | | cấp 2 theo | |
| | | | | |
| | \- Nhiệt độ | | TCVN | |
| | ruột dẫn lớn | | 6612:2007 | |
| | nhất trong sử | | 70°C | |
| | dụng bình | | | |
| | thường: | | Đồng ủ | |
| | | | | |
| | \- Vật liệu | | Đáp ứng | |
| | dẫn điện: | | | |
| | | | | |
| | \- Ruột dẫn | | | |
| | điện được bện | | | |
| | tròn ép chặt: | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 7. | Số lượng sợi | Sợi | 6 | |
| | không phủ tối | | | |
| | thiểu trong | Sợi | 15 | |
| | ruột dẫn | | | |
| | điện: | Sợi | 18 | |
| | | | | |
| | \- Dây 50 mm2 | Sợi | 34 | |
| | | | | |
| | \- Dây 95 mm2 | Sợi | 34 | |
| | | | | |
| | \- Dây 150 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 240 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 300 | | | |
| | mm2 | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 8. | Điện trở một | Ω/km | 0,387 | |
| | chiều tối đa | | | |
| | của ruột dẫn | Ω/km | 0,193 | |
| | ở 20°C: | | | |
| | | Ω/km | 0,124 | |
| | \- Dây 50 mm2 | | | |
| | | Ω/km | 0,0754 | |
| | \- Dây 95 mm2 | | | |
| | | Ω/km | 0,0601 | |
| | \- Dây 150 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 240 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 300 | | | |
| | mm2 | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 9. | Đường kính | mm | 9,1 | |
| | lớn nhất của | | | |
| | ruột dẫn | mm | 12,9 | |
| | tròn: | | | |
| | | mm | 16,2 | |
| | \- Dây 50 mm2 | | | |
| | | mm | 20,6 | |
| | \- Dây 95 mm2 | | | |
| | | mm | 12,1 | |
| | \- Dây | | | |
| | 150mm2. | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 240mm2. | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 300mm2. | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| | **2. Cách | | | |
| | điện:** | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 10. | \- Cách điện | | Đáp ứng | |
| | phải là hợp | | | |
| | chất | | 450/750V | |
| | polyvinyl | | | |
| | clorua loại | | | |
| | PVC/C được | | | |
| | bao quanh | | | |
| | ruột dẫn. | | | |
| | | | | |
| | \- Điện áp | | | |
| | danh định | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 11. | Chiều dày | mm | 1,4 | |
| | cách điện | | | |
| | (giá trị quy | mm | 1,6 | |
| | định): | | | |
| | | mm | 1,8 | |
| | \- Dây 50 mm2 | | | |
| | | mm | 2,2 | |
| | \- Dây 95 mm2 | | | |
| | | mm | 2,4 | |
| | \- Dây 150mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 240 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 300 | | | |
| | mm2 | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 12. | Chiều dày | | Đáp ứng | |
| | cách điện | | | |
| | không được | | | |
| | nhỏ hơn yêu | | | |
| | cầu nêu trên. | | | |
| | Tuy nhiên, | | | |
| | chiều dày tại | | | |
| | một vị trí | | | |
| | nào đó có thể | | | |
| | nhỏ hơn giá | | | |
| | trị quy định, | | | |
| | với điều kiện | | | |
| | đáp ứng theo | | | |
| | TCVN 6610 | | | |
| | 1:2014 | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 13. | Điện áp thử | V | 2500 | |
| | nghiệm xoay | | | |
| | chiều trong 5 | V | 2500 | |
| | phút - 50Hz: | | | |
| | | V | 2500 | |
| | \- Dây 50 mm2 | | | |
| | | V | 2500 | |
| | \- Dây 95 mm2 | | | |
| | | V | 2500 | |
| | \- Dây 150mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 240 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 300 | | | |
| | mm2 | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 14. | Điện trở cách | MΩ.km | 0,0043 | |
| | điện nhỏ nhất | | | |
| | ở *7*0°C:  | MΩ.km | 0,0035 | |
| | | | | |
| | \- Dây 50 mm2 | MΩ.km | 0,0032 | |
| | | | | |
| | \- Dây 95 mm2 | MΩ.km | 0,0032 | |
| | | | | |
| | \- Dây 150mm2 | MΩ.km | 0,0030 | |
| | | | | |
| | \- Dây 240 | | | |
| | mm2 | | | |
| | | | | |
| | \- Dây 300 | | | |
| | mm2 | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 15. | Màu sắc của | | Xám nhẹ | |
| | cách điện | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 16. | Ký hiệu trên | | Đáp ứng | |
| | bề mặt của | | | |
| | lớp | | Đáp ứng | |
| | cách điện:  | | | |
| | | | Đáp ứng | |
| | \+ Đánh dấu | | | |
| | mét: trên bề | | Đáp ứng | |
| | mặt dây phải | | | |
| | được đánh số | | Đáp ứng | |
| | liên tục ở | | | |
| | mỗi mét chiều | | | |
| | dài. Số đánh | | | |
| | dấu không | | | |
| | được quá 6 | | | |
| | chữ số, chiều | | | |
| | cao mỗi chữ | | | |
| | số không được | | | |
| | nhỏ hơn 5 mm. | | | |
| | Mỗi bành dây | | | |
| | có thể được | | | |
| | đánh dấu bắt | | | |
| | đầu từ một số | | | |
| | nguyên bất | | | |
| | kỳ. Khi được | | | |
| | quấn vào | | | |
| | bành, số nhỏ | | | |
| | nhất sẽ nằm | | | |
| | trong cùng. | | | |
| | | | | |
| | \+ Tên nhà | | | |
| | sản xuất. | | | |
| | | | | |
| | \+ Năm sản | | | |
| | xuất. | | | |
| | | | | |
| | \+ Ký hiệu | | | |
| | "UV PVC - | | | |
| | 450/750 V - | | | |
| | CỦ - lx | | | |
| | \[tiết diện | | | |
| | ruột dẫn\] | | | |
| | mm2\" | | | |
| | | | | |
| | Các ký hiệu | | | |
| | trên được in | | | |
| | liên tục dọc | | | |
| | theo chiều | | | |
| | dài dây với | | | |
| | mực in bền | | | |
| | với điều kiện | | | |
| | thời tiết. | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| | **3. Bành | | | |
| | dây:** | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 17. | \- Kích thước | m | 2,5 | |
| | không được | | | |
| | vượt quá các | m | 1,4 | |
| | giá trị sau:  | | | |
| | | | Nhà thầu mô | |
| | \+ Đường | | tả rõ nội | |
| | kính  | | dung này | |
| | | | | |
| | \+ Bề rộng | | Đáp ứng | |
| | | | | |
| | \- Lỗ giữa | | Đáp ứng | |
| | của bành dây | | | |
| | phải được gia | | | |
| | cường bằng 1 | | | |
| | tấm thép có | | | |
| | độ dày không | | | |
| | ít hơn 10 mm | | | |
| | và có thể gắn | | | |
| | với trục có | | | |
| | đường kính 95 | | | |
| | mm (mô tả | | | |
| | tham khảo). | | | |
| | | | | |
| | \- Chiều dài | | | |
| | mỗi bành dây | | | |
| | không nhỏ hơn | | | |
| | 1000 m (nếu | | | |
| | số lượng mua | | | |
| | \> 1000m). | | | |
| | | | | |
| | \- Đảm bảo | | | |
| | trong mỗi | | | |
| | bành chỉ gồm | | | |
| | một đoạn dây | | | |
| | liên tục, | | | |
| | không đứt | | | |
| | đoan. | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 18. | Các hạng mục | | Đáp ứng | |
| | thử nghiệm | | | |
| | cần có trong | | | |
| | biên bản thử | | | |
| | nghiệm điển | | | |
| | hình đính kèm | | | |
| | E-HSDT: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất cả | | | |
| | các hạng mục | | | |
| | trong **mục | | | |
| | B** **phần | | | |
| | IV** | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+
| 19. | Các hạng mục | | Đáp ứng | |
| | thử nghiệm | | | |
| | cần có trong | | | |
| | biên bản thử | | | |
| | nghiệm nghiệm | | | |
| | thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất cả | | | |
| | các hạng mục | | | |
| | trong **mục | | | |
| | A** **phần | | | |
| | IV** | | | |
+------+---------------+------------+---------------+---------------+

**Cáp đồng bọc hạ thế - 200mm^2^**

I. **PHAÏM VI AÙP DUÏNG:**

Tieâu chuaån naøy ñöôïc aùp duïng cho daây ñoàng 1 loõi boïc caùch ñieän
0,6.1kV sử dụng làm cáp xuất hạ thế và cáp đấu rẽ từ lưới hạ thế ABC đến
hộp domino.

II. **TIÊU CHUẨN:**

TCVN 6610-3: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định
đến và bằng 450/750V-Cáp không có vỏ bọc dùng để lắp đặt cố định.

TCKT do Công ty Điện lực Duyn Hải ban hành ngày 03/10/2019.

III. **MOÂ TAÛ:**

1\. [Caùc thoâng soá cô baûn]{.ul}:

- Vaät lieäu daãn ñieän: Ñoàng

- Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được
vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

+----------------------+----------------------+----------------------+
| ##### | Số tao dây tối thiểu | Điện trở một chiều |
| Tiết diện danh định | của ruột dẫn điện | tối đa của ruột dẫn |
| của ruột dẫn điện | | điện ở 20^o^C |
| {#tiết-diện-danh-địn | | \[Ω/km\] |
| h-của-ruột-dẫn-điện} | | |
| | | |
| # | | |
| #### \[ mm²\] {#mm²} | | |
+----------------------+----------------------+----------------------+
| 200 | 34 | 0,0940 |
+----------------------+----------------------+----------------------+

2\. [Yeâu caàu veà lôùp caùch ñieän:]{.ul}

\- Ruoät daãn ñieän ñöôïc boïc lôùp caùch ñieän PVC ñöôïc taïo baèng
phöông phaùp ñuøn.

\- Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp caùch ñieän:

----------------------------- --------------------------------------------------
Maët caét danh ñònh \[mm²\] Ñoä daøy trung bình cuûa lôùp caùch ñieän \[mm\]
200 2.2
----------------------------- --------------------------------------------------

\- Caáp caùch ñieän : 450/750 V 

\- Ñieän aùp thöû : 2,5 kVac / 5 phuùt

\- Nhieät ño laøm vieäc lieân tuïc : 70^O^C

\- Maøu saéc : Xaùm nheï

3\. [Kyù hieäu treân beà maët cuûa lôùp boïc caùch ñieän:]{.ul}

\- Teân nhaø saûn xuaát.

\- Naêm saûn xuaát

\- Kyù hieäu " HCMC PC - UV PVC -- 450/750 V - CU - 1x \[SIZE\] mm² "

\- Daây phaûi ñöôïc ñaùnh soá thöù töï caùch khoaûng moãi meùt chieàu
daøi , soá chöõ soá khoâng quaù 6, chieàu cao moãi chöõ soá khoâng ñöôïc
nhoû hôn 5 mm . Moãi baønh daây coù theå baét ñaàu töø moät soá nguyeân
baát kyø, soá nhoû nhaát naèm trong cuøng .

\- Taát caû caùc kyù hieäu treân phaûi ñöôïc thöïc hieän baèng phöông
phaùp in phun vaø in vôùi möïc in maøu ñen beàn vôùi ñieàu kieän thôøi
tieát khaéc nghieät.

4\. [Baønh daây]{.ul}:

\- Kích thöôùc khoâng ñöôïc vöôït quaù caùc giaù trò sau:

\+ Ñöôøng kính baønh daây: max. 2,5 m.

\+ Beà roäng baønh daây : max. 1,4 m.

\- Loã giöõa cuûa baønh daây phaûi ñöôïc gia cöôøng baèng 1 taám theùp
coù ñoä daøy khoâng ít hôn 10 mm vaø coù theå gaén vôùi truïc coù ñöôøng
kính 95 mm.

\- Chieàu daøi moãi baønh daây khoâng nhoû hôn 1000 m.

\- Ñaûm baûo trong moãi baønh chæ goàm moät ñoaïn daây lieân tuïc,
khoâng ñöùt ñoaïn

IV. **CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM:**

1\. [Thử nghiệm thường xuyên]{.ul}: Đo điện trở của dây dẫn

2\. [Thử nghiệm điển hình]{.ul}:

a. Thử nghiệm theo TCVN5064:

- Đo đường kính của sợi đồng

- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp , đường kính các lớp.

- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi đồng

- *Thử nghiệm lực kéo đứt của dây dẫn*

- Thử nghiệm độ dãn dài tương đối khi đứt của sợi đồng

- Thử nghiệm số lần bẻ cong của sợi đồng

b. Thử nghiệm điện theo TCVN 6610-3:

- Điện trở ruột dẫn

- Thử nghiệm điện áp

- Đo điện trở cách điện ở 70°C

c. Các yêu cầu đề cập đến đặc tính kết cấu và kích thước theo TCVN
> 6610-3:

- Kiểm tra sự phù hợp với các yêu cầu về kết cấu

- Đo chiều dày cách điện.

- Đo đường kính ngoài

d. Tính chất cơ học của cách điệntheo TCVN 6610-3:

- Thử nghiệm kéo trước lão hóa

- Thử nghiệm kéo sau lão hóa

- Thử nghiệm tổn hao khối lượng

e. Thử nghiệp nén ở nhiệt độ cao theo TCVN 6610-3

f. Độ đàn hồi và độ bền va đập ở nhiệt độ thấp theo TCVN 6610-3:

- Thử nghiệm uốn đối với cách điện

- Thử nghiệm va đập đối với cách điện

g. Thử nghiệm sốc nhiệt theo TCVN 6610-3

h. Thử nghiệm chịu ngọn lửa theo TCVN 6610-3

```{=html}

```
V. **BẢNG TÓM TẮT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẤU THẦU:**

+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| S | **MOÂ TAÛ** | **ÑÔN VÒ** | **YEÂU | **Nhà thầu |
| TT {#stt-1} | | | CAÀU** | chào** |
| === | | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1. | Nhà sản | ##### | ## | ##### { |
| | xuất | {#section} | ### Nhà thầ | #section-1} |
| | | | u phải trìn | |
| | Nước sản | | h bày các t | |
| | xuất | | hông số này | |
| | | | {#nhà-thầu | |
| | Mã hiệu | | -phải-trình | |
| | | | -bày-các-th | |
| | | | ông-số-này} | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 2. | Tuổi thọ | ##### {# | ##### | ##### { |
| | thiết kế | section-2} | Nhà thầu p | #section-3} |
| | trung bình | | hải trình b | |
| | của hàng | | ày thông số | |
| | hóa chào | | này {#nhà- | |
| | thầu và | | thầu-phải-t | |
| | điều kiện | | rình-bày-th | |
| | về chế độ | | ông-số-này} | |
| | vận hành để | | | |
| | đảm bảo đạt | | | |
| | được tuổi | | | |
| | thọ của | | | |
| | thiết kế | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 3. | Yêu cầu kỹ | ##### {# | ## | ##### { |
| | thuật chung | section-4} | ### Đáp ứng | #section-5} |
| | | | phần {#đá | |
| | | | p-ứng-phần} | |
| | | | | |
| | | | # | |
| | | | #### "Yêu c | |
| | | | ầu kỹ thuật | |
| | | | chung" {#y | |
| | | | êu-cầu-kỹ-t | |
| | | | huật-chung} | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 4. | Giấy chứng | ##### {# | ##### Cung | |
| | nhận hệ | section-6} | cấp trong h | |
| | thống quản | | ồ sơ dự thầ | |
| | lý chất | | u {#cung-cấ | |
| | lượng của | | p-trong-hồ- | |
| | nhà sản | | sơ-dự-thầu} | |
| | xuất (ISO | | | |
| | hoặc tương | | | |
| | đương) | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 5. | Tieâu | | TCVN 5064, | |
| | chuaån saûn | | | |
| | xuaát vaø | | TCVN 6610-3 | |
| | thöû | | | |
| | nghieäm | | hoặc töông | |
| | | | ñöông | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 6. | Vaät lieäu | | Ñoàng | |
| | daãn ñieän | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 7. | Soá tao | Sôïi | 34 | |
| | toái thieåu | | | |
| | caáu | | | |
| | thaønh: | | | |
| | | | | |
| | \- Daây 200 | | | |
| | mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 8. | Ñieän trôû | Ω/Km | 0,0940 | |
| | moät chieàu | | | |
| | cuûa daây | | | |
| | ôû 20°C, | | | |
| | khoâng lôùn | | | |
| | hôn: | | | |
| | | | | |
| | \- Daây 200 | | | |
| | mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 9. | Ñöôøng kính | mm | Nhà thầu | |
| | ngoaøi toái | | phát biểu | |
| | ña cuûa | | đường kính | |
| | daây (keå | | ngoài tối | |
| | caû lôùp | | đa của các | |
| | boïc caùch | | loại dây ở | |
| | ñieän vaø | | cột bên | |
| | lôùp voû | | | |
| | ngoaøi): | | | |
| | | | | |
| | \- Daây 200 | | | |
| | mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| | **Lôùp | | | |
| | caùch | | | |
| | ñieän:** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 10. | Ruoät daãn | | Ñaùp öùng | |
| | ñieän ñöôïc | | | |
| | boïc lôùp | | | |
| | caùch ñieän | | | |
| | PVC ñöôïc | | | |
| | taïo baèng | | | |
| | phöông | | | |
| | phaùp ñuøn. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 11. | Vaät lieäu | | PVC | |
| | caùch ñieän | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 12. | Ñoä daøy | mm | 2,2 | |
| | trung bình | | | |
| | cuûa lôùp | | | |
| | caùch ñieän | | | |
| | | | | |
| | \- Daây 200 | | | |
| | mm^2^ | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 13. | Caáp caùch | V | 450/750 | |
| | ñieän | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 14. | Ñieän aùp | kV | 2,5 | |
| | thöû trong | | | |
| | 5 phuùt - | | | |
| | 50Hz | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 15. | Nhieät ñoä | ^O^C | 70^O^C | |
| | laøm vieäc | | | |
| | lieân tuïc | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 16. | Maøu saéc | | Xaùm nheï | |
| | cuûa caùch | | | |
| | ñieän | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 17. | Kyù hieäu | | Nhö moâ taû | |
| | treân beà | | trong tieâu | |
| | maët cuûa | | chuaån | |
| | lôùp caùch | | | |
| | ñieän | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 18. | Phöông | | In phun | |
| | phaùp thöïc | | vôùi möïc | |
| | hieän | | in maøu ñen | |
| | | | beàn vôùi | |
| | | | ñieàu kieän | |
| | | | thôøi tieát | |
| | | | khaéc | |
| | | | nghieät | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| | **Baønh | | | |
| | caùp:** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 19. | Ñöôøng kính | m | 2,5 | |
| | lôùn nhaát | | | |
| | cuûa baønh | | | |
| | daây | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 20. | Beà roäng | m | 1,4 | |
| | lôùn nhaát | | | |
| | cuûa baønh | | | |
| | daây | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 21. | Loã giöõa | | Gia cöôøng | |
| | cuûa baønh | | baèng theùp | |
| | daây | | taám coù | |
| | | | beà daøy | |
| | | | khoâng ít | |
| | | | hôn 10 mm | |
| | | | vaø coù | |
| | | | theå gaén | |
| | | | vaøo truïc | |
| | | | coù ñöôøng | |
| | | | kính 95 mm | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 22. | Chieàu daøi | m | ≥ 1000 m . | |
| | daây quaán | | Ñaûm baûo | |
| | treân moãi | | trong moãi | |
| | baønh | | baønh chæ | |
| | | | goàm moät | |
| | | | ñoaïn daây | |
| | | | lieân tuïc, | |
| | | | khoâng ñöùt | |
| | | | ñoaïn | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 23. | Các hạng | | Đáp ứng | |
| | mục bắt | | | |
| | buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | thử nghiệm | | | |
| | nghiệm thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 2** | | | |
| | **phần IV** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 24. | Các hạng | | Đáp ứng | |
| | mục bắt | | | |
| | buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | thử nghiệm | | | |
| | nghiệm thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 1** | | | |
| | **phần IV** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+

**Cáp đồng bọc 24kV 25mm^2^**

I. **PHẠM VI ÁP DỤNG :**

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho dây đồng bọc trung thế.

II. **TIÊU CHUẨN :**

\- TCVN 5064-1994, TCVN 5064/SĐ1-1995 : Dây trần dùng cho đường dây tải
điện trên không.

\- TCVN 5935-1995 : Cáp điện lực cách điện bằng điện môi rắn có điện áp
danh định từ 1KV đến 30kV.

\- Quyết định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực
TP.HCM (nay là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM) về việc ban hành quy định
tiêu chuẩn cơ sở VTTB: Phần dây nổi và phụ kiện-Cáp đồng bọc 24kV.

III. **MÔ TẢ :**

```{=html}

```
1. [Các thông số cơ bản]{.ul} :

- Vật liệu dẫn điện : Đồng

- Mặt cắt danh định : 25mm².

- Số lượng sợi cấu thành theo bảng sau :

------------------------------- ----------------------
**Mặt cắt danh định \[mm²\]** **Số sợi tối thiểu**
25 7
------------------------------- ----------------------

2\. [Yêu cầu về ruột dẫn điện]{.ul} :

- Ruột dẫn điện của dây bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh
định được vặn xoắn đồng tâm.

- Ruột dẫn điện của dây phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không
chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có
hại cho quá trình sử dụng.

```{=html}

```
- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau. Các lớp xoắn phải
chặt.

- Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng
2a.

- Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối
nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên
các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn
15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy.

3\. [Yêu cầu đối với các sợi cấu thành]{.ul}:

3.1 Đặc tính cơ :

+---------------+----------------+----------------+----------------+
| **Mặt cắt** | **Suất kéo | **Độ giãn | **Số lần** |
| | đứt,** | dài** | |
| **Danh định** | | | **bẻ cong mà |
| | **không nhỏ | **tương đối, | không gãy , |
| **\[mm²\]** | hơn** | không nhỏ hơn | không nhỏ |
| | | \[%\]** | hơn** |
| | **\[N/mm²\]** | | |
+---------------+----------------+----------------+----------------+
| 25 | 400 | 1,0 | 6 |
+---------------+----------------+----------------+----------------+

2. . Điện trở một chiều của dây ở nhiệt độ 20°C theo bảng sau :

+-----------------------+----------------------------------------------+
| **Mặt cắt danh định** | **Điện trở một chiều ở 20°C, không lớn hơn** |
| | |
| **\[mm²\]** | **\[Ω / km\]** |
+-----------------------+----------------------------------------------+
| 25 | 0,7270 |
+-----------------------+----------------------------------------------+

3.3. Lực kéo đứt của dây dẫn theo bảng sau :

+-----------------------+--------------------------------------------+
| **Mặt cắt danh định** | **Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn** |
| | |
| **\[mm²\]** | **\[N\]** |
+-----------------------+--------------------------------------------+
| 25 | 9463 |
+-----------------------+--------------------------------------------+

4\. [Yêu cầu về lớp bọc cách điện]{.ul} :

Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện XLPE màu tự nhiên ,bên ngoài bọc
một lớp HDPE màu đend bền với tia tử ngoại.

Các lớp bọc được thực hiện bằng phương pháp đùn.

\- Độ dày trung bình của lớp bọc cách điện XLPE : 5,5 mm

\- Độ dày tối thiểu của lớp bọc cách điện tại một điểm bất kỳ : 5 mm

\- Độ dày trung bình của lớp vỏ bọc HDPE : 1,2 mm

\- Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại một điểm bất kỳ : 1mm

\- Cấp cách điện : 24KV 

\- Điện áp thử tần số công nghiệp : 30KV AC/5phút (thường xuyên), 36KV
AC/4giờ (điển hình),

\- Điện áp thử xung : 125KV.

\- Nhiệt độ

. Nhiệt độ làm việc liên tục : 90^OC^

. Nhiệt độ khi tải cưỡng bức : 105^OC^

. Nhiệt độ khi ngắn mạch : 250^OC^

5\. [Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc]{.ul} :

\- Tên nhà sản xuất.

\- Năm sản xuất

\- Ký hiệu " HCMC PC - CU-22KV XLPE/HDPE -1x \[SIZE\] mm²"

\- Dây phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài , số chữ
số không quá 6, chiều cao mỗi chữ số không được nhỏ hơn 5 mm . Mỗi bành
dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng.

\- Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun
và in với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

6\. [Bành dây :]{.ul}

\- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

\+ Đường kính bành dây : max. 2,5m.

\+ Bề rộng bành dây : max. 1,4m.

\- Lỗ giữa của bành dây phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày
không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

\- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 1000m. Đảm bảo mỗi bành chỉ gồm
một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn.

IV. **CAÙC HAÏNG MUÏC THÖÛ NGHIEÄM :**

1\. [Thöû nghieäm thöôøng xuyeân]{.ul} :

\- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn

- Thöû ñieän aùp xoay chieàu taêng cao 30KV trong 05 phuùt.

[2. Thöû nghieäm ñieån hình]{.ul} :

*2.1 Thöû nghieäm ñieän :*

- Thöû chòu xung (125kV, 1.2/50 μs) tieáp theo thöû ñieän aùp taàn soá
coâng nghieäp 30kV trong 15 phuùt. (\*)

- Thöû ñieän aùp cao xoay chieàu taêng cao 36kV trong 04 giôø. (\*)

*2.2 Thöû nghieäm khoâng ñieän :*

\- Ño ñieän trôû cuûa daây daãn. (\*)

\- Ño chieàu daøi böôùc xoaén cuûa moãi lôùp, ñöôøng kính caùc lôùp (\*)

\- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa sôïi ñoàng (\*)

\- Thöû nghieäm löïc keùo ñöùt cuûa daây daãn (\*)

\- Thöû nghieäm soá laàn beû gaäp cuûa sôïi ñoàng (\*)

- Ño chieàu daøy cuûa caùch ñieän. (\*)

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô hoïc cuûa caùch ñieän tröôùc vaø
sau khi laõo hoùa. (\*)

- Thöû ñeå xaùc ñònh tính chaát cô cuûa voû boïc tröôùc vaø sau khi
laõo hoùa. (\*)

- Thöû laõo hoùa boå sung treân caùc maãu daây hoaøn chænh.

- Thöû noùng cho caùch ñieän XLPE vaø voû boïc ngoaøi SE1. (\*)

- Thöû ngaâm nöôùc ñoái vôùi caùch ñieän.

- Ño haøm löôïng tro cuûa voû boïc PE

- Thöû ñoä co ngoùt cuûa caùch ñieän XLPE. (\*)

(\*) *:* c*ác hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử
nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)*

V. **BẢNG TÓM TẮT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU:**

+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| S | **MÔ TẢ** | **ĐƠN VỊ** | **YÊU CẦU** | **NHÀ THẦU |
| TT {#stt-2} | | | | CHÀO** |
| === | | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1. | Haïng muïc | | Nhà thầu | (\*) |
| | | | phát biểu | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 2. | Nhà sản | | Nhà thầu | (\*) |
| | xuất | | phát biểu | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 3. | Nước sản | | Nhà thầu | (\*) |
| | xuất | | phát biểu | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 4. | Mã hiệu | | Nhà thầu | (\*) |
| | | | phát biểu | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 5. | Các yêu cầu | | Đáp ứng | (\*) |
| | kỹ thuật | | | |
| | chung trình | | | |
| | bày trong | | | |
| | bản "YÊU | | | |
| | CẦU KỸ | | | |
| | THUẬT | | | |
| | CHUNG" | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 6. | Tiêu chuẩn | | TCVN 5064, | (\*) |
| | sản xuất và | | | |
| | thử nghiệm | | TCVN 5935 | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 7. | Vật liệu | | Đồng | (\*) |
| | dẫn điện | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 8. | Mặt cắt | mm² | 25, 50 | (\*) |
| | danh định | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 9. | Số tao tối | Sợi | 7 | (\*) |
| | thiểu cấu | | | |
| | thành : | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 10. | Ruột dẫn | | Đáp ứng | (\*) |
| | điện của | | | |
| | dây bao gồm | | | |
| | nhiều sợi | | | |
| | đồng có | | | |
| | cùng đường | | | |
| | kính danh | | | |
| | định được | | | |
| | vặn xoắn | | | |
| | đồng tâm. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 11. | Ruột dẫn | | Đáp ứng | (\*) |
| | điện của | | | |
| | dây phải có | | | |
| | bề mặt đồng | | | |
| | đều, các | | | |
| | sợi bện | | | |
| | không chồng | | | |
| | chéo, xoắn | | | |
| | gãy hay đứt | | | |
| | đoạn cũng | | | |
| | như các | | | |
| | khuyết tật | | | |
| | khác có hại | | | |
| | cho quá | | | |
| | trình sử | | | |
| | dụng. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 12. | Các lớp | | Đáp ứng | (\*) |
| | xoắn kế | | | |
| | tiếp nhau | | | |
| | phải ngược | | | |
| | chiều nhau. | | | |
| | Các lớp | | | |
| | xoắn phải | | | |
| | chặt. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 13. | Bội số bước | | Đáp ứng | (\*) |
| | xoắn của | | | |
| | các lớp | | | |
| | xoắn: Tuân | | | |
| | theo TCVN | | | |
| | 5064-1994, | | | |
| | bảng 2a. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 14. | Trên mỗi | | Đáp ứng | (\*) |
| | sợi bất kỳ | | | |
| | của lớp sợi | | | |
| | ngoài cùng | | | |
| | không được | | | |
| | có quá 5 | | | |
| | mối nối | | | |
| | trên suốt | | | |
| | chiều dài | | | |
| | chế tạo. | | | |
| | Khoảng cách | | | |
| | giữa các | | | |
| | mối nối | | | |
| | trên các | | | |
| | sợi dây | | | |
| | khác nhau | | | |
| | cũng như | | | |
| | trên cùng | | | |
| | 1sợi không | | | |
| | được nhỏ | | | |
| | hơn 15m. | | | |
| | Mối nối | | | |
| | phải được | | | |
| | hàn bằng | | | |
| | phương pháp | | | |
| | hàn chảy. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 15. | Suất kéo | N/mm² | 400 | (\*) |
| | đứt của sợi | | | |
| | đồng, không | | | |
| | nhỏ hơn : | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 16. | Độ giãn dài | %. | 1,0 | (\*) |
| | tương đối | | | |
| | của sợi | | | |
| | đồng, không | | | |
| | nhỏ hơn : | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 17. | Số lần bẻ | Lần. | 6 | (\*) |
| | cong mà | | | |
| | không gãy | | | |
| | của sợi | | | |
| | đồng, không | | | |
| | nhỏ hơn: | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 18. | Điện trở | Ω/Km | 0,727 | (\*) |
| | một chiều | | | |
| | của dây dẫn | | | |
| | ở 20°C, | | | |
| | không lớn | | | |
| | hơn : | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 19. | Lực kéo đứt | N | 9463 | (\*) |
| | của dây : | | | |
| | | | | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 20. | Đường kính | | Nhà thầu | (\*) |
| | ngoài tối | | phải phát | |
| | đa của dây | | biểu đường | |
| | (kể cả lớp | | kính ngoài | |
| | bọc cách | | tối đa của | |
| | điện và lớp | | các loại | |
| | vỏ bọc) : | | dây ở cột | |
| | | | bên | |
| | \- Dây | | | |
| | 25mm² | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 21. | Vật liệu | | XLPE màu tự | (\*) |
| | cách điện | | nhiện , bên | |
| | | | ngoài bọc | |
| | | | một lớp | |
| | | | HDPE màu | |
| | | | trắng bền | |
| | | | với tia tử | |
| | | | ngoại | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 22. | Độ dày | mm | 5,5 | (\*) |
| | trung bình | | | |
| | của lớp | | | |
| | cách điện | | | |
| | XLPE | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 23. | Độ dày tối | mm | 5 | (\*) |
| | thiểu của | | | |
| | lớp cách | | | |
| | điện XLPE | | | |
| | tại 1 điểm | | | |
| | bất kỳ | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 24. | Độ dày | mm | 1,2 | (\*) |
| | trung bình | | | |
| | của lớp vỏ | | | |
| | bọc HDPE | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 25. | Độ dày tối | mm | 1 | (\*) |
| | thiểu của | | | |
| | lớp vỏ bọc | | | |
| | HDPE tại 1 | | | |
| | điểm bất kỳ | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 26. | Cấp cách | kV | 24 | (\*) |
| | điện | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 27. | Điện áp thử | kV | 30 | (\*) |
| | ở tần số | | | |
| | công nghiệp | kV | 36 | |
| | | | | |
| | \- Thử | kV | 125 | |
| | thường | | | |
| | xuyên: Chịu | | | |
| | được 5 phút | | | |
| | | | | |
| | \- Thử điển | | | |
| | hình: | | | |
| | | | | |
| | \+ Chịu | | | |
| | được 4 giờ | | | |
| | | | | |
| | \+ Thử điện | | | |
| | áp xung | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 28. | Nhiệt độ | ^OC^ | 90^OC^ | (\*) |
| | | | | |
| | \- Nhiệt độ | ^OC^ | 105^OC^ | |
| | làm việc | | | |
| | liên tục | ^OC^ | 250^OC^ | |
| | | | | |
| | \- Nhiệt độ | | | |
| | khi tải | | | |
| | cưỡng bức | | | |
| | | | | |
| | \- Nhiệt độ | | | |
| | khi ngắn | | | |
| | mạch | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 29. | Ký hiệu | | Như mô tả | (\*) |
| | trên bề mặt | | trong tiêu | |
| | cách điện | | chuẩn | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 30. | Phương pháp | | In phun với | (\*) |
| | thực hiện | | mực in màu | |
| | | | trắng bền | |
| | | | với điều | |
| | | | kiện thời | |
| | | | tiết khắc | |
| | | | nghiệt | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 31. | Đường kính | m | 2,5 | (\*) |
| | lớn nhất | | | |
| | của bành | | | |
| | dây | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 32. | Bề rộng lớn | m | 1,4 | (\*) |
| | nhất của | | | |
| | bành dây | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 33. | Lỗ giữa của | | Gia cường | (\*) |
| | bành dây | | bằng thép | |
| | | | tấm có bề | |
| | | | dày không | |
| | | | ít hơn 10mm | |
| | | | và có thể | |
| | | | gắn vào | |
| | | | trục có | |
| | | | đường kính | |
| | | | 95mm | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 34. | Chiều dài | m | ≥ 1000 . | (\*\*) |
| | dây quấn | | Đảm bảo | |
| | trên mỗi | | trong mỗi | |
| | bành | | bành chỉ | |
| | | | gồm một | |
| | | | đoạn dây | |
| | | | liên tục , | |
| | | | không đứt | |
| | | | đoạn. | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 35. | Các hạng | | Đáp ứng | (\*) |
| | mục bắt | | | |
| | buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | thử nghiệm | | | |
| | điển hình | | | |
| | đính kèm | | | |
| | E-HSDT: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 2** | | | |
| | **phần IV** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 36. | Các hạng | | Đáp ứng | (\*) |
| | mục bắt | | | |
| | buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | thử nghiệm | | | |
| | nghiệm thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 1** | | | |
| | **phần IV** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+

(\*) *:* *là các yêu cầu cơ bản*

(\*\*) *:* *là các yêu cầu không cơ bản*

**Cáp thép mạ 70mm^2^**

I. **PHẠM VI ÁP DỤNG :**

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cáp thép dùng làm dây chằng.

II. **TIÊU CHUẨN:**

\- JIS-G 3537 : Galvanized steel wire strand

\- Quyết định số 4884/QĐ-ĐLHCM-TCCB ngày 03/7/2006 của Công ty Điện lực
TP.HCM (nay là Tổng Công ty Điện lực TP.HCM) về việc ban hành quy định
tiêu chuẩn cơ sở VTTB: Phần dây nổi và phụ kiện-Cáp thép mạ.

III. **MÔ TẢ :**

1\. [Cấu tạo]{.ul} :

\- Cáp thép gồm nhiều sợi thép tròn mạ kẽm được vặn xoắn với nhau theo
những lớp đồng tâm.

\- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài
cùng được xoắn theo chiều phải . Các lớp xoắn phải chặt .

2\. [Thông số kỹ thuật]{.ul} :

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------
Tiết diện danh định \[mm²\] 50 70
Tiết diện thực \[mm²\] 67,3
Số sợi thép / đường kính sợi thép \[n\]x\[mm\] 7/3,5mm
Sai số đường kính sợi thép \[mm\] ± 0,10
Chiều dài bước xoắn 40 ± 5 lần đường kính danh định của sợi thép
Độ giãn dài tương đốI tối thiểu của sợi thép \[%\] 4
Ứng suất kéo đứt tối thiểu của sợi thép \[N/mm²\] 1230
Lực kéo đứt tối thiểu của cáp \[KN\] 75,8
Khối lượng lớp kẽm mạï tối thiểu của sợi thép \[g/m^2^\] 250
Đường kính ngoài tối đa của cáp \[mm\] 10,5
Trọng lượng cáp \[kg/km\] 533
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- ---------

3\. [Bành cáp]{.ul}

\- Kích thước không được vượt quá các giá trị sau :

\+ Đường kính bành cáp : max. 2,5m.

\+ Bề rộng bành cáp : max. 1,4m.

\- Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày
không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

\- Chiều dài mỗi bành dây không nhỏ hơn 2000m

\- Đảm bảo trong mỗi bành cáp chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt
đoạn.

- Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài
trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm.

IV. **CÁC HẠNG MỤC THỬ NGHIỆM:**

1\. [Thử nghiệm thường xuyên]{.ul} :

\- Đo đường kính sợi thép.

\- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp.

\- Thử lực kéo đứt của cáp

2\. [Thử nghiệm điển hình]{.ul} :

\- Đo chiều dài bước xoắn của mỗi lớp.(\*)

\- Thử nghiệm suất kéo đứt của sợi thép.(\*)

\- Thử nghiệm lực kéo đứt của cáp. (\*)

\- Độ giãn dài tương đối tối thiểu của sợi thép.(\*)

\- Khối lượng tầng kẽm của sợi thép

\- Thử nghiệm độ bền chịu uốn của sợi thép. (\*)

(\*) *:* c*ác hạng mục bắt buộc thử khi mua sắm hàng hóa (Biên bản thử
nghiệm điển hình phải đính kèm theo hồ sơ chào hàng)*

V. **BẢNG TÓM TẮT DỮ LIỆU ĐẤU THẦU:**

+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| ### S | **MÔ TẢ** | **ĐƠN VỊ** | **YÊU CẦU** | **NHÀ THẦU |
| TT {#stt-3} | | | | CHÀO** |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 1. | Nhà sản | | | (\*) |
| | xuất | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 2. | Nước sản | | | (\*) |
| | xuất | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 3. | Mã hiệu | | | (\*) |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 4. | Các yêu cầu | | Đáp ứng | (\*) |
| | kỹ thuật | | | |
| | chung trình | | | |
| | bày trong | | | |
| | bản "YÊU | | | |
| | CẦU KỸ | | | |
| | THUẬT | | | |
| | CHUNG" | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 5. | Tiêu chuẩn | | JIS-G 3537 | (\*) |
| | sản xuất và | | | |
| | thử nghiệm | | ho?c tương | |
| | | | đương | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 6. | Cấu tạo | | \- Cáp thép | (\*) |
| | | | gồm nhiều | |
| | | | sợi thép | |
| | | | tròn mạ kẽm | |
| | | | được vặn | |
| | | | xoắn với | |
| | | | nhau theo | |
| | | | những lớp | |
| | | | đồng tâm . | |
| | | | | |
| | | | \- Các lớp | |
| | | | xoắn kế | |
| | | | tiếp nhau | |
| | | | phải ngược | |
| | | | chiều nhau | |
| | | | và lớp xoắn | |
| | | | ngoài cùng | |
| | | | được xoắn | |
| | | | theo chiều | |
| | | | phải. Các | |
| | | | lớp xoắn | |
| | | | phải chặt. | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 7. | Tiết diện | mm² | 70 | (\*\*) |
| | danh định | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 8. | Tiết diện | mm² | 67,3 | (\*) |
| | thực | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 9. | Số sợi thép | \[n\]x mm | 7/3,5 | (\*) |
| | / đường | | | |
| | kính sợi | | | |
| | thép tương | | | |
| | ứng với | | | |
| | tiết diện | | | |
| | danh định : | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 10. | Sai số | mm | ± 0,10 | (\*) |
| | đường kính | | | |
| | sợi thép | | | |
| | tương ứng | | | |
| | với tiết | | | |
| | diện danh | | | |
| | định | | | |
| | | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 11. | Chiều dài | | 40 ± 5 lần | (\*) |
| | bước xoắn | | đường kính | |
| | | | danh định | |
| | | | của sợi | |
| | | | thép | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 12. | Độ dãn dài | \% | 4 | (\*) |
| | tương đốI | | | |
| | tối thiểu | | | |
| | của sợi | | | |
| | thép tương | | | |
| | ứng với | | | |
| | tiết diện | | | |
| | danh định | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 13. | Ứng suất | N/mm² | 1230 | (\*) |
| | kéo đứt tối | | | |
| | thiểu của | | | |
| | sợi thép | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 14. | Lực kéo đứt | KN | 75,8 | (\*) |
| | tối thiểu | | | |
| | của cáp | | | |
| | tương ứng | | | |
| | với tiết | | | |
| | diện danh | | | |
| | định : | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 15. | Khối lượng | g/m^2^ | 250 | (\*) |
| | lớp kẽm mạ | | | |
| | tối thiểu | | | |
| | của sợi | | | |
| | thép tương | | | |
| | ứng với | | | |
| | tiết diện | | | |
| | danh định | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 16. | Đường kính | mm | 10,5 | (\*) |
| | ngoài tối | | | |
| | đa của cáp | | | |
| | tương ứng | | | |
| | với tiết | | | |
| | diện danh | | | |
| | định | | | |
| | | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 17. | Trọng lượng | kg/km | 533 | (\*\*) |
| | cáp tương | | | |
| | ứng với | | | |
| | tiết diện | | | |
| | danh định | | | |
| | 70mm2 | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 18. | Đường kính | m | 2,5 | (\*) |
| | lớn nhất | | | |
| | của bành | | | |
| | cáp | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 19. | Bề rộng lớn | m | 1,4 | (\*) |
| | nhất của | | | |
| | bành cáp | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 20. | Lỗ giữa của | | Gia cường | (\*) |
| | bành cáp | | bằng thép | |
| | | | tấm có bề | |
| | | | dày không | |
| | | | ít hơn 10mm | |
| | | | và có thể | |
| | | | gắn vào | |
| | | | trụccó | |
| | | | đường kính | |
| | | | 95mm | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 21. | Chiều dài | | ≥ 2000m | (\*\*) |
| | dây quấn | | | |
| | trên mỗi | | Đảm bảo | |
| | bành | | trong mỗi | |
| | | | bành cáp | |
| | | | chỉ gồm một | |
| | | | đoạn cáp | |
| | | | liên tục, | |
| | | | không đứt | |
| | | | đoạn. | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 22. | Bành cáp | | Đáp ứng | (\*) |
| | được làm | | | |
| | bằng vật | | | |
| | liệu bền | | | |
| | với điều | | | |
| | kiện thời | | | |
| | tiết ngoài | | | |
| | trời ở Việt | | | |
| | Nam ít nhất | | | |
| | là 2 năm. | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 23. | Các hạng | | Đáp ứng | (\*) |
| | mục bắt | | | |
| | buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | thử nghiệm | | | |
| | điển hình | | | |
| | đính kèm | | | |
| | E-HSDT: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 2 | | | |
| | phần IV** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+
| 24. | Các hạng | | Đáp ứng | (\*) |
| | mục bắt | | | |
| | buộc thử | | | |
| | nghiệm phải | | | |
| | có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | thử nghiệm | | | |
| | nghiệm thu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục trong | | | |
| | **mục 1 | | | |
| | phần IV** | | | |
+-------------+-------------+------------+-------------+-------------+

(\*) *:* *là các yêu cầu cơ bản*

(\*\*) *:* *là các yêu cầu không cơ bản*

**Cáp thép 50mm^2^ bọc HDPE**

I. **PHAÏM VI ÖÙNG DUÏNG:**

Quy cách kỹ thuật này được áp dụng cho công tác làm gọn chỉnh trang dây
thông tin treo trên trụ điện lực.

II. **TIEÂU CHUAÅN:**

Áp dụng theo quy định tại công văn số 8028/EVNHCMC-CNTT ngày 22/9/2011
của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về tiêu chuẩn vật tư, phụ kiện và quy
cách thiết kế công trình chỉnh trang, làm gọn dây thông tin treo trên
trụ điện lực.

III. **MOÂ TAÛ:**

\- Cáp thép được cấu tạo bởi vật liệu dây dẫn gồm nhiều sợi thép xoắn mạ
kẽm bọc HDPE mày đen.

\- Cáp thép được giữ cố định vào trụ điện để đảm bảo khả năng chịu lực
của dây cáp thép, cáp thép có tác dụng nâng cao độ võng cho cáp thông
tin treo giữa khoảng trụ của hai trụ liên tiếp đồng thời nâng cao tính
an toàn khi xảy ra sự cố đứt cáp thông tin treo ở đoạn giữa khoảng trụ
và đoạn cáp thông tin băng đường.

\- Thông số kỹ thuật cơ bản:

\+ Tiết diện danh định: 50 mm^2^

\+ Số sợi và đường kính sợi: 19 sợi x 1,85mm.

\+ Lực kéo đứt của dây: ≥ 48.080N

\+ Độ giãn dài của sợi thép: 4%

\+ Bề dày của vỏ bọc: 1,1mm

\+ Đường kính ngoài của cáp: 13,2mm

\+ Đường kính ruột: 9,52mm

\+ Khối lượng lớp mạ kẽm tối thiểu của sợi thép: 220g/m^2^.

IV. **Bảng dữ liệu kỹ thuật đấu thầu:**

+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| **Stt** | **Mô tả** | **Đơn vị** | **Yêu cầu** | **Nhà thầu |
| | | | | chào** |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 1. | Nhà sản xuất | | Nhà thầu | |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 2. | Nước sản | | Nhà thầu | |
| | xuất | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 3. | Năm sản xuất | | Nhà thầu | |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 4. | Mã hiệu | | Nhà thầu | |
| | | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 5. | Tiêu chuẩn | | TCVN 5064: | |
| | sản xuất và | | 1994 | |
| | thử nghiệm | | | |
| | | | TCVN 5064: | |
| | | | 1 | |
| | | | 994/SĐ1:1995 | |
| | | | | |
| | | | TCVN 5935-1: | |
| | | | 2013 hoặc | |
| | | | tương đương | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 6. | Tiết điện | mm^2^ | 50 | |
| | danh định | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 7. | Số sợi và | sợi/mm | 19x1,85 | |
| | đường kính | | | |
| | sợi | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 8. | Sai số đường | mm | ± 0,08 | |
| | kính sợi | | | |
| | thép | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 9. | Lực kéo đứt | N | ≥ 48.080 | |
| | của dây | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 10. | Độ dãn dài | \% | 4% | |
| | sợi thép | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 11. | Bề dày vỏ | mm | 1,1 | |
| | bọc | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 12. | Đường kính | mm | 13,2 | |
| | ngoài của | | | |
| | cáp | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 13. | Hệ số giãn | 1/^0^C | 11,5x10^-6^ | |
| | nỡ nhiệt | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 14. | Đường kính | mm | 9,52 | |
| | ruột | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 15. | Khối lượng | g/m^2^ | 220 | |
| | lớp mạ kẽm | | | |
| | tối thiểu | | | |
| | của sợi thép | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 16. | Chiều dài | M | ≥ 2.000 | |
| | của mỗi cuộn | | | |
| | dây | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 17. | Đánh dấu dây | | Nhà thầu | |
| | dẫn | | phát biểu | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 18. | Các hạng mục | | Đáp ứng | |
| | thử nghiệm | | | |
| | cần có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | **thử nghiệm | | | |
| | điển hình** | | | |
| | đính kèm hồ | | | |
| | sơ dự thầu: | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục có STT | | | |
| | từ 6 đến 15 | | | |
| | của Bảng dữ | | | |
| | liệu đấu | | | |
| | thầu. | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+
| 19. | Các hạng mục | | Đáp ứng | |
| | thử nghiệm | | | |
| | cần có trong | | | |
| | biên bản | | | |
| | **thử nghiệm | | | |
| | nghiệm | | | |
| | thu:** | | | |
| | | | | |
| | Thử nghiệm | | | |
| | đầy đủ tất | | | |
| | cả các hạng | | | |
| | mục sau: | | | |
| | | | | |
| | \+ Thử | | | |
| | nghiệm lực | | | |
| | kéo đứt của | | | |
| | dây. | | | |
| | | | | |
| | \+ Kiểm tra | | | |
| | độ dãn dài | | | |
| | sợi thép | | | |
+---------+--------------+------------+--------------+--------------+

**Dây rút bó cáp thông tin**

**a. Tiêu chuẩn:**

Áp dụng theo quy định tại công văn số 8028/EVNHCMC-CNTT ngày 22/9/2011
của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM về tiêu chuẩn vật tư, phụ kiện và quy
cách thiết kế công trình chỉnh trang, làm gọn dây thông tin treo trên
trụ điện lực.

**b. Mô tả:**

          Loại dây rút có lõi bằng đồng (hoặc kẽm) bên ngoài có bọc lớp
nhựa màu đen. Được sử dụng để bó cáp thông tin trước khi đưa vào đai bó
cáp.

**c. Thông số kỹ thuật:**

          - Đường kính lõi: þ = (0,50 -0,65)mm.

          - Độ dày phần bọc nhựa: 1mm.

          - Sức chịu căng kéo: 20kg.

          - Độ dài tùy theo thực trạng số lượng cáp.

**d. Yêu cầu chỉ tiêu thử nghiệm nghiệm thu:** Thử sức chịu căng

**KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM MẪU**

**TT** **Danh mục hàng hóa** **Đơn vị** **Số lượng mua sắm** **Tổng số lượng mẫu thử nghiệm trước khi nghiệm thu** **Ghi chú**
-------- ----------------------------------------- ------------ ---------------------- ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------
1 Cáp đồng trần 25mm2 Kg 168 \- 01 mẫu tương đương 06 mét và không được tính vào số lượng giao hàng
2 Cáp đồng bọc hạ thế 50mm2 Mét 3.580 01 mẫu/01 đợt giao hàng
3 Cáp đồng bọc hạ thế 240mm2 Mét 538 01 mẫu
4 Cáp đồng bọc hạ thế 300mm2 Mét 48 \-
5 cáp đồng bọc 95mm2 Mét 40 \-
6 cáp đồng bọc 150mm2 Mét 60 \-
7 cáp đồng bọc 200mm2 Mét 224 \-
8 Cáp muller 2x10mm2 (lõi đồng) Mét 21.000 01 mẫu/01 đợt giao hàng
9 Cáp muller 3x10+1x6 mm2 (lõi đồng) Mét 500 01 mẫu
10 Cáp đồng kiểm tra 4\*2,5 mm2 Mét 1.016 01 mẫu
11 Cáp muller 3x25+1x16 mm2 (lõi đồng) Mét 3.600 01 mẫu/01 đợt giao hàng
12 Cáp Duplex 2x6mm2 (lõi đồng) Mét 42.109 01 mẫu/01 đợt giao hàng
13 Cáp Duplex 2x10mm2 (lõi đồng) Mét 16.000 01 mẫu/01 đợt giao hàng
14 Cáp xoắn treo hạ thế 4x50mm2 (lõi nhôm) Mét 4.300 01 mẫu/01 đợt giao hàng
15 Cáp xoắn treo hạ thế 4x70mm2 (lõi nhôm) Mét 4.300 01 mẫu/01 đợt giao hàng
16 Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) Mét 12.182 01 mẫu/01 đợt giao hàng
17 Cáp đồng bọc 24kV 25mm2 Mét 200
18 Cáp thép 50mm2 bọc HDPE Mét 300
19 cáp thép mạ 70mm2 Mét 200
20 Dây rút bó cáp viễn thông. Mét 500

{#section-7}

- Về chỉ tiêu thử nghiệm khi nghiệm thu hàng hóa: theo yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu của tiêu chuẩn kỹ thuật ở phần Yêu cầu kỹ thuật cụ thể cho từng loại hàng hóa. Công tác thử nghiệm do một đơn vị độc lập, hợp pháp có đủ tư cách pháp nhân, điều kiện năng lực, kinh nghiệm (được bên mua và bên bán thỏa thuận lựa chọn) thực hiện.
=========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

\+ Trong trường hợp kết quả thử nghiệm thu không đạt thì Bên mua sẽ trả
lại hàng hóa thử nghiệm không đạt và phạt Hợp đồng (4% giá trị của loại
hàng hóa có mẫu thử nghiệm không đạt của lô lấy mẫu) và xem xét chọn một
trong các hướng xử lý như sau:

\(1\) Cho phép Bên bán giao lô hàng mới (lô hàng này khác lô hàng đã bị
trả về) trong vòng 10 ngày; ngoài ra Bên bán còn phải chịu tất cả chi
phí phát sinh do hàng hóa không đạt chất lượng như: vận chuyển giao mới,
thử nghiệm, vận chuyển giao hàng lại,\...

Trường hợp kết quả thử nghiệm lần 2 có ít nhất 1 mẫu không đạt thì Bên
mua sẽ thực hiện hướng xử lý thứ (2) hoặc (3);

\(2\) Chấm dứt hợp đồng và tịch thu tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng của
Bên bán.

\(3\) Hoặc hướng xử lý khác theo thỏa thuận của Bên mua và Bên bán.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5991 dự án đang đợi nhà thầu
  • 637 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 824 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15804 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14249 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây