Thông báo mời thầu

Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý người dùng tập trung

Tìm thấy: 12:40 18/11/2020
Số TBMT
20201151676-00
Công bố
12:09 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý người dùng tập trung
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sự nghiệp bảo vệ môi trường
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:09 18/11/2020
đến
12:15 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
12:15 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
2.000.000 VND
Bằng chữ
Hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý người dùng tập trung". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý người dùng tập trung" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
===========================

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

### 1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ và gói thầu

Hiện nay, tổng cục môi trường đã xây dựng và đưa vào vận hành nhiều hệ
thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường, các hệ thống hầu hết sử
dụng phương thức xác thực thông qua tài khoản (user name, email) và mật
khẩu (password) cho việc truy xuất thông tin. Với mỗi thông tin. Với mỗi
ứng dụng, người phát triển hệ thống phải tạo các chức năng quản trị
người dùng hệ thống, đồng thời người quản trị hệ thống phải thực hiện
tạo, phân quyền tài nguyên hệ thống cho từng tài khoản người dùng. Như
vậy, công việc phát triển, vận hành các ứng dụng thông tin quản lý sẽ
tốn kém nhiều nguồn lực, đồng thời đối với lãnh đạo, cán bộ được cấp tài
khoản truy cập các hệ thống thông tin và CSDL môi trường sẽ cần lưu giữ
cùng lúc nhiều thông tin tài khoản để có thể truy cập tương ứng với các
hệ thống khác nhau.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên cần thiết phải có giải pháp xây dựng
hệ thống quản lý thông tin người dùng tập trung (mô hình xác thực người
dùng tập trung).

- Tên nhiệm vụ: Duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường;
quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường

- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý người dùng tập
trung

- Số hiệu gói thầu: 13

- Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: 01 phần.

- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Sự nghiệp bảo vệ môi trường.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Năm thực hiện gói thầu: 2020

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày.

### 2. Yêu cầu về kỹ thuật

Bảng danh sách tác nhân của hệ thống

**TT** **Tên tác nhân** **Mô tả**
-------- ------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------
1 Người dùng thông thường (NDTT) Lãnh đạo, cán bộ và các chuyên gia được cấp tài khoản sử dụng hệ thống
2 Quản trị cấu hình hệ thống(QTCHHT) Người quản trị cấu hình hệ thống
3 Quản trị hệ thống(QTHT) Người chịu trách nhiệm quản trị vận hành hệ thống

Xây dựng phần mềm đáp ứng được các chức năng sau:

Hệ thống quản lý người dùng tập trung sẽ gom nhóm các chức năng căn bản
của module quản lý người dùng của các hệ thống bằng việc cung cấp:

\- **Giao diện đăng nhập**: Dành cho các ứng dụng không muốn phát triển
giao diện đăng nhập, có thể đăng ký ứng dụng trên hệ thống và sử dụng
giao diện đăng nhập do hệ thống quản lý người dùng tập trung cung cấp
trên nền tảng web, mobile hoặc có thể phát triển giao diện đăng nhập
riêng biệt sử dụng API xác thực người dùng của hệ thống quản lý người
dùng tập trung cung cấp. Sau khi xác thực thành công, hệ thống phần mềm
khác nhận được thông tin người dùng, từ đó có thể phân quyền chức năng,
dữ liệu theo yêu cầu của công tác quản lý cụ thể.

\- **Giao diện đăng ký:** Tương tự như giao diện đăng nhập, các phần mềm
khác có 02 lựa chọn để phát triển chức năng đăng ký. Lựa chọn đầu tiên
là sử dụng giao diện đăng ký chung do hệ thống quản lý người dùng tập
trung cung cấp. Lựa chọn thứ 2 là sử dụng API do hệ thống quản lý người
dùng tập trung cung cấp để thực hiện đăng ký người dùng mới.

\- **Giao diện quản trị người dùng**: Quản trị hệ thống phần mềm khác
không cần phát triển chức năng quản lý người dùng. Người quản trị có thể
sử dụng trực tiếp chức năng quản lý người dùng trên hệ thống quản lý
người dùng tập trung.

\- **Phân quyền chức năng**: Hệ thống quản lý người dùng tập trung cung
cấp giao diện cho phép người quản trị thực hiện việc cài đặt phân quyền
chức năng theo nhóm người dùng nếu các hệ thống phần mềm khác sử dụng mô
như 02 ứng dụng nêu trên.

\- **Bảo mật:** Hệ thống quản lý người dùng tập trung sẽ thêm lớp bảo
mật ứng dụng qua domain, có nghĩa là người dùng ứng dụng sẽ chỉ được xác
thực thông tin nếu yêu cầu được gửi tới thông qua domain khai báo trước.

\- **Quản lý thông tin cá nhân:** Các hệ thống phần mềm khác sử dụng API
cung cấp bởi hệ thống quản lý người dùng tập trung để cập nhật thông tin
cá nhân như mật khẩu, ảnh đại diện.

Hệ thống quản lý người dùng tập trung sẽ thay thế chức năng quản lý
người dùng, quản lý thông tin cá nhân trong các phần mềm khác. Đồng
thời, sẽ thay thế toàn bộ hoặc một phần việc phát triển các chức năng
đăng nhập, đăng ký tài khoản người dùng, do đó yêu cầu:

- Việc xác thực người dùng được xử lý tại hệ thống quản lý người dùng
tập trung.

- Việc thay đổi thông tin người dùng được xử lý ở hệ thống quản lý
người dùng.

- Thông tin người dùng được lưu trữ tại một cơ sở dữ liệu độc lập.

![Description:
https://lh6.googleusercontent.com/1KWkygmI499IKKG7SrK3JVz-rKImEsb2bQysvPtsZE8tV_1-d5rRwTELT3hS6N-RpMZusYTm2wkkwe-kn42jXooBUyevGM96tCngIJ5yFx0ztck7nPGVQyr1h3w19Sv5oKK4vX62NYo](media/image1.png){width="4.052083333333333in"
height="3.375in"}

> *Mô hình xác thực, ủy quyền sử dụng chung giao diện đăng nhập*

![Description:
https://lh3.googleusercontent.com/hWJ3oxRmNBzUh64d3qsv9I7BNYV75MccoUVJVzmkfPOKXqN3XwMLVpQ4-tz10G953GcuyC4mYpItUrmZO6y5mNFNqCD54MwiwJ1XlmFNT3QpQAAzG3Sg8-itjauuLWzQsfkiY194UXs](media/image2.png){width="4.03125in"
height="4.052083333333333in"}

> *Mô hình xác thực, ủy quyền sử dụng giao diện đăng nhập độc lập*

Tuy nhiên, khi xây dựng một phần mềm mới vẫn phải xây dựng tác nhân cấu
hình hệ thống và tác nhân quản lý người dùng cho phần mềm đó do:

- Tác nhân cấu hình hệ thống là riêng của từng phần mềm, đây chính là
tham số cấu hình của mỗi hệ thống (mỗi hệ thống có một cấu hình
riêng biệt do nhà phát triển phần mềm xây dựng) và độc lập với việc
phát triển hệ thống người dùng tập trung.

- Hệ thống quản lý người dùng tập trung sẽ gom nhóm các chức năng căn
bản của module quản lý người dùng của các hệ thống bằng việc cung
cấp các giao diện: giao diện đăng nhập; giao diện đăng ký; giao diện
quản trị người dùng; phân quyền chức năng, nghĩa là quản trị hệ
thống phần mềm khác (phần mềm mới) không cần phát triển các giao
diện đăng nhập, giao diện phân quyền chức năng, cũng như việc quản
lý người dùng (thêm, sửa, xóa người dùng). Tuy nhiên, một phần mềm
xây dựng mới vẫn phải có tác nhân quản lý người dùng để đáp ứng 02
tính năng cơ bản của hệ thống:

```{=html}

```
- Đáp ứng việc đăng nhập vào hệ thống (việc này được thực hiện thông
qua giao diện của phần mềm quản lý người dùng tập trung);

- Đáp ứng quản lý phân quyền người dùng trong từng hệ thống (sau khi
đăng nhập vào hệ thống).

### 3. Các yêu cầu khác

#### 3.1 Yêu cầu về thiết kế

- Thiết kế hệ thống phải tuân thủ trên mô hình 3 tầng.

- Dễ dàng triển khai máy chủ riêng cho tầng ứng dụng và tầng cơ sở dữ
liệu.

- Có khả năng chỉnh sửa và mở rộng trong tương lai để đáp ứng sự thay
đổi trong công tác quản lý điều hành.

#### 3.2 Yêu cầu về mô hình triển khai

- Môi trường triển khai: Chạy trên nền tảng Web;

- Mô hình triển khai tập trung, người dùng được phân quyền truy cập
vào phần mềm và hệ thống.

#### 3.3 Yêu cầu công nghệ áp dụng

- Mô hình ứng dụng: Ứng dụng dạng Web (Web-based application)

- Web Server: IIS hoặc Apache

- Hệ điều hành máy chủ: Windows Server 2012 R2 trở lên;

- Hệ quản trị CSDL: Microsoft SQL Server 2012 R2 standard trở lên hoặc
MySQL

- Công cụ để phát triển xây dựng phần mềm: Visual Studio Code hoặc
Visual Studio

- Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Javascript,
HTML, CSS, PHP, Java, C\#

- Web Browser: Chrome, Firefox;

- Các yêu cầu về kỹ thuật, thiết kế đều tuân theo các quy định hiện
hành.

#### 3.4 Yêu cầu về tiêu chuẩn kết nối

Phần mềm được xây dựng phải tuân theo các quy định tại Thông tư
20/2019/TT-BTNMT ngày 18/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban
hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin
ngành tài nguyên và môi trường và các quy định của nhà nước hiện hành.

#### 3.5 Yêu cầu về hiệu năng, khả năng chịu tải

- Hệ thống có thể đáp ứng một lượng lớn truy cập đồng thời mà không
làm ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống cũng như tương tác với
người dùng.

#### 3.6 Yêu cầu về giao diện, giao tiếp người dùng

- Hệ thống phải có giao diện sinh động, tương tác trực quan;

- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ hệ thống là tiếng Việt, sử dụng các
phông chữ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
6901:2000.;

- Định dạng ngày tháng được sử dụng trong hệ thống là dd/mm/yyyy
(ngày/tháng/năm, chẳng hạn: 15/05/2014);

- Chuẩn biểu diễn dữ liệu dạng thời gian (24h) là hh:mm:ss
(giờ:phút:giây, chẳng hạn: 08:15:30).

#### 3.7 Yêu cầu quản trị hệ thống

Nhóm chức năng quản trị của hệ thống gồm có:

- Hệ thống cần cung cấp cơ chế quản trị thuận tiện dễ dàng, có khả
năng mềm dẻo khi thiết lập các quy trình xử lý công việc, tạo lập
các tài khoản và phân quyền phù hợp cho từng tài khoản;

- Cung cấp chức năng cho phép quản trị người dùng

- Cung cấp chức năng cho phép người quản trị theo dõi các hành vi truy
cập vào hệ thống của người sử dụng: Lưu lịch sử truy cập;

#### 3.8 Yêu cầu về đảm bảo an toàn dữ liệu

- Việc kết nối cần đảm bảo an toàn dữ liệu của các hệ thống CSDL kết
nối

**3.9 Yêu cầu về** **khả năng liên kết, tích hợp, mở rộng**

- Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống phần mềm CSDL khác của trung tâm

- Có tài liệu hướng dẫn tích hợp

4\. Bản vẽ: không áp dụng

5\. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm thử phần mềm tại nhà thầu trước khi chuyển giao cho chủ đầu tư

- Hiệu chỉnh lỗi và kiểm thử tại nhà thầu trước khi bàn giao chính
thức

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6448 dự án đang đợi nhà thầu
  • 768 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 836 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16234 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14207 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây