Thông báo mời thầu

Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại kết nối với hệ thống Emanifest

Tìm thấy: 12:38 18/11/2020
Số TBMT
20201151715-00
Công bố
12:35 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại kết nối với hệ thống Emanifest
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sự nghiệp bảo vệ môi trường
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:35 18/11/2020
đến
12:40 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
12:40 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại kết nối với hệ thống Emanifest". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại kết nối với hệ thống Emanifest" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
===========================

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần
túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá).
Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở
cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế
sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra
các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự
tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ
cụ thể của hàng hóa, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ
gây ra sự phân biệt đối xử.

Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu,
catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ
thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ \"hoặc tương đương\"
sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với
hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công
nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong
quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

**I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên nhiệm vụ: Duy trì hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu môi trường;
quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường

\- Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại kết nối
với hệ thống emanifest

\- Số hiệu gói thầu:

\- Số lượng và số hiệu các phần thuộc gói thầu: 01 phần.

\- Bên mời thầu Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

\- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Sự nghiệp bảo vệ môi trường.

\- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

\- Năm thực hiện gói thầu: 2020

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

### II. Yêu cầu về kỹ thuật

1\. Yêu cầu chung

\- Phần mềm ứng dụng chạy trên môi trường internet, có khả năng chia sẻ
dữ liệu cho nhiều người sử dụng cùng truy cập và xử lý thông tin và có
khả năng mở rộng trong tương lai.

\- Phần mềm được xây dựng với cơ chế phân quyền với các cấp độ truy xuất
dữ liệu phù hợp công tác quản lý và cung cấp thông tin cho cộng đồng.

\- Chia sẻ dữ liệu, cho phép kết nối và trao đổi thông tin với các CSDL
môi trường khác với hệ thống.

\- Các biểu mẫu báo cáo, biểu đồ phân tích dữ liệu tuân thủ theo quy
định hiện hành của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường. Báo cáo có
thể lựa chọn in ra màn hình, máy in, kết xuất Excel, Word.

\- Phần mềm có thể thay đổi, hoặc có thể bổ sung tiếp để phù hợp với
những thay đổi nhất định và chính sách nhưng không ảnh hưởng tới số liệu
hiện có.

2\. Yêu cầu về thiết kế kiến trúc

\- Đáp ứng khung kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Tài Nguyên Môi
trường.

\- Phù hợp với thiết kế kiến trúc hệ thống đã được xây dựng của Trung
tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

\- Thiết kế hệ thống phải tuân thủ trên mô hình 3 tầng: tầng giao diện,
tầng dịch vụ ứng dụng và tầng dữ liệu.

3\. Yêu cầu về công nghệ

\- Ứng dụng máy chủ được triển khai trên hệ điều hành: Window Server
hoặc hệ điều hành linux.

\- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MS SQL Server hoặc CSDL dữ liệu mã
nguồn mở hoặc cơ sở dữ liệu tương đương.

\- Sử dụng ứng dụng dịch vụ web: Microsoft IIS hoặc ứng dụng mã nguồn mở
như Apache Tomcat, Nginx hoặc ứng dụng dịch vụ web tương đương.

\- Ngôn ngữ lập trình: .NET, Java, PHP, Python hoặc ngôn ngữ lập trình
tương đương

4\. Yêu cầu về CSDL

\- Đáp ứng và phù hợp với Cấu trúc Cơ sở dữ liệu được xây dựng của Trung
tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường.

\- Mô hình CSDL tập trung, có khả năng mở rộng linh hoạt;

\- Tốc độ truy cập cao, đáp ứng được lượng truy xuất đồng thời lớn;

\- Có khả năng mở rộng lưu trữ và tìm kiếm phân tán với nhiều máy chủ;

\- Có cơ chế tự động sao lưu dữ liệu theo lịch định kỳ, phục hồi toàn bộ
dữ liệu theo bản sao lưu (khi có yêu cầu) để đảm bảo an toàn cho dữ
liệu;

\- Có cơ chế phân quyền bảo mật, đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

5\. Yêu cầu về mô hình triển khai

\- Đáp ứng và phù hợp với mô hình triển khai của hệ thống đã được xây
dựng của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

\- Mô hình ứng dụng: Web;

\- Người dùng tại các đơn vị được phân quyền truy cập vào phần mềm và hệ
thống để làm việc và tra cứu.

6\. Yêu cầu về an toàn bảo mật

\- Thiết lập kết nối tới ứng dụng phải thông qua giao thức bảo mật HTTPS

\- Hệ thống phải được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật thông tin, ngăn
chặn các truy cập bất hợp pháp;

\- Hệ thống phải an toàn trước các phương pháp tấn công dữ liệu đã được
biết hoặc đưa ra các cảnh báo trước những nguy cơ bị tấn công;

\- Có khả năng bảo toàn dữ liệu, xác thực truy cập và lưu vết truy cập.

\- Nhà thầu phải mô tả chi tiết các mức bảo mật: phần mềm, hệ thống,
mạng lưới, nhân sự quản trị.

7\. Yêu cầu về khả năng liên kết, tích hợp, mở rộng

\- Dễ dàng liên kết, tích hợp với các hệ thống CSDL khác của Trung tâm
(CSDL Chất thải rắn thông thường, \...); dễ dàng mở rộng thêm các báo
cáo chiết xuất từ CSDL.

\- Có khả năng liên kết với hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính
của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

\- Có khả năng chỉnh sửa và mở rộng trong tương lai để đáp ứng sự thay
đổi trong công tác quản lý điều hành. Đòi hỏi hệ thống phải có khả năng
mở rộng và nâng cấp để đáp ứng được với từng thời kỳ, đồng thời có khả
năng bổ sung các chức năng mới phục vụ công tác điều hành tốt hơn trong
tương lai.

8\. Yêu cầu về hiệu năng, khả năng chịu tải

\- Hệ thống có khả năng cho phép người dùng nhập dữ liệu đầu vào một
cách nhanh chóng trong các trường hợp cần nhập thông tin theo lô hoặc
nhập các nội dung có các trường dữ liệu lặp lại;

\- Hệ thống có thể đáp ứng một lượng lớn truy cập đồng thời mà không làm
ảnh hưởng tới hoạt động của hệ thống cũng như tương tác với người dùng.

9\. Yêu cầu về giao diện, giao tiếp người dùng

\- Hệ thống phải có giao diện dễ sử dụng, tương tác trực quan;

\- Thiết kế giao diện có sự thống nhất, logic; được thiết kế trên màn
hình có độ phân giải tối thiểu là 1024x768, chế độ màu tối thiểu là high
color (16 bits);

\- Có khả năng thông báo lỗi đến người sử dụng đối với thao tác xóa dữ
liệu và khi có lỗi phát sinh. Hỗ trợ cảnh báo người sử dụng khi họ nhập
dữ liệu sai hoặc thiếu;

\- Có khả năng thông báo tình trạng cập nhật dữ liệu thành công hay
không thành công tới người dùng mỗi khi người dùng thực hiện xong thao
tác cập nhật dữ liệu;

\- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ hệ thống là tiếng Việt, sử dụng các
phông chữ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001;

\- Định dạng ngày tháng được sử dụng trong hệ thống là dd/mm/yyyy
(ngày/tháng/năm, chẳng hạn: 15/05/2014);

\- Chuẩn biểu diễn dữ liệu dạng thời gian (24h) là hh:mm:ss
(giờ:phút:giây, chẳng hạn: 08:15:30).

**10. Yêu cầu demo**

\- Đơn vị cung cấp cam kết sẵn sàng trình bày (demo) các giải pháp kỹ
thuật theo yêu cầu để làm cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng của Nhà thầu
trong trường hợp Bên mời thầu yêu cầu. Các nội dung yêu cầu demo bao gồm
các tính năng phục vụ công tác tích hợp vào hệ thống theo yêu cầu của
chủ đầu tư.

11\. Yêu cầu về quản trị hệ thống

\- Hệ thống cần cung cấp cơ chế quản trị thuận tiện dễ dàng, có khả năng
mềm dẻo khi thiết lập các quy trình xử lý công việc, tạo lập các tài
khoản và phân quyền phù hợp cho từng tài khoản;

\- Cần có cơ chế ghi nhật ký hệ thống, theo dõi các thao tác của người
dùng và tình trạng của hệ thống thường xuyên để có thể truy tìm thông
tin, phân tích, đánh giá hệ thống.

12\. Yêu cầu về chức năng phần mềm

Xây dựng theo đúng mục đích đã đề ra, xác định đúng các đối tượng cần
quản lý, các chức năng của phần mềm phải đầy đủ và vận hành tốt.

Xây dựng phần mềm quản lý chất thải nguy hại kết nối với hệ thống
emanifest phải đáp ứng được các tính năng sau:

\- Xây dựng công cụ cập nhật dữ liệu từ các báo cáo gửi về Vụ quản lý
chất thải;

\- Xây dựng công cụ kết nối với cơ sở dữ liệu của hệ thống emanifest để
trích xuất số liệu, tổng hợp thống kê, báo cáo. Hệ thống sẽ truy xuất cơ
sở dữ liệu của hệ thống emanifest (cơ sở dữ liệu MSSQL) để lấy dữ liệu

\- Công cụ hỗ trợ công tác quản lý chất thải nguy hai có các nhóm chức
năng sau:

\- Nhóm thông tin về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

\- Nhóm thông tin về khối lượng chất thải nguy hại được thu gom

\- Nhóm thông tin về khối lượng chất thải nguy hại được xử lý

\- Nhóm thông tin về các loại hình công nghệ xử lý chất thải nguy hại

\- Nhóm thông tin về cơ sở quản lý chất thải nguy hại

\- Nhóm thông tin báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại

\- Tra cứu và kết xuất kết quả tra cứu

\- Thống kê

\- Cập nhật dữ liệu

\- Quản trị hệ thống

Các tác nhân tham gia vận hành, sử dụng hệ thống:

**STT** **Tên tác nhân** **Mô tả**
--------- --------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Người dùng vãng lai, người dùng cuối (NDVL) Người dùng thông thường, người dùng internet thông thường, truy cập vào website để tìm kiếm thông tin
2 Người dùng nhập liệu (NDNL) Cán bộ nhập liệu, nhập dữ liệu từ các báo cáo
3 Quản trị cấu hình hệ thống (QTCHHT) Người quản trị cấu hình hệ thống
4 Quản trị hệ thống (QTHT) Là người dùng có quyền cao nhất

*Bảng mô tả các yêu cầu chức năng cần được xây dựng để nâng cấp hệ
thống*

**Stt** **Các chức năng** **Ghi chú**
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------
** ** **Quản lý cơ sở Quản lý chất thải nguy hại**
1 Quản lý chủ xử lý chất thải nguy hại
2 Quản lý chủ xử lý + vận chuyển chất thải nguy hại
3 Quản lý file báo cáo hàng năm của chủ xử lý chất thải nguy hại
4 Quản lý file báo cáo hàng năm của chủ xử lý + vận chuyển chất thải nguy hại
**II** **Quản lý loại Chất thải nguy hại**
5 Quản lý mã chất thải nguy hại
6 Quản lý chất thải nguy hại dạng rắn
7 Quản lý chất thải nguy hại dạng lỏng
8 Quản lý chất thải nguy hại dạng bùn
**III** **Quản lý nhập liệu**
9 Cập nhật dữ liệu chất thải dạng rắn
10 Cập nhật dữ liệu chất thải dạng lỏng
11 Cập nhật dữ liệu chất thải dạng bùn
**IV** **Quản lý công nghệ xử lý chất thải nguy hại**
12 Quản lý loại hình công nghệ (lò nung xi măng, đóng kén\...)
13 Quản lý thông tin về công nghệ
14 Quản lý dạng công nghệ (thiêu đốt, chôn lấp, đóng rắn\...)
  **Quản lý địa danh hành chính**
15 Quản tỉnh/thành phố
16 Quản lý quận/huyện
17 Quản lý phường/xã
18 Quản lý vùng (Đông nam bộ, Tây nam bộ, Đông bắc\...)
  **Quản lý báo cáo, thống kê**
19 Báo cáo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh
20 Báo cáo khối lượng chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển
21 Báo cáo khối lượng chất thải nguy hại đươc xử lý
**V** **Quản lý thống kê**
** ** **Thống kê chủ nguồn thải**
22 Thống kê chủ nguồn thải theo vùng
23 Thống kê chủ nguồn thải theo tỉnh
24 Thống kê chủ nguồn thải theo loại chất thải
  **Thống kê chủ quản lý chất thải nguy hại**
25 Thống kê chủ quản lý chất thải nguy hại theo vùng
26 Thống kê chủ quản lý chất thải nguy hại theo tỉnh
27 Thống kê chủ quản lý chất thải nguy hại theo loại chất thải
** ** **Thống kê chất thải**
28 Thống kê chất thải theo vùng
29 Thống kê chất thải theo tỉnh
30 Thống kế chất thải theo loại chất thải
  **Biểu đồ so sánh**
31 Biểu đồ so sánh phân bố cơ sở quản lý chất thải nguy hại theo loại chất thải, tỉnh....
32 Biểu đồ so sánh phân bố cơ sở quản lý chất thải nguy hại theo vùng, tỉnh....
33 Biểu đồ so sánh phân bố chất thải phát sinh theo loại chất thải, vùng, tỉnh
34 Biểu đồ so sánh phân bố chất thải xử lý theo vùng, tỉnh
**VI** **Nhóm thông tin quản trị hệ thống**
  **Quản lý cấu hình hệ thống**
35 Quản lý header
36 Quản lý footer
37 Quản lý menu
38 Quản lý liên kết
  **Quản lý người dùng**
39 Quản lý đăng nhập hệ thống
40 Quản lý phân quyền người dùng

13\. Yêu cầu về lưu trữ dữ liệu

\- CSDL có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, tính ổn định
cao, Có khả năng lưu trữ được nhiều dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu
có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc được lưu trữ dưới dạng tệp gắn kèm (dữ
liệu tệp văn bản, dữ liệu phim, ảnh, âm thanh);

\- Đáp ứng khả năng tìm kiếm toàn văn (full text search) trong toàn bộ
các CSDL.

\- Đáp ứng cơ chế lưu trữ, khai thác CSDL theo thời gian để giảm tải
dung lượng, tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ chế tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thông
suốt trên toàn bộ các CSDL.

14\. Kiểm tra và thử nghiệm

\- Kiểm thử phần mềm tại nhà thầu trước khi chuyển giao cho chủ đầu tư

\- Vận hành thử phần mềm tại chủ đầu tư trong vòng 15 ngày.

\- Hiệu chỉnh lỗi và kiểm thử tại nhà thầu trước khi bàn giao chính thức

**15. Yêu cầu khác**

\- Yêu cầu về bản quyền phần mềm: Nhà thầu phải cam kết phần mềm cung
cấp không vi phạm luật sở hữu trí tuệ.

\- Nhà thầu phải có kế hoạch bàn giao chi tiết trước khi đưa phần mềm
vào sử dụng. Đào tạo chuyển giao công nghệ để Bên mời thầu chủ động khai
thác phần mềm hiệu quả.

\- Nhà thầu phải có biên bản cam kết việc hỗ trợ kỹ thuật trong tương
lai để phần mềm có thể kết nối với mô hình Chính phủ điện tử khi Bộ Tài
nguyên và Môi trường triển khai mô hình này.

III\. Bản vẽ: không áp dụng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5864 dự án đang đợi nhà thầu
  • 239 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 260 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15400 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13490 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây