Thông báo mời thầu

Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:06 18/11/2020
Số TBMT
20201150909-00
Công bố
11:32 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hải Dương

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:32 18/11/2020
đến
11:45 25/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:45 25/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
30.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về gói thầu:
- Tên gói thầu: Nâng cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
- Chủ đầu tư: Sở Nội Vụ tỉnh Hải Dương
- Địa điểm đầu tư: Tỉnh Hải Dương
- Nguồn vốn: Ngân sách năm 2020.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày;
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2,1. Yêu cầu về chức năng của phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
2.1.1 Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị trực thuộc trực tiếp
quản lý, tổng hợp báo cáo cán bộ của đơn vị mình
STT

1

Mô tả tính năng kỹ thuật
Phần mềm tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý cán bộ, công chức, viên
chức như:
 Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ban hành này 13/11/2008;
 Luật viên chức số 58/2010/QH12 ban hành này 15/11/2010;
 Nghị định 204/2004/NĐ-CP Quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang;
 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
 Thông tư số 11/2012/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công
chức.
 Thông tư 08/2013/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường
xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động.
 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV quy định về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ,
công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức;
 Quyết định 4223/2016/QĐ-BNV ban hành danh mục chuẩn thông tin và quy định kỹ
thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và
cán bộ, công chức cấp xã
 Thông tư 07/2010/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định
số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế
công chức.
 Công văn Số: 6608/BYT-TCCB hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy
hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế.

52

2

Phần mềm được xây dựng và chạy trên nền tảng Web (công nghệ ĐIỆN TOÁN ĐÁM
MÂY):
- Không cần cài đặt, không cần đầu tư hạ tầng thiết bị, máy chủ cũng như đội ngũ nhân
viên IT để cài đặt, vận hành và bảo trì ứng dụng.
- Môi trường chạy ứng dụng: Phần mềm chạy hoàn toàn trên nền tảng Web thông qua các
trình duyệt phổ biến nhất hiện nay như IE, Firefox, Chrome,... tương thích với nhiều nền
tảng hệ điều hành khác nhau bao gồm cả Windows, MacOS,... nên người dùng có thể làm
việc mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị (máy tính, laptop, máy tính bảng, điện thoại,...)
qua Internet.
- Phần mềm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn Unicode phiên bản TCVN
6909:2001
- Giao diện phần mềm hoàn toàn bằng tiếng Việt, được tổ chức theo các mô hình gắn với
nghiệp vụ thực tế trong việc quản lý CBCCVC tại đơn vị. Vì vậy, phần mềm rất dễ khai
thác và sử dụng.

3

Cơ sở dữ liệu CBCCVC triển khai theo mô hình tập trung toàn tỉnh. Các đơn vị sử dụng sẽ
được chuyển giao user truy cập để thực hiện các công việc theo phân quyền. Đơn vị chủ
quản, cơ quan nội vụ được cấp user để thực hiện quản lý CBCCVC của đơn vị mình và
tổng hợp, tra cứu dữ liệu của các đơn vị trực thuộc mình quản lý. Cơ sở dữ liệu được lưu
trữ tại trung tâm dữ liệu do nhà thầu chịu trách nhiệm lưu trữ. Nhà thầu đạt tiêu chuẩn An
ninh thông tin ISO 27001 đã được các tổ chức DAS – Đơn vị có thẩm quyền đánh giá cấp
chứng chỉ và hiện nay vẫn còn hiệu lực (Có bản sao chứng nhận kèm theo trong hồ sơ).

4

Đơn vị sản xuất phần mềm phải có đầy đủ các chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng –
ISO 9001:2015, chứng chỉ về an ninh thông tin – ISO 27001:2013 và mô hình trưởng
thành năng lực tích hợp trong lĩnh vực phần mềm - CMMi (Có bản sao các chứng chỉ kèm
theo).
Đáp ứng được việc quản lý danh mục hệ thống:
+ Quản lý cơ cấu tổ chức

5

+ Danh mục chức danh/chức vụ
+ Danh mục địa bàn hành chính
+ Danh mục dân tộc
+ Danh mục trình độ chuyên môn
+ Danh mục ngạch, bậc lương
+ Danh mục phụ cấp
Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý hồ sơ CBCCVC:

6

+ Quản lý được danh sách Cán bộ, Công chức, Viên chức, Lao động hợp của đơn vị theo
từng phòng ban, bộ phận.
+ Lưu trữ được đầy đủ thông tin của cán bộ theo Sơ yếu lý lịch và Quyết định 4223/QĐBNV quy định về chuẩn thông tin của cán bộ như: Thông tin cán bộ; Quá trình công tác;
Quá trình lương, phụ cấp; Quá trình đào tạo, bồi dưỡng; Khen thưởng, kỷ luật; Kết quả
đánh giá, phân loại;…
+ Lưu trữ được trực tuyến các file Scan hồ sơ, giấy tờ, quyết định như: Sơ yếu lý lịch,
Hợp đồng lao động, CMND, Hộ chiếu, Quyết định điều động/bổ nhiệm, Bằng cấp, Chứng
53

chỉ,… và phải cho phép người dùng tải về để sử dụng.
+ Tìm kiếm được hồ sơ cán bộ theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Số hiệu cán bộ, Tên cán
bộ, Chức danh, Trình độ chuyên môn,…
+ Dễ dàng chuyển hồ sơ CBCCVC từ phần mềm khác vào QLCB.VN như: PEMIS, Excel.
+ Cho phép nhập khẩu hồ sơ cán bộ, bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng,… từ excel vào phần
mềm, cập nhật được hàng loạt ảnh và file scan hồ sơ để đính kèm lên hồ sơ của cán bộ.
Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý Lương, phụ cấp:
+ Quản lý được các bậc lương, hệ số lương theo từng ngạch lương, bảng lương, các loại
phụ cấp theo quy định.
+ Tự động cảnh báo cho chuyên viên quản lý hồ sơ biết có những cán bộ sắp đến hạn:
Nâng lương thường xuyên, Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.
+ Cho phép lập danh sách CBCCVC nâng lương, phụ cấp thường xuyên hoặc trước hạn
7

8

+ Cho phép In danh sách CBCCVC đến hạn nâng lương, phụ cấp thường xuyên hoặc nâng
trước hạn
+ Tự động cập nhật kết quả nâng lương, phụ cấp sau khi có quyết định duyệt nâng lương,
phụ cấp.
+ Cho phép theo dõi được lịch sử thay đổi lương, phụ cấp của từng cán bộ trong suốt quá
trình công tác tại đơn vị hoặc công tác ngoài đơn vị (trường hợp cán bộ được điều động,
luân chuyển đi nơi khác làm việc).
Đáp ứng nghiệp vụ điều chuyển CBCCVC (Điều động, luân chuyển, biệt phái):
+ Cho phép điều chuyển cán bộ giữa các đơn vị và tự động chuyển giao hồ sơ cán bộ từ
đơn vị điều động, luân chuyển đến đơn vị tiếp nhận để tiếp tục theo dõi.
+ Theo dõi được danh sách cán bộ của đơn vị đang thực hiện quyết định điều chuyển.
+ Lưu trữ được các quyết định điều chuyển trên hồ sơ của từng cán bộ giúp theo dõi được
xuyên suốt quá trình công tác của CBCCVC.
+ Tự động cảnh báo cho chuyên viên quản lý hồ sơ biết có những quyết định điều động,
luân chuyển, biệt phái nào sắp hết thời hạn/nhiệm kỳ.
+ Cho phép đơn vị tiếp nhận lại cán bộ đã hết thời hạn/nhiệm kỳ điều động, luân chuyển,
biệt phái quay trở lại đơn vị tiếp tục làm việc.

9

Đáp ứng nghiệp vụ đánh giá, xếp loại CBCCVC:
+ Cho phép lưu trữ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và
theo Chuẩn nghề nghiệp (ngành giáo dục) trên hồ sơ cán bộ.
+ Tự động tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ toàn đơn vị để gửi cho đơn vị chủ
quản, cơ quan nội vụ.

10

11

Đáp ứng nghiệp vụ Đào tạo, Bồi dưỡng:
+ Cho phép quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và danh sách CBCCVC tham
gia.
+ CBCCVC được cử đi đào tạo, bồi dưỡng dễ dàng gửi xác nhận việc tham gia các
chương trình đào tạo, bồi dưỡng.
+ Cho phép quản lý danh sách cán bộ đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.
+ Lưu trữ được kết quả sau chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ.
Đáp ứng nghiệp vụ Hợp đồng lao động:
+ Theo dõi được các hợp đồng đã ký với người lao động theo đúng quy định;
54

+ Tự động cảnh báo cho chuyên viên quản lý hồ sơ biết có những hợp đồng lao động nào
sắp hết hạn để đơn vị chủ động ký hợp đồng mới hoặc thanh lý hợp đồng để tránh xảy ra
việc bị quên, quá hạn.

12

13

14

15

Đáp ứng nghiệp vụ Quản lý quá trình tham gia bảo hiểm:
Theo dõi được quá trình đóng bảo hiểm chi tiết của từng CBCCVC theo từng loại phát
sinh: tăng mới, giảm tạm thời, giảm hẳng, điều chỉnh chức danh, chức vụ, mức lương,...
tại từng thời điểm.
Đáp ứng nghiệp vụ Nghỉ hưu:
+ Tự động cảnh báo cho chuyên viên quản lý hồ sơ biết trong vòng 06 tháng sắp tới có
những cán bộ sắp đến hạn nghỉ hưu.
+ Cho phép in thông báo nghỉ hưu của từng cán bộ 06 tháng trước khi nghỉ hưu và in
quyết định nghỉ hưu của từng cán bộ 03 tháng trước khi nghỉ hưu.
+ Tự động cập nhật quyết định nghỉ hưu vào hồ sơ của cán bộ để theo dõi quá trình công
tác của CVCCVC.
 Cung cấp đầy đủ báo cáo quản lý cán bộ, công chức, viên chức
 Đáp ứng đầy đủ mẫu biểu báo cáo theo quy định của thông tư 11/2012/TT-BTC về chế
độ báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức, gồm:
 Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên (BM01/BNV
- TT11/2012)
 Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã (BM02/BNV - TT11/2012)
 Báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp huyện trở lên (BM03/BNV TT11/2012)
 Báo cáo danh sách và tiền lương công chức từ cấp xã (BM03/BNV - TT11/2012)
 Tự động tổng hợp Báo cáo thực hiện kết quả nâng bậc lương theo thông tư
08/2013/TT-BNV.
 Đáp ứng bộ báo cáo về quản lý cán bộ, giáo viên theo đúng chuẩn PMIS của ngành
GĐ&ĐT
 Cung cấp hàng chục các biểu đồ thống kê, phân tích trực quan về cán bộ, công chức,
viên chức, như:
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức nghi hưu
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo trình độ lý luận chính trị
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo trình độ chuyên môn
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo trình độ quản lý nhà nước
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo giới tính
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo dân tộc
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo độ tuổi.…
Đáp ứng việc quản lý người sử dụng: Khả năng bảo mật của phần mềm cao, có thể cảnh
báo và từ chối thực hiện với bất kỳ truy cập nào không được phân quyền. Phần mềm cũng
cho phép phân quyền chi tiết với từng người sử dụng đến từng chức năng, thao tác, quản
lý được nhật ký truy cập.

55

16

Đáp ứng các tính năng, tiện ích hỗ trợ khác:
- Phần mềm cho phép cập nhật thông tin, dữ liệu về CBCCVC bằng nhiều cách: Cập nhật
trực tiếp bằng bản ghi, cập nhật từ file Excel.
- Phần mềm có khả năng trích xuất dữ liệu sang các phần mềm office như: Microsoft
Word 97-2003, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 97-2003, Microsoft Excel 2007,
PDF.
- Phần mềm có hệ thống tài liệu trợ giúp sử dụng trực quan ngay trên phần mềm.

2.1.2 Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho các đơn vị chủ quản, cơ quan nội
vụ tổng hợp báo cáo cán bộ của toàn ngành, toàn địa bàn.
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật như phần mềm quản lý cán
bộ, công chức, viên chức của đơn vị trực tiếp sử dụng nêu tại “mục 2.1.1”, phần mềm dành cho
đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ còn có các đặc tính, tiêu chuẩn kỹ thuật sau đây:
STT

Mô tả tính năng kỹ thuật
Phần mềm cho phép đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ tổng hợp báo cáo cán bộ toàn ngành,
toàn địa bàn một cách trực tuyến mà không cần phải chờ gửi nhận dữ liệu qua USB, đĩa
cứng/đĩa mềm, Email,...
Cho phép đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ có thể in ấn báo cáo tổng hợp cán bộ toàn ngành
hoặc báo cáo chi tiết cán bộ của một đơn vị trực thuộc bất kỳ cấp nào do mình quản lý.
Cho phép đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ có thể tra cứu thông tin chi tiết về bất kỳ hồ sơ
cán bộ nào mà các đơn vị trực thuộc đã nhập vào trong hệ thống và tra cứu được toàn danh
sách hồ sơ của từng đơn vị trực thuộc.

2.2. Đối với yêu cầu về Trung tâm lưu trữ dữ liệu, kỹ thuật của phần mềm, cơ sở dữ liệu, an
toàn, bảo mật, giao diện và trợ giúp, dịch vụ lắp đặt, đào tạo, tập huấn, bảo hành, bảo trì, trình
diễn sản phẩm.
STT

Mô tả tính năng kỹ thuật

1.

Về trung tâm lưu trữ dữ liệu:
- Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong việc cung cấp phần mềm theo hình thức cho thuê
dịch vụ:
 Về hạ tầng của trung tâm dữ liệu:
+ Trung tâm dữ liệu, nơi đặt máy chủ dịch vụ phần mềm và dữ liệu, được tổ chức
theo mô hình gồm ít nhất 02 trung tâm, 01 Trung tâm dữ liệu chính (Data Center DC) và 01 Trung tâm dữ liệu dự phòng (Recovery Data Center - DR).
+ Hai trung tâm này cách nhau tối thiểu 20km để giảm nguy cơ cả hai đều bị ảnh
hưởng khi xảy ra sự cố do thiên tai.
+ Các trung tâm dữ liệu đạt các điều kiện tương đương Tier 3 - Tiêu chuẩn hạ tầng về
trung tâm dữ liệu.
 Về mặt tổ chức vận hành trung tâm dữ liệu:
+ Mọi thiết bị đều có thiết bị dự phòng để thiết bị này hỏng thì có ngay thiết bị thay
thế tự động bật lên mà không làm gián đoạn việc phục vụ
56

+ Các máy chủ hoạt động sử dụng công nghệ SAN (Storage Area Network) và Ảo
hóa (Virtual Machine), đảm bảo nếu một máy chủ vật lý bị sự cố thì dịch vụ trên máy
chủ sự cố từ chuyển sang máy chủ vật lý khác mà không làm gián đoạn hoạt động.
- Phương án triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cho người sử dụng:
+ Có phương án tính phí sử dụng dịch vụ rõ ràng, hợp lý
+ Không cần phải đầu tư thêm trang thiết bị khi triển khai dịch vụ
+ Không tốn kém chi phí bảo trì sản phẩm và duy trì đội ngũ kỹ sư CNTT hàng
năm
Về kỹ thuật của phần mềm:
2.

-

Phần mềm được chạy hoàn toàn trên nền tảng Web, người dùng chỉ cần đăng nhập là
sử dụng ngay không cần cài đặt bất kỳ phần mềm hỗ trợ.
Dữ liệu được quản lý tập trung và người dùng có thể truy cập sử dụng bất kỳ ở đâu,
bất cứ lúc nào.
Người dùng có thể dùng đường truyền Internet của bất cứ nhà cung cấp dịch vụ viễn
thông nào để truy cập đến ứng dụng trên phần mềm.
Hệ thống có khả năng chạy trên hệ điều hành Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 hoặc mới hơn.

3.

Về cơ sở dữ liệu:
- Dữ liệu trên phần mềm được quản lý tập trung, đảm bảo tính kết nối dữ liệu giữa đơn
vị trực thuộc và đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ.
- Cơ sở dữ liệu SQL Server
- Cơ sở dữ liệu có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn, tính ổn định cao
- Đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh.
Có khả năng lưu trữ nhiều dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu
trúc được lưu trữ dưới dạng tệp gắn kèm (dữ liệu văn bản).

4.

Về an toàn, bảo mật:
- Đơn vị cung cấp phần mềm (nếu có liên danh thì tất cả các thành viên trong liên danh
liên quan đến cung cấp phần mềm) đạt tiêu chuẩn An ninh thông tin ISO 27000 đã
được các tổ chức có thẩm quyền đánh giá và cấp chứng chỉ.
- Phân quyền sử dụng truy cập dữ liệu đến từng đơn vị, từng người dùng:
+ Ứng dụng từ phần mềm có khả năng phân quyền chi tiết đến từng đơn vị, từng
người dùng, theo từng chức năng và giới hạn mức dữ liệu được phép truy cập từ đơn
vị.
+ Cơ chế phân quyền đảm bảo mỗi đơn vị chỉ được phép thực hiện công việc trong
giới hạn dữ liệu được phép truy cập.
- Có hệ thống tự động sao lưu dữ liệu dự phòng.
- Có cơ chế mã hóa dữ liệu ở nhiều mức và trên cả máy chủ lấy máy trạm để đảm bảo
tính bảo mật/an toàn dữ liệu qua đường truyền.

5.

Về giao diện và trợ giúp
Các giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện với người sử dụng và dễ dàng sử dụng:
- Giao diện hỗ trợ nhập liệu bằng tiếng Việt Unicode theo đúng Thông tư TT01/2011/BNV quy định;
- Khả năng kiểm tra lỗi khi nhập liệu
- Báo cáo thể hiện bằng tiếng Việt, kết xuất được ra các phần mềm văn phòng
57

- Báo cáo được in ra bằng khổ giấy A4
Khi người dùng cần trợ giúp tức thời tại giao diện đang nhập liệu, phần mềm có sẵn
hướng dẫn sử dụng.

6.

Về dịch vụ lắp đặt, đào tạo, tập huấn, bảo hành, bảo trì.
- Kế hoạch triển khai lắp đặt: Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù
hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSYC.
- Đội ngũ nhân sự tập huấn: Nhà thầu có ít nhất 10 nhân viên lao động. để sẵn sàng
cho các khóa tập huấn.
- Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành >12 tháng, bảo trì >12 tháng.
- Hình thức tập huấn, triển khai, hỗ trợ sau bán hàng
Sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như tập huấn triển khai, bảo hành, bảo trì,
hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác theo các yêu cầu như sau:
- Tập huấn triển khai tại địa phương
- Có chương trình tập huấn cụ thể.
- Có tài liệu hướng dẫn đa dạng: Bản cứng, bản mềm, tài liệu hướng dẫn sử dụng
online trợ giúp sử dụng trực quan.
- Có đội ngũ tư vấn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ sau bán hàng.

7.

Về trình diễn sản phẩm:
- Có Sản phẩm mẫu để chứng minh các chức năng và yêu cầu kỹ thuật và cho phép
khách hàng chạy thử trực tiếp để đánh giá về kỹ thuật của phần mềm.
- Nhà thầu có 1 buổi giới thiệu sản phẩm mẫu cho chủ đầu tư hoặc nộp kèm bản demo
sản phẩm bao gồm: địa chỉ ứng dụng, user và password đăng nhập sản phẩm mẫu.
Mục 3. Yêu cầu khác: Không

58

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5996 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 828 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15808 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14251 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây