Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan BHXH tỉnh Bình Định

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:04 18/11/2020
Số TBMT
20201140616-03
Công bố
11:51 18/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng BHXH tỉnh Bình Định
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan BHXH tỉnh Bình Định
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động tại Văn phòng BHXH tỉnh Bình Định
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Định
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:21 14/11/2020
đến
09:00 24/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 24/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan BHXH tỉnh Bình Định". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan BHXH tỉnh Bình Định" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

62

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01 - Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho
công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
- Bên mời thầu: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Kinh phí chi hoạt động bộ máy do BHXH Việt Nam cấp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý IV/2020
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
- Căn cứ pháp lý: Quyết định số 1605/QĐ-BHXH ngày 05/11/2020 về việc phê duyệt Dự
toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ
năm 2020 cho công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan BHXH tỉnh Bình Định.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Nhà thầu phải trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ theo các nội
dung quy định tại Chương V, trong đó nêu rõ về biện pháp và phương án, kế hoạch công tác cho
từng hạng mục. Phạm vi và tiến độ cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ năm 2020 đáp ứng
các yêu cầu sau:
2.1. Yêu cầu về cơ sở vật chất, pháp lý:
- Có Danh mục thiết bị kỹ thuật (danh mục Máy móc, thiết bị) được phê duyệt tại đơn vị;
Bệnh viện (hoặc phòng khám) là bệnh viện (hoặc phòng khám) có giấy xác nhận cơ sở đủ điều
kiện thực hiện việc khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 do cơ
quan có thẩm quyền cấp.
- Địa điểm khám sức khoẻ cách trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh Bình định tối đa 6 km, thuận tiện
cho người lao động di chuyển đến khám sức khoẻ (Nếu địa điểm khám sức khoẻ > 6km nhà thầu
phải có để xuất phương án sắp xếp thời gian, phương tiện di chuyển người khám sức khoẻ hợp lý
từ cơ quan BHXH tỉnh Bình Định đến địa điểm khám mà không ảnh hưởng đến người khám sức
khoẻ và phương án được cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định chấp thuận)
- Có tối thiểu 01 phòng tiếp đón.
- Có tối thiểu 01 phòng khám cho mỗi chuyên khoa: Nội, ngoại, da liễu, mắt, tai mũi họng,
răng hàm mặt, sản phụ khoa.
- Có tối thiểu 01 phòng siêu âm phục vụ siêu âm ổ bụng.
- Có tối thiểu 01 phòng chụp X-quang để chụp X-quang tim phổi.
- Có tối thiểu 01 phòng xét nghiệm để xét nghiệm huyết học, sinh hóa.
- Có tối thiểu 01 phòng làm điện tim.
- Có đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ gói thầu.

63

* Ghi chú: Nhà thầu phải kê khai cơ sở vật chất theo yêu cầu cụ thể tại mục 2.1, Nhà thầu tự
kê khai theo biểu mẫu của nhà thầu.
2.2. Yêu cầu kết quả đầu ra của dịch vụ:
- Phát hiện bệnh tật và kê đơn, hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn, hướng dẫn chế độ ăn uống,
sinh hoạt cụ thể cho người tham gia khám.
- Lập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ cho mỗi cá nhân tham gia khám theo đúng Thông tư số
14/2013/TT-BYT.
- Lập bảng tổng kết kết quả khám của toàn thể người tham gia khám, có phân loại sức khỏe
theo đúng quy định của BYT kèm theo phương hướng điều trị.
* Ghi chú: Nhà thầu phải có cam kết thực hiện theo yêu cầu cụ thể tại mục 2.2, Nhà thầu tự
chứng minh theo biểu mẫu của nhà thầu.
2.3. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 30 ngày kể từ ngày 2 bên ký kết hợp đồng
- Thực hiện khám lâm sàng và cận lâm sàng trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày hợp
đồng có hiệu lực;
- Trong vòng 10 ngày tiếp theo: Lập bảng tổng kết kết quả khám sức khỏe có phân loại,
hướng điều trị và các chứng từ kèm theo để thanh toán; Bàn giao toàn bộ hồ sơ khám sức khỏe,
bảng tổng kết, chứng từ thanh toán cho Chủ đầu tư.
* Ghi chú: Nhà thầu phải có cam kết thực hiện theo yêu cầu cụ thể tại mục 2.3, Nhà thầu tự
chứng minh theo biểu mẫu của nhà thầu.
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT
ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo
các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5904 dự án đang đợi nhà thầu
  • 687 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 817 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16037 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14600 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây