Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:50 30/10/2020
Số TBMT
20201053459-01
Công bố
17:45 30/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu viện phí và các nguồn thu khác của bệnh viện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:56 21/10/2020
đến
09:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 80

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chƣơng V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây
- Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Đa khoa
Sơn Tây
- Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây – Địa chỉ: 304A
Đường Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội.
- Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí và các nguồn thu khác của bệnh viện
- Phạm vi công việc của gói thầu: Nhà thầu sẽ thực hiện Dịch vụ vệ sinh cho
toàn bộ các khu vực tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây – Địa chỉ: 304A Đường Lê
Lợi - Sơn Tây - Hà Nội.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Phạm vi công việc:
TT
1

Nội dung yêu cầu
- Khoa Khám bệnh: bao gồm tâng 1 và tâng 2 (Phòng khám bệnh nhân, Phòng cấp
cứu, phòng trực, phòng thủ thuật, Nhà chờ, Nhà kính, Phòng Trưởng, Phó Khoa, ) và
khu vực hành lang, sảnh, cầu thang. Nhà thuốc,
Nhà tiếp đón bệnh nhân, các nhà vệ sinh trong khu vực.
Khoa Ngoại chấn thƣơng: bao gồm (Phòng Hành chính, Phòng tiêm, Phòng thủ thuật
Phòng Trưởng Khoa, Phòng trực, Phòng bệnh nhân điều trị) các nhà vệ sinh và Khu
vực hành lang, sảnh, cầu thang
Khoa Ngoại Tổng hợp: bao gồm (Phòng Hành chính, Phòng tiêm, Phòng thủ thuật
Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực, Phòng bệnh nhân điều trị) các nhà vệ sinh và
Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang
Khoa YHCT: bao gồm toàn bộ khoa tại tầng 3 nhà chuyên sâu , sảnh , cầu thang
Khoa Gây Mê Hồi sức: bao gồm tầng 1 (Phòng Hành chính, Phòng tiêm, Phòng Bác
sỹ, Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực, Phòng bệnh nhân điều trị) các nhà vệ sinh và
Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang( Bên trong các phòng mổ hộ lý của bệnh viện đảm
nhiệm)
Khoa Phụ sản: bao gồm (Phòng Hành chính, Phòng tiêm, Phòng thủ thuật Phòng
Trưởng Khoa, Phòng trực, Phòng tắm bé, Phòng bệnh nhân điều trị) nhà vệ sinh đối
diện Khoa Sản và Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang
Khoa Dƣợc Nhi, Hồi sức cấp cứu: bao gồm 50 phòng tầng 1,2,3,4,5 (Phòng Hành
chính, Phòng điều trị bệnh nhân, Phòng Bác sỹ, Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực,
Phòng tiêm, Phòng thủ thuật, các kho thuốc các phòng vệ sinh tâng 1,2,3,4,5) và Khu
vực hành lang, sảnh, cầu thang , khoa TMH
Khoa Nội Tim Mạch: bao gồm 18 phòng tầng 1 và tầng 2 (Phòng Hành chính, Phòng

2

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

tiêm, Phòng Bác sỹ, Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực, Phòng bệnh nhân điều trị)
các nhà vệ sinh và Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang
Khoa Nội Tổng hợp: bao gồm 33 phòng tầng 1 và tầng 2 (Phòng Hành chính, Phòng
tiêm, Phòng thủ thuật Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực, Phòng bệnh nhân điều trị)
các nhà vệ sinh và Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang
- Khoa Truyền nhiễm: bao gồm 26 phòng tầng 1 và tầng 2 (Phòng Hành chính, Phòng
Tiêm, Phòng thủ thuật, Phòng điều trị bệnh nhân, Các phòng vệ sinh, Phòng Trưởng,
Phó Khoa, Phòng trực) và Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang...
Khu Y tế chuyên sâu - Tâng 1 Khoa Chẩn đoán hình ảnh: bao gồm 15 phòng tầng 1
(Phòng Hành chính, Phòng đặt các máy móc thiết bị: Siêu âm, chụp XQuang,...và
Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực, các phòng vệ sinh tâng 1) và Khu vực hành lang,
sảnh, cầu thang...
Khoa Mắt: bao gồm 8 phòng tầng 2 (Phòng Hành chính, Phòng tiêm, Phòng Bác sỹ,
Phòng Trưởng, Phó Khoa, Phòng trực, Phòng bệnh nhân điều trị) các nhà vệ sinh và
Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang
Khu vực Ban Giám đốc, Tài vụ, KHTH, Hành chính, hội trƣờng: bao gồm 27
phòng tầng 1 và tầng 2 (Các phòng trong Ban Giám đốc, Phòng của Tài chính Kế toán,
KHTH, Phòng Hành chính) nhà vệ sinh hai khu nhà trên, Hội trường lớn nhỏ và Nhà
truyền thống và Khu vực hành lang, sảnh, cầu thang...
Khoa K SNK: bao gồm toàn bộ khoa tại tầng 1-2 nhà KSNK , sảnh , cầu thang
Vệ sinh ngoại cảnh toàn bệnh viện
Hàng ngày vào lúc 17 giờ: Công ty cử cán bộ của mình vận chuyển số rác thải sinh
hoạt bệnh viện đã thu gom tại các thùng chứa đặt tại các khoa phòng về nơi tập kết
rác thải tại ngã tư Ngân hàng (cách bệnh viện 700m)

Khu vực
Giám sát
Khoa Khám bệnh - tầng 1 và 2 – Khu
cảng, Đơn nguyên CC
Khoa Ngoại Tổng hợp - tầng 3 nhà L
Khoa Ngoại chấn thương - tầng 2 nhà L
Khoa Gây mê Hồi sức - tầng 1 Nhà L
Khoa Phụ Sản - tầng 2 nhà K
Khoa Nội tổng hợp - tầng 1 và 2
Khoa Nội Tim Mạch - tầng 1 và 2
Khoa HSCC - tầng 1
Khoa Nhi - TMH - tầng 2 và tầng 3
Khoa Dược - tầng 4
Khoa Truyền nhiễm - tầng 1 và 2
Khoa Mắt + RHM + - tầng 1 và 2
Khu Y tế chuyên sâu - T1 - XQ

Diện tích

Số giƣờng
bệnh KH

1.600 m2

10 Gb

245 m2
245 m2
245 m2
260 m2
872 m2
872 m2
640 m2
1300 m2
640 m2
841 m2
1211 m2
564 m2

35 Gb
25 Gb
05 Gb
71 Gb
60 Gb
30 Gb
19 Gb
85 Gb
30 Gb
40 Gb

Ghi
chú

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Khối xét nghiệm tầng 2 VS-HH
Khoa Đông Y- Vi sinh
Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
Tầng 2 khoa Nhi cũ - Phòng chức năng
Ngoại cảnh toàn bệnh viện
Vận chuyển chất thải vào 17h hàng
ngày: Các vị trí hỗ trợ tăng giờ làm
Tổng cộng

564 m2
564 m2
535 m2
860 m2

30 Gb

440 Gb

Nhân sự dự kiến: 21 ngƣời
Thời gian làm việc:
 Thời gian làm việc hàng ngày: 365 ngày/năm (đảm bảo mỗi công nhân làm việc
đủ 8h/ngày, 26 ngày/ tháng)
+ Sáng : Từ 06h30 đến 11h30
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30.
 Thời gian làm việc hàng tuần: - Từ thứ 2 đến thứ 6.
- Thứ 7, chủ nhật và lễ tết trực 50%.
Lƣu ý: Thời gian có thể linh hoạt tùy theo yêu cầu của từng công việc cụ thể và
theo sự phân công trực tiếp của Giám sát.

2.2. Nội dung công việc:
Địa điểm/Khu vực thực
hiện
Khu vực công cộng:

Công việc thực hiện

Yêu cầu kỹ thuật

Lau sàn ướt, lau sàn khô tất cả các
khu vực công cộng đã nêu
- Cầu thang
Tẩy kẹo cao su (nếu có)
- Hành lang, hệ thống cửa sổ Lau tường, lau kính hành lang, kính * Thực hiện theo
đúng nguyên tắc
hành lang, sảnh các phòng
cầu thang
làm vệ sinh bệnh
chức năng và phòng bệnh.
- Phía ngoài hệ thống cửa
Lau chùi cửa ra vào các phòng, lau viện.
các phòng chức năng, phòng hệ thống cửa sổ cầu thang
*Làm sạch hàng
bệnh
ngày, hoàn thành
- Hành lang, trần, tường, cửa Lau trần và tẩy các vết bẩn trên trần trước 7 giờ.
kính phía ngoài các phòng
*Duy trì làm sạch
chức năng, phòng bệnh
khi có rác phát sinh
- Lối đi, trần, tường khu vực Lau quạt, đèn, công tắc điện
từ 7h đến 16h30
giữa các khoa phòng.
*Đánh sàn 1 tháng
- Các khu vực chờ của bệnh Lau hộp vòi cứu hỏa, bình cứu hỏa
/lần
nhân và người nhà bệnh
nhân
Lau ghế chờ, lan can, các biển báo

Khu vực bên trong các
phòng
điệu trị:

Khu vực bên trong các
phòng
chức năng:

Cọ sàn bằng máy đánh sàn chuyên
dụng
Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi
đựng rác, vận chuyển rác đến nơi
quy định
Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác
phát sinh
Vệ sinh tổng thể
Lau sàn ướt, lau sàn khô
Tẩy kẹo cao su bằng dao cạo sàn
chuyên dụng
Lau trần và tẩy các vết bẩn trên trần
Lau tường và các thiết bị treo trên
tường
Lau hệ thống cửa ra vào
Lau các thiết bị: Đèn, quạt, bảng
điện, điều hòa, bàn ghế, lan can, hệ
thống âm thanh, ánh sáng, bình cứu
hỏa, hộp vòi cứu hỏa
Lau các thiết bị: bàn làm việc, ghế
ngồi nhân viên và bệnh nhân, tủ tài
liệu
Lau giường, tủ thuốc bệnh nhân
Đánh sàn bằng máy đánh sàn
chuyên dụng
Làm khô các thiết bị sau khi làm
sạch
Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi
đựng rác, vận chuyển rác đến nơi
quy định
Lau sàn ướt, lau sàn khô
Tẩy kẹo cao su bằng dao cạo sàn
chuyên dụng
Lau trần và tẩy các vết bẩn trên trần
Lau tường và các thiết bị treo trên
tường
Lau hệ thống cửa ra vào
Lau các thiết bị: Đèn, quạt, bảng
điện, điều hòa, bàn ghế, lan can, hệ
thống âm thanh, ánh sáng, bình cứu

* Thực hiện theo
đúng quy tắc làm vệ
sinh bệnh viên
* Làm sạch hàng
ngày, hoàn thành
trước 7 giờ
* Duy trì làm sạch
khi có rác phát sinh
từ 7h đến 16h30
* Đánh sàn 1
tháng/lần

* Thực hiện theo
đúng quy tắc làm vệ
sinh bệnh viên
* Làm sạch hàng
ngày, hoàn thành
trước 7 giờ
* Duy trì làm sạch
khi có rác phát sinh
từ 7h đến 16h30
* Đánh sàn 1

Khu vực nhà vệ sinh
- Các khu vệ sinh bên trong
các phòng bệnh, phòng chức
năng
- Các khu vệ sinh nhân viên
- Các khu vệ sinh công cộng
các khoa

hỏa, hộp vòi cứu hỏa
Lau các thiết bị: bàn làm việc, ghế
ngồi nhân viên và bệnh nhân, tủ tài
liệu
Làm khô các thiết bị sau khi làm
sạch
Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi
đựng rác, vận chuyển rác đến nơi
quy định
Lau sàn ướt, lau sàn khô
Lau tường ốp và các thiết bị gắn
trên tường: bảng điện, đèn trần,
quạt gió

tháng/lần

* Thực hiện theo
đúng nguyên tắc
làm vệ sinh bệnh
viện

* Làm sạch hàng
Lau trần và tẩy các vết bẩn trên trần ngày, hoàn thành
trước 7 giờ
Lau các thiết bị nhà vệ sinh: Bồn
cầu, bồn tiểu nam, bồn tiểu nữ, bồn
rửa tay, vòi hoa sen.....
Lau hệ thống cửa ra vào, thảm chùi
chân (nếu có)
Đánh sàn bằng máy đánh sàn
chuyên dụng

* Duy trì làm sạch
khi có rác phát sinh
từ 7h đến 16h30
* Đánh sàn 1
tháng/lần

Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi
đựng rác, vận chuyển rác đến nơi
quy định
Khử mùi hôi nhà vệ sinh, thay viên
khử mùi bồn tiểu nam
Kiểm tra và làm sạch sau khi có rác
phát sinh
Vệ sinh tổng thể
Lau hộp vòi cứu hỏa, bình cứu hỏa * Thực hiện theo
Khu vực ngoại cảnh
Quét dọn rác bẩn, lá cây rụng
đúng nguyên tắc
Khuôn viên ngoại cảnh
làm vệ sinh bệnh
Hệ thống sàn sân khuôn viên khuôn viên, đường đi lối lại, bồn
hoa
viện
đường đi lối lại.
Hệ thống cống rãnh thoát
nước

Nhặt rác nổi, lá rụng các khu vực

Bồn hoa cây cành

Khơi thông cống, rãnh thoát nước

* Làm sạch hàng
ngày, hoàn thành
trước 7 giờ

Rửa sân bằng máy phun áp lực
Cọ rửa sạch thùng rác, thay túi
đựng rác, vận chuyển rác đến nơi
quy định
Kiểm tra và làm sạch ngay khi có
rác phát sinh, vận chuyển đến nơi
quy định
Vệ sinh tổng thể
2.3.

* Duy trì làm sạch
khi có rác phát sinh
từ 7h đến 16h30
* Đánh sàn 1
tháng/lần

Yêu cầu chung:

a) Xây dựng lịch làm vệ sinh, nội dung thực hiện vệ sinh phải chi tiết từng khu vực
(nêu rõ tần suất thực hiện chi tiết cho từng công việc), số nhân công bố trí cho từng nơi
b) Có qui định làm vệ sinh chung:
- Lau sàn nhà 2 lần/ngày và khi cần.
- Đánh cọ bồn rửa 2 lần/ngày và khi cần.
- Đánh cọ nhà tắm và nhà vệ sinh 4 lần/ngày và khi cần.
- Quét mạng nhện, cọ chân tường 01 lần/tuần.
- Khử khuẩn giường bệnh, đệm giữa 2 người bệnh (khi người bệnh ra viện).
- Vệ sinh bề mặt các thiết bị, phương tiện 01lần/ngày và khi cần.
c) Phân khu vực làm vệ sinh:
- Khu vực sạch: Những nơi không liên quan trực tiếp đến việc chăm sóc người
bệnh, phòng không có người bệnh nằm (phòng hành chính, phòng giao ban...)
- Khu vực kém sạch: Những nơi liên quan trực tiếp đến các hoạt động chăm sóc
người bệnh (phòng khám bệnh, phòng thay băng, buồng bệnh...).
- Khu vực nhiễm: Khu vực có nguy cơ nhiễm trùng cao (phòng vệ sinh, phòng thụt
rửa, phòng để đồ bẩn, phòng cách ly...).
d) Kế hoạch làm vệ sinh:
- Vệ sinh tức khắc: Thực hiện ngay sau khi chất bài tiết của người bệnh lan ra khỏi
nơi quy định: Máu, chất nôn, dịch ...đổ ra sàn, giường...).
- Vệ sinh hàng ngày: Theo kế hoạch vệ sinh khoa phòng như vệ sinh sàn nhà,
giường, tủ, băng ca, vùng phụ cận của người bệnh...
- Tổng vệ sinh: Tổng vệ sinh hàng tuần, hàng tháng.
e) Nguyên tắc làm vệ sinh:

- Nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh phải mang đầy đủ phương tiện phòng
hộ cá nhân theo qui định.
- Làm riêng lẻ từng khu vực: Bắt đầu từ khu vực sạch → kém sạch → nhiễm.
- Khi làm thì làm từ phần trên cao → xuống thấp, làm trong góc lần ra ngoài để
tránh bỏ sót.
- Tránh sự di chuyển, lan tỏa vi sinh vật và bụi trong không khí (tránh làm tung bụi
khi làm vệ sinh).
- Dụng cụ, hóa chất làm vệ sinh dùng cho khu vực nào để riêng khu vực đó.
- Rác từ khu vực này không được mang sang khu vực khác.
- Chọn giờ thực hiện thích hợp để làm vệ sinh. Chia từng vùng làm vệ sinh để
không ảnh hưởng đến đi lại trước khi lau sàn.
- Luôn lau khô sau khi đã lau ướt.
- Không làm ồn ào hoặc ảnh hưởng đến người bệnh, những khoa khác khi thực
hiện vệ sinh.
- Tôn trọng sự ngăn nắp, thứ tự trong phòng bệnh.
- Phương tiện, dụng cụ làm vệ sinh phải được xử lý đúng phương pháp.
- Rửa tay đúng quy trình kỹ thuật sau khi làm vệ sinh..
2.4. Quy trình làm vệ sinh:
Có quy trình làm vệ sinh phù hợp với từng khu vực: Phòng thủ thuật, phòng
khám, phòng bệnh nhân, phòng hành chính, phòng vệ sinh nơi công cộng...theo đúng quy
định của Bộ Y tế.
- Có quy trình làm sạch theo từng hạng mục khác nhau (Quy trình làm sạch sàn,
phòng bệnh, nhà vệ sinh, xử lý vết máu dịch tràn, đổ...)
- Có quy trình làm sạch từng vật dụng trong phòng bệnh (trần nhà, đèn, quạt, cửa
kính, tủ đầu giường, giường bệnh....)
2.5. Quy định về thu gom chất thải:
Có quy trình thu gom chất thải y tế đúng qui định của Bộ Y tế.
- Chất thải y tế nguy hại, chất thải thông thường phải được phân loại, thu
gom từ nơi phát sinh ( khoa, phòng…), vận chuyển bằng xe hoặc thùng có nắp ngày hai
lần tới nơi tập trung rác thải của bệnh viện qui định.
- Thùng đựng chất thải phải được thay túi nilon hàng ngày và khi đầy, thùng đựng
chất thải phải vệ sinh hàng ngày và khi cần, xe hoặc thùng vận chuyển chất thải phải
được khử khuẩn và cọ rửa ngay sau khi vận chuyển xong.
2.6. Thiết bị, hóa chất đầy đủ

- Có danh mục trang thiết bị, hóa chất đầy đủ, rõ ràng (liệt kê cụ thể, chi tiết).
- Có hướng dẫn cách pha hóa chất cho từng mục đích sử dụng
- Đảm bảo thiết bị luôn hoạt động tốt, độ ồn của máy nằm trong giới hạn cho phép
sử dụng trong bệnh viện.
2.7. Cơ cấu tổ chức nhân sự:
- Số lượng nhân viên làm vệ sinh (như mục 1 chương này).
- Đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng vệ
sinh cho bệnh viện (có chứng chỉ đào tạo về vệ sinh bệnh viện).
- Nhân viên làm việc trung thực, có thái độ hòa nhã, lịch sự trong giao tiếp với mọi
người.
- Nhân viên phải mặc đồng phục (quần áo, giầy hoặc dép quai hậu) đầy đủ, đeo
biển tên có ảnh và ghi rõ vị trí công tác.
- Nhân viên phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm.
2.8. Chất lƣợng vệ sinh
Vệ sinh khoa phòng, ngoại cảnh toàn bộ bệnh viện luôn sạch, không có bụi, rác
và đúng theo yêu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo môi trường an toàn trong bệnh
viện.
2.9.

Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu phải tuân thủ tất cả các quy định về an toàn lao động theo Tiêu chuẩn
Việt Nam đối với những công việc liên quan đến gói thầu.
- Nhà thầu tự trang bị những dụng cụ sơ cứu, cấp cứu tối thiểu.
- Nhà thầu phải thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm an toàn lao động trong quá
trình thực hiện công việc trên phạm vi Nhà thầu hoạt động bằng nguồn kinh phí của
mình. Nhà thầu phải trang bị đồ bảo hộ lao động (quần áo, mũ, giày và các đồ dùng bảo
hộ lao động khác) cho tất cả nhân sự trong suốt thời gian thực hiện công việc. Nhân sự
không được trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao động thì không được phép thực hiện công
việc. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn và trách nhiệm pháp lý về việc tai nạn xảy ra.
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để
thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:

GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƢ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện
dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5777 dự án đang đợi nhà thầu
  • 642 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 554 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15190 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13337 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây