Thông báo mời thầu

Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt trưởng hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay)

Tìm thấy: 16:08 27/10/2020
Số TBMT
20201068966-00
Công bố
16:07 27/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt trưởng hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt trưởng hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt trưởng hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:07 27/10/2020
đến
14:00 06/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 06/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt trưởng hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt trưởng hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật**

**1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên gói thầu: Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê
điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt
trưởng Hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay).

\- Tên nhiệm vụ: Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê
điều cho các đối tượng Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều, Hạt
trưởng Hạt Quản lý đê, cán bộ quản lý đê chuyên trách (03 loại sổ tay).

\- Bên mời thầu: Văn phòng Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

\- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu
lực và hoàn thành trước 31/12/2020.

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)

\- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

\- Quy mô gói thầu: Chi tiết nêu tại phần 2 Yêu cầu về kỹ thuật.

\- Loại hợp đồng: Trọn gói

**2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải
tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

**2.1. Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo Chi cục Quản
lý đê điều và Phòng chống lụt bão/Chi cục Thủy lợi**

*\* Nội dung sổ tay:*

\- Tổng quan về hệ thống đê điều.

\- Nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý
đê điều và Phòng chống lụt bão/Chi cục Thủy lợi về đê điều.

\- Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện trong việc
quản lý nhà nước về đê điều.

\- Hướng dẫn phong trào thi đua "Xây dựng đê kiểu mẫu".

\- Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

\- Hướng dẫn xử lý giờ đầu các sự cố đê điều.

\- Công tác đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều; duy
tu bảo dưỡng đê điều; xử lý cấp bách sự cố đê điều.

\- Các tài liệu liên quan khác.

\- Ảnh, tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý đê điều và phòng,
chống thiên tai.

*\* In ấn sổ tay:*

Bìa in nhiều màu giấy Couche 300g/m2, giấy ngoại, cán mờ mặt ngoài; ruột
và các tờ phân trang in nhiều màu, giấy Couche 150g/m2; khổ A5. In, gấp,
vào gáy keo nhiệt, đóng xén thành quyển thành phẩm.

Số lượng: 200 quyển, số trang từ 115-140 trang.

**2.2. Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho
Lãnh đạo Hạt Quản lý đê**

*\* Nội dung sổ tay:*

\- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng chuyên trách quản lý
đê điều.

\- Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, cấp xã trong việc quản lý nhà
nước về đê điều.

\- Một số mẫu văn bản, tài liệu trong công tác quản lý đê.

\- Hướng dẫn phong trào Thi đua "Xây dựng đê kiểu mẫu".

\- Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

\- Hướng dẫn tuần tra canh gác và xử lý giờ đầu các sự cố đê điều.

\- Các tài liệu liên quan khác.

\- Ảnh, tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý đê điều và phòng,
chống thiên tai.

*\* In ấn sổ tay:*

Bìa in nhiều màu giấy Couche 300g/m2, giấy ngoại, cán mờ mặt ngoài; ruột
và các tờ phân trang in nhiều màu, giấy Couche 150g/m2; khổ A5. In, gấp,
vào gáy keo nhiệt, đóng xén thành quyển thành phẩm.

Số lượng: 700 quyển, số trang từ 115-140 trang.

**2.3. Biên soạn, in ấn Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý đê điều cho
cán bộ quản lý đê chuyên trách**

*\* Nội dung sổ tay:*

\- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng chuyên trách quản lý
đê điều.

\- Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã trong việc quản lý nhà nước về đê
điều.

\- Xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

\- Hướng dẫn tuần tra canh gác và xử lý giờ đầu các sự cố đê điều.

\- Một số mẫu sổ phục vụ công tác quản lý cho lực lượng kiểm soát viên
đê điều.

\- Các tài liệu liên quan khác.

\- Ảnh, tài liệu tuyên truyền về công tác quản lý đê điều và phòng,
chống thiên tai.

*\* In ấn sổ tay:*

Bìa in nhiều màu giấy Couche 300g/m2, giấy ngoại, cán mờ mặt ngoài; ruột
và các tờ phân trang in nhiều màu, giấy Couche 150g/m2; khổ A5. In, gấp,
vào gáy keo nhiệt, đóng xén thành quyển thành phẩm.

Số lượng: 1.200 quyển, số trang từ 115-140 trang.

Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết \[khi cần thiết\].

\[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật\]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Các yêu cầu khác**

\- Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Số
lần thanh toán: Thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng.

\- Thời hạn thanh toán: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày bên nhà thầu
giao toàn bộ hàng hóa và chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của
pháp luật cho Chủ đầu tư

\- Hàng hoá đảm bảo thông số kỹ thuật yêu cầu

\- Yêu cầu cam kết:

\+ Hàng hóa cung cấp mới 100%;

\+ Hàng hóa đúng quy cách, thông số kỹ thuật khi giao.

\+ Chất lượng hàng hóa ổn định về mặt kết cấu và màu sắc: tài liệu in
phải rõ ràng, sắc nét, không lem màu; đối với tài liệu đóng quyển phải
đảm bảo kết cấu chắc chắn.

\+ Cam kết đóng gói khi giao hàng hóa theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

\+ Cam kết thực hiện sửa chữa, thay thế nếu sản phẩm không đạt chất
lượng theo yêu cầu, chi phí cho việc sửa chữa, thay thế Nhà thầu phải
chịu hoàn toàn.

**4. Kiểm tra**

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa được
cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu
của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra do Chủ
đầu tư thông báo cho nhà thầu.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5989 dự án đang đợi nhà thầu
  • 675 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 853 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15922 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14444 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây