Thông báo mời thầu

Xây lắp

Tìm thấy: 14:45 25/10/2020
Số TBMT
20201046509-01
Công bố
14:43 25/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Lắp đặt Recloser, LBS nâng cao độ tin cậy lưới điện tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Xây lắp
Chủ đầu tư
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc – Địa chỉ: Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
TDTM KHCB
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lắp đặt Recloser, LBS nâng cao độ tin cậy lưới điện tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:03 18/10/2020
đến
08:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 81

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Phạm vi công việc của gói thầu:**

***1.1. Giới thiệu về gói thầu:***

\- Tên gói thầu: Xây lắp.

\- Tên công trình: Lắp đặt Recloser, LBS nâng cao độ tin cậy lưới điện
tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

\- Nguồn vốn: Vốn vay TDTM và vốn KHCB Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

\- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa.

***1.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:***

Lắp đặt 03 bộ Recloser 35kV + Lắp đặt 05 bộ Recloser 22kV + Lắp đặt 12
bộ LBS 35kV + Lắp đặt 02 bộ LBS 24kV; Dùng giải pháp 3G/VPN điều khiển
cho 08 bộ Recloser và 14 bộ LBS kết nối với TTĐK xa.

**2. Thời hạn hoàn thành:** 60 ngày.

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

**1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:**

+---------+----------------------------+------------------------+
| **STT** | **Tên quy phạm và tiêu | **Ký hiệu tiêu chuẩn** |
| | chuẩn** | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 1 | Tổ chức thi công | TCVN-4055-2012 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 2 | Qui phạm trang bị điện | 11TCN-18,19,20,21-2006 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 3 | Tiêu chuẩn xi măng | TCVN-2682-2000 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 4 | ::: {.Definition-Term} | TCVN-1651-95 |
| | Thép làm móng | |
| | ::: | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 5 | ::: {.Definition-Term} | TCVN-1771-87 |
| | Cát, đá sỏi làm cốt liệu | |
| | ::: | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 6 | Tổ chức thi công | TCVN-4055-85 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 7 | Nghiệm thu các công trình | TCVN-4091-85 |
| | xây dựng | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 8 | Tiêu chuẩn ngành điện | 11TCN-19÷21-2006 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 13 | Xi măng. Phương pháp lấy | TCVN-4787-1989 |
| | mẫu và chuẩn bị mẫu thử | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 14 | Tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN-139-1991 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 17 | Qui phạm kỹ thuật an toàn | TCVN-5308-91 |
| | trong xây dựng | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 18 | Bê tông quy định chung, | TCVN-5540-91, |
| | yêu cầu bảo dưỡng | |
| | | TCVN-5592-91 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 19 | Công tác đào đất - Quy | TCVN-4447-87 |
| | phạm thi công và nghiệm | |
| | thu | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 21 | Nước, quy phạm thi công và | TCVN-4506-87 |
| | nghiệm thu | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 22 | Các công tác bê tông | TCVN-4452-87 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 23 | Hỗn hợp bê tông, tính tốn | TCVN-4453-95 |
| | và kiểm tra | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 26 | Phương pháp thử cường độ | TCVN-3118-93 |
| | nén | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 27 | Phương pháp thử độ sụt | TCVN-3106-93 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 28 | Kết cấu bê tông cốt thép | TCVN-5574-91 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 31 | Tiêu chuẩn cột điện | TCVN 5847-2016 |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 32 | Quy phạm thi công các công | 11TCN-01-84 |
| | trình điện | |
+---------+----------------------------+------------------------+
| 33 | Mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92 |
+---------+----------------------------+------------------------+

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

\- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với
những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

\- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.

\- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh
nghiệm đối với công việc được giao.

\- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ
thuật thi công.

\- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xây dựng theo đúng quy phạm,
quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước.

\- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc
và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.

\- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá
trình thi công.

**3. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, chất lượng vật tư, thiết
bị:**

Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước
khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thế nghiệm, kiểm tra các chỉ
tiêu cơ lý tại phòng thế nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành,
vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công trình xây dựng,
trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào
công trình xây dựng.

*Các vật tư thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tính năng
kỹ thuật theo tiêu chuẩn ngành điện mới được đưa vào thi công.*

*+ Thiết bị máy thi công*

Nhà thầu phải tổ chức số lượng, chủng loại xe máy, phù hợp với công việc
thi công đảm bảo tiến độ đề ra.

Tất cả máy móc thiết bị dù của nhà thầu hay đi thuê đều phải có chứng
chỉ, chứng nhận về tình trạng của xe máy, hệ số an toàn. Những thiết bị
xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính
năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

*+ Nhân lực*

Công nhân trên công trường đảm bảo tay nghề kỹ thuật, đáp ứng với khả
năng nhiệm vụ công việc đặc trách. Nhà thầu phải đảm bảo Cán bộ công
nhân thi công trên công trường tuân thủ quy định của nhà nước về an
toàn, bảo hộ lao động và chế độ hợp đồng đãi ngộ của nhà nước.

**4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:**

Trước khi thi công cần phải liên hệ xin phép địa phương tại nơi thi công
để tiến hành các công việc cụ thể.

Thi công, lắp đặt tất cả các hạng mục phải đảm bảo theo quy trình quy
phạm, tiêu chuẩn TCVN về thi công xây dựng hiện hành.

Nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn
giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

**5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:**

*+ Vận hành thử nghiệm, an toàn*

Quá trình vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, các
tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

TCVN6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách
điện và vật liệu làm vỏ bọc của cáp điện và cáp quang

TCVN 7447-4-4 1:2004 Hệ thống lắp điện các toà nhà; bảo vệ an toàn

TCVN4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

Các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý vận hành, vị trí trạm biến áp
không được ở dưới phòng họp lớn, phía trên trạm không có nhà vệ sinh,
nhà tắm, bể chứa nước, công tác phòng cháy chữa cháy thuận lợi.

Các thiết bị , vật tư chiều dài đường bò cách điện ngoài trời đảm bảo
20mm/kV, trong nhà 16mm kV. Bảo vệ gồm 2 loại bảo vệ quá tải có thời
gian và bảo vệ ngắn mạch cắt tức thời, Các áp tomát phải có dải điều
chỉnh từ 0,6 -1In và phải có nút cắt tức thời. trọn bộ đủ độ đầu cốt,
tấm cách điện phân cách các pha ở cả 2 phía.

Đo kiểm tra trị số điện trở tiếp đất, cách điện cáp và các thiết bị. Các
thông số kỹ thuật nếu không đạt các yêu cầu chất lượng phải khắc phục
ngay trước khi đóng điện thử nghiệm;

Kiểm tra hoàn thiện, đóng điện thử nghiệm. Đo kiểm các thông số kỹ thuật
của các trạm biến áp, đo kiểm chế độ phân pha của tất cả các tuyến, bảo
đảm sự cân bằng tương đối giữa các pha;

Trong quá trình thi công , nếu vướng mắc gì cần xử lý về mặt kỹ thuật,
đơn về thi công cần phải báo Chủ đầu tư, đơn về thiết kế biết để xử lý.

Trước khi vận hành đơn vị thi công phải liên hệ với Điện lực sở tại đấu
nối nguồn điện và kết hợp với các đơn về này để vận hành đảm bảo an toàn
về điện.

*+ Bảo hành sửa chữa khi có thông báo của Chủ Đầu tư.*

Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo công tác bảo hành
trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận được thông báo
của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình thủ tục về công tác này.

**6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):**

Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy, nổ.
Không được để các loại vật liệu dễ cháy, nổ gần các nguồn gây cháy, gây
nổ.

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu
hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm
tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống
cháy nổ hiện hành.

**7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

\+ **Chuẩn bị thi công và thi công**

\* *Công tác quản lý môi trường*

Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu cần xác định rõ phạm vi xây dựng
thực tế đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác
rà phá bom, mìn...

Lập chi tiết và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt, giám sát kế hoạch
quản lý môi trường trong quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân tại
công trường: Công tác san ủi mặt bằng, công tác đào đắp hố móng, vận
chuyển phương tiện cơ giới, máy móc thi công, phế liệu xây dựng, chất
thải sinh hoạt... các tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí,
môi trường nuớc, ô nhiễm tiếng ồn, sức khoẻ của công nhân thi công và
người dân địa phương;

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch bảo vệ
môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và an toàn lao
động trong suốt giai đoạn thi công.Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về
công tác quản lý môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư;

*\* Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường*

Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của
công trình, liên hệ với bên A để đề ra biện pháp tối ưu bảo vệ môi
trường.

Xây dựng nội quy, quy định làm việc cho cán bộ công nhân viên có ý thức
bảo vệ môi trường tại công trường.

\- Khi triển khai công tác san lấp mặt bằng, đào đắp đất hố móng có ảnh
hưởng đến dòng nước mặt, cặn lắng và hiện tượng sạt lở:

\- Nhà thầu cần theo sát thiết kế chi tiết của hệ thống thoát nước trong
kế hoạch thi công nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hoặc gây xói
mòn đất dốc và các khu vực dễ bị xói lở.

\- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

\- Duy trì hiện trạng các khu vực không bị tác động và ảnh hưởng bởi các
hoạt động xây dựng.

\- Đào, đổ, san lấp đất cần được duy trì phù hợp với các chi tiết tiêu
chuẩn kỹ thuật xây dựng, bao gồm các biện pháp như lắp đặt cống rãnh, sử
dụng thực vật che phủ.

\- Để tránh dòng chảy chứa bùn đất có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng
nước khu vực xung quanh, lắp đặt các công trình kiểm soát lắng đọng tại
những địa điểm cần thiết.

\- Khi cần phải làm khô khu vực thi công xây dựng (như hố móng cột điện,
v.v...), nước bơm lên chứa bùn cát cần được xử lý bằng các biện pháp
kiểm soát lắng đọng bùn đất trước khi xả vào sông suối.

\- Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế
hiện tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước

\- Phương tiện ôtô, xe máy thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng gây
ra tiếng rung ồn và khói bụi, ô nhiễm không khí:

\- Nhà thầu đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó
chịu cho người dân địa phương (như dùng xe phun nước, che chắn trong quá
trình vận chuyển vật liệu xây dựng).

\- Vật liệu xây dựng và dễ gây bụi cần được che chắn trong quá trình vận
chuyển nhằm tránh làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi.

\- Các khu vực đổ và lưu trữ vật liệu cần được che chắn để chống bụi do
gió và khi chuẩn bị vị trí lưu trữ, đổ thải vật liệu xây dựng cần xem
xét hướng gió chính và các điểm nhạy cảm như trường học, khu dân cư.

\- Công nhân cần sử dụng khẩu trang chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá
mức

\- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực
vật\...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được chính quyền địa
phương, Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi của cộng
đồng, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng xung quanh khu
vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến Chủ đầu tư.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác rưởi, gạch vụn, bê tông\...
cuối ngày dọn sạch, đổ vào nơi quy đinh. Không đốt chất thải hoặc vật
liệu xây dựng trong khu công trường.

Tránh đất bùn, gạch vỡ, rác rơi trên đường, trên công trường.

Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

Bố trí thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.

Bố trí khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.

Mọi xe vận chuyển vật liệu như xi măng, đá, sỏi, cát phải che bạt che
bụi.

Sau khi thi công hoàn thành phải vệ sinh dọn sạch trang thiết bị, vật tư
và người ra ngoài phạm vi tuyến, trao trả mặt bẳng thi công cho đơn vị
chủ quản theo quy định

*\* Các biện pháp an toàn lao động*

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ
sinh môi trường và từng vị trí công trình. Trong thiết bị an toàn cho
con người còn có thiết bị che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng,
nước, y tế. Trước khi thi công tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập và
kiểm tra an toàn.

Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm
tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho
công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện
thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ
kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay theo TCVN-5308-91.

Các biện pháp khác:

Không để cho công nhân làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, độc hại,
nguy hiểm.

Bố trí cán bộ y té chuyên trách tại hiện trường, thực hiện nghiệp vụ bảo
hiểm.

An toàn trong sử dụng các thiết bị xây lắp:

An toàn trong bốc, vác thiết bị xây lắp.

An toàn trong sử dụng di chuyển các thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công.

*\* Các biện pháp phòng chống cháy nổ:*

Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công
nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của thợ điện.

Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện. Khi đã
có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.

Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chông ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột
của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát). Có các biển báo cấm
lửa ở những nơi dễ cháy.

Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga
ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không 1 ai tự
tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác. Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có
thùng cát cứu hoả.

***Quản lý môi trường***

***Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi
trường***

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế
hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý
môi trường của chính phủ, bao gồm:

i\) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp
yêu cầu trong

KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii\) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của
mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các
hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây
dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn
trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi
trường.

iii\) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn
ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv\) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và
trong khi thi công.

v\) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản
của các cơ quan quản lý liên quan.

vi\) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của
mình.

vii\) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi
trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải
pháp.

viii)Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn
về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên
quan chủ chốt để giải quyết.

**Cơ chế tuân thủ:**

\+ Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị
mặt bằng xây

dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa
được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu
tư xem xét và phê duyệt.

\+ Chủ đầu tư sẽ bắt buộc Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của
hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết
KHQLMT. Trong trường hợp

Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các
biện pháp sửa chữa thích hợp.

\+ Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền
thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu
không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu
đến môi trường, cụ thể như sau:

\+ Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời
và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư
vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục
sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được
thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng
thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám
sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ
nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

\+ Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư
qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt
Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo
tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn
ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

\+ Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu
không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc
Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng
thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để
một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm
và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

**8. Yêu cầu về an toàn lao động:**

Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người,
thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi
công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải
được các bên thỏa thuận.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai
trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí
nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh
báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác
an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn
lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về
an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an
toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn
lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa
được hướng dẫn về an toàn lao động.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị
bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi
sử dụng lao động trên công trường.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên
có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà
nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu
trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không
đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn
của mình gây ra.

**9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

Đáp ứng và phù hợp với nội dung công tác xây lắp, biện pháp kỹ thuật thi
công, tổ chức thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.

**10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

\+ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ
công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.

\- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.

\- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu
chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được.(*Lưu ý: Nhà
thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách
phẩm chất được sử dụng vào công trình).*

\+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công
cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực
và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo
sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết
bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn về. Các nội
dung phải phù hợp với thời gian thi công.

\+ Sơ đồ tổ chức hiện trường:

Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của gói
thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:

\- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu;

\- Tổ chức các đội thi công;

\- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu;

\- Bộ phận vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

\+ Sơ đồ tiến độ thi công:

Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu được nêu, Nhà thầu
căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi
công gói thầu này cho phù hợp.

\- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng
phần việc, hạng mục (sự hợp lý cho công tác trước, công tác sau), đường
găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu
tư.

\- Tài liệu về tiến độ thi công bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công,
tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi
công cho từng công việc và toàn bộ gói thầu.

\- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu
cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mặt
bằng công trình (ghi rõ tổng số ngày thi công).

\+ Sơ đồ bố trí nhân sự:

\- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.

\- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công\... tại công
trường.

\- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.

Sơ đồ bố trí nhân sự phải được thuyết minh rõ ràng về số lượng, chức
danh cho từng vị trí (đối với các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật,
cán bộ chỉ huy điều hành) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc
của gói thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công.

**11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:**

\- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo
tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật
thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi
công nêu trong hồ sơ dự thầu.

\- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải
báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám
sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị
che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho
Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách
giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương
kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn
dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm
tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không
những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết
phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

\- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu
xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí
nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.

\- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo
yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý
với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ
trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật
liệu, máy móc thiết bị thi công kèm chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều
hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi
công trình.

**12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu:** Không có.

**III. Các bản vẽ**

Ngoài bản vẽ thiết kế thi công được duyệt, bên mời thầu cần cung cấp các
bản vẽ có liên quan cho nhà thầu (nếu có) để làm cơ sở cho nhà thầu lập
E-HSDT.

Liệt kê các bản vẽ.

--------- ------------- ---------------- ------------------------------
**STT** **Ký hiệu** **Tên bản vẽ** **Phiên bản/ngày phát hành**
1
2
...
--------- ------------- ---------------- ------------------------------

(Ghi chú: Bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5777 dự án đang đợi nhà thầu
  • 643 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 557 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15190 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13338 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây