Thông báo mời thầu

Gói thầu số 53: Mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQCN-01 năm 2020

Tìm thấy: 13:01 24/10/2020
Số TBMT
20201064360-00
Công bố
12:58 24/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQ/CN-01
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 53: Mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQCN-01 năm 2020
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQ/CN-01
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:58 24/10/2020
đến
08:00 02/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 02/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
45.000.000 VND
Bằng chữ
Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 53: Mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQCN-01 năm 2020". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 53: Mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQCN-01 năm 2020" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 97

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên kế hoạch: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 xuồng tìm kiếm
cứu nạn CQ/CN-01.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 53: Mua sắm 01 xuồng tìm kiếm cứu nạn CQ/CN01 năm 2020.
- Tên bên mời thầu: Cục Cứu hộ - Cứu nạn/BTTM.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hạng
mục
số
1

Tên hàng hóa
hoặc dịch vụ
liên quan

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

Xuồng
tìm - Chiều dài: 7,69 m±2%
kiếm cứu nạn - Chiều rộng: 2,34 m±2%
CQ/CN-01
- Chiều cao mạn, H: 0,975 m±2%
- Chiều chìm trung bình, d: 0,42 m±2%
- Sức chở: 06 người
- Số lượng hàng hóa (khi không chở người): ≥0,6 tấn
- Kíp xuồng: 02 người
- Lượng giãn nước, D: 2,8 tấn±2%
- Tốc độ: V≥20 hải lý/giờ
- Tầm hoạt động: R≥25 hải lý
- Vật liệu: Composite sợi thủy tinh có cấu trúc
sandwich sử dụng để làm thân vỏ xuồng.
- Máy chính: 01 máy Steyr SE266E40 hoặc tương
đương, công suất máy ≥258 CV, vòng quay 4.000
vòng/1 phút+ ống phụt AJ245 hoặc tương đương.
- Trang bị nghi khí thải hàng hải: Bố trí loa truyền
thanh đặc biệt, súng bắn tín hiệu, còi điện, đèn hàng
hải, catxet, 01 la bàn B-51 hoặc tương đương, 01 máy
54

thông tin sóng M324 hoặc tương đương, 01 định vị vệ
tinh KGP-915 hoặc tương đương.
- Trang bị cứu sinh, cứu hỏa: Áo phao cá nhân: ≥08 cái;
phao tròn: ≥02 cái; bình cứu hỏa xách tay: ≥02 cái; bơm
hút khô lắc tay: ≥01 cái; bơm điện 12V hút khô khoang
máy: ≥01 cái
3. Các yêu cầu khác
i. Phạm vi công việc
Phạm vi công việc của nhà thầu bao gồm (nhưng không hạn chế) các nội dung sau:
Cung cấp, vận chuyển hàng hóa tới địa điểm cung cấp;
Bảo quản, thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao hàng hóa;
Giao nhận các hàng hóa theo đúng vị trí và yêu cầu của Bên mua;
Thử nghiệm hàng hóa phải thoả mãn các yêu cầu của HSMT và yêu cầu của các
tổ chức quản lý có liên quan. Chịu mọi chi phí nghiệm thu, thử nghiệm hàng hóa;
Bảo hành hàng hóa theo hợp đồng;
Đào tạo và hướng dẫn sử dụng hàng hóa.
ii. Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp
Toàn bộ hàng hóa và vật tư cung cấp phải mới 100%, sản xuất không trước
năm 2020, thoả mãn với tiêu chuẩn Việt Nam và đăng ký chất lượng của nhà sản
xuất.
Nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ cần thiết đối với hàng hoá cung cấp
như: Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (mã hiệu, hãng, nước, năm sản xuất), giấy chứng
nhận chất lượng xuất xưởng, các thông số và đặc tính kỹ thuật...
Toàn bộ các hàng hóa trong hồ sơ dự thầu phải có Cataloge đính kèm của Nhà
sản xuất.
Hàng hóa được cung cấp tới nơi kiểm định (tại vị trí bất kỳ) phải trong dạng
đóng gói của Nhà sản xuất; các thông số bên trong phải phù hợp với đặc tính kỹ
thuật được thoả thuận trong hợp đồng. Bất kỳ sự thay đổi nguồn gốc, chủng loại,
quy cách kỹ thuật nào sẽ không được chấp thuận.
iii. Dịch vụ hỗ trợ hàng hóa
Các hồ sơ tài liệu sau đây Nhà thầu phải cung cấp trong quá trình công tác.
- Hướng dẫn vận hành: cung cấp các thông tin cần thiết cho người không quen
thuộc với hàng hóa có thể hiểu và vận hành được.
- Hướng dẫn bảo quản: cung cấp kế hoạch bảo quản và phương pháp bảo quản
hàng hóa
- Đào tạo nhân viên sử dụng hàng hóa và chuyển giao công nghệ.
55

iv. Thử nghiệm hàng hóa
- Toàn bộ hàng hóa phải được thử nghiệm kiểm tra để chứng tỏ rằng hàng hóa
thoả mãn toàn bộ các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật này. Nhà thầu phải cung cấp
toàn bộ các thiết bị, dụng cụ cần thiết, lao động và các phí tổ chức thử nghiệm cần
thiết khác để tiến hành thử nghiệm thiết bị bằng chi phí của mình. Các chi phí này
cần đưa vào ngay đề xuất tài chính của nhà thầu khi dự thầu. Nếu trong hồ sơ dự
thầu không chỉ rõ chi phí này thì được hiểu là đã bao gồm trong giá các hạng mục
có liên quan hoặc nhà thầu bỏ qua để cạnh tranh.
- Trước khi thử Nhà thầu phải cung cấp quy trình thử chi tiết, các biện pháp
đảm bảo an toàn cho các đối tượng kiến trúc, kết cấu, điện, thiết bị đã lắp đặt.
- Toàn bộ các thử nghiệm phải tiến hành với sự có mặt của giám sát và của cơ
quan có thẩm quyền về nghiệm thu, hoàn thành công tác thử nghiệm hàng hóa.
- Báo cáo kiểm tra và thử nghiệm của Nhà thầu phải được cơ quan có thẩm
quyền ký xác nhận và có chữ ký của Chủ đầu tư.
- Chủ đầu tư có quyền tiến hành các kiểm tra bổ sung. Nếu có kết quả không
đúng theo hồ sơ mời thầu thì chi phí kiểm tra bổ sung nhà thầu phải chịu, cũng
như mọi chi phí sửa chữa cho tới khi hoàn chỉnh.
v. Nghiệm thu bàn giao
- Công việc chỉ được coi là hoàn thành khi Nhà thầu nhận được biên bản
nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
- Mọi thủ tục nghiệm thu bàn giao được thực hiện theo đúng quy định của
Pháp luật. Nhà thầu có quyền đưa vào trong đề xuất tài chính toàn bộ các chi phí
cần thiết để đảm bảo được xác nhận hoàn thành công việc từ chủ đầu tư.
- Nhà thầu phải chuẩn bị và nộp một bộ hồ sơ thanh toán bao gồm:
+ Các tài liệu - văn bản theo quy định.
+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu.
+ Biên bản kiểm tra nghiệm thu bàn giao.
+ Cam kết chất lượng của nhà xản xuất.
+ Chứng nhận đăng kiểm của cơ quan có thẩm quyền cho xuồng đủ điều
kiện đưa vào sử dụng.
+ CO, CQ và tờ khai hải quan cho các thiết bị nhập khẩu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra kiểu dáng, nhãn mác, hình thức hàng hóa.
- Chạy thử thiết bị đơn động không tải.
- Chạy thử thiết bị liên động không tải.
- Chạy thử có tải thiết bị.
56

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6013 dự án đang đợi nhà thầu
  • 663 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 862 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15918 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14417 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây