Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng

Tìm thấy: 12:12 24/10/2020
Số TBMT
20201064125-00
Công bố
12:06 24/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo sửa chữa Trung tâm Y tế đường bộ 2
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 04: Thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Trung tâm Y tế đường bộ 2, Địa chỉ: xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; Điện thoại: 04.38276510
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo sửa chữa Trung tâm Y tế đường bộ 2
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hưng Yên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:06 24/10/2020
đến
16:00 02/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:00 02/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu:

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

Gói thầu số 04: Thi công xây dựng Công trình: Cải tạo
sửa chữa Trung tâm Y tế đường bộ 2.

Quy mô đầu tư xây dựng: Nâng cấp, sửa chữa cải tạo
chống xuống cấp cơ sở hạ tầng phòng khám nhà số 5 và
điện ngoài nhà:

- Gia cố lại nền móng nhà cũ.

- Tôn nền hiện trạng.

- Cải tạo lại tường, mái và hoàn thiện đưa vào sử
dụng.

- Cải tạo lại hệ thống điện nước, lối lên xuống.

- Cải tạo lại đường điện ngoài nhà.

( chi tiết xem trong bản vẽ thiết kế kèm theo)

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ
thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô,
tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định
của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm
các nội dung chủ yếu sau:

Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu
công trình:

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình
và công trình đạt các yêu cầu về chất lượng kỹ
thuật trong quá trình thi công nhà thầu cần tuân theo các
điều kiện về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất
lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu
kỹ thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện
hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện pháp thi công
phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành

Các tài liệu nội bộ của nhà thầu phục vụ quản lý thi
công

Nhà thầu phải có quy trình quản lý sử dụng tài
liệu phục vụ thi công đảm bảo việc thi công sẽ được
tuân thủ, các tài liệu bao gồm tài liệu nội bộ của
nhà thầu và tài liệu bên ngoài (quy định của pháp luật,
tiêu chuẩn, quy chuẩn….) do nhà thầu sử dụng.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

2.1. Yêu cầu chung về tổ chức kỹ thuật thi công:

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa
chữa bất kỳ sai sót nào trong công trình theo đúng thiết
kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện
hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện
riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ
giám sát. Nhà thầu phải tuân thủ và làm đúng các chỉ
dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay
không nêu trong hợp đồng.

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất
ổn định, an toàn của tất cả các hoạt động ở công
trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình
và trong giai đoạn bảo hành, Nhà thầu phải:

- Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao
động trên công trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho
công trình không để xảy ra tình trạng nguy hiểm cho
người lao động.

- Bằng mọi biện pháp hợp lý, Nhà thầu phải bảo vệ
môi trường ở trong và ngoài công trường nhằm tránh gây
thiệt hại về tài sản và người ở công trường và khu
vực lân cận.

+ Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo
vệ công trình, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa
vào sử dụng cho việc thi công công trình kể từ ngày
khởi công công trình đến ngày cấp giấy chứng nhận
nghiệm thu bàn giao công trình.

+ Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất
kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với công trình,
người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì
Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi
phí của mình.

+ Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ
thuật theo thiết kế đưa vào thi công công trình.

+ Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu
kỹ thuật và theo đúng thời hạn hoàn thành công trình đã
nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.

+ Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật,
trợ lý kỹ thuật lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng
lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và đúng thời hạn
nghĩa vụ của Nhà thầu theo hợp đồng.

+ Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện
ở công trường trong thời gian thi công và ngay cả trong
thời gian bảo hành công trình.

+ Nếu Chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận
những đại diện của Nhà thầu mà theo ý kiến của Chủ
đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng
lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì Nhà
thầu không được phép cho người đó làm việc ở công
trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.

+ Nhà thầu phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai
nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công trường. Trong
trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng hay chết
người, Nhà thầu phải báo cáo ngay lập tức bằng các
phương tiện nhanh nhất sẵn có.

+ Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm
thu công trình, Nhà thầu phải thu dọn, san trả hiện
trường và làm cho khu vực công trường được sạch sẽ.

+ Nhà thầu chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn
công công trình theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư và
các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình

2.2. Yêu cầu kỹ thuật thi công:

Nhà thầu phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế được
duyệt và các tiêu chuẩn qui chuẩn hiện hành.

2. 3. Yêu cầu tổ chức quản lý thi công:

Việc tổ chức quản lý thi công của nhà thầu được
thực hiện tuân thủ Nghị định của Chính phủ về quản
lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản có
liên quan.

Công trường: Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm cấp
giấy chứng nhận thi công cho các hạng mục như trong bản
vẽ. Phạm vi công trường cho nhà thầu được chỉ ra trong
bản vẽ. Nhà thầu chỉ được phép tiến hành các công
tác trong phạm vi chỉ ra đó.

* Phạm vi công việc:

- Phạm vi công việc của nhà thầu:

+ Chuẩn bị cơ sở để tập kết thiết bị, phương tiện,
nhân lực thi công tại hiện trường công trình.

+ Nhà thầu phải tự cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết
bị, nhiên liệu, dụng cụ và các điều kiện bảo đảm
thi công khác để thực hiện thi công đúng yêu cầu kỹ
thuật, tiến độ và chất lượng.

+ Tiến hành thi công xây dựng gói thầu theo đúng hồ sơ
thiết kế, quy trình, quy phạm kỹ thuật đảm bảo chất
lượng, tiến độ và an toàn trong quá trình thi công.

+ Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thi
công trên công trình để thi công các phần việc liên quan
và chuyển tiếp giữa hai đơn vị nhằm đảm bảo yêu cầu
kỹ thuật và tiến độ chung của công trình.

+ Nhà thầu phải lập Hồ sơ thi công và bảo hành công
trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Khối lượng công việc:

Khối lượng công việc được nêu chi tiết ở tại bảng
tiên lượng - và bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.

* Biển báo công trường:

Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 biển
báo cho khu vực công trường với chiều ngang 2,5 m, rộng 1,8
m bằng tiếng Việt, nội dung do thoả thuận với TVGS.

Biển làm bằng tôn tráng kẽm. Chữ và viền mầu đen trên
nền vàng. Mép dưới của bảng phải cao 1,22 m so với mặt
đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng
móng xi măng. Sơn đươc dùng là loại không mầu do nắng.

Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng
các biển báo cho đến khi hoàn thiện mọi công tác.

Vị trí và việc đặt biển do TVGS hướng dẫn.

* Yêu cầu kỹ thuật công trình:

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng
trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong
các bản vẽ thi công và các qui phạm thi công hiện hành
của Nhà nước.

Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện
trong bản vẽ thì phải trao đổi với Chủ đầu tư và sẽ
thực hiện theo các tiêu chuẩn đã nêu trong Hồ sơ mời
thầu và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Vật liệu trước khi đem sử dụng cho công trình phải
được kiểm tra và được Chủ đầu tư chấp nhận.

* Đảm bảo chất lượng:

- Nhà thầu phải đảm bảo chất lượng của mọi công tác
liên quan tới công trình. Bắt đầu từ công tác chuẩn bị
mặt bằng, trắc địa công trình, độ chính xác của các
kích thước xây dựng, chất lượng vật liệu xây dựng và
hoàn thiện công trình, chất lượng gia công sẵn ...Toàn
bộ chất lượng các công việc này được đảm bảo bằng
các chứng chỉ của nhà sản xuất, chứng chỉ thí nghiệm,
chứng chỉ nghiệm thu, bản vẽ hoàn công sẽ được nêu
chi tiết dưới đây.

- Nhà thầu phải làm tốt công tác thí nghiệm và đảm
bảo chất lượng với các vật tư cần thiết. Mọi nhận
xét về chất lượng công trình phải được ghi đầy đủ
vào nhật ký theo dõi công trình.

- Nhà thầu không được phép tự ý thay đổi các loại
vật liệu và quy cách kỹ thuật nêu trong bản thiết kế
và Hồ sơ mời thầu cũng như đã đưa ra trong bảng giá
dự thầu. Mọi thay đổi phải phải được sự chấp
thuận của cơ quan thiết kế và Bên mời thầu bằng văn
bản chính thức.

- Đối với các phần công việc khuất, phải có biện pháp
nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng, khối lượng và phải
được giám sát thi công cho phép tiến hành che khuất.

- Các vật liệu sử dụng cho công trình này phải tuân theo
các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hiện hành của Nhà
nước.

* Tiến độ thi công:

Cùng với việc đàm phán ký hợp đồng giao thầu xây
dựng. Nhà thầu phải trình Bên mời thầu tiến độ thi
công chi tiết cho từng loại công việc. Dựa trên cơ sở
đó bên Bên mời thầu bổ sung thêm các điều kiện của
mình. Sau đó hai bên cùng thống nhất và phê duyệt tiến
độ và coi đó là căn cư pháp lý để thực hiện tiến
độ thi công công trình.

* Điện nước cho thi công và hạ tầng kỹ thuật
khác:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho thi công (đường thi
công, chỗ ở cho CBCNV tại công trường, điện, nước thi
công ...) thuộc trách nhiệm và chi phí của Nhà thầu.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về đường phục vụ thi
công, giấy phép cho các loại xe, máy và các vấn đề liên
quan khác.

- Nhà thầu phải chịu mọi khoản chi phí để được phép
đi qua đặc biệt hoặc tạm thời đến công trường. Nhà
thầu cũng phải tự đài thọ khoản chi để có thêm điều
kiện thuận lợi ở ngoài công trường cần thiết phục
vụ công trình.

- Nhà thầu phải tự khai thác nguồn điện, nguồn nước
phục vụ cho việc thi công của mình. Trường hợp Bên mời
thầu cung cấp nguồn điện, nguồn nước thì Nhà thầu
phải chịu các chi phí về đấu nối và chi phí sử dụng
điện, nước cho thi công.

- Việc triển khai điện nước phục vụ thi công phải
đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mọi tai nạn có liên quan
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Hàng rào tạm, bao che, bảng hiệu nhằm đảm bảo an ninh,
an toàn lao động, vệ sinh môi trường và mỹ quan khu vực.

- Chi phí làm những phần việc trên là do Nhà thầu chịu.
Nhà thầu phải có thiết kế tính toán chính xác cho kết
cấu, vật liệu của hàng rào và bao che.

- Nhà thầu không được quảng cáo trên hàng rào, bao che và
các bảng hiệu khi chưa được phép của cơ quan có thẩm
quyền.

* An toàn lao động, Bảo vệ môi trường:

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa
chữa sai sót, Nhà thầu phải:

- Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi
người có mặt trên công trường, thực hiện, bảo vệ
công trường (chừng nào công trường còn ở dưới sự
kiểm soát của Nhà thầu) và công trình (chừng nào công
trình chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao cho chủ công
trình) an toàn;

- Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất
cả các hệ thống đèn bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo
động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc cần
thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có
thẩm quyền nào yêu cầu nhằm bảo vệ công trình hoặc vì
lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc những
người khác;

- Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi
trường ở trong và ngoài công trường, tránh gây thiệt
hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản của
công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào
hoặc những nguyên nhân khác do kết quả của phương thức
hoạt động của mình gây ra.

- Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình
các biện pháp an toàn lao động trong suốt quá trình thi
công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy ra. Trong
đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng
loại công việc, biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng
điện nước và các xe, máy của Nhà thầu đi qua. Nhà thầu
phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp
lý nhằm tránh những tác hại đến môi trường sống và
môi trường làm việc. Những biện pháp phòng ngừa gồm:

- Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn
ngừa sự ô nhiễm về sinh thái hoặc ô nhiễm về công
nghiệp tại hiện trường.

- Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối
xung quanh công trường.

- Có biện pháp hạn chế khí thải, khói của thiết bị và
các hoạt động khác tại công truờng.

- Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức.

Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà
thầu vẫn chưa thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ
biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu

* Công trình hiện có, công trình công cộng và kế
cận:

- Toàn bộ hoạt động để hoàn thành xây dựng công trình
và sửa chữa sai sót phải đảm bảo không làm hư hỏng
các công trình hiện có, công trình công cộng và công trình
kế cận.

- Mọi sự cố xảy ra, Nhà thầu đều phải tự xử lý
bằng kinh phí của mình và vẫn phải đảm bảo tiến độ
thi công đã thoả thuận.и

8

4

6

8є

ј

Д

Ж

И

8

&

&

&

hữa hư hỏng và sai sót:

Trong quá trình thi công xây dựng, Bên mời thầu có
quyền ra lệnh bằng văn bản yêu cầu Nhà thầu sửa chữa
những hư hỏng sai sót sau :

- Đưa ra khỏi công trường bất kỳ loại vật tư nào
không tuân theo các văn bản hợp đồng và thay thế bằng
loại phù hợp.

- Dỡ bỏ và làm lại cho đúng bất kỳ phần việc nào
chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.

- Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa do Nhà thầu chịu.

* Bảo hành và sửa chữa khuyết tật:

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy
định hiện hành của Nhà nước.

- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải sửa chữa những
khuyết tật của công trình do lỗi của mình trong suốt
thời gian bảo hành công trình.

- Nếu Nhà thầu không thực hiện những công việc được
nêu trên chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi Bên mời thầu
thông báo bằng văn bản thì Bên mời thầu có quyền thuê
Nhà thầu khác thực hiện, mọi chi phí cho công việc đó
sẽ do Nhà thầu chịu.

* Giải tỏa công trường sau khi hoàn thành:

Sau khi bàn giao công trình, nhà thầu phải thanh lý hoặc di
chuyển hết tài sản của mình ra khỏi khu vực xây dựng
công trình và trả lại đất mượn hoặc thuê tạm để
phục vụ thi công theo quy định của hợp đồng, chịu
trách nhiệm theo dõi, sửa chữa các hư hỏng của công
trình cho đến khi hết thời hạn bảo hành công trình.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc,
thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và
thiết bị lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc
xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp
lệ. Yêu cầu phải có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ
của các loại vật tư, vật liệu. Các thiết bị phục vụ
thi công phải là những thiết bị tốt, có công suất phù
hợp và được kiểm nghiệm theo định kỳ. Chủng loại
vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt phải tuân thủ
theo đúng hồ sơ thiết kế quy định và theo các tiêu
chuẩn kỹ thuật hiện hành, được nghiệm thu và thử
nghiệm theo quy phạm quy định.

Chú ý: Trong E - HSDT, Nhà thầu phải ghi rõ xuất xứ,
thương hiệu vật tư, tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết
bị, không ghi “Tương đương” vào bảng vật tư , thiết
bị chính đưa vào công trình.

Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp
đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và hồ sơ
thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao
mặt bằng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa và
đưa vào sử dụng

Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Sau khi thi công xây dựng xong Nhà thầu phải có kế hoạch
đào tạo, vận hành thử nghiệm toàn bộ hệ thống và
chuyển giao công nghệ cho Chủ đầu tư.

Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành về an toàn
phòng, chống cháy, nổ trong suốt quá trình thi công xây
dựng công trình

Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Nhà thầu phải sử dụng các biện pháp hợp lý để đảm
bảo vệ sinh môi trường thi công, đảm bảo qui định vệ
sinh môi trường, giao thông nông thôn, không làm ảnh hưởng
tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của các công
trình lân cận.

Nhà thầu phải dọn dẹp toàn bộ hệ thống kho bãi công
trình, tổng vệ sinh các hạng mục, thu dọn phế thải để
hoàn nguyên cảnh quan khu vực trước khi tiến hành nghiệm
thu bàn giao công trình.

Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh
hưởng đến phần việc đã thi công. Trong quá trình thi
công, Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người và
phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống bụi,
chống ồn và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và
sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.

Ngay trước khi bắt đầu tiến hành thi công . Nhà thầu
phải trình Kỹ sư bản biện pháp an toàn lao động. Biện
pháp này bao gồm cả huấn luyện an toàn cho toàn nhân viên,
người chỉ huy việc thực hiện gói thầu này.

Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cho kỹ sư về các tai
nạn xẩy ra trong hoặc ngoài hiện trường mà nhà thầu
liên quan trực tiếp, dẫn đến thương tật cho bất cứ
người nào có liên quan trực tiếp đến công trường hoặc
bên thứ ba. Đầu tiên thông báo được thực hiện bằng
lời nói, sau đó lập biên bản chi tiết trong vòng 24 giờ
sau khi tai nạn xảy ra.

Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa và
bảo vệ cần thiết để đảm bảo cho nhân viên hoặc bất
cứ người nào khác trong hoặc ngoài công trường khỏi bị
nguy hiểm do các phương pháp làm việc của Nhà thầu.

Nhà thầu luôn luôn cung cấp đầy đủ và duy trì tại các
vị trí thuận tiện các dụng cụ cứu trợ y tế khẩn
cấp đầy đủ và phù hợp, dễ lấy trong hoặc xung quanh
công trường và đảm bảo luôn có đội ngũ nhân viên
được đào tạo đúng chuyên nghành để có mặt đúng lúc
dù công trình được thi công ở bất cứ nơi nào.

Nhà thầu sẽ không được thanh toán riêng phần đảm bảo
an toàn lao động mà sẽ được thanh toán trong mục tương
tự trong giá dự thầu.

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi
công:

Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết
bị phục vụ thi công hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ
thuật và tiến độ cam kết trong E - HSDT.

Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại
được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp,
chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi
trường.

Nhà thầu tuỳ thuộc vào Biểu đồ tiến độ thi công và
biểu đồ sử dụng máy móc thi công mà sử dụng dụng máy
móc cho phù hợp. Căn cứ vào mức độ đáp ứng và sự
phù hợp sử dụng máy móc trong công tác thi công đó để
đánh giá.

Nhà thầu không được di chuyển máy móc thi công ra khỏi
công trường trừ khi có văn bản phê duyệt của Tư vấn
giám sát. Tư vấn giám sát có thể yêu cầu nhà thầu để
lại một số máy móc trong thời gian bảo hành.

Tất cả các chi phí liên quan đến vận hành, bảo dưỡng,
khấu hao và dời chuyển các máy móc thi công phải được
tính trong giá dự thầu.

Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công các hạng mục:

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan
địa điểm để tự nghiên cứu đánh giá hiện trạng của
địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, công trình
lân cận và các yếu tố khác có liên quan có ảnh hưởng
đến việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Không đòi hỏi
các chi phí thêm sau này có những công việc phát sinh và do
điều kiện tự nhiên hiện trạng của công trường gây
thiệt hại cho nhà thầu.

a) Trong bản yêu cầu kỹ thuật này biện pháp tổ chức thi
công bao gồm các phần sau:

+ Tiến độ thi công.

+ Bản vẽ biện pháp thi công thể hiện các chi tiết yêu
cầu cần đặc biệt lưu ý các biện pháp để tổ chức
thi công gói thầu.

+ Tính toán thiết kế các công trình tạm.

+ Vật liệu, máy móc và nhân công cần thiết cho mỗi giai
đoạn thi công.

+ Các nhu cầu cần thiết khác.

b) Tiếp nhận mặt bằng công trình:

+ Nhà thầu phải nộp bản tường trình biện pháp thi công
chi tiết của cả việc thi công công trình chính và công
trình tạm để Kỹ sư giám sát xem xét trước khi khởi
công công trình.

+ Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc đạc đến Bên
mời thầu để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc
thực địa, các trục định vị và phạm vi công trình, có
biên bản ký nhận theo qui định. Các mốc được đánh
dấu, bảo quản bằng bê tông và sơn.

+ Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các
đơn vị có liên quan để xin phép sử dụng các phương
tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp công
tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công.

c) Thời gian thích hợp để nộp bản biện pháp thi công cho
Chủ công trình phải được quy định rõ ràng trong tiến
độ thi công chính thức. Trừ trường hợp đã được Kỹ
sư cho phép, Nhà thầu phải nộp biện pháp thi công ít
nhất 01 tuần trước khi kế hoạch khởi công được xem
xét. Kỹ sư giám sát phải luôn luôn yêu cầu Nhà thầu
nộp các biện pháp thi công chi tiết trong suốt quá trình
thi công để có ý kiến cần thiết cho việc bảo đảm an
toàn trong thi công.

d) Nhà thầu phải trực tiếp nộp đầy đủ mọi thông tin
cùng với biện pháp thi công bao gồm các công trình tạm,
việc sử dụng máy xây dựng mà Nhà thầu dự định sẽ
sử dụng, tính toán ứng suất, chuyển vị và biến dạng
có thể gây ra trong quá trình thi công cho kỹ sư để có
thể quyết định biện pháp thi công chính thức, đáp ứng
được yêu cầu của hợp đồng, không gây ảnh hưởng
đến thi công chính thức.

đ) Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng
tháng có kèm theo ảnh chụp cho Kỹ sư giám sát. Báo cáo
phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công và nếu
có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì
phải nêu rõ lý do chậm chễ và các biện pháp khắc phục
của Nhà thầu.

e) Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã
được kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thoả
thuận bằng văn bản của kỹ sư. Việc thi công sẽ được
bắt đầu khi và chỉ khi kỹ sư giám sát đã chấp nhận
các biện pháp thi công đó.

f) Nhà thầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi
công được duyệt, phải tuân theo các hướng dẫn của kỹ
sư giám sát để đảm bảo biện pháp thi công đảm bảo an
toàn và không được kéo dài thời gian.

g) Sự chấp nhận biện pháp thi công dự kiến mà nhà thầu
lập của kỹ sư giám sát không hề miễn cho nhà thầu
khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng
về thời gian thi công, sự an toàn cho người và các tài
sản có liên quan.

h) Biển báo thi công: Công trình được vây quanh bằng hàng
rào, Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào
có lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về dự
án, kích thước và nội dung của biển báo phải được
Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý.

i) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt
bằng thi công như: Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và
phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường được thu dọn
hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng;
kho chứa vật tư, thiết bị; Trạm trộn bê tông, bể
nước thi công; Bãi chứa vật liệu được bố trí phù
hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng;
Khu lán trại nhà ở công nhân; Hệ thống điện nước
phục vụ thi công.

j) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính
quyền địa phương và các cơ quan chức năng để mua điện
phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn điện không
cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng
máy phát điện để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu
vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có nắp che chắn
bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới
các điểm dùng điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu
chuẩn an toàn về điện hiện hành.

k) Cấp nước thi công: Nhà thầu phải liên hệ với Chính
quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có
nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở
lán trại, văn phòng. Cần xây dựng một số bể chứa nhỏ
phục vụ thi công.

l) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố
trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích
hợp.

m) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm
để phục vụ quá trình thi công (nếu cần thiết). Sử
dụng vận chuyển vật liệu khu vực thi công.

n) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ
thống thông tin liên lạc, máy điện thoại tạm thời tại
khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên
quan liên tục 24/24 giờ.

o) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ,
trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các
điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ
kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu
chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

p) Nhà thầu phải hợp đồng với các cơ quan quản lý các
công trình ngầm, nổi, các công ty quản lý hè đường,
chính quyền địa phương cử cán bộ theo dõi giám sát và
nghiệm thu bàn giao khi hoàn thành thi công các hạng mục đi
qua hoặc liên quan đến các công trình ngầm, nổi đó.

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng
của nhà thầu:

Quản lý chất lượng nhà thầu phải có biện pháp, quy
trình quản lý chất lượng từ khi khởi công đến khi kết
thúc bàn giao công trình đảm bảo yêu cầu tốt nhất của
chủ đầu tư.

Biện pháp, quy trình quản lý tài liệu: Hồ sơ, bản vẽ
hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán.

Quản lý an toàn trên công trường tổ chức đào tạo,
thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; biện pháp đảm
bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; biện
pháp, quy trình phòng chống cháy nổ trong và ngoài công
trường; biện pháp, quy trình đảm bảo an toàn giao thông ra
vào công trường; biện pháp bảo vệ an ninh công trường,
quản lý nhân lực, thiết bị; biện pháp bảo vệ các
hạng mục công trình trong dự án)

Quản lý môi trường, các biện pháp giảm thiểu (biện
pháp giảm thiểu tiếng ồn; biện pháp giảm thiểu bụi,
khói; biện pháp kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công
nhân trên công trường)

III. Các bản vẽ

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các
bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

PAGE \* MERGEFORMAT 10

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6024 dự án đang đợi nhà thầu
  • 664 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 854 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15921 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14423 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây