Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:32 19/10/2020
Số TBMT
20201030342-00
Công bố
10:12 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường
Chủ đầu tư
Cảng HKQT Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công ty Cảng HKVN – CTCP Trụ sở tòa nhà điều hành Cảng HKQT Đà Nẵng Đường Nguyễn Văn Linh – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0236.3823397
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Đầu tư phát triển của Tổng công ty Cảng HKVN-CTCP
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:12 19/10/2020
đến
14:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Cải tạo nhà kho khu bay làm nhà để xe ngoại trường" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**[^1]

**I. Giới thiệu về gói thầu**

**1. Phạm vi công việc của gói thầu.**

*a. Mục tiêu:*

Cải tạo khu vực nhà kho và nhà xe xung quanh của Trung tâm khai thác khu
bay làm nhà để xe ngoại trường để tập kết các trang thiết bị như xe tẩy
vệt cao su, xe đo ma sát đường băng, xe quét đường băng...

*b. Quy mô công trình:*

**-** Tháo dỡ các nhà xe 1-2-3 và nhà kho cũ hiện trạng để lấy mặt bằng
có diện tích khoảng 400m2.

\- Xây dựng nhà khung thép 413m2, kích thước 30,5m x 13,5m, gồm 03 gian
mỗi gian rộng 10m.

\- Di dời nhà để xe 1 có diện tích 120m2 ra phía sau khu vực mương nước
để làm nhà để xe CBCNV.

**2. Thời hạn hoàn thành:** 60 ngày

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**[^2]

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể
hiện trên bản vẽ thiết kế thi công và Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ
thuật. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết
trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm
tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, thử nghiệm, an toàn lao động, vệ
sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, huy động thiết bị, kiểm tra, giám
sát chất lượng và các yêu cầu khác (nếu có). Nhà thầu phải có bảng danh
mục vật liệu đưa vào thi công cho gói thầu, để phục vụ cho quá trình
theo dõi, kiểm tra, giám sát chất lượng trong quá trình thi công (trong
đó phải nễu rõ, chủng loại, xuất xứ)

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải tuân thủ theo các qui định của
Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tại thời điểm thi công, Luật xây
dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong phần trình bày các giải
pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi tiết các công việc, hạng
mục công trình của HSDT, các nhà thầu cần trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu
tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu chuẩn phải tuân thủ cho các
công tác đó. Đây là yêu cầu bắt buộc và được xem là một chỉ tiêu trong
thang điểm đánh giá chi tiết.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

**1. Quy trình, quy phạm áp dụng:** tuân thủ theo các qui định của Hệ
thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) tại thời điểm thi công, Luật xây dựng
và các văn bản hướng dẫn thi hành

**2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:**

\- Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ
thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây
dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định
số [59/2015/NĐ-CP](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-59-2015-nd-cp-quan-ly-du-an-dau-tu-xay-dung-278744.aspx) ngày
18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ;
Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các
lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng và các quy định hiện hành khác
có liên quan.

\- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người
giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng
công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp
thực hiện

**3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:**

\- Vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có nguồn
gốc, xuất xứ rõ ràng; có phiếu chứng chỉ chất lượng xuất xưởng và kiểm
định chất lượng của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền kèm theo mẫu kiểm
chứng cho từng lô sản phẩm.

\- Tất cả các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng
trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra
các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện
hành, vật liệu đảm bảo chất lượng mới được sử dụng cho công trình,
trường hợp không đảm bảo chất lượng Nhà thầu phải loại bỏ không đưa vào
công trình xây dựng.

**- Yêu cầu kỹ thuật của một số vật tư chính:**

**Danh mục vật liệu** **Yêu cầu kỹ thuật/ Tiêu chuẩn áp dụng**
----------------------- ------------------------------------------------
Xi măng Thanh Long hoặc tương đương
Cát Địa phương
Đá Địa phương
Thép tròn Thái Nguyên hoặc tương đương
Bulon Ohio, Bluetech hoặc tương đương
Thép hình Thái Nguyên hoặc tương đương
Tôn lợp Phương Nam hoặc tương đương
Đèn chiếu sáng led Mfuhalight hoặc tương đương
Sơn sắt thép Jona Epoxy polynathane finish hoặc tương đương
Dây cáp điện Cadivi hoặc tương đương

**4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;**

\- Nhà thầu phải thi công đúng trình tự theo quy trình, quy phạm. Nhà
thầu không được tự ý làm khác với hồ sơ Bản vẽ thi công được duyệt. Nếu
phát hiện có sự không thống nhất giữa hồ sơ Bản vẽ thi công với hiện
trường hoặc các sai sót về chi tiết kỹ thuật phải báo cáo ngay với Tư
vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và trình cấp có thẩm quyền xem xét và Nhà
thầu phải chịu trách nhiệm về những phát hiện đó.

\- Trước khi khởi công công trình, nhà thầu phải cụ thể hoá thiết kế tổ
chức xây dựng và biện pháp thi công đã nêu trong hồ sơ dự thầu thông qua
Chủ đầu tư, tư vấn QLDA và Tư vấn Giám sát để làm căn cứ triển khai thi
công và kiểm tra thực hiện.

\- Trước khi thi công một hạng mục công trình hoặc một bộ phận công
trình quan trọng, có kỹ thuật phức tạp, Nhà thầu phải lập thiết kế biện
pháp thi công chi tiết trình tư vấn Giám sát chấp nhận thì mới được
triển khai thực hiện. Sự chấp nhận của tư vấn Giám sát không làm giảm
bất kỳ một trách nhiệm nào của Nhà thầu theo hợp đồng và không làm tăng
giá trị công trình.

**5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:**

\- Tuân theo TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung.

\- Tuân theo TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.

**6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:**

Nhà thầu phải có biện pháp giảm thiểu tối đa gây ô nhiểm môi trường,
không khí, tiếng ồn tại khu vực thi công và xung quanh; phải có biện
pháp xử lý chất thải trong quá trình thi công, phải có nhà vệ sinh tại
công trường; có rào che chắn công trường, công trình.

**7. Yêu cầu về an toàn lao động:**

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại
khu vực thi công trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi
công đến khi bàn giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không
hạn chế chỉ gồm các nội dung này):

\- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu,
và tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực
khác có liên quan).

\- An toàn cho công trình.

\- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực
khác có liên quan.

\- Bảo đảm trật tự, an ninh.

**8. Yêu cầu về đảm bảo an ninh, an toàn khai thác trong khu vực hạn chế
sân bay:**

Nhà thầu cần thiết phải khảo sát hiện trường để am hiểu về các quy định,
yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn hàng không. Công trình được thực hiện
trong khu vực hạn chế của sân bay (để tiếp cận khu vực công trình phải
đi vào cổng số 2, dọc theo sân đỗ máy bay đang khai thác và dọc theo
đường lăn E cũng đang khai thác) nên nhà thầu phải tuân thủ các quy định
về đảm bảo an ninh hàng không sân bay, cụ thể:

\- Mọi cán bộ, công nhân và máy móc thiết bị thi công khi đưa vào công
trường phải có thẻ kiểm soát an ninh và có sự đồng ý cho phép của nhà
chức trách hàng không (nhà thầu phải cung cấp CMND của người, giấy tờ xe
và đăng kiểm xe để cấp thẻ Kiểm soát an ninh)

\- Người ra, vào khu vực thi công theo cổng soi chiếu nội bộ tại nhà ga.

\- Phương tiện ra vào thi công theo cổng kiểm soát an ninh số 2 nằm giữa
nhà ga hành khách quốc tế và nhà khách VIP.

**9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:**

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với
biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại
HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu lập
khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến
độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình thi công
xây dựng công trình.

**10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:**

\- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy
mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận
thi công trong việc quản lý chất lượng công trình

\- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết
bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công
trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế.

\- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

\- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình.

\- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên
ngoài công trường.

\- Nghiệm thu và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng mục
công trình và công trình hoàn thành.

\- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao
động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu
tư.

\- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định
số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và
bảo trì công trình xây dựng.

**III. Các bản vẽ:** bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là
tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống

[^1]: Kèm theo hồ sơ thiết kế.

[^2]: Trường hợp hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật đã được lập riêng thì dẫn chiếu
đến hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5165 dự án đang đợi nhà thầu
  • 615 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 635 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13385 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15843 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây