Thông báo mời thầu

Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:32 19/10/2020
Số TBMT
20201047235-00
Công bố
10:12 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp hạng mục đường và thoát nước
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án huyện Long Thành; Địa chỉ: Ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; SĐT: 02513 547 929.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:12 19/10/2020
đến
14:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
197.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm chín mươi bảy triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp hạng mục đường và thoát nước". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp hạng mục đường và thoát nước" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT1
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực
Cụm Công nghiệp Long Phước 1.
2. Quy mô xây dựng, giải pháp thiết kế:
 Quy mô đầu tư:
Đầu tư xây dựng tuyến đường vào Cụm công nghiệp Long Phước 1 với chiều dài
tuyến 2069,09m, cấp lỹ thuật đường cấp IV đồng bằng, vận tốc thiết kế Vtk=60km/h,
tải trọng trục thiết kế P=12T. Mặt đường rộng 7m bằng BTNN, lề đường mỗi bên rộng
1m, nền đường rộng 9m.
Xây dựng bổ sung và cải tạo hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc.
 Giải pháp thiết kế:
 Đường giao thông:
Thiết kế bình đồ - trắc dọc – trắc ngang:
− Bình đồ tuyến thiết kế theo quy hoạch được duyệt, trong đó: Đọan 1,4km đầu hướng
tuyến bám theo quy hoạch đường Bến Nghé (trong đó có khoảng 500m đầu là đường
BTN hiện hữu, mở rộng hai bên cho phù hợp quy mô đầu tư là đường cấp IV). Đoạn
0,6Km cuối hướng tuyến theo quy hoạch đường huyện Long Phước – Phước Thái.
− Các yếu tố kỹ thuật bình đồ tuyến thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật quy định tại TCVN
4054:2005 đối với đường cấp IV, vận tốc thiết kế 60km/h.
− Trắc dọc thiết kế chủ yếu bám theoo đường cũ để hạn chế tối đa việc đào đắp, đồng
thời đảm bảo hài hòa với hiện trạng hai bên tuyến.
− Mặt cắt ngang các đoạn thiết kế như sau:
 Phần xe chạy

: 2 x 3,5m

= 7,0m.

 Lề đất

: 2 x 1,0m

= 2,0m.

:

= 9,0m.

Nền đường
Thiết kế nền đường:

− Đối với phần đường nhựa hiện hữu: Giữ nguyên kết cấu nền mặt đường hiện hữu
(chỉ thiết kế tăng cường kết cấu nền mặt đường).
− Đối với phần đường làm mới và phần mở rộng đường cũ:
 Phạm vi nền đắp: đào bỏ đất hữu cơ bề mặt, đắp nền bằng đất, lu lèn độ chặt
K>0,95, riêng phạm vi 50cm trên cùng lu lèn độ chặt K>0,98;

1

Kèm theo hồ sơ thiết kế.

Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 93

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

 Phạm vi nền đào không đào không đắp: đào bỏ đất hữu cơ bề mặt, đào nền đến
cao độ thiết kế, lu lèn nền đất tự nhiên đảm bảo 30cm trên cùng đạt độ chặt
K>0,98.
Thiết kế kết cấu mặt đường:
− Mặt đường thiết kế tải trọng trục P=12T, kết cấu mặt đường BTNN cấp cao A1, mô
đun đàn hồi yêu cầu Eyc=160Mpa. Kết cấu áo đường gồm 02 loại, cụ thể như sau:
Kết cấu áo đường của phần đường làm mới và phần mở rộng đường cũ:
 Lớp mặt đường BTNN C12.5 dày 5cm;
 Lớp mặt BTNN C19 dày 7cm;
 Lớp móng Đá dăm nước lớp trên dày 15cm;
 Lớp móng Đá dăm nước lớp dưới dày 15cm.
Kết cấu áo đường tăng cường trên mặt đường cũ:
 Lớp mặt BTNN C12.5 dày 5cm;
 Lớp mặt BTNN C19 dày 7cm;
 Lớp bù vênh Đá dăm nước dày tối thiểu 10cm.
Thiết kế hệ thống tín hiệu an toàn giao thông: gồm biển báo hiệu, vạch sơn đường, cọc
tiêu...theo QCVN41:2019/BGTVT.
 Thoát nước:
Thoát nước dọc:
− Đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư (từ Km0+00-Km0+520): thiết kế mương dọc hai
bên tuyến, lòng mương hình chữ nhật xây bằng đá chẻ kích thước 600xH (H thay đổi
theo trắc dọc mương), nắp đan bằng BTCT đá 1x2 M250.
− Tại các vị trí giao với đường nhánh, thiết kế mương BTCT chịu lực kích thước 600xH
(H thay đổi theo trắc dọc mương) nắp đan bằng BTCT đá 1x2 M250.
− Tại các đoạn còn lại: khi chiều cao đắp nhỏ hơn 50cm hoặc tại khu vực nền đường
đào, bố trí rãnh đất hinhg thang sâu 50cm, rộng 40cm.
Thoát nước ngang:
− Tại Km0+114.93: thiết kế cống hộp 800x800 dài 12m.
− Tại Km0+523.21, Km0+532.272: thiết kế cống hộp 800x800 dài 14m.
− Tại lý trình Km1+397: thiết kế cống hộp 800x800 dài 24m.
− Tại lý trình Km1+544: thiết kế cống hộp 800x800 dài 14m.
− Tại lý trình Km2+040: thiết kế mương chịu lực 600x600 dài 14m.
− Cống thiết kế tải trọng H30-XB80, kết cấu BTCT bê tống đá 1x2 M-300.
(Chi tiết theo bản vẽ được duyệt đính kèm).
3. Thời hạn hoàn thành: 210 ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 94

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên
cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng
chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau (chi tiết
nhà thầu cần phải căn cứ vào hồ sơ thiết kế):
1. Các tiêu chuẩn quy chuẩn tham khảo:
- TCVN 2737: 2006. Tải trọng tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5574:2012. Tiêu chuẩn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu thiết
kế;
- TCVN 4054-2005. Tiêu chuẩn đường ô tô – Yêu cầu thiết kế;
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41 – 2012 của Bộ GTVT;
- Quyết định 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2011 của Bộ giao thông vận tải về việc
ban hành Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
- Và một số quy trình, quy phạm hiên hành có liên quan.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
a. Yêu cầu chung:
− Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong
công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy phạm xây dựng hiện hành
của Việt Nam cũng như phù hợp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn
của cán bộ giám sát về mọi vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.
− Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính ổn định, an toàn của tất cả các hoạt
động của công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn thiện công trình và trong
giai đoạn bảo hành công trình.
− Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, nguyên vật liệu,
máy móc, thiết bị đưa vào thi công xây dựng công trình kể từ ngày khởi công xây
dựng công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công trình.
− Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hư hỏng nào đối với
công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì nhà thầu phải tự
sửa chữa, bồi thường bằng chính kinh phí của mình.
− Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế đưa vào thi
công công trình.
− Tổ chức thiện hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo đúng thời hạn
hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp thuận.
− Cung cấp danh sách Ban chỉ huy công trường có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm
bảo thực hiện đúng thời hạn và nghĩa vụ của nhà thầu.
− Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện trong công trường trong suốt
quá trình thi công.

Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 95

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

− Nếu chủ đầu tư nhận thấy không thể chấp nhận nhân viên của nhà thầu mà theo ý
kiến của chủ đầu tư người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng lực thực hiện
đúng đắn nhiệm vụ thì nhà thầu không được phép cho người đó làm việc ở công
trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt.
− Nhà thầu phải báo cáo chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong hoặc ngoài công
trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng, chết người, nhà thầu
phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh nhất sẵn có.
− Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công trình, nhà thầu
phải thu dọn công trường sạch sẽ.
− Nhà thầu phải chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công theo đúng yêu cầu của
chủ đầu tư và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình.
b. Giám sát thi công:
− Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền tiếp cận các vị trí thi công để kiểm
tra quá trình thi công của nhà thầu bất cứ lúc nào. Nhà thầu phải có trách nhiệm hỗ
trợ giám sát kỹ thuật công trình các công tác trên.
− Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trường khi
có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. Mọi vật liệu, thiết bị bán
thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải chuyển ra khỏi phạm vi
công trường.
− Khi phát hiện những trường hợp bất hợp lý trong thiết kế thi công cí thể gây hại đến
công trình hoặc thiệt hại vật chất cho chủ đầu tư phải thông báo cho tổ chức đơn vị
thiết kế có biện pháp xử lý.
− Vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải
được tổ chức thiết kế, chủ đầu tư cho phép bằng văn bản mới được đưa vào công
trường.
− Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm thu. Nếu không
tuân thủ theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công trình do nhà thầu
chịu.
− Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không được đòi hỏi
bồi thường thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và chủ đầu tư trong những
trường hợp sau:
+ Lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường
+ Lý do nguyên nhân thời thiết, khí hậu.
3. Yêu cầu về chủng loại vật tư:
Nhà thầu phải chào theo đúng mẫu, đúng theo danh mục vật tư, thiết bị như trong
hồ sơ thiết kế. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai hoặc thiếu danh mục hoặc nhà thầu
muốn đề xuất vật tư, thiết bị thay thế thì phải chào trong bảng chào riêng.
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
Nhà thầu đề xuất trình tự thi công phù hợp và hợp lý dựa trên Bản vẽ mời thầu.
Bao gồm tất cả các hạng mục theo khối lượng mời thầu.
Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 96

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:
- Nhà thầu phải lập hồ sơ bản vẽ hoàn công toàn bộ công trình theo quy định
trước khi tiến hành tổ chức nghiệm thu công trình. Trong hồ sơ bản vẽ hoàn công phải
ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ, người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên
và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công được tư vấn giám sát thi công xây dựng kiểm tra và ký,
đóng dấu
6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định phòng, chống, cháy nổ theo quy
định hiện hành. Lập ban chỉ huy phòng chống cháy nổ, có phương án phòng cháy cụ
thể, có thiết bị chữa cháy cục bộ, có bố trí các biển báo cấm lửa, hiệu lệnh chửa cháy tại
công trường.
7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Nhà thầu phải thực hiện nghiêm về quy định về vệ sinh môi trường theo quy định
hiện hành. Có biện pháp giảm bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, nước thải
sinh hoạt và thi công.
8. Yêu cầu về an toàn lao động:
- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho
người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.
- Cụ thể phải: Thiết kế mặt bằng thi công phù hợp: bảo đảo thi công liên tục, bảo
đảm vệ sinh, an toàn gồm: nhà làm việc, lán công nhân, công trình tạm, kho bãi vật liệu,
vị trí đặt máy móc thi công, đường ra vào công trường cho người và xe máy, cung cấp
điện, nước và hệ thống thoát nước thải.
Các biện pháp an toàn cho từng công tác thi công như: Đào móng đóng cừ tràm, khi làm
việc trên cao, khi lắp đặt các cấu kiện, thiết bị, khi vận hành máy móc.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về
việc để xảy ra tai nạn trên công trường.
- Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn,
ban đêm có đèn.
- Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn thi công, an toàn lao động, an ninh khu
vực, đảm bảo giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định hiện hành của Nhà nước
trong thời gian thực hiện hợp đồng
9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
- Nhà thầu phải thường xuyên đối chiếu tiến độ thực hiện so với tiến độ thi công
mà nhà thầu đã thống nhất với tư vấn giám sát, chủ đầu tư để kịp thời có biện pháp xử
lý, các chậm trễ từng khâu công tác, từng mũi thi công.
- Nếu tư vấn giám sát và chủ đầu tư thấy tiến độ Nhà thầu thực hiện bị chậm, có
khả năng làm chậm thời hạn hoàn thành công trình thì Nhà thầu phải có biện pháp cần
thiết với sự đồng ý của tư vấn giám sát để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu bằng cách tập
trung nhân công và thiết bị, Nhà thầu sẽ không được trả thêm khoản tiền nào về những
biện pháp đó.
Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 97

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
Nhà thầu phải xây dựng dựng bảng tiến độ thi công tổng thể và chi tiết công trình
theo thời gian nhà thầu đã dự thầu nhưng không được vượt thời gian quy định trong hồ
sơ mời thầu.
11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:
- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường một
bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình, thiết kế các
cấp phối bê tông tốt nhất, căn cứ theo mác bê tông được quy định trong hồ sơ thiết kế,
… các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các văn bản do tổ chức có đầy đủ tư cách pháp
nhân thực hiện.
- Công tác thí nghiệm bao gồm:
+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu.
+ Xác định độ bẩn, lẫn tạp chất của vật liệu trong đất.
+ Và các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các Quy trình kiểm tra,
nghiệm thu hiện hành.
Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, Nhà thầu không đảm nhận được, thì
Chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo
lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện.
- Công tác giám sát chất lượng:
+ Nhà thầu phải có kỹ sư giám sát kết hợp với tư vấn giám sát do chủ đầu tư thuê
thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng và số lượng máy móc
thiết bị thi công, trang thiết bị thí nghiệm kiểm tra, tay nghề của công nhân và tổ chức
sản xuất, công nghệ thi công ngay trên hiện trường.
+ Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu
cầu; phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với chỉ huy trưởng công trường nếu có
nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, tư vấn giám sát có quyền yêu cầu chỉ huy trưởng công
trường đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kém chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều
hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.
Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự
tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự
cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến
làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư,
máy móc, thiết bị.
Trường hợp đặc biệt cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào
đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị từ một nước hoặc vùng lãnh thổ nào đó để tham khảo,
minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm
theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô hoặc xuất xứ nêu ra và quy định
rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng
là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho
một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó.
Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 98

E-HSMT Gói thầu: Xây lắp hạng mục đường và thoát nước

III. Các bản vẽ
(Xem hồ sơ thiết kế đính kèm)
(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD
cùng E-HSMT trên Hệ thống).

Công trình: Đường vào Cụm Công nghiệp Long Phước 1.

Trang 99

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5117 dự án đang đợi nhà thầu
  • 557 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 695 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13575 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15745 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây