Thông báo mời thầu

Gói thầu xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:31 19/10/2020
Số TBMT
20201044205-00
Công bố
10:15 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, Địa chỉ: 405 Bà Triệu, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu của đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, sửa chữa cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Kon Tum

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:15 19/10/2020
đến
14:00 29/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 29/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
80.000.000 VND
Bằng chữ
Tám mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**[^1]

> **I. Giới thiệu về gói thầu:**

\- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa cơ sở khám và điều trị bệnh tâm thần
thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.

> \- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum.
>
> \- Quy mô đầu tư chủ yếu:

\+ Cải tạo: Cải tạo khối trường mầm non *(cũ)* thành khu lưu bệnh nhân,
diện tích 796,2m2; Cải tạo nhà y tế *(cũ)* thành các phòng làm việc của
cơ sở, diện tích 142m2; Cải tạo nhà tạm lánh cho đối tượng bảo vệ khẩn
cấp *(cũ)* thành khu hành chính của cơ sở, diện tích 130m2; Cải tạo cổng
và tường rào.

\+ Xây mới *(nâng cấp)*: Nhà bếp, nhà ăn, diện tích: 147,7m2; Nhà xe ô
tô, diện tích: 42,4m2; Nhà để xe máy *(02 nhà)*, diện tích: 18,6m2; Nhà
trực bảo vệ *(2 nhà)*, diện tích: 15,5m2; Hệ thống xử lý nước thải, công
suất 15m3/ngày- đêm, sử dụng công nghệ hóa sinh; Hệ thống cấp điện và
cấp thoát nước tổng thể; Sân, đường bê tông đấu nối, diện tích 762m2.

\- Tổng mức đầu tư: 9.633 triệu đồng.

\- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn kinh phí ngân sách tỉnh giảm cấp do cơ cấu
tiền lương vào giá dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu của đơn vị và các
nguồn vốn hợp pháp khác.

\- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 *(theo quy định).*

**II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật**

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo
dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy
định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công
trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

1\. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công
trình:

Toàn bộ các công việc thi công xây lắp, nghiệm thu, thí nghiệm, an toàn
lao động, quản lý chất lượng xây dựng \.... của gói thầu phải tuân thủ
các yêu cầu của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam nhà thầu lập bộ tiêu chuẩn
thi công và nghiệm thu phù hợp yêu cầu hồ sơ tk bản vẽ thi công. Các nhà
thầu khi trình bày chi tiết các công tác theo yêu cầu của tiêu chuẩn
trong Hồ sơ mời thầu phải trích dẫn đúng tên các tiêu chuẩn cần tuân thủ
cho từng công tác cụ thể. Đối với một số yêu cầu quan trọng nhà thầu
trích dẫn cả những quy định cụ thể của tiêu chuẩn. Trên cơ sở những tiêu
chuẩn được nêu trong Hồ sơ mời thầu, nhà thầu cần phải xây dựng bộ tiêu
chuẩn thi công - Nghiệm thu - Thí nghiệm cho toàn bộ gói thầu. Bộ tiêu
chuẩn này nhà thầu trình bày ngay trong Hồ sơ dự thầu. Số lượng các tiêu
chuẩn qui phạm mà nhà thầu trình bày không ít hơn số lượng tiêu chuẩn
đối với hệ thống tiêu chuẩn áp dụng cho gói thầu..

Toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình phải tuân
thủ theo các qui định của Hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN). Trong
phần trình bày các giải pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và thi công chi
tiết các công việc, hạng mục công trình của E-HSDT, các nhà thầu cần
trích dẫn cụ thể tên, mã hiệu tiêu chuẩn và những điểm chính trong tiêu
chuẩn phải tuân thủ cho các công tác đó. Đây là yêu cầu bắt buộc và được
xem là một chỉ tiêu trong thang điểm đánh giá chi tiết.

2\. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu
sau:

Nhà thầu nêu tiêu chuẩn phù hợp với vật liệu và quy trình thi công đối
với công trình các hạng mục đã kèm theo bản vẽ

2.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

2.2.1. Tổ chức công trường:

a\. Lập bản vẽ thiết kế mặt bằng thi công: Trên mặt bằng phải thể hiện
đầy đủ, rõ ràng các nội dung cho các giai đoạn thi công.

Mỗi giai đoạn cần có đủ các nội dung:

\+ Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy

\+ Vị trí các công trình được thi công, công trình phục vụ thi công, kho
bãi, đường sá.

\+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.

\+ Khu vực thu gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa.

\+ Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện, nước phục vụ thi công
và sinh hoạt.

b\. Nội dung thuyết minh thiết kế tổ chức công trường:

\+ Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm làm căn cứ thiết kế.

\+ Xác định các khối lượng, công tác thi công chủ yếu để tính toán.

\+ Thuyết minh và chỉ dẫn kỹ thuật cho các nội dung của bản vẽ.

2.2.2. Bộ máy quản lý và chỉ huy công trường:

a\. Bộ máy quản lý chung

\- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý chung từ công ty đến công trường.

\- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộ máy.

\- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ
chốt của công ty đối với công trường.

b\. Bộ máy quản lý - chỉ huy tại hiện trường

\- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiện trường.

\- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ.

\- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường.
Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, thẩm quyền giải quyết khi có các sự cố.

\- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốt
tại hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại
hiện trường; Giám sát kỹ thuật, chất lượng; Đội trưởng, tổ thợ thi công.

\- Trích ngang các cán bộ chủ chốt tại hiện trường đã nêu trên.

2.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm
theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

2.3.1. Máy móc thiết bị sẽ sử dụng trong thi công xây lắp:

\- Lập danh mục máy móc thiết bị thi công với đầy đủ các thông tin: Tên,
Mã hiệu xuất xứ, công suất; Đặc tính kỹ thuật; Chất lượng hiện tại, sở
hữu của nhà thầu hay đi thuê.

\- Thuyết minh sơ bộ về khả năng đáp ứng mức độ cơ giới hoá tự động hoá
của các thiết bị do nhà thầu đưa vào để nâng cao chất lượng và tiến độ
của gói thầu.

2.3.2. Máy móc, thiết bị phục vụ công tác đo lường kiểm tra chất lượng
thi công, chất lượng sản phẩm:

\- Lập danh mục các máy móc thiết bị dùng để kiểm tra chất lượng công
tác thi công, kiểm tra chất lượng sản phẩm, bán sản phẩm xây dựng của
gói thầu. Thông tin về máy móc thiết bị gồm: Tên, mã hiệu, xuất xứ, công
suất, đặc tính kỹ thuật, chất lượng hiện tại, là sở hữu của nhà thầu hay
đi thuê.

\- Nêu rõ tên các phòng thí nghiệm xây dựng LAS được nhà thầu lựa chọn
để tiến hành thí nghiệm cần thiết.

2.3.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

\- Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị sẽ được sử dụng,
lắp đặt cho gói thầu, trong đó có đầy đủ các thông tin:

\+ Tên, chủng loại, thương hiệu.

\+ Ký, mã hiệu (nếu có).

\+ Đặc tính kỹ thuật.

\+ Tính năng kỹ thuật.

\+ Tiêu chuẩn chất lượng.

\+ Trình độ công nghệ sản xuất.

\+ Hệ thống quản lý chất lượng chế tạo sản phẩm.

\- Các thông tin cho trong bảng phải phù hợp các yêu cầu của Hồ sơ mời
thầu.

\- Lập qui trình kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu trước khi đưa vào
công trình và trước khi sử dụng. Qui trình phải đảm bảo rằng: Tất cả vật
tư vật liệu trước khi sử dụng đều được kiểm tra sự phù hợp so với yêu
cầu của hồ sơ mời thầu.

\- Công tác giám sát việc kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị
sử dụng.

\- Nêu giải pháp lưu trữ hồ sơ tài liệu làm bằng chứng chứng minh chất
lượng vật tư, vật liệu, thiết bị và công tác giám sát.

\- Nêu rõ giải pháp xử lý đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị, bị
phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

2.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Nhà thầu cần nêu những công việc cơ bản của toàn bộ các nội dung như
sau:

2.4.1. Công tác chuẩn bị khởi công

\- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý làm căn cứ.

\- Chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật trước khi khởi công.

\- Chuẩn bị lực lượng thi công.

\- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình.

\- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

2.4.2, Công tác phá dỡ các hạng mục cũ:

\- Chuẩn bị lực lượng thi công.

\- Mô tả chi tiết công đoạn thi công chủ yếu trong qui trình.

\- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

2.4.3, Công tác lắp dựng thép, ván khuôn.

\- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm.

\- Qui trình thi công.

\- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công.

2.4.4. Công tác bê tông.

\- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm.

\- Qui trình thi công Bê tông.

\- Biện pháp đảm bảo chất lượng thi công Bê tông.

Và các công tác có liên quan......

2.5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm
cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên chủ đầu tư hoặc người
đại diện được ủy quyền.

2.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ:

Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng chống
cháy nổ cho tất cả các hoạt động tại công trường theo quy định của pháp
luật hiện hành. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các sự
cố cháy nổ do nhà thầu gây ra

2.2.7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

\- Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, vật liệu phế thải, đất đá
\... phải có thùng xe được che chắn kín và giằng buộc vững, để tránh rơi
đổ vật được vận chuyển xuống đường.

\- Khi thi công, công trình phải được che, chắn để chống bụi hoặc rơi
vật liệu xuống đường, hoặc nhà.

\- Phải ưu tiên chọn giải pháp thi công nào gây ra tiếng ồn và rung động
nhỏ nhất.

\- Có giải pháp che chắn, tránh ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của
nhà trường.

2.2.7.1. Bảo vệ công trình kỹ thuật hạ tầng, cây xanh hiện có xung
quanh:

\- Trong suốt quá trình thi công, đơn vị thi công không được gây ảnh
hưởng xấu tới hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng hiện có.

\- Những công trường có hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng đi qua, đơn
vị thi công phải có biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình
thường. Chỉ được phép thay đổi, di chuyển hệ thống công trình kỹ thuật
hạ tầng sau khi đã có văn bản của cơ quan quản lý hệ thống công trình
này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của
toàn hệ thống, và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để duy trì các điều
kiện bình thường cho sinh hoạt và sản xuất của dân cư trong vùng.

2.2.7.2. Biện pháp quản lý chất thải rắn:

\- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

2.2.8. Yêu cầu về an toàn lao động:

2.2.8.1. An toàn lao động:

\- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý về an toàn lao
động và bảo vệ môi trường.

\- Thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo hộ lao động, bao gồm:

\+ Thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

\+ Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên.

\+ Chế độ bồi dưỡng độc hại.

\+ Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân.

\+ Mua bảo hiểm lao động cho công nhân.

\- Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân.

\+ Giảm nhẹ các khâu lao động thủ công nặng nhọc.

\+ Ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố nguy hiểm độc hại gây
sự cố, tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề nghiệp.

\- Phải thực hiện các qui định về qui phạm kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao
động. Có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống
kê, khai báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh
nghề nghiệp.

\- Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
của công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ
và chứng chỉ học tập an toàn lao động.

\- Đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người lao động: nhà vệ sinh, nhà tắm,
nơi trú mưa, nắng; nhà ăn và nghỉ giữa ca, nước uống đảm bảo vệ sinh,
nơi sơ cứu và phương tiện cấp cứu tai nạn.

\- Có biện pháp cách ly, tránh ảnh hưởng đến an toàn của giáo viên, học
sinh trường học.

2.2.8.2. Kỹ thuật an toàn trong thi công cho từng công tác:

\- An toàn trong tổ chức mặt bằng công trường

\- An toàn trong bốc xếp và vận chuyển

\- An toàn trong sử dụng dụng cụ cầm tay

\- An toàn trong sử dụng xe, máy xây dựng

\- An toàn trong sản xuất vữa và bê tông

\- An toàn trong công tác cốp pha, bê tông

2.2.8.3. An toàn thi công trong mùa mưa bão:

\- Trích dẫn tiêu chuẩn, qui phạm và các văn bản pháp lý liên quan đến
công tác phòng chống bão, lụt và thi công trong mùa mưa bão.

\- Tổ chức bộ máy quản lý phòng chống bão lụt.

\- Các giải pháp tổ chức học tập, huấn luyện và quản lý hệ thống phòng
chống bão lụt.

\- Các biện pháp bảo vệ vật tư, vật liệu, cấu kiện thi công dở dang khi
có mưa bão.

\- Các giải pháp tổng thể để thi công trong mùa mưa bão.

\- Giải pháp khắc phục sự cố bão lũ gây ra.

2.2.9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

\- Nhà thầu phải thuyết minh các giải pháp huy động nhân lực, thiết bị
thi công phù hợp với tiến độ thực hiện.

\- Biểu đồ huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

2.2.10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công các hạng mục:

Nhà thầu phải thuyết minh biện pháp tổ chức thi công cho các hạng mục
chính chủ yếu như sau:

\- Hạng mục: Phá dỡ, cải tạo

\+ Cải tạo khối trường mầm non (cũ) thành khu lưu bệnh nhân

\+ Cải tạo nhà tạm lánh cho đối tượng bảo vệ khẩn cấp (cũ) thành hành
chính của cơ sở

\+ Cải tạo nhà y tế (cũ) thành phòng làm việc của cơ sở

\- Hạng mục thi công xây mới

> \+ Nhà bếp + Nhà ăn.\
> + Nhà trực bảo vệ (02 nhà).\
> + Nhà điều hành khu xử lỷ nước thải
>
> \+ Hệ thống xử lý nước thải\
> + Ga ra ô tô

\+ Nhà để xe đạp xe máy (02 nhà)

\+ Hệ thống cấp thoát nước

\+ Hệ thống cấp điện tổng thể

\+ Cổng hàng rào sân bê tông

2.2.11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

\- Nêu rõ Mục tiêu - chính sách chất lượng chung của nhà thầu đang được
áp dụng cho toàn công ty (Nhà thầu).

\- Sơ đồ hệ thống kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng sẽ được áp dụng
cho toàn bộ quá trình thi công của gói thầu: Sơ đồ cần có thuyết minh
tóm tắt kèm theo.

\- Nhà thầu đề xuất đơn vị thí nghiệm trong quá trình thi công.

\- Bộ máy nhân sự của hệ thống kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng sẽ
được áp dụng.

**III. Các bản vẽ được đính kèm:**

Bên mời thầu sẽ đính kèm bản vẽ thi công đã được cơ quan ban ngành thẩm
định và phê duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia

Nhà thầu đính kèm bản vẽ biện pháp thi công cùng E-HSDT *tệp tin được
định dạng file PDF/CARD/*

[^1]:

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5026 dự án đang đợi nhà thầu
  • 516 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 665 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13538 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15529 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây