Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021 (gồm 39 khoản như phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 2413 QĐ-UBND ngày 24 8 2020)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 10:16 19/10/2020
Số TBMT
20200977716-01
Công bố
10:05 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021 (gồm 39 khoản như phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 2413 QĐ-UBND ngày 24 8 2020)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn kinh phí từ ngân sách cấp cho Kế hoạch Dự phòng và kiểm soát ung thư cổ tử cung năm 2020 - 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bình Dương
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
10:25 29/09/2020
đến
10:00 24/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 24/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
10.000.000 VND
Bằng chữ
Mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021 (gồm 39 khoản như phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 2413 QĐ-UBND ngày 24 8 2020)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh Bình Dương năm 2020 - 2021 (gồm 39 khoản như phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 2413 QĐ-UBND ngày 24 8 2020)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:
-

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh
Bình Dương năm 2020 - 2021 (gồm 39 khoản như phụ lục 2 kèm theo Quyết
định số 2413/QĐ-UBND ngày 24/8/2020).

-

Địa điểm cung cấp: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương,
địa chỉ: số 213 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương.

-

Thời gian th c hi n gói thầu 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hi u l c.

-

ình thức a ch n nh thầu Chào hàng cạnh tranh thông thường – Qua mạng.
Các nhà thầu được mời theo thông báo mời thầu trên trang http:
//muasamcong.mpi.gov.vn v trên Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch v Đầu tư.

-

Phương thức l a ch n nhà thầu 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

-

Quy mô gói thầu Mua sắm vật tư y tế.

2. Yêu cầu về kỹ thuật:
Nhà thầu phải có bảng li t kê đặc tính, kỹ thuật của hàng hóa chứng minh
hàng hóa d thầu đáp ứng các yêu cầu sau:
Stt

Tên vật tư y tế

Quy cách

1
2

Bông thấm nước
Băng keo cá nhân 2cm x 6cm
Băng keo dán Urgo derm (hoặc tương đương)
10cmx10m
Băng keo ụa 5cm x 5m
Băng keo ụa 1,25cm x 5m
Gạc y tế 0,8m x 100m
Bơm kim tiêm 1m
Bơm kim tiêm, 3m
Bơm kim tiêm, 5m
Bơm kim tiêm 10ml
Lancet
Găng khám size S; M; L; XL
Găng phẩu thuật ti t trùng các số
Phim khô Laser 20x25cm (hộp 150 cái)
Phim khô laser 26x36 cm (hộp 150 cái)
Băng keo thử nhi t
Đầu côn vàng 20-200 µl có khía và không khía
Đè ưỡi gỗ ti t trùng (hộp 100 cái)
Mask oxy có dây người lớn

1 Kg/ Gói
Hộp 100 miếng

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hộp 1 cuộn
Hộp 1 cuộn
Hộp 24 cuộn
1000 mét/ bao
Hộp /100
Hộp /100
Hộp /100
Hộp /100
Hộp/ 200 cái
ộp/ 50 đôi
ộp/ 50 đôi
Hộp/ 150 cái
Hộp/ 150 cái
42 cuộn / thùng
Gói/ 1000 cái
100 Cái/ Hộp
Gói/ cái

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Mask oxy sơ sinh
Gel siêu âm
Giấy theo dõi tim thai 130x120
Giấy đo đi n tim 3 cần
(63 x 100 x 300)
Giấy đo đi n tim 3 cần 63x30
Giấy ghi kết quả sản khoa Analogic (hoặc tương
đương). Kích thước 152mm x 90mm x150 tờ
Giấy ghi kết quả sản khoa Bionic BFM 900 (hoặc
tương đương). Kích thước 112mm x30m
Giấy in siêu âm Sony UPP 110S (hoặc tương đương)
Lam kính trong 7102 (hộp 72 miếng)
Lam kính mờ 7101 (hộp 72 miếng)
Lamel
Que lấy b nh phẩm ti t trùng (gói 100 que)
Que Spatula (hoặc tương đương)
Tube ly tâm nh a 1.5ml (tube enpendoff 1.5ml)
Tube nh a có nắp vô trùng 5ml
Bao cao su
Bình huỷ kim giấy (1.5 lít)

37

Túi cuộn ti t trùng loại dẹp 200mm x 200m

38

Túi cuộn ti t trùng loại dẹp 150mm x 200m

39

Túi cuộn ti t trùng loại dẹp 100mm x 200m

20
21
22
23
24
25
26

Gói/ cái
Thùng/ 2 bình
100 Xấp/ Thùng
100 Xấp/ Thùng
Thùng/ 100 cuộn
Gói/ 1
100 Cuộn/ Thùng
1cuộn/gói
Hộp/ 72 miếng
Hộp/ 72 miếng
Hộp/ 100 miếng
Bịch/ 100 que
Hộp 100 que
1,000 Ống/ Bịch
500 Ống/ Bịch
Hộp 144 cái
Bao 50 cái
Túi cuộn ti t trùng
loại dẹp 200mm x
200m
Túi cuộn ti t trùng
loại dẹp 150mm x
200m
Túi cuộn ti t trùng
loại dẹp 100mm x
200m

Ghi chú:
- Trường hợp nhà thầu d thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương
hoặc tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa d thầu có
thông số kỹ thuật v tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu.
“Tương đương” có nghĩa có đặc tính kỹ thuật tương t , có tính năng sử
dụng tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
- Nhãn hi u, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang
tính tham khảo, minh h a cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải
tiêu chuẩn đánh giá, nh thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông
số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các h ng hóa nêu trên về đặc tính kỹ
thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công ngh . Nhà thầu phải lập bảng li t
kê thông số kỹ thuật hàng hóa d thầu.
3. Các yêu cầu khác:
3.1. Yêu cầu về phạm vi cung cấp: theo quy định tại Mẫu số 01A (Webform trên H
thống) Chương IV E-HSMT.

3.2. Yêu cầu về tiến độ cung cấp theo quy định tại Mẫu số 02 (Webform trên H
thống) Chương IV E-HSMT.
3.3. Yêu cầu khác:
a. Kế hoạch tổ chức thực hiện: đề xuất kế hoạch cung cấp hàng hóa phù hợp với
tiến độ th c hi n.
b. Yêu cầu cam kết:
- Đối với hàng hóa có thời hạn sử dụng: nhà thầu cam kết hạn sử dụng còn tối
thiểu 1/2 hạn dùng theo quy định của hãng sản xuất, tính từ thời điểm giao hàng.
- Thu hồi h ng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất ượng
hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi
của Chủ đầu tư.
- Cung cấp hàng hóa theo yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu
cầu giao hàng đột xuất của Chủ đầu tư.
4. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghi m cần tiến hành gồm có:
- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng.
- Thử nghi m: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5226 dự án đang đợi nhà thầu
  • 413 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 372 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13406 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15354 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây