Thông báo mời thầu

Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở 2 Tam Hiệp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:40 19/10/2020
Số TBMT
20201042869-00
Công bố
09:32 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2020 của phòng Hành chính (lần 1)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở 2 Tam Hiệp
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm, sửa chữa tài sản, hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2020 của phòng Hành chính (lần 1)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:32 19/10/2020
đến
10:00 02/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 02/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
35.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở 2 Tam Hiệp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở 2 Tam Hiệp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 37

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

**Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

**I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu**

\- Tên gói thầu: Gói 07: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại cơ sở 2 -- Tam Hiệp

\- Bên mời thầu: Bệnh viện K.

\- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch
vụ của Bệnh viện K.

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

\- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

\- Loại hợp đồng: Trọn gói.

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

**II. Yêu cầu về kỹ thuật**

**a, Chức trách, nhiệm vụ cơ bản yêu cầu từng nhân viên bảo vệ phải thực
hiện trong khi làm nhiệm vụ:**

Các nhân viên bảo vệ dù được phân công, bố trí làm việc ở vị trí công
tác nào, đều phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nhiệm vụ sau đây:

Thứ 1. Duy trì tư thế tác phong điều lệnh của nhân viên bảo vệ chuyên
nghiệp. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Có thái độ phục vụ tận tình
chu đáo, tác phong giao tiếp chuẩn mực. Bắt buộc thực hiện chào điều
lệnh đối với ban lãnh đạo Bệnh viện và ban chỉ huy Đội bảo vệ.

Thứ 2. Nắm vững nội qui, qui định của Mục tiêu. Gương mẫu chấp hành và
có trách nhiệm hướng dẫn giám sát mọi người chấp hành. Duy trì ổn định
thường xuyên về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ
của Mục tiêu. Phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, xử lý những trường hợp
vi phạm.

Thứ 3. Do vị trí và tầm quan trọng của Mục tiêu, phải thường xuyên chú ý
coi trọng công tác phòng chống cháy nổ. Nắm vững việc bố trí và sử dụng
thành thạo các thiết bị chữa cháy tại chỗ, đảm bảo phát huy hiệu quả sử
dụng khi có tình huống xảy ra.

Thứ 4. Luôn nêu cao cảnh giác, giám sát mọi diễn biến và hành vi có liên
quan đến an ninh, trật tự Mục tiêu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn
những biểu hiện nghi vấn, hành vi vi phạm nội qui, xâm hại đến lợi ích
và sự an ninh an toàn của Mục tiêu (đột nhập trộm cắp, phá hoại, tẩu tán
tài sản trộm cắp).

Thứ 5. Tuyệt đối tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Chỉ huy Đội bảo vệ,
của lãnh đạo và người có thẩm quyền của cơ quan chủ quản. Sẵn sàng chấp
hành sự điều động khi có yêu cầu đột xuất vì lợi ích chung của Mục tiêu.
Tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có vụ việc xẩy ra trong phạm vi
Mục tiêu bảo vệ.

Thứ 6. Chú ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót, vấn đề bất hợp lý trong
phương án bảo vệ, có liên quan đến an ninh, an toàn Mục tiêu. Chủ động
kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời, đề phòng kẻ gian lợi
dụng.

Thứ 7. Giữ liên lạc thông suốt với cấp chỉ huy, với các vị trí trong Mục
tiêu. Sẵn sàng tăng cường hỗ trợ lẫn nhau khi có tình huống phức tạp
vượt quá khả năng giải quyết. Báo cáo kịp thời đầy đủ và chính xác mọi
tình hình, diễn biến về an ninh trật tự tại Mục tiêu với cấp trên và
lãnh đạo chủ quản để chỉ đạo giải quyết.

Thứ 8. Trường hợp xảy ra tình huống phức tạp khó khăn vượt quá khả năng
xử lý giải quyết, phải thông tin khẩn cấp cho cấp trên và các vị trí
trong Mục tiêu để tăng cường hỗ trợ kịp thời. Trong thời gian nghỉ, phải
duy trì liên lạc với chỉ huy. Luôn ý thức trong tình trạng ứng trực, sẵn
sàng tăng cường khi được điều động đột xuất.

Thứ 9. Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra kiểm soát người, phương
tiện, tài sản hàng hoá ra/vào Mục tiêu (có quy trình kèm theo). Cần chú
ý những điểm sau đây:

\+ Giải quyết cho cán bộ y tế và khách giao dịch công tác vào Mục tiêu
theo yêu cầu của bên A.(trên cơ sở nhận biết qua thẻ nhân viên, quần áo
công tác, giấy giới thiệu).

\+ Kiên quyết không cho người không có nhiệm vụ vào hoạt động trong phạm
vi Mục tiêu. Kịp thời phát hiện ngăn chặn người mang chất kích thích,
chất dễ cháy, nổ vào Mục tiêu và phải tạm thu giữ để làm rõ mục đích.
Trường hợp mang vào Mục tiêu để phục vụ công tác phải được sự đồng ý
bằng văn bản của Ban lãnh đạo Mục tiêu và phải giám sát việc vận chuyển
bảo quản đúng qui trình kỹ thuật về phòng chống cháy nổ, độc hại.

\+ Hướng dẫn, giám sát người điều khiển phương tiện giao thông khi vào
Mục tiêu thực hiện qui định về hướng đi, tốc độ, dừng đỗ đảm bảo an
toàn, trật tự và thông thoáng.

\+ Chỉ dẫn cho khách liên hệ công tác đến làm thủ tục tại bộ phận lễ tân
để nhận được sự đón tiếp, hướng dẫn cần thiết.

\+ Đối với tài sản, hàng hoá xuất/nhập, phải làm thủ tục đăng ký theo
qui trình, qui định. Chú ý kiểm tra thực tế về số lượng, chủng loại, mẫu
mã đối chiếu với chứng từ hoá đơn. Kiên quyết tạm giữ những trường hợp
không hợp lệ, có nghi vấn để làm rõ, báo cáo cấp có thẩm quyền giải
quyết sử lý.

Thứ 10. Công tác niêm phong là biện pháp nghiệp vụ có tầm quan trọng và
tính nghiệp vụ rất cao. Vì vậy trong quá trình thực hiện qui trình công
tác niêm phong phải đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và chú ý một số vấn đề
sau:

\+ Phải kiểm tra xác định tình trạng an toàn, nguyên vẹn của vị trí niêm
phong trước khi tiến hành niêm phong và mở niêm phong.

\+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảm bảo tính an toàn nguyên vẹn của
các vị trí Niêm phong. Nếu phát hiện dấu hiệu niêm phong mất an toàn (bị
bóc, rách, có dấu hiệu nghi vấn) phải báo cáo khẩn cấp cho Chỉ huy đội
để xử lý tình huống theo qui trình nghiệp vụ (lập biên bản sự việc; bảo
vệ hiện trường; làm rõ nguyên nhân) Trường hợp có dấu hiệu bị kẻ gian
đột nhập, cần trình báo cơ quan công an tiến hành điều tra thì phải báo
cáo Lãnh đạo Mục tiêu để chỉ đạo và quyết định.

B, Phương án bảo vệ:

+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **STT** | **Vị | **Thời | **Số | **Số | **Phạm |
| | trí** | gian làm | chốt** | người** | vi bảo |
| | | việc** | | | vệ** |
+==========+==========+==========+==========+==========+==========+
| **1** | **A1** | ** | **3** | **9** | **Cổng |
| | | 24/24h** | | | ra/vào, |
| | | | | | Bãi để |
| | | | | | xe nhân |
| | | | | | viên** |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | Ca 1 | 06:00 -- | 3 | 3 | Kiểm |
| | | 14:00 | | | soát |
| | | | | | người và |
| | | | | | phương |
| | | | | | tiện |
| | | | | | ra/vào |
| | | | | | Bệnh |
| | | | | | viện. |
| | | | | | |
| | | | | | Thu phát |
| | | | | | vé, |
| | | | | | trông |
| | | | | | giữ xe |
| | | | | | nhân |
| | | | | | viên |
| | | | | | ra/vào |
| | | | | | buổi |
| | | | | | tối. |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | Ca 2 | 14:00 -- | 3 | 3 | |
| | | 22:00 | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | Ca 3 | 22:00 -- | 3 | 3 | |
| | | 06:00 | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **2** | **A 2** | ** | **2** | **4** | **Cơ |
| | | 12/24h** | | | động nhà |
| | | | | | A,B,C** |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | Ca 1 | 06:00 -- | 2 | 2 | Tuần tra |
| | | 12:00 | | | giữ trật |
| | | | | | tự an |
| | | | | | ninh, |
| | | | | | nội quy |
| | | | | | Bệnh |
| | | | | | viện |
| | | | | | chống |
| | | | | | trộm |
| | | | | | cắp, móc |
| | | | | | túi, gây |
| | | | | | rối tại |
| | | | | | khu vực |
| | | | | | Phòng |
| | | | | | Khám và |
| | | | | | khu |
| | | | | | Phòng |
| | | | | | Mổ, khu |
| | | | | | HC, |
| | | | | | XN... |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | Ca 2 | 12:00 -- | 2 | 2 | |
| | | 18:00 | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **3** | **A 3** | ** | **1** | **1** | **Cơ |
| | | 08/24h** | | | động nhà |
| | | | | | D,E |
| | | | | | ,F,G,H** |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | HC | 08h - | 1 | 1 | Duy trì |
| | | 16h00 | | | trật tự |
| | | | | | an ninh |
| | | | | | tại khoa |
| | | | | | chống |
| | | | | | đau nhà |
| | | | | | D và |
| | | | | | chụp X |
| | | | | | quang |
| | | | | | nhà E, |
| | | | | | F,G,H. |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **4** | **Đội | ** | **1** | **1** | Quản lý, |
| | trưởng** | 10/24h** | | | điều |
| | | | | | hành lực |
| | | | | | lượng |
| | | | | | bảo vệ |
| | | | | | tại Bệnh |
| | | | | | viện. Hỗ |
| | | | | | trợ vị |
| | | | | | trí cổng |
| | | | | | và A5 |
| | | | | | khi có |
| | | | | | tình |
| | | | | | huống |
| | | | | | đột xuất |
| | | | | | xảy ra |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| **Tổng | **7** | **15** | | | |
| cộng:** | | | | | |
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+

**[1/. Vị trí A1]{.ul}:**

Bố trí 9 nhân viên bảo vệ làm việc 24/24h chia 3 ca

Tính chất: Cố định

Phạm vi: Bảo vệ trong và ngoài cổng chính của bệnh viện, Bảo vệ khu vực
bãi xe nhân viên. Công cụ trang bị: Dùi cui, còi, loa hướng dẫn, bộ đàm,
sổ biểu mẫu nghiệp vụ...

**Nhiệm vụ cụ thể của nhân viên bảo vệ tại vị trí A1:**

\- Kiểm soát người và phương tiện ra/vào Bệnh viện

\- Hướng dẫn khách đến các Khoa, Phòng trong Bệnh viện.

\- Ngăn chặn người bán hàng rong, người đánh giầy, phương tiện xe máy,
xe ôm tụ tập phía trước cửa ra/vào. Đảm bảo duy trì thông thoáng cho khu
vực cổng chính.

\- Duy trì an ninh, trật tự thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát người
và phương tiện tài sản ra/vào. Hướng dẫn các phương tiện ô tô, xe máy di
chuyển đúng làn đường, dừng đỗ đúng nơi quy định. Phân luồng phân tuyến
giao thông nội bộ trong viện đảm bảo thông thoáng, chỉ dẫn khu vực gửi
xe cho k,hách và người nhà bệnh nhân đến viện.

\- Giám sát không cho mang tài sản, thiết bị của Bệnh viện ra ngoài trái
phép. Chỉ giải quyết cho mang ra khi trường hợp có giấy phép do người có
trách nhiệm của Bệnh viện ký duyệt. Tài sản được phép mang ra phải được
đăng ký cụ thể vào "Sổ theo dõi tài sản" và người mang ra phải ký vào
sổ. Đề nghị giữ lại một bản copy của giấy phép vận chuyển.

\- Nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của Bệnh viện trong khi
làm nhiệm vụ.

\- Hướng dẫn khách đến liên hệ công tác với cán bộ Bệnh viện.

\- Kiểm tra giấy ra Bệnh viện của bệnh nhân xuất viện. Kịp thời phát
hiện các trường hợp trốn viện. Chỉ giải quyết cho ra viện khi đã hoàn
tất các thủ tục và có giấy ra viện theo quy định.

\- Giám sát không cho nhân viên y tế và người thăm nuôi và bệnh nhân mặc
trang phục đặc thù ra khỏi cổng bệnh viện.

\- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời hỗ trợ, xử lý các
trường hợp gây rối, cản trở việc ra/vào của xe cứu thương, xe vận chuyển
bệnh nhân.

\- Tận tình, hỗ trợ chỉ dẫn các trường hợp đến cấp cứu vào khu vực cấp
cứu nhanh nhất.

\- Kiểm tra kịp thời phát hiện các đối tượng nghi vấn trộm cắp và trục
xuất ra khỏi Mục tiêu.

\- Thu, phát vé xe cho cán bộ nhân viên Bệnh viện gửi tại nhà để xe.

\- Nhắc nhở các trường hợp hút thuốc lá, vi phạm quy định phòng cháy
chữa cháy tại khu vực.

\- Xử lý các trường hợp mất vé, mất tài sản đi liền phương tiện.

\- Thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn PCCC tại nhà xe.

\- Sắp xếp xe gọn gàng, nhắc nhở cán bộ, CNV chấp hành các quy định về
PCCC tại khu vực.

\- Kịp thời phát hiện các trường hợp quên khóa xe, rơi vé, quên tài sản,
thu hồi và giao trả chủ phương tiện.

\- Quan sát, ngăn ngừa các hiện tượng trà trộn vào khu vực để trộm cắp
tài sản

\* Ngoài lực lượng chính này ra còn có Đội trưởng túc trực hỗ trợ thêm
tại cổng chính để giảm tải ùn tắc, khi cần thiết bổ sung lực lượng kiểm
soát ổn định an ninh trật tự tại khu vực khoa khám bệnh để phục vụ bệnh
nhân an toàn ra vào khoa khám bệnh.

**[2/. Vị trí A2]{.ul}:**

Bố trí 04 nhân viên bảo vệ làm việc 12/24h chia làm 2 ca

Tính chất: Cơ động

Phạm vi: Nhà A,B,C (Tầng 1 và tầng 2)

Công cụ, trang bị: Sổ sách nghiệp vụ, dùi cui, đèn pin, còi, bộ đàm liên
lạc.

**Nhiệm vụ:**

\- Tuần tra kiểm soát các vị trí trong khu vực bảo vệ, kịp thời phát
hiện các vấn đề bất thường, nhanh chóng thông tin, liên lạc với đội
trưởng để kịp thời xử lý.

\- Nhắc nhở yêu cầu mọi người chấp hành các quy định nội quy về công tác
bảo vệ tài sản, an toàn lao động phòng chống cháy nổ.

\- Tăng cường tuần tra kiểm soát toàn bộ phạm vi nhà A, B, C, sẵn sàng
cơ động tăng cường cho các vị trí khi có các tình huống phức tạp xảy ra
hoặc các khu vực có dấu hiệu quá tải, mất khả năng kiểm soát.

\- Tuần tra phát hiện đẩy đuổi các đối tượng lang thang, cò mồi, đánh
giày, bán hàng rong... cố tình xâm nhập vào bên trong bệnh viện.

\- Tiến hành tuần tra định kỳ 30 phút 1 lần kết hợp với kiểm tra đột
xuất các khu vực nhạy cảm như khu vực Khoa cấp cứu, Khoa khám chữa
bệnh,Khu phẫu thuật...khi cần thiết có thể sử dụng các biện pháp nghiệp
vụ như hoá trang, nắm tình hình về việc phản ánh của nhân dân đối với
hiện trạng an ninh trật tự tại Bệnh viện.

\- Duy trì thời gian thăm nuôi bệnh nhân theo quy định, mời người nhà
bệnh nhân ra khỏi bệnh phòng khi đến giờ thăm khám của y, bác sỹ.

\- Theo dõi các đối tượng khả nghi, thông báo, báo động kịp thời để tiến
hành vây bắt các đối tượng có hành vi lợi dung đông người trộm cắp, móc
túi...

\- Hướng dẫn nhân dân vào khám chữa bệnh đến đúng nơi cần thiết, tuần
tra nhắc nhở các hiện tượng vi phạm quy định về cấm hút thuốc lá trong
Bệnh viện, quy định về vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ...

\- Kịp thời nhắc nhở các trường hợp nằm, ngủ trên ghế tại các khu vực
chờ đợi của Bệnh viện. Kiểm tra đột xuất các đối tượng vận chuyển hàng
hoá, vật tư trong viện có dấu hiệu khả nghi.

\- Phối hợp chặt chẽ với A4 trong quá trình tuần tra, kịp thời đề xuất
các phương án chống trôm cắp, móc túi\...

\- Khóa các cửa từ tầng 1 lên tầng 2 của các khoa theo thời gian quy
định của Bệnh viện.

\- Thường xuyên giữ liên lạc thông suốt với các vị trí, sẵn sàng ứng phó
với các tình huống phức tạp xảy ra.

\- Ghi chép cụ thể mọi di biến động trong ca trực, làm cơ sở bàn giao
cho ca sau để tiếp tục giải quyết.

\- Phối hợp hỗ trợ kịp thời đối với bệnh nhân nặng những người có hoàn
cảnh khó khăn.

**[3/. Vị trí A3]{.ul}:**

Bố trí 01 nhân viên bảo vệ làm việc 8/24 giờ.

Tính chất : Cơ động

Phạm vi : Cơ động toàn bộ nhà D,E,F, G, H và bãi xe mới

Công cụ, trang bị : Sổ sách nghiệp vụ, dùi cui, đèn pin, còi, bộ đàm
liên lạc.

**Nhiệm vụ:**

\- Nghiêm túc thực hiện các nội quy, quy định của Bệnh viện đối với bệnh
nhân, người nhà của bệnh nhân tại khu vực.

\- Đảm bảo an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực. Yêu cầu
người nhà bệnh nhân giữ trật tự tại khu vực ghế ngồi trước khoa chống
đau nhà D.

\- Giám sát hướng dẫn người vào/ra theo đúng nội quy, quy định của viện.
Không cho người nhà bệnh nhân mang các vật dụng cồng kềnh vào bệnh
phòng. (xô, chậu, chăn màn .v. v. theo quy định của viện).

\- Hỗ trợ đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế trong quá trình thực hiện
công tác khám chữa bệnh, duy trì trật tự, an ninh, nhắc nhở các hiện
tượng gây mất trật tự, ồn ào tại khu vực.

\- Thực hiện công tác kiểm soát đối với người và tài sản ra vào khu vực,
kịp thời kiểm tra các đối tượng có dấu hiệu bất minh, trà trộn xâm nhập
vào khu vực. Quan sát phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, các đối tượng lưu
manh, trộm cắp lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội tại khu vực.

\- Sắp xếp phương tiện tại bãi xe đảm bảo gọn gàng, thường xuyên tuần
tra kiểm soát phát hiện các trường hợp quên tài sản, quên chìa khóa\...

\- Tuần tra kiểm soát ANTT khu nhà E, F, G hướng dẫn nhân dân đến đăng
ký chụp X quang, làm các xét nghiệm\... đảm bảo trật tự, văn minh. Tuần
tra kiểm soát đảm bảo an toàn phương tiện để tại bãi xe nhân viên.

\- Sẵn sàng hỗ trợ cho các vị trí khác khi có vụ việc phức tạp xảy ra.

\- Tiến hành báo cáo ca trực và bàn giao ca cho đội trưởng theo đúng quy
định.

**4./ Vị trí Đội trưởng:**

Nhân viên an ninh làm việc tại Bệnh viện do Đội trưởng điều hành trực
tiếp dưới sự kiểm tra, giám sát và chỉ đạo của Bệnh viện.

*Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận
để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:*

**GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC
HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**

*Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như
sau:*

*1. Giải pháp và phương pháp luận;*

*2. Kế hoạch công tác;*

**Phần thứ ba:**

**ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

*Điều kiện hợp đồng bao gồm E-ĐKC, E-ĐKCT của Hợp đồng và Phụ lục Hợp
đồng (nếu có) thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.*

*E-ĐKC Hợp đồng được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu
khác nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại
Chương này. E-ĐKCT quy định cụ thể các nội dung tương ứng với E-ĐKC khi
áp dụng đối với từng gói thầu nhằm bổ sung thông tin cần thiết để hoàn
chỉnh hợp đồng, đảm bảo tính khả thi cho việc ký kết và thực hiện hợp
đồng*

*Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp
đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đối với mỗi
loại hợp đồng, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể xem xét áp dụng điều
khoản giảm trừ thanh toán căn cứ vào chất lượng đầu ra của dịch vụ. Theo
đó, tùy theo chất lượng đầu ra mà nhà thầu sẽ được thanh toán với giá
trị khác nhau. Nếu nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu của HSMT, nhà thầu sẽ
được thanh toán 100% giá trị hợp đồng (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc
bằng 100% giá trị theo khối lượng công việc thực tế nhân với đơn giá
(đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều
chỉnh). Nếu nhà thầu không đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã đề xuất thì
nhà thầu chỉ được thanh toán tương ứng với chất lượng đã hoàn thành.*

*Để áp dụng điều khoản về giảm trừ thanh toán, chủ đầu tư, bên mời thầu
cần xây dựng phụ lục Hợp đồng, trong đó nêu rõ yêu cầu về chất lượng đầu
ra; mức độ chất lượng có thể chấp nhận được; biện pháp kiểm tra, đánh
giá, xác định mức độ đáp ứng về chất lượng của dịch vụ do nhà thầu cung
cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); mức độ giảm trừ thanh toán theo kỳ thanh
toán.*

*Chỉ nên đưa các hạng mục có thể kiểm tra, đánh giá, xác định chất lượng
vào danh mục giảm trừ thanh toán để làm cơ sở thanh toán giữa hai bên,
tránh phát sinh tranh chấp trong quá trình thanh toán hợp đồng.*

*Trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu có nguồn lực tài chính để khuyến
khích nhà thầu khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ với chất
lượng xuất sắc, có thể bổ sung điều khoản về \"tăng giá trị thanh toán\"
trên nguyên tắc tương tự như đối với điều khoản giảm trừ thanh toán vào
E-ĐKC và E-ĐKCT.*

*Ví dụ về Phụ lục hợp đồng và điều khoản giảm trừ thanh toán được nêu
tại Phụ lục của Mẫu HSMT này.*

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5172 dự án đang đợi nhà thầu
  • 612 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 749 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13606 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15636 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây