Thông báo mời thầu

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cầu truyền hình trực tuyến của huyện Bảo Lạc

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:40 19/10/2020
Số TBMT
20201046995-00
Công bố
09:38 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Gói thầu số 4: THUÊ HỆ THỐNG CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN HUYỆN BẢO LẠC
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cầu truyền hình trực tuyến của huyện Bảo Lạc
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “cầu truyền hình trực tuyến củahuyện Bảo Lạc”
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Cao Bằng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:38 19/10/2020
đến
15:30 26/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 26/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
16.000.000 VND
Bằng chữ
Mười sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cầu truyền hình trực tuyến của huyện Bảo Lạc". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê dịch vụ công nghệ thông tin Cầu truyền hình trực tuyến của huyện Bảo Lạc" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Giới thiệu chung về gói thầu
Tên gói thầu:Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “cầu truyền hình trực
tuyến củahuyện Bảo Lạc”
Tên dự toán: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “cầu truyền hình trực
tuyến củahuyện Bảo Lạc”
Thời gian thực hiện hợp đồng là:Thời gian Thuê dịch vụ công nghệ thông
tin “cầu truyền hình trực tuyến củahuyện Bảo Lạc”là 03 năm (36 tháng), kể từ
thời điểm Hợp đồng có hiệu lực và hai bên ký Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa
vào sử dụng
Chủ đầu tư:Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện Bảo Lạc.
Địa chỉ: Tổ Tổ dân phố 2- Thị Trấn Bảo Lạc- Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao
Bằng
Email:ubndbaolac@caobang.gov.vn
Fax:0206.3870.358Điện

thoại:

0206.3870.212

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
1.2 Mục đích, yêu cầu, nhu cầu đầu tư

- Triển khai theo hình thức thuê dịch vụ CNTT theo chủ trương Chính phủ
(Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014) nên Nhà nước không
phải đầu tư nhiều, chỉ trả tốn chi phí ban đầu cho việc cải tạo và đầu tư cơ sở
hạ tầng kỹ thuật phù hợp để thuê dịch vụ, chi phí đào tạo và phí sử dụng dịch
vụ (có thể hợp đồng trọn gói theo năm hoặc tháng) phù hợp với tình hình
ngân sách của tỉnh hiện nay. Nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT phục
vụ người dân và doanh nghiệp, hiện đại hóa công tác hành chính của cơ quan
nhà nước các cấp. Đây là giải pháp triển khai tập trung, khắc phục việc đầu
tư dàn trải, phân tán kém hiệu quả, giảm chi ngân sách tối đa nhưng đạt được
các mục tiêu cho ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử.
- Qua hình thức thuê dịch vụ CNTT, thời gian triển khai được rút ngắn, thủ tục
đơn giản. Các đơn vị được cung cấp hệ thống và sử dụng ngay sau khi được
chuyển giao nhờ sự hỗ trợ trực tiếp của bên cung cấp dịch vụ.
- Tiết kiệm được nguồn lực CNTT, hệ thống được bên cung cấp duy trì, vận
hành, cập nhật thường xuyên.
64

- Trang bị hệ thống HNTH giúp công tác chỉ đạo điều hành trong tỉnh hiệu quả
và kịp thời, tiếp kiệm thời gian và chi phí tổ chức hội thảo, hội họp.
- Trang bị hệ thống HNTH giúp công tác hội họp, chỉ đạo điều hành diễn ra
thường xuyên hơn, không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1.

Phạm vi, quy mô gói thầu
- Cung cấp hệ thống hội nghị trực tuyến UBND Huyện Bảo Lạc với 18 điểm
cầu của Ủy ban nhân dân Xã,Thị Trấn của Huyện Bảo Lạc. (Bao gồm cả phần lắp
đặt, cài đặt, vận hành)
Danh mục, khối lượng công việc thực hiện:
TT

Nội dung công việc

1

- Tích hợp với hệ thống THHN cấp tỉnh,
huyện đã có của tỉnh …

2

- Đảm bảo vận hành, thực hiện các cuộc họp
từ tỉnh xuống tất cả các xã

2.2.

Đơn vị tính

Số lượng

Điểm cầu

18

Ghi chú

Yêu cầu về kỹ thuật

Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
TT
1
2
3
4
5

Danh mục
Bộ mã hóa và giải mã hóa (Codec)
Camera
Micro đa hướng
Thiết bị quản lý trung tâm
Dịch vụ triển khai, vận hành

2.2.1. Các yêu cầu chi tiết
TT Tên dịch vụ, hàng hóa

Yêu cầu kỹ thuật

I

Bộ mã hóa và giải mã hóa (Codec)

1

Chuẩn truyền thông hỗ trợ

2

Video I/O

3

Audio I/O

4

Độ phân giải
hình ảnh

H.221, H.224/H.281, H.323, H.225, H.245, H.241, H.239,
SIP
- Input: 1 HD camera qua USB, 1 HD IP Content
- Output: 01 HDMI
- Input: 01 cổng microphone 3.5mm
- Output: 1 stereo output 3.5mm, 1 stereo Output HDMI, 1
USB
- HD 720p
- 576p
65

- 4CIF
- CIF
- 360p
5

Chế độ hiển thị

6

Trình chiếu từ máy tính

7

Chuẩn và giao
thức Audio

8
9

Chuẩn và giao thức Video
Giao thức điều khiển camera

10

Network

11

Quản trị hệ thống

12

Tính bảo mật

Chế độ Full màn hình, Side-By-Side, Picture In Picture
- Trình chiếu nội dung từ máy tính qua IP hoặc HDMI
(tùy chọn) theo chuẩn H.239
- Độ phân giải content: 720p
- Content Frame rate: 5-25 fps
- CELT, Opus 48 KHz
- G.722, G.722.1, G.722.1C, SpeexWide 16 KHz
- G.711, iLBC, Speex 8KHz
- Tự động điều khiển độ tăng ích (Automatic gain control)
- Tự động triệt nhiễu (Automatic noise suppression)
- Triệt vọng tương thích (adaptation echo cancellation)
- Triệt lỗi âm (Audio error concealment)
H.264 Baseline, H264 High Profile, H.263, H.261
Visca, Pelco, V4L2
- 10/100/1000 auto NIC (RJ45)
- Auto MDIX
- Băng thông tùy chọn 64Kbps - 4Mbps.
- Web base và Remote
- Giao diện tiếng Việt
- Chế độ bảo mật nền web
- Bảo mật bằng mật khẩu, HTTPS
- AES, 3DES, Blowfish
Hỗ trợ 04 kết nối VPN ở chế độ server, SSL VPN chế độ
Client
Thông tin truyền nhận âm thanh hình ảnh bao gồm: codec,
băng thông, độ trễ, mất gói, jitter

13

Kết nối VPN Tunnel

14

Hiển thị thông tin cuộc gọi

II
1
2
3
4
III
2
3
4
5
IV

Micro đa hướng đi kèm
Kiểu dáng
Micro đa hướng góc thu 360 độ, kèm nút On/Off, đèn Led
Giao diện kết nối
Cổng 3.5mm hoặc cổng USB 2.0
Bán kính thu
3m
Tính năng nâng cao
Hỗ trợ khử ồn
Camera đi kèm
Giao diện kết nối
USB 2.0
Hình ảnh
FullHD 1080p@30 fps
Zoom
Zoom số>=4x
Góc mở ống kính
Góc mở >= 90 độ
Thiết bị điều khiển trung tâm (MCU)
66

1

Thông tin chung

2

Hình ảnh

3

Âm thanh

4

Mạng (Networking)

5

Năng lực xử lý

6

QoS
Thuật toán chuyển đổi
Transcoding
Chế độ bảo mật

7

8

Streaming

Các tính năng quản lý hội
nghị

- Kiểu Rack-Mount
- License quản lý 24 điểm cầu họp đồng thời
- Giao thức xử lý H.323, SIP, Web (WebRTC)
- Hỗ trợ cùng lúc tối thiểu 03 phòng họp đồng thời
- Giao diện quản lý tiếng Việt
- Hỗ trợ chuẩn mã hóa H.261, H.263, H.264 Base Line,
H.264 High Profile, VP8
- Độ phân giải khung hình từ CIF đến FullHD 1080P
- Tỷ lệ khung hình 4:3 hoặc 16:9
- Công nghệ xử lý hình ảnh chống răng cưa với độ phân
giải thấp, cải thiện độ sắc nét của hình ảnh
- Hỗ trợ các chuẩn mã hóa: G.711A/U, G.722, G.722.1,
Speex, iLBC, Celt"
- Tính năng hiển thị trạng thái âm thanh từng điểm cầu trên
giao diện quản lý và trên layout video hiển thị: Đang
mute/unmute, đang phát biểu
- 02 cổng 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45, thay đổi độ
lớn MTU, thay đổi MAC
- Cấu hình định tuyến (Routing Control)
- Hỗ trợ kết nối VPN tạo mạng riêng ảo cho hội nghị
- Hỗ trợ cuộc họp đồng thời 24 điểm cầu chất lượng HD
720P hoặc 12 điểm cầu chất lượng FullHD 1080P (ở cả
chế độ CP và VS)
- Hỗ trợ nâng cấp lên tới 46 điểm cầu HD 720P hoặc 23
điểm cầu FullHD 1080P họp đồng thời không qua cascade
MCU
- Diffserv, IP Precedence
- Hỗ trợ chế độ khôi phục gói tin bị mất
- Hỗ trợ bộ đệm jitter động
Hỗ trợ thuật toán chuyển đổi định dạng hình ảnh, định
dạng âm thanh, độ phân giải, tốc độ hình ảnh, tốc độ mạng
của các điểm đầu cuối khi tham gia cuộc họp.
- Hỗ trợ mã hóa AES, 3DES, Blowfish
- Hỗ trợ giao thức bảo mật H.235, SSL, HTTPS, SRTP
- Hỗ trợ mạng riêng VPN Security
- Hỗ trợ bảo mật quản trị qua mật khẩu, phân quyền quản
trị
- Chế độ lưu log hệ thống trong 1 năm (thời gian lưu tùy
chỉnh)
Hỗ trợ phát nội dung cuộc họp trực tuyến tại mỗi phòng
họp (bao gồm cả âm thanh và hình ảnh) tại mỗi phòng họp
qua HTTP/HTTPS
- Tùy chỉnh CP/VS ngay trong cuộc họp, bảo vệ phòng
họp bằng password, chủ động/bị động kết nối
- Hỗ trợ 50 layout hình ảnh mỗi phòng họp, mỗi VIP
layout tùy chọn từ sắp xếp từ 1 đến 16 video, tùy chỉnh
layout hiển thị cho từng điểm cầu
67

- Có chế độ Voice Switching tự động đưa video điểm cầu
phát biểu lên chủ tọa hoặc lên vị trí đặt trước trong layout
- Hỗ trợ xem nội dung layout từ trình duyệt điều khiển
- Hỗ trợ tự động thay đổi video tại mỗi vị trí trên layout
- Hiển thị trạng thái kết nối, thông tin cuộc gọi của từng
điểm cầu. Hiện tên điểm cầu trên video
- Điều khiển camera từng điểm cầu qua H.224/H.281
- Chạy văn bản thông báo (text) tiếng Việt trên layout hiển
thị
4

Dịch vụ triển khai, vận hành
Nhân công triển khai cài đặt,
lắp đặt 18 điểm cầu kết nối
Lên tuyến tỉnh đã có
Vật tư phụ đảm bảo hoàn
thiện việc triển khai (ốc vít,
băng keo, …)
Vận hành đảm bảo dịch vụ
hệ thống trong quá trình cung
cấp dịch vụ

Triển khai cài đặt, lắp đặt 18 điểm cầu kết nối vào hệ
thống Cầu truyền hình đã có của Tỉnh
Vật tư phụ đảm bảo hoàn thiện việc triển khai (ốc vít, băng
keo, …)
Vận hành đảm bảo dịch vụ hệ thống trong quá trình cung
cấp dịch vụ

2.2.2. Yêu cầu về chuyển giao đào tạo
- Nhà thầu bàn giao, lắp đặt thiết bị đảm bảo số lượng, chất lượng, xuất xứ, tiêu
chuẩn kỹ thuật
- Nhà thầu bàn giao, lắp đặt, đào tạo và hướng dẫn sử dụng vận hành tại
chỗ cho bên sử dụng thiết bị
2.2.3. Yêu cầu khác
Nhà thầu phải có thư xác nhận hỗ trợ của Hãng sản xuất thiết bị Cầu truyền
hình cung cấp cho gói thầu
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để
thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch
vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

68

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5128 dự án đang đợi nhà thầu
  • 592 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 612 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13716 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15565 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây