Thông báo mời thầu

Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:30 19/10/2020
Số TBMT
20201047145-00
Công bố
09:26 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng
Chủ đầu tư
Điện lực Long Khánh-Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai - Số 03 đường Nguyễn Công Trứ, phường Xuân An, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại 0251.2213319; Fax: 0251.2224011
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn vay thương mại và Khấu hao cơ bản của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 01: Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng. Công trình: Phát triển đường dây trung thế cấp điện bên trong KCN Long Khánh (tuyến đường số 10 và đường số 3)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:26 19/10/2020
đến
10:00 09/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 09/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập BCKTKT đầu tư xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH

-----------------------------

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 01:

Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập
BCKTKT đầu tư xây dựng

Công trình:

Phát triển đường dây trung thế cấp điện bên trong KCN
Long Khánh (tuyến đường số 10 và đường số 3)

Địa điểm xây dựng:

TP. Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư:

Điện lực long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Long Khánh, …../2020

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH

-----------------------------

E-HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu số 01:

Tư vấn điều tra đo đạc, thu thập số liệu và lập
BCKTKT đầu tư xây dựng

Công trình:

Phát triển đường dây trung thế cấp điện bên trong KCN
Long Khánh (tuyến đường số 10 và đường số 3)

Địa điểm xây dựng:

TP. Long Khánh – Tỉnh Đồng Nai.

Chủ đầu tư:

Điện lực long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

Long Khánh, ngày …. tháng …… năm 2020

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Nguyễn Văn Mẫn

PHÓ GIÁM ĐỐC

Chương III

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong
các bước tiếp theo.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao
gồm các nội dung sau đây:

BẢNG CHẤM ĐIỂM KỸ THUẬT

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm Điểm
yêu cầu tối thiểu

0% 60% 100%

1 Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu 20

12

Về năng lực kinh nghiệm:

- Đã thực hiện hợp đồng tư vấn lập hồ sơ BCKTKT ĐTXD
tối thiểu 02 dự án đường dây và TBA có cấp điện áp
đến 22V trong 03 năm gần đây (2017, 2018, 2019) với giá trị
mỗi hợp đồng tối thiểu là 44 triệu đồng.

Danh sách các hợp đồng tương tự đã và đang thực hiện
kèm theo bản chụp hợp đồng, biên bản thanh lý hợp
đồng, biên bản nghiệm thu các hợp đồng nhà thầu đã
kê khai trong hồ sơ dự thầu (tất cả phải có sao y công
chứng trong vòng 6 tháng trở lại đây); hóa đơn tài chính
kèm theo khai báo với cơ quan thuế cho các hóa đơn của
hợp đồng tương tự đã cung cấp, giấy báo có của ngân
hàng liên quan đến thanh toán hợp đồng (có dấu sao y của
nhà thầu). 10 Không đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng và có
thêm:

> 02 công trình

b Về năng lực tài chính:

Tổng doanh thu bình quân hàng năm trong 03 năm (2017, 2018,
2019): 94,4 triệu đồng.

Số năm hoạt động có lợi nhuận kinh doanh: năm gần
nhất.

Có tình hình tài chính lành mạnh, thực hiện nghĩa vụ
nộp thuế theo quy định: Nhà thầu nộp Báo cáo tài chính
trong 3 năm gần đây (2017, 2018, 2019) và bản chụp được
chứng thực trong vòng 6 tháng của một trong các tài liệu
sau:

- Báo cáo kiểm toán; hoặc

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế của nhà thầu trong 3
năm gần đây (2017, 2018, 2019); hoặc

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế GTGT và thuế thu nhập
doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời
điển đã nộp tờ khai trong 3 năm gần đây (2017, 2018,
2019); hoặc

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận
nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
trong 3 năm gần đây (2017, 2018, 2019). 5 Không đáp ứng Đáp
ứng Đáp ứng và có tổng doanh thu bình quân trong 03 năm >
94,4 triệu đồng.

c Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp
đồng tương tự trước đó (trong 03 năm 2017, 2018, 2019)

Z

h

j

Z

\

^

`

b

d

f

f

h

j

n

p

љ

њ

 

ў

и

鐁賿$ᠤ

*

,

D

&

,

D

hT

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

h

hT

摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

Ý欀൤

愀Ĥ摧渋\

Û欀

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

Û欀鍤

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

愀Ĥ摧渋\

崀钄廿钄懿Ĥ摧渋\܀Phương pháp phù hợp với nhiệm vụ 3
Không nêu Có nêu nhưng đa phần chưa phù hợp với nhiệm
vụ Có nêu phù hợp với nhiệm vụ, rõ ràng

2.3.3 Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào thực hiện
tốt được công việc (đặc biệt là các công việc mang
tính đặc thù của dự án) 2 Không trình bày làm thế nào
để thực hiện tốt được công việc Có trình bày làm
thế nào để thực hiện tốt công việc nhưng chưa rõ ràng
Có trình bày làm thế nào để thực hiện tốt công việc
rất rõ ràng (đặc biệt là các công việc mang tính đặc
thù của dự án)

2.4 Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đáp ứng
yêu cầu, thời gian thực hiện hợp đồng đáp ứng yêu
cầu HSMT 3

2.4.1 Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nêu trong
điều khoản tham chiếu 1 Không xây dựng kế hoạch Có xây
dựng kế hoạch nhưng chưa đầy đủ Có xây dựng kế
hoạch đầy đủ, hợp lý

2.4.2 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với
giải pháp và phương pháp luận 1 Không có kế hoạch Có
kế hoạch nhưng nhìn chung chưa phù hợp Có kế hoạch phù
hợp, rõ ràng

2.4.3 Tổng thời gian thực hiện các nhiệm vụ (thời gian
thực hiện điều tra đo đạc và lập BCKTKT ĐTXD) : 20 ngày

- Thời gian thực hiện từng hạng mục công việc không
vượt quá 10% thời gian của hạng mục tương ứng 1 Không
đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu Đáp ứng yêu cầu,
rút ngắn tổng thời gian thực hiện >05 ngày so với E-HSMT

2.5 Mức độ chi tiết của kế hoạch 2

2.5.1 Kế hoạch thực hiện có nêu đầy đủ các nhiệm vụ
nêu trong điều khoản tham chiếu 1 Không có Có nhưng chưa
đầy đủ Có và đầy đủ, rõ ràng

2.5.2 Kế hoạch của mỗi nhiệm vụ cụ thể được phân
tích, mô tả chi tiết và khả thi 1 Không có Có nhưng chưa
đầy đủ Có và đầy đủ, rõ ràng, chi tiết và khả thi

2.6 Phương pháp tổ chức thực hiện dự án, huy động
nguồn lực: 4

2.6.1 Có bảng phân công nguồn lực thực hiện các nhiệm
vụ 1 Không có, hoặc có nhưng không hợp lý Có nhưng chưa
rõ Có, rõ ràng, hợp lý

2.6.2 Có bảng phân công nhân lực thực hiện các nhiệm
vụ, được lập chi tiết, đầy đủ cho tất cả các
nhiệm vụ nêu trong điều khoản tham chiếu 1 Không có,
hoặc có nhưng không hợp lý Có nhưng chưa rõ Có, rõ ràng,
hợp lý

2.6.3 Thời điểm và thời gian huy động nguồn nhân lực
phù hợp với kế hoạch thực hiện 1 Không có, hoặc có
nhưng không hợp lý Có nhưng chưa hợp lý Có, rõ ràng, hợp


2.6.4 Có bảng liệt kê các máy móc thiết bị, phần mềm
phục vụ công tác thực hiện các nhiệm vụ 1 Không có
bản liệt kê Có bản liệt kê nhưng chưa đầy đủ Có
bản liệt kê, rõ ràng, đầy đủ, phù hợp với yêu cầu
gói thầu

3 Nhân sự nhà thầu 50

30

3.1 - Có ít nhất 07 người của nhà thầu có trình độ
đại học trở lên: trong đó có ít nhất 05 người có
chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện có cấp
điện áp đến 22kV; có ít nhất 01 người có chứng chỉ
hành nghề khảo sát xây dựng. (tất cả được chứng
thực trong vòng 06 tháng) 15 Không đáp ứng Đáp ứng Đáp
ứng và có:

>07 người có trình độ đại học trở lên: trong đó >05
người có chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình
điện có cấp điện áp đến 22kV; > 01 người có chứng
chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

3.2 Chủ trì khảo sát xây dựng: 01 người 8

Có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng III
(Tài liệu đính kèm: Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây
dựng hạng III, tài liệu chứng minh đã tham gia tối thiểu
02 công trình có tính chất và quy mô tương tự) 8 Không
đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng và có:

>02 công trình điện cấp điện áp đến 22kV

3.3 Chủ nhiệm thiết kế: 01 người 10

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
điện có cấp điện áp đến 22kV (Tài liệu đính kèm:
chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện có cấp
điện áp đến 22kV, tài liệu chứng minh đã tham gia tối
thiểu 02 công trình có tính chất và quy mô tương tự) 10
Không đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng và có:

>02 công trình điện cấp điện áp đến 22kV

3.4 Chủ trì thiết kế: 01 người 10

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình
điện có cấp điện áp đến 22kV (Tài liệu đính kèm:
chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình điện có cấp
điện áp đến 22kV, tài liệu chứng minh đã tham gia tối
thiểu 02 công trình có tính chất và quy mô tương tự) 10
Không đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng và có:

>02 công trình điện cấp điện áp đến 22kV

3.5 Chủ trì lập tổng dự toán/dự toán: 01 người 7

Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng III
(Tài liệu đính kèm: chứng chỉ hành nghề định giá xây
dựng hạng III, tài liệu chứng minh đã tham gia tối thiểu
02 công trình có tính chất và quy mô tương tự) 7 Không
đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng và có:

>02 công trình điện cấp điện áp đến 22kV

Tổng: 100

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do.

Lưu ý:

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn tổng hợp: Kinh nghiệm và năng lực; Giải pháp và
phương pháp luận; Nhân sự không thấp hơn 60% mức điểm
tối đa của tiêu chuẩn tổng hợp đó. HSDT không đáp ứng
mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
tiêu chuẩn tổng hợp được đánh giá là không đạt về
mặt kỹ thuật.

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật là 70%
tổng số điểm về mặt kỹ thuật. HSDT có điểm về mặt
kỹ thuật thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu thì
được coi là không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật
và bị loại.

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên
có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định
thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu
thì phải nêu rõ lý do.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Đối với phương pháp giá thấp nhất

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có);

Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
mục 25 E-CNDT;

Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi
trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được
xếp hạng thứ nhất.

PAGE

PAGE \* MERGEFORMAT 11

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5237 dự án đang đợi nhà thầu
  • 229 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 160 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13306 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15187 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây