Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:19 19/10/2020
Số TBMT
20201038967-00
Công bố
09:12 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Hợp Lý, tuyến đường ĐX.06 từ cầu cong đến Mốc Phúc
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Tên Bên mời thầu là: UBND xã Hợp Lý Địa chỉ: Thôn Thượng Châu, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Điện thoại 0396757397
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách cấp trên hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách hằng năm; Ngân sách xã là chính và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Hợp Lý, tuyến đường ĐX.06 từ cầu cong đến Mốc Phúc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:12 19/10/2020
đến
15:30 30/10/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 30/10/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
90.000.000 VND
Bằng chữ
Chín mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về góithầu
1. Phạm vi công việc của góithầu.
Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, bao gồm các phần việc:
- Nền mặtđường;
- Cống ngang đường;
(Nội dung chi tiết theo bản vẽ thi công được cung cấp cùng hồ sơ mời thầu)
2. Thời hạn hoàn thành: 180ngày.
II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹthuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu côngtrình;
TT Số hiệu tiêu chuẩn Nội dung
1 TCVN 4055:2012 Tổ chức thi công
2 TCVN 4252:2012 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công
3 TCVN 5640:1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
4 TCVN 5308:1991 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
5 TCVN 4087:2012 Sử dụng máy xây dựng - Yêu cầu chung
6 TCVN 3254:1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung
7 TCVN 3255:1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung
8 TCVN 7570:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
9 TCVN 4506:2012 Nước trộn bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
10 TCVN 4314:2003 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật
11 TCVN 2682:2009 Xi măng pooclăng - Yêu cầu kỹ thuật
12 TCVN 9202:2012 Xi măng xây trát
13 TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu
14 TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung
15 TCVN 4447:2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu
16 TCVN 9361:2012 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
17 TCVN 4085:2011 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu
18 TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối -Quy phạm thi công và nghiệm thu
69
TT Số hiệu tiêu chuẩn Nội dung
19 TCVN 8828:2011 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng am tự nhiên
20 TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
21 TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế
22 Các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan
2. Yêu cầu về tố chức kỹ thuật thi công, giámsát;
2.1. Tổ chức côngtrường
a. Lập bản vẽ thiết kế mặt bằng thi công: Trên mặt bằng phải thể hiện đầy đủ, rõ ràng các nội dung cho các giai đoạn thicông.
Mỗi giai đoạn cần có đủ các nội dung:
+ Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy.
+ Vị trí các công trình được thi công, công trình phục vụ thi công, kho bãi, đường sá.
+ Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện.
+ Khu vực thu gom vật liệu phế thải, đất đá dư thừa.
+ Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện, nước phục vụ thi công và sinh hoạt.
+ Hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên công trường và biện pháp xử lý trước khi đưa vào hệ thống công cộng.
b. Nội dung thuyết minh thiết kế tổ chức côngtrường:
+ Trích dẫn tiêu chuẩn, quy phạm làm căn cứ thiết kế.
+ Xác định các khối lượng, công tác thi công chủ yếu để tính toán.
+ Thuyết minh và chỉ dẫn kỹ thuật cho các nội dung của bản vẽ.
+ Đánh giá tác động môi trường của giải pháp thiết kế tố chức công trường về dự kiến các biện pháp khắc phục.
2.2. Bộ máy quản lý, chỉ huy côngtrường.
2.2.1. Bộ máy quản lýchung
- Nhàthầuvẽsơđồtốchứcbộmáyquảnlýchungtừcôngtyđếncôngtrường.
- Thuyết minh chỉ dẫn sơ đồ bộmáy.
- Nêu những nét cơ bản về quyền hạn, trách nhiệm của các bộ phận chủ chốt của công ty đối với côngtrường.
2.2.2. Bộ máy quản lý - chỉ huy tại hiệntrường
- Nhà thầu vẽ sơ đồ tố chức bộ máy quản lý và chỉ huy tại hiệntrường.
- Thuyết minh chỉ dẫn sơđồ.
- Mô tả quan hệ chính giữa Trụ sở chính với bộ máy chỉ huy công trường. Đặc biệt lưu ý đến các quan hệ, tham quyền giải quyết khi có các sựcố.
- Nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn sẽ được giao cho một số cán bộ chủ chốttại
70
hiện trường; Chỉ huy công trường; Phụ trách kỹ thuật thi công tại hiện trường;
Phụ trách hệ thống quản lý chất lượng tại hiện trường; Đội trưởng, tổtrưởng.
- Trích ngang các cán bộ chủ chốt tại hiện trường đã nêutrên.
2.3. Biện pháp thicông
a. Biện pháp tổ chức thi công tOngthể
- Biện pháp thi công phải đảm bảo các nguyêntắc:
+ Vừa thi công vừa đảm bảo hoạt động của cơ quan, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trong khu vực thi công.
+ Nguyên tắc thi công: chủ yếu bằng cơ giới kết hợp với thi công thủ công ở những hạng mục và công việc yêu cầu bắt buộc phải thi công bằng thủcông.
b. Nhà thầu cần nêu biện pháp thi công chi tiết cho các công việcchính
- Công tác chuẩn bị khởicông;
- Công tác đào đắp nền đường
- Công tác làm cấp phối đá dăm
- Bê tông mặtđường
- Làm cống ngang đường
- Công tác vận chuyển phế thải, thu dọn vệ sinh côngtrường.
- Hoàn thiện các công việc khác, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
Ngoài những công tác đã nêu trên, các công tác còn lại khác phải tuân thủ theo đúng thiết kế và phù hợp với những quy chuẩn, quy phạm Nhà nước đã ban hành.
3. Y êucầuvềchủngloại, chấtlượngvậttư,máymóc,thiếtbị(kèmtheo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
- Nhà thầu phải lập danh sách vật tư, máy móc, thiết bị dự kiến đưa vào công trình sử dụng đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại theo yêu cầu của hồ sơ thiếtkế.
- Tất cả vật tư, thiết bị đưa vào công trình sử dụng đều là mới và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. Những mặt hàng nào không được nghiệm thu đều phải lập biên bản và đưa ra khỏi công trình trong thời gian không quá 24giờ.
- Nhà thầu phải xuất trình hồ sơ lý lịch về vật tư, máy móc, thiết bị mà nhà thầu sử dụng vào công trình và coi đây là một phần của hồ sơ nghiệmthu.
- Một số vật tư, máy móc, thiết bị cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại cơ sở thí nghiệm hợp chuan (LAS-XD) theo yêu cầu và có sự giám sát của phía chủ đầutư.
- Yêu cầu về chủng loại vật tư: Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắpđặt;
- Việc thi công tuân theo trình tự thi công kết cấu từ dưới lên trên, hoàn thiện từ trên xuống dưới, công trình ngầm thi công trước. Trong điều kiện cho phépđượcthicôngxenkẽnhưngphảiđảmbảoquytrình,quyphạmkỹthuật.
71
Lắp đặt thiết bị, cấu kiện phải đảm bảo vị trí cao độ và thời điểm lắp.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, no (nếucó);
- Nhà thầu phải xây dựng phương án về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công trong và ngoài côngtrường.
- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn laođộng.
- Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thicông.
- Bảo vệ an ninh công trường, có quy chế quản lý nhân lực, thiếtbị.
- Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra bởi cháy nổ do lỗi của nhà thầu không tuân thủ các quy định về an toàn phòng chống cháynổ.
- Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị của đơn vị mình và cho người và tài sản của nhân dân trên địa bàn thi công và các tài sản công cộngkhác.
6. Yêu cầu về vệ sinh môitrường;
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn thiện lại các công trình kiến trúc xây dựng hoặc các công trình khác của cá nhân hoặc đơn vị có liên quan mà trong quá trình thi công đã bị hư hỏng, đồng thời phải kịp thời thu dọn mặt bằng thi công, thu dọn các vật liệu thừa và các loại chất thải của quá trình thi công cũng như thiết bị, dụng cụ, lán trạitạm.
7. Yêu cầu về an toàn laođộng;
- Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau: An toàn cho người, thiết bị trong suốt quá trình chuan bị và thi công côngtrình
- An toàn cho công trình đang xây dựng và các công trình lâncận.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý cùng các phí tổn về việc để xay ra tai nạn trên côngtrình.
- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm lao động và các chế độ khác theo quy định hiệnhành.
8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thicông;
- Nhà thầu huy động đủ số lượng nhân lực có trình độ và bậc thợ cũng như bố trí các loại thiết bị, dụng cụ thi công theo bản cam kết trong HSDT và phù hợp với thựctếhiệntrườngđểthicôngcôngtrìnhđạtchấtlượng, đápứngđúngtiếnđộ.
9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạngmục;
- Nhà thầu căn cứ vào thiết kế đã được duyệt, căn cứ vào năng lực thiết bị, nhân công của mình để lập ra biện pháp tổ chức thi công hợp lý và phải đáp ứng tiến độ của bên mờithầu.
- Nhà thầu có trách nhiệm đưa ra biện pháp tổ chức thi công mô tả chi tiết thực hiện việc xây dựng, bao gồm nhưng không giới hạn các phầnsau:
+Mô tả dạng và điều kiện của các thiết bị có thể tham gia và công tác xây dựng.
+ Bố trí mặt bằng tổ chức thi công.
+ Vị trí lán trại tạm và các mặt bằng phục vụ cho quá trình thi công.
+ Đề xuất về biện pháp giám sát và quản lý chất lượng.
+ Đưa ra các kế hoạch khai thác, cung cấp vật liệu (cát, đá, thép, ximăng ...) và kế hoạch lưu kho các loại vật liệu.
72
+ Công tác chuẩn bị và tố chức mặt bằng thi công;
+ Tổ chức công trường;
+ Tiếp nhận mặt bằng công trình;
+ Biển báo thicông.
+ Cấp điện thicông.
+ Cấp nước thi công.
+ Các vấn đề khác có liên quan.
10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhàthầu;
- Nhà thầu phải trình bày hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của mình bao gồm các nội dungchính:
+ Biện pháp quản lý chất lượng vật tư.
+ Biện pháp quản lý chất lượng cho từng loại công tác thi công.
+Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão. + Biện pháp sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình.
+ Biện pháp quản lý hồ sơ, tài liệu.
+ Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.
11. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của góithầu.
- Ngoài các yêu cầu nêu trên nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về các yếu tố khác có liên quan đến thi công côngtrình.
III. Các bảnvẽ
- Bênmờithầuđãđínhkèmhồsơthiếtkế, cácbảnvẽlàtệptinPDF cùng E-HSMT trên Hệ thống.
73

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 4850 dự án đang đợi nhà thầu
  • 568 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 644 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13247 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15342 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây