Thông báo mời thầu

gói thầu hóa chất vật tư tiêu hao và khí Oxy y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:12 19/10/2020
Số TBMT
20201047003-00
Công bố
09:08 19/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
gói thầu hóa chất vật tư tiêu hao và khí Oxy y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
gói thầu hóa chất vật tư tiêu hao và khí Oxy y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Thu BHYT và Viện PHí
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
gói thầu hóa chất vật tư tiêu hao và khí Oxy y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:08 19/10/2020
đến
09:00 26/10/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:05 26/10/2020
Mở thầu tại
Hội trường bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "gói thầu hóa chất vật tư tiêu hao và khí Oxy y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "gói thầu hóa chất vật tư tiêu hao và khí Oxy y tế từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

SỞ Y TẾ KHÁNH HOÀ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Số: 270/QĐ-BVYHCT&PHCN

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Bản yêu cầu báo giá
Gói thầu: Hóa chất, vật tư y tế tiêu hao và khí Oxy Y tế
từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 08 năm 2021
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày
05/9/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng Khánh Hòa;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2016 quy định chi
tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của
cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công
lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
Căn cứ tờ trình của Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu ngày 15 tháng 10 năm
2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Bản yêu cầu báo giá gói thầu: Hóa chất, vật tư y tế tiêu hao
và khí Oxy y tế từ tháng 11 đến năm 2020 tháng 08 năm 2021 do Tổ chuyên gia tư
vấn đấu thầu lập.
Điều 2. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá Bản yêu cầu báo giá được nêu
đầy đủ trong Bản yêu cầu báo giá, là căn cứ để đánh giá Bản báo giá. Trong quá trình
đánh giá Bản báo giá, Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu không được bỏ bớt, bổ sung
hoặc thay đổi bất kỳ nội dung nào của tiêu chuẩn đánh giá trong Bản yêu cầu báo giá.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu và các thành viên có tên liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4 (VBĐT);
- Lưu: VT, HĐT&ĐT, KD.

GIÁM ĐỐC

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5217 dự án đang đợi nhà thầu
  • 43 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 56 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 12638 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14515 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây